Jump to content
 • Novatron
 • Χρηματοδοτήσεις

  Sign in to follow this  
  Χρηματοδοτήσεις

  386 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σχετικά με την απαίτηση πιστοποίησης ενεργειακών χαρακτηριστικών και σήμανσης CE των υλικών και συστημάτων στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονόμιση Κατ΄Οίκον ΙΙ, αυτή περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
    
   Κύρια προϊόντα και Η/Μ συστήματα παρεμβάσεων
   Απαίτηση
   Α/Α
   Δομικά προϊόντα / υλικά
   Ενεργειακά χαρακτηριστικά
   Σήμανση CE
   Δελτίο προϊόντος  (Product Fiche)
   1
   Πλαίσιο κουφώματος με υαλοπίνακες 
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   ---
   2
   Yαλοπίνακες (χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   ---
   3
   Εξώφυλλα και Ρολλά κουφωμάτων
   ΌΧΙ
   ΝΑΙ
   ---
   4
   Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης
   ΌΧΙ
    ΝΑΙ*
   ---
   5
   Θερμομονωτικά υλικά, εξωτερικά σύνθετα θερμομονωτικά συστήματα (ETICS), γυψοσανίδες
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   ---
    
   Ηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα
    
    
    
   6
   Σύστημα καυστήρα - λέβητα πετρελαίου
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   7
   Σύστημα καυστήρα - λέβητα φυσικού αερίου / υγραερίου
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   8
   Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης - Ψύξης)
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   9
   Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   10
   Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΥΘΗΑ)
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   11
   Σύστημα λέβητα βιομάζας συνεχούς τροφοδοσίας (πχ πέλλετ)
   ΝΑΙ
         ΌΧΙ **
   ΌΧΙ
   12
   Σύστημα λέβητα βιομάζας μη συνεχούς τροφοδοσίας (πχ ξύλου)
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   ΌΧΙ
   13
   Ενεργειακό τζάκι (αερόθερμο/καλοριφέρ)
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   ΌΧΙ
   14
   Αντλίες θερμότητα αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ψύξη χώρου
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   15
   Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη - ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ
         ΝΑΙ***
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   16
   Ηλιοθερμικό σύστημα συλλέκτη - ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας
         ΝΑΙ***
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   17
   Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου
         ΝΑΙ***
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
   18
   Αντλία θερμότητας (για παροχή ΖΝΧ)
         ΝΑΙ***
   ΝΑΙ
   ΝΑΙ
    
   Ενεργειακά χαρακτηριστικά:
   Συντελεστής θερμοπερατότητας U (Uf, Ug, Uw), θερμική αντίσταση υλικών R, ισχύς  P, βάσει των οποίων γίνεται η κατάταξη στις υποκατηγορίες παρεμβάσεων και στα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών.
   *** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος.
   Σήμανση CE:
   * Για όποια από αυτά απαιτείται πχ τέντες.
   ** Απαιτείται Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή του προϊόντος.
   Επισήμανση: το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 δεν αποτελεί σήμανση CE.
   Δελτίο  προϊόντος: Κανονισμοί (ΕΕ) 626/2011, 811/2013, 812/2013 (Οδηγία 2010/30/ΕΕ)
   Στις περιπτώσεις που ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του ΖΝΧ είναι ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης, το Δελτίο προϊόντος αφορά το ενιαίο σύστημα, όπως και σε κάθε περίπτωση όπου αναφέρεται “σύστημα”.
   Για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις της κατηγορίας 3 (πλην των 3.ΣΤ και 3.Η), όσον αφορά την ένταξη της Ισχύος P στις κατηγορίες δαπάνης Ι ως VIII, αυτή αφορά την αναγραφόμενη τιμή στο Δελτίο Προϊόντος ως εξής:
   Για τις υποκατηγορίες 3.Α & 3.Β: Την Ονομαστική θερμική ισχύ (Nominal heat output), συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα. Για τις υποκατηγορίες 3.Γ & 3.Δ: Την Ονομαστική θερμική ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (θερμότερο κλίμα). Για την υποκατηγορία 3.Ε: Την Ονομαστική θερμική ισχύ  (Prated). Για την υποκατηγορία 3.Z: Το φορτίο σχεδιασμού (Design load) για την λειτουργία της ψύξης. Για τις περιπτώσεις που έχει επιλεγεί η τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου multi split, η κατάταξη στις κατηγορίες δαπάνης I έως III, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το φορτίο σχεδιασμού της εξωτερικής μονάδας, ανεξαρτήτως του αριθμού των εσωτερικών μονάδων. Για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις της κατηγορίας 3.ΣΤ, όσον αφορά την ένταξη της Ισχύος P στις κατηγορίες δαπάνης Ι έως VIII για τους λέβητες βιομάζας (ξύλου – πελλέτας) και στις κατηγορίες I έως IV για τα ενεργειακά τζάκια, αυτή αφορά:
   την ονομαστική θερμική ισχύ που δηλώνεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Σε περίπτωση εύρους ισχύος λαμβάνεται η μέγιστη.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Συνολικά υπάγονται: 9.455 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 157.894.009,14 €, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
   Οι Ωφελούμενοι ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής για την υπαγωγή της αίτησης από το Δικαιούχο και αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής κατά τα οριζόμενα στο κεφ. 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. Στη συνέχεια προσέρχονται
   στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από
   την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
   Επισημαίνεται ότι οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επιστολής έγκρισης της αίτησής τους πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση Υπαγωγής, καθώς ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί
   από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω
   διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού
   συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.
   Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, για τις αποφάσεις υπαγωγής και η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ήτοι των δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
   Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους  Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 2, είναι 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).
   Όλη η απόφαση εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΨΖΦ46ΨΧΨΖ-ΕΕ5?inline=true

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Τέσσερις προτάσεις για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, με ιδιαίτερη αναφορά στα περιβαλλοντικά έργα και τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, ανέπτυξε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, μιλώντας στο Επενδυτικό Φόρουμ, με θέμα την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε σχέση με την Τοπική Ανάπτυξη που διοργάνωσε η A-Energy σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ. Συνέδεσε μάλιστα το ζήτημα της χρηματοδότησης με την ταχύτητα και την ωριμότητα των έργων που πρέπει να ενταχθούν σε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο υποδομών για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Και εξήγησε την αναγκαιότητα να συνδεθούν όλα αυτά με τα σε λειτουργία ή υπό σχεδιασμό ηλεκτρονικά συστήματα στον τομέα του αστικού περιβάλλοντος και του δομημένου χώρου.
   Ειδικότερα, όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, αφού σημείωσε ότι «χρήματα ΔΕΝ υπάρχουν», τουλάχιστον όσα απαιτούνται για τα έργα που χρειάζεται η χώρα, τόνισε ότι η λύση βρίσκεται στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, για την μόχλευση και κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων για χρήση σε συνδυασμό με κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, με νέες μορφές υβριδικής χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα πρότεινε:
   1ον: Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για Πράσινα έργα
   Ο Γιώργος Στασινός σημείωσε ότι προτείνει εδώ και μήνες τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου εργαλείου με εμπροσθοβαρή χρησιμοποίηση, με όρους προεξόφλησης, των χρημάτων που υπάρχουν στο Πράσινο Ταμείο – δεσμευμένα, λόγω μνημονίου – από τις δηλώσεις αυθαιρέτων για χρηματοδότηση αναγκαίων περιβαλλοντικών έργων. «Τέτοια έργα συνήθως γίνονται με δημόσιους πόρους. Με ένα έξυπνο χρηματοοικονομικό εργαλείο μπορούμε να φέρουμε πιο μπροστά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση , να εμπλέξουμε ιδιωτικούς πόρους και να προσελκύσουμε νέους, διεθνείς και ιδιωτικούς» σημείωσε και πρόσθεσε «η εκτίμηση είναι για τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά διαθέσιμα μόνο με τις δηλώσεις αυθαιρέτων που ήδη υπάρχουν. Τέτοια εργαλεία χρειαζόμαστε. Και η γνώση υπάρχει. Και τα παραδείγματα». Και ανέλυσε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός εργαλείων: προεξόφληση, εγγυοδοτικός μηχανισμός, μόχλευση επιστρεπτέων ενισχύσεων και άλλα, «χωρίς να θίξουμε τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας». «Με το Πράσινο Ταμείο, θα μπορούσαμε με εφόδιο αυτά τα περίπου 4 ως 4,5 δις ευρώ, που θα έχουμε το 2019, - ή ακόμη και με πολύ περισσότερα που θα έχουμε δύο χρόνια αργότερα, όταν ολοκληρωθεί ο νόμος Σταθάκη για τα αυθαίρετα - με τη χρηματορροή που ήδη προβλέπεται και τις δεσμεύσεις που υπάρχουν, μέσα σε ένα πλάνο έως 10ετίας από σήμερα να έχουμε κινητοποιήσει τριπλάσιους πόρους. Δηλαδή για να το πω απλά: με «μαγιά» τα 4 δις σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε διαθέσιμα συνολικά μέχρι 12 δις ευρώ για περιβαλλοντικά έργα την επόμενη δεκαετία! Αυτό που χρειάζεται είναι γνώση, δουλειά και αποτελεσματικότητα για να παράγουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα».
   2ον: value engineering
   «Πρέπει να φροντίσουμε, λόγω των περιορισμένων πόρων που έχει πλέον η Ελληνική Πολιτεία, να μην υπάρχουν έργα που δεν ενδιαφέρουν τον ιδιωτικό τομέα» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και πρόσθεσε ότι πρέπει να μπορεί η Πολιτεία να προσφέρει ένα ενδιαφέρον «πακέτο» επενδύσεων ή έργων για χρηματοδότηση που θα περιλαμβάνει και όσα έργα δεν μπορούν από μόνα τους να προσελκύσουν επενδυτές. «Μία προσέγγιση που πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά αλλά ανοιχτά, με διαφάνεια και κοινωνική συμμετοχή, είναι η Πολιτεία να δημιουργήσει ένα νέο έργο, ή ένα πακέτο έργων, που θα έχει εξασφαλισμένη δανειοδότηση, μέσω αποπληρωμής του δανείου από έσοδα άλλου υφιστάμενου και λειτουργούντος έργου», σημείωσε χαρακτηριστικά.
   3ον: Τράπεζα Γης
   Σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό «πρέπει να προχωρήσει άμεσα η λειτουργία της ήδη προβλεπόμενης Τράπεζας Γης, αλλά με τον σωστό, σύγχρονο τρόπο που θα μπορέσει να προσελκύσει και ιδιωτικούς πόρους». Με μια τέτοια Τράπεζα Γης, εξήγησε, μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος θα μπορούν να γίνονται πράξεις όπως:
   αγορά συντελεστή δόμησης για οριστική τακτοποίηση αυθαιρέτων που τώρα προβλέπεται για 30 χρόνια,
   αγορά συντελεστή δόμησης σε αντικειμενικά καθορισμένες ζώνες υποδοχής,
   ανταλλαγές εκτάσεων για τον απεγκλωβισμό οικοδομικών συνεταιρισμών,
   χρηματοδότηση της αποκατάστασης των προσόψεων όλων των διατηρητέων κτηρίων από τους πόρους της
   αγοράς συντελεστή των ίδιων των διατηρητέων.
   Παράλληλα η Πολιτεία πρέπει να δώσει κίνητρα χρηματοδότησης σε επενδυτές για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, που θα πρέπει άμεσα να απεγκλωβιστούν στη βάση του νόμου 4280/2014 και να προχωρήσει άμεσα η έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών πράξεων αλλά και η εφαρμογή των διαδικασιών μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος.
   «Μην υποτιμάτε το θέμα των οικοδομικών συνεταιρισμών και της ιδιωτικής πολεοδόμησης. Μπορούν να δημιουργήσουν «επενδυτικό σοκ» σε ολόκληρες περιοχές της χώρας. Και μπορούν να δώσουν ανάσες ζωής στην ξεχασμένη ύπαιθρο, ακόμη και να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας. Το θεσμικό πλαίσιο, με έντονο πράσινο χρώμα και εξαιρετικές προβλέψεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου και βιώσιμης ανάπτυξης, υπάρχει ήδη. Πρέπει να εφαρμοστεί με τον σωστό τρόπο» σημείωσε χαρακτηριστικά.
   4ον: συνεπένδυση και συγχρηματοδότηση
   Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ανέφερε ότι «η Κομισιόν, στο πλαίσιο του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης 2021 – 2027 προτείνει τη δημιουργία νέων «πράσινων» πόρων σε κοινοτικό επίπεδο: το 20% των δικαιωμάτων ρύπων να κατευθύνονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αλλά και να καθιερωθεί, ως επιπλέον ευρωπαϊκός πόρος για περιβαλλοντικά έργα, ένα «πράσινο τέλος» για κάθε χώρα, ανά κιλό πλαστικής συσκευασίας που θάβει. Τέτοιες έξυπνες κινήσεις πολλαπλού οφέλους θα έπρεπε να καθιερώσει και η χώρα μας. Αυτοί οι πόροι, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα κατευθυνθούν σε αυξανόμενη χρηματοδότηση πράσινων έργων υποδομής (περιβάλλον και ενέργεια) – και εδώ χρειάζεται η χώρα να έχει μεριμνήσει ήδη για συγχρηματοδότηση, ώστε να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους». Και πρόσθεσε ότι η δημιουργία ενός τέτοιου χρηματοδοτικού μηχανισμού «πράσινων έργων» αν έχει τη μορφή νομικού προσώπου (ή οι δράσεις αποτελούν ξεχωριστό νομικό πρόσωπο ή χρηματοδοτικό μηχανισμό) θα μπορούσε να διασφαλίσει την συνεπένδυση σε αυτά τα έργα, για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή άλλου σημαντικού διεθνούς επενδυτικού σχήματος.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σχετικά με την δυνατότητα αυτή μετά την οριστική υποβολή αίτησης, ισχύουν τα εξής:
   Σε περίπτωση όπου έχουν επιλεγεί Ίδια Κεφάλαια, δεν είναι δυνατή η αλλαγή Συνεργαζόμενης Τράπεζας. Εάν ο ωφελούμενος δεν έχει λογαριασμό στην Συνεργαζόμενη Τράπεζα που έχει δηλώσει, υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξει λογαριασμό, ενώ το ΙΒΑΝ θα το καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά την απαιτούμενη φάση πριν την τελική εκταμίευση.
   Σε περίπτωση όπου έχει επιλεχθεί Δάνειο, παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής Συνεργαζόμενης Τράπεζας μόνο κατά την διαδικασία καταχώρησης της αίτησης δανείου. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση, εάν ο ωφελούμενος μέσω των δυνατοτήτων που του παρέχονται κατά την φάση που βρίσκεται η αίτηση του επιλέξει να προχωρήσει με Ίδια Κεφάλαια, ως Συνεργαζόμενη Τράπεζα θα παραμείνει η τελευταία επιλογή που είχε κάνει κατά την αίτηση δανείου. Σημειώνεται ότι μέσω της Συνεργαζόμενης Τράπεζας θα γίνει η εκταμίευση στο λογαριασμό αυτό της επιχορήγησης του κόστους των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων αλλά και μέσω αυτού του λογαριασμού θα εκταμιευτούν τα χρήματα της επιχορήγησης προς τους προμηθευτές-συμβούλους-μελετητές.
   Στις περιπτώσεις όπου έχουν επιλεγεί Ίδια Κεφάλαια, ο ωφελούμενος μπορεί να κάνει μεταφορά χρημάτων (για εξόφληση των ενεργειακών επιθεωρήσεων και για προκαταβολές προς τους προμηθευτές) και από άλλη τράπεζα/ες, πέραν της Συνεργαζόμενης που έχει δηλώσει στην αίτησή του. Όμως η επιχορήγηση για το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και τις παρεμβάσεις που έκανε ή τις υπηρεσίες που έλαβε, θα γίνει υποχρεωτικά στο ΙΒΑΝ της Συνεργαζόμενης Τράπεζας που θα έχει δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Διευκρινίσεις για θέματα δαπανών και παραστατικών
   Όλα τα παραστατικά (παρεμβάσεων και υπηρεσιών συμβούλου ή μελετητή) πρέπει να εκδίδονται «επί πιστώσει». Εξαιρούνται και θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί από τον ωφελούμενο, τα παραστατικά που αφορούν αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών (1η και 2η Ενεργειακή επιθεώρηση - ΠΕΑ) και τις ασφαλιστικές εισφορές. Όλες οι πληρωμές που διενεργεί ο ωφελούμενος (εξόφληση ή προκαταβολή) πρέπει να εκτελούνται μέσω τραπεζικού συστήματος. Είναι αποδεκτό το παραστατικό στο οποίο υπάρχει τιμολόγηση υλικών και εργασίας σε ένα ενιαίο ποσό. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό του παραστατικού μπορεί είτε να καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα , στην καρτέλα «Καταχώρηση δαπανών», επιλέγοντας την ένδειξη «Υλικά», όπου θα συμπληρώνεται η ποσότητα του υλικού αλλά στο ποσό θα περιλαμβάνεται και η εργασία, είτε να καταχωρείται 2 φορές το ίδιο παραστατικό, με επιμερισμό σε Υλικά και Εργασία, με σκοπό η άθροιση των επιμέρους ποσών να συμφωνεί με το τελικό ενιαίο ποσό.. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταγραφή στο παραστατικό, της μονάδας μέτρησης που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παρέμβαση, για παράδειγμα των τετραγωνικών μέτρων κουφωμάτων αλλά μόνο το είδος τους και τα τεμάχια, το παραστατικό θα είναι αποδεκτό μόνο εάν συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 του Προμηθευτή (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα των κουφωμάτων που αντιστοιχούν στο παραστατικό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος. Απαλλαγή από τον ΦΠΑ
   Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 251 του Ν.4281 (ΦΕΚ 160Α/08.08.2014), «απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παρ. 9 του ανωτέρω Άρθρου «οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας-απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και δεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο των εισροών τους».
   Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στα Κεφάλαια 3 και 4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ.
   Ο Ωφελούμενος πρέπει να αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», εκτός του παραστατικού και Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του εκδότη (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό (%) που αναλογεί στο καθεστώς ΦΠΑ της έδρας του.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
   Στόχος του προγράμματος
   Στόχος του προγράμματος είναι η επιχορήγηση νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και μερικής απασχόλησης με τους περιορισμούς της παραγράφου 1γ του άρθρου 3, οι οποίες προβλέπεται να ανέλθουν στις 15.1 και δημιουργήθηκαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
   Πλαίσιο ένταξης - Χρηματοδότηση - Επιλέξιμες περιοχές - Καθεστώς ενίσχυσης
   Η μέγιστη δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 70.000.000 ευρώ και οι θέσεις στις 15.000 και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493). Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος ποσού, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι και την κάλυψη του ανωτέρω ποσού.
   Η δαπάνη κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
   Για το έτος 2018: έως 65.000.000 ευρώ.
   Για το έτος 2019: έως 5.000.000 ευρώ.
   Δικαιούχοι, Ωφελούμενοι και Προϋποθέσεις συμμετοχής
   Δικαιούχοι Επιχειρήσεις
   Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
   α) Έχουν προβεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017, με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως 31-5-2018:
   i) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης,
   ii) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή/και με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, με τους περιορισμούς της περίπτωσης 1.γ του παρόντος άρθρου, τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4,
   β) δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά τον Μάιο του 2017, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4,
   και
   γ) θα μετατρέψουν τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης καθώς και τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
   β) Επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν αυξομειώσεις του προσωπικού τους κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως 31-5-2018, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017, επιχορηγούνται για τον επιπλέον αριθμό των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και διατηρούν τον επιπλέον αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα και για όλη την διάρκεια του προγράμματος όπως ορίζεται παρακάτω.
   Ως μείωση -του προϋπάρχοντος προσωπικού, δηλαδή του ανώτατου αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνταν στην επιχείρηση κατά τον Μάιο του 2017, θεωρείται:
   i. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
   ii. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ., το οποίο έχει ως συνέπεια την μείωση των μονάδων εργασίας της επιχείρησης,
   iii. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου, και
   iv. η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.
   Δεν θεωρείται μείωση -του προϋπάρχοντος προσωπικούη οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη), εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η κενή θέση που οφείλεται σε θάνατο και φυλάκιση καθώς και η οικειοθελής αποχώρηση που δεν λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017.
   Δεν εντάσσονται:
   α. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).
   β. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό α) και β) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής δηλώνει υπεύθυνα, ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.
   γ. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
   δ. Οι εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
   ε. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.
   στ. Οι σύλλογοι και τα σωματεία.
   ζ. Οι επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
   η. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1 του Κανονισμού 1407/2013.
   θ. Τα νυχτερινά κέντρα.
   ι. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
   ια. Οι επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν στην οικία του εργοδότη (ενδεικτικά: ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι) και δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων. Εντούτοις, εντάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (ενδεικτικά: υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).
   7. Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση η, η επιχείρηση για να ενταχθεί πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών της περίπτωσης η.
   Ωφελούμενοι
   α. Τα ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι ηλικίας 18-66 ετών τα οποία:
   i) Ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας) στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το δωδεκάμηνο που είχε προηγηθεί της πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρηση και δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας πρόσληψής τους.
   ii) Προσλήφθηκαν από τη δικαιούχο επιχείρηση τη χρονική περίοδο από 01-06-2017 έως 31-05-2018.
   Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
   Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιούργησε από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου και για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018 επιπλέον των θέσεων εργασίας που είχε κατά τον Μάιο του 2017.
   Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελουμένων ανέργων ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο ποσό: α) 400 ευρώ για την πλήρη απασχόληση, β) 300 ευρώ για τη μερική απασχόληση τουλάχιστον τεσσάρων ωρών και άνω ημερησίως σε πενθήμερη βάση και γ) 200 ευρώ για τη μερική απασχόληση κάτω των τεσσάρων ωρών ημερησίως σε πενθήμερη βάση.
   Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση είναι δεκαπέντε (15) μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως και 31-8-2018. Όταν η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι μετά την 1-6-2017, τότε λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου ή ατόμων και μέχρι την 31-8-2018.
   Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων - Έγκριση
   Μετά τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής-υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
   Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι Πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
   Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης - Όροι - Δεσμεύσεις
   Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τόσο τις επιχορηγούμενες όσο και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για επιπλέον χρονικό διάστημα, ίσο με το αιτούμενο και εγκριθέν διάστημα διάρκειας της επιχορήγησης. Το χρονικό διάστημα της δέσμευσης ξεκινά από την επόμενη της λήξης του χρονικού διαστήματος επιχορήγησης δηλαδή από την 01-09-2018 και μετά.
   Εάν η επιχείρηση μετά την υπαγωγή της στο πρόγραμμα μειώσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενο και μη) και δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. Εάν η επιχείρηση έχει επιχορηγηθεί, επιστρέφει στον Οργανισμό το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α’70), για την απόδοση στον ΟΑΕΔ.
   Εάν αποχωρήσει δεσμευόμενο (επιχορηγούμενο ή μη) άτομο εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.
   Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που διαπιστώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη ή μη θέση διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, όπως θα οριστεί στην πρόσκληση, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη του διατιθέμενου προϋπολογισμού.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Εκδόθηκε η με Α.Π.179001/645/21.09.2018 (ΦΕΚ Β’ 4147/21.09.2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β'756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
   Βάσει των ανωτέρω έχουν ενημερωθεί ο Οδηγός Εφαρμογής και τα σχετικά παραρτήματα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ.
   Ο νέος οδηγός μετά την 3η τροποποίηση: https://exoikonomisi.ypen.gr/documents/10182/146747/ΟΔΗΓΟΣ+ΕΞΟΙΚ_II_2018_3η+ΤΡΟΠ+Final/0c476b65-1ed6-499e-aa63-01dde25fe073
   Το ΦΕΚ της απόφασης: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8gsm5rMx4atj3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYKWAbTHEeqm7JjFTT-oFCYM1BydwgwONxlDsgW7sJVN

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Τα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» είναι μια καινοτόμος δράση του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί δράσεις αστικής ανάπλασης με στόχο της δημιουργία «ανοιχτών εμπορικών κέντρων» σε πεζοδρόμους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας στα κέντρα των πόλων από τους Δήμους σε συνεργασία με τα τοπικά επιμελητήρια ή τους εμπορικούς συλλόγους. Η δράση στοχεύει στην προώθηση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, σε αντίθεση με την πρακτική των μεγάλων κλειστών εμπορικών κέντρων, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των περιοχών που θα εγκατασταθούν αυτά τα ανοιχτά κέντρα.
   Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των δήμων από τον Ιούνιο που ξεκίνησε η διαδικασία, το Υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε να δώσει παράταση στην ημερομηνία υποβολής προτάσεων και χθες, οπότε έληγε η αρχική προθεσμία, δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέως ΕΣΠΑ Ευγενίας Φωτονιάτα με νέα ημερομηνία υποβολής έως 5 Νοεμβρίου 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες της Greenagenda, αυτό κρίθηκε απαραίτητο καθώς οι δήμοι και οι άλλοι συνδικαιούχοι (εμπορικοί σύλλογοι και επιμελητήρια) δεν είχαν την απαραίτητη εξοικείωση για να υποβάλλουν συνεργατικά τέτοιου είδους προτάσεις – καθώς είναι πρώτη φορά που βγαίνει στη χώρα μας τέτοιο πρόγραμμα - και έχουν καθυστερήσει οι συνεργασίες και οι υποβολές στο Υπουργείο.
   Οι στόχοι
   Στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε Πρόταση Χρηματοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από Δικαιούχο και Συνδικαιούχο που θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο:
   α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και
   β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

   Ποιοι υποβάλλουν πρόταση
   Πρόταση μπορεί να υποβάλει κάθε Δήμος (ΟΤΑ Α’ βαθμού ως Δικαιούχος) αλλά είναι υποχρεωτική η ύπαρξη συνδικαιούχου. Αυτός πρέπει να είναι ο θεσμοθετημένος Εμπορικός Σύλλογος της πόλης είτε αν δεν μπορεί ή δεν θέλει το τοπικό Επιμελητήριο (τα χωρικά μόνο, όχι τα επαγγελματικά). Βέβαια, κάθε δήμος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία πρόταση αλλά αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για τους εμπορικούς συλλόγους και τα επιμελητήρια. Αν υποβάλλουν πρόταση δήμοι που έχουν εγκεκριμένη και ενταγμένη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα Περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, θα διατεθεί κατά μέγιστο 30% του διαθέσιμου συνολικού προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.
   Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης είναι πενήντα (50) εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται το 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Κάθε πρόταση έχει «οροφή» 1.900.000 ευρώ, από τα οποία ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 1.500.000€. και αντίστοιχα ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) ανέρχεται κατά μέγιστο στις 400.000€.
   Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να αφορά, για το κομμάτι των δήμων, μέχρι το 85% δράσεις αστικής ανάπλασης (δείτε πιο κάτω αναλυτικά) και έως 30% συνδυαστικά δράσεις «δράσεις έξυπνης πόλης», ενώ για τους εμπορικούς συλλόγους και τα επιμελητήρια μέχρι το 100% του ποσού που τους αντιστοιχεί σε δράσεις ανάδειξης της ταυτότητας και προώθησης του εμπορίου της περιοχής.
   Οι προϋποθέσεις
   Η πρόταση θα περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης και ανάδειξης ταυτότητας μίας εμπορικής περιοχής παρέμβασης.
   Κάθε εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει να ικανοποιεί σωρευτικά τις παρακάτω πέντε προϋποθέσεις:
   Ι) να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας α) ενός Δήμου (στην περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή β) Δημοτικής Ενότητας όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 ( ΦΕΚ 698/20.3.2014):
   για την ηπειρωτική χώρα άνω των 5.000 κατοίκων για τις νησιωτικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 2.500 κατοίκων. Επισημαίνεται ότι, Δήμος που αποτελείται από πολλές Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό > 5.000 κατοίκων, μπορεί να υποβάλει μια πρόταση χρηματοδότησης για παρέμβαση σε μια εκ των Δημοτικών του Ενοτήτων. Σε περίπτωση υποβολής από τον Δήμο περισσότερων από μια προτάσεων θα ακυρώνεται αυτόματα η συμμετοχή του Δικαιούχου / Συνδικαιούχου στην Πρόσκληση. Κατ΄ εξαίρεση και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις του Δήμου Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς το Σχήμα μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) κατά μέγιστο προτάσεις χρηματοδότησης για υλοποίηση παρεμβάσεων σε δύο (2) διακριτές περιοχές παρέμβασης.
   Σε κάθε περίπτωση κάθε περιοχή παρέμβασης από τις δύο θα πρέπει διακριτά να ικανοποιεί και τις πέντε (5) προϋποθέσεις.
   Στην περίπτωση που ο Συνδικαιούχος Επιμελητήριο έχει αρμοδιότητα σε γεωγραφική περιοχή μεγαλύτερη από την άνω οριζόμενη, ο Συνδικαιούχος μπορεί να συμμετέχει σε πέντε (5) διαφορετικά σχήματα (Δικαιούχος – Συνδικαιούχος) κατά μέγιστο, ήτοι πέντε (5)διαφορετικές προτάσεις με πέντε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες / Δήμους.
   Στην περίπτωση που ο Συνδικαιούχος είναι Εμπορικός Σύλλογος και έχει αρμοδιότητα σε γεωγραφική περιοχή μεγαλύτερη από την άνω οριζόμενη, ο Συνδικαιούχος μπορεί να συμμετέχει σε τέσσερα (4) διαφορετικά σχήματα (Δικαιούχος – Συνδικαιούχος) κατά μέγιστο, ήτοι τέσσερις (4) διαφορετικές προτάσεις με τέσσερις διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες / Δήμους.
   Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι το Επιμελητήριο και ο Εμπορικός Σύλλογος μπορούν να συμμετέχουν σε τόσες διαφορετικές προτάσεις όσες τα στελέχη που απασχολούν με εξαρτημένη σχέση εργασίας (π.χ 3 στελέχη = δυνατότητα συμμετοχής σε 3 διαφορετικές προτάσεις) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάνε τα παραπάνω ανώτατα όρια υποβολών.
   - να οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΟΑΠ ή ΓΠΣ ή ρυμοτομικό σχέδιο) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών.
   Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθεί στο τέλος της Δράσης ολοκληρωμένη η πρόταση θα πρέπει η περιοχή παρέμβασης να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 μέτρα υφιστάμενο ή κατασκευασμένο πεζόδρομο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμό αυτών.
   - να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους
   ii) Για την συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται:
   η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων (στον συνολικό αριθμό των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων δεν προσμετρούνται τα καταστήματα franchise)- ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης - και η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 τέτοιων επιχειρήσεων. iii) Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ Α' βαθμού (Δικαιούχος) και Εμπορικού Συλλόγου (Συνδικαιούχος) ή Επιμελητηρίου (Συνδικαιούχος).
   iv) Ο Δικαιούχος (ΟΤΑ Α’ βαθμού) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «1. Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: «2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «3. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».
   v) Ο Συνδικαιούχος (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «4. Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής».
   Αναφορικά με τις επιχειρήσεις (εφεξής Ωφελούμενες Επιχειρήσεις) που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ορίζεται ότι:
   Δύνανται να συμμετάσχουν στη Δράση και εμπορικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όροφο υπό την προϋπόθεση συμμετοχής των ισόγειων αυτών εμπορικών επιχειρήσεων. Δύνανται να συμμετάσχουν στη Δράση και λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδιωτικά ιατρεία, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι-θέατρα, κέντρα αισθητικής), οι οποίες όμως δεν προσμετρούνται στους παραπάνω ελάχιστους περιορισμούς. Δύνανται να συμμετάσχουν στην Δράση και κενά ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης σε ποσοστό κατά μέγιστο 10% του συνολικού αριθμού των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οι εκμισθωτές έχουν την υποχρέωση να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν α) την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Α που αφορά τα κενά καταστήματα καθώς και β) αυτήν του κανονισμού του DE MINIMIS.
   Διευκρινίζεται ότι ως εμπορικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ως κύριο ΚΑΔ την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.
   Ποιες ενέργειες επιδοτούνται
   Δαπάνες για την «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου», μέχρι 85% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού), οι οποίες περιλαμβάνουν συνδυασμό των παρακάτω:
   Δαπάνες εκσυγχρονισμού υποδομών
   - κατασκευή – αναβάθμιση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας με χρήση (κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών,
   - ανάπλαση πλατειών , ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημείων με χρήση (κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών,
   - αναστηλώσεις, αποκαταστάσεις, καθαρισμός, φωτισμός, μνημείων ή /και όψεων δημοσίων κτιρίων ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής αξίας,
   - αναβάθμιση ή / και κατασκευή παιδικών χαρών, υπαίθριων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων ανάπαυσης,
   - κατεδαφίσεις παλιών κτηρίων ή απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την ανάδειξη του ειδικού χαρακτήρα της περιοχής,
   - αναβάθμιση ή / και κατασκευή συστήματος απορροής όμβριων υδάτων
   Δαπάνες βελτίωσης της κινητικότητας
   - αναβάθμιση ή και κατασκευή ποδηλατοδρόμου (θα πρέπει υποχρεωτικά να αποτελεί τμήμα ευρύτερου δικτύου του αστικού ιστού),
   - σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων στην περιοχή παρέμβασης,
   - αναβάθμιση ή και δημιουργία χώρων στάθμευσης εξυπηρέτησης εμπορικών περιοχών χωρίς αντίτιμο (και εκτός περιοχής παρέμβασης με κατάλληλη τεκμηρίωση).
   Δαπάνες βελτίωσης μικροκλίματος
   - δημιουργία ή αναβάθμιση πάρκων τσέπης (pocket park),
   - φυτεύσεις πρασίνου, δεντροστοιχιών, συστήματα υποδομής ανάπτυξης δέντρων,
   - ανάδειξη υδάτινου στοιχείου (υποδαπέδια συντριβάνια, πίδακες, νεροκουρτίνες),
   - παρεμβάσεις υψηλής σκίασης.
   Δαπάνες αισθητικής αναβάθμισης
   - αναβάθμιση οδοφωτισμού – αλλαγή φωτιστικών στύλων,
   - προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κατασκευασμένου με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά: παγκάκια, ζαρντινιέρες, περιφράξεις κ.α,
   - κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης μνημείων και πολιτιστικών χώρων,
   - δημιουργία ειδικών χώρων για αφισοκόλληση / γκράφιτι,
   - δημιουργία και τοποθέτηση υπαίθριων γλυπτών και εικαστικών εγκαταστάσεων,
   - υπογειοποίηση καλωδίων κοινής ωφελείας.
   Δαπάνες βελτίωσης προσβασιμότητας
   - προμήθεια mini bus τελευταίας τεχνολογίας που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 και αέριων ρύπων, χωρίς αντίτιμο,
   - παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ τόσο στο δημόσιο χώρο όσο και σε επιμέρους υποδομές (π.χ. διαμόρφωση στάσεων αστικών λεωφορείων).
   Δαπάνες για «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
   - συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi για τους επισκέπτες),
   - συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού,
   - αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων,
   - προμήθεια συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης,
   - συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης.
   Δαπάνες για «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας» οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
   - προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για μεταφορά επισκεπτών από κόμβους μεταφορών (λιμάνι, ΚΤΕΛ, αεροδρόμιο κ.α) χωρίς αντίτιμο,
   - προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιζόμενων στάσεων λεωφορείων,
   - συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην περιοχή παρέμβασης,
   - συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης,
   - συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης.
   Σημειώνεται ότι:
   - στην περίπτωση προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιζόμενων στάσεων δεν επιτρέπεται η χρήση τους για προβολή διαφημίσεων,
   - δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια και εγκατάσταση καμερών ασφαλείας.
   Αθροιστικά για τις κατηγορίες 4.7.2 & 4.7.3 μέχρι το 30% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄βαθμού).
   Δαπάνες για «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» από το σύνολο των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν (εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις) μέχρι το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο), οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία ή συνδυασμούς αυτών:
   - προμήθεια και εγκατάσταση διαφώτιστων στεγάστρων,
   - ανάδειξη και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά των (π.χ πέτρα, μάρμαρο) εξωτερικών όψεων,
   - προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων, τεντών,
   - προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων (π.χ μεταλλικές, ξύλινες, ομοιόμορφη γραφή) επιγραφών,
   - προμήθεια και εγκατάσταση κάθετων κήπων – ανθοστηλών και σύνδεση με σύστημα άρδευσης,
   - εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων,
   - προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων,
   - προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφων διαχωριστικών, σκιάστρων, ομπρελών τεντών σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο που έχουν μισθώσει οι επιχειρήσεις.
   Σημειώνεται ότι:
   - δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εξοπλισμό τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
   - πριν την εγκατάσταση / εφαρμογή των ανωτέρω στοιχείων υλικών (ή συνδυασμό αυτών) που θα επιλεγούν για την ανάδειξη αισθητικής ταυτότητας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποξήλωση / απομάκρυνση από τις προσόψεις των επιχειρήσεων (εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις) των μη συμβατών στοιχείων (π.χ φωτεινές ή /και κάθετες επιγραφές κ.α) όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο Συνεργασίας.
   Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ωφελούμενης εμπορικής επιχείρησης, η επιχείρηση θα εξαιρείται και θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλη επιχείρηση. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης, η πρόταση χρηματοδότησης θα επαναβαθμολογείται. Αν κατά την αναβαθμολόγηση η βαθμολογία είναι μικρότερη από τη χαμηλότερη βαθμολογία των ενταγμένων προτάσεων χρηματοδότησης έως την κάλυψη του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης ή / και δεν ικανοποιείται ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχουσών επιχειρήσεων, τότε θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης της Πράξης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ωφελούμενης λοιπής επιχείρησης θα μειώνεται αναλογικά ο εγκεκριμένος σύμφωνα με την απόφαση ένταξης προϋπολογισμός του Συνδικαιούχου.
   Δαπάνες για «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» μέχρι 20% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο), οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
   - συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών.
   - διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής (με έμφαση σε δράσεις πολιτισμού, όπως μουσική, performance, εκθέσεις, προβολές, ομιλίες, οργανωμένοι περίπατοι κ.ά.)
   - προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου (εορταστικός, κοινών προωθητικών ενεργειών) δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και προβολή σε ψηφιακά μέσα.
   Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για σχεδιασμό και αναπαραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού.
   Οι επιλέξιμες δαπάνες των κατηγοριών 4.7.4 & 4.7.5 δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό που προκύπτει από Ανοιγμένο Κόστος ανά Επιχείρηση (<=2.000) x Αριθμός Ωφελούμενων Επιχειρήσεων (εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις).
   Επιπλέον είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τις παρακάτω Κατηγορίες Ενεργειών:
   Κατηγορία Ενεργειών 6: Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου πρότασης
   Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου (ήτοι Τεχνικές Εκθέσεις Παραρτήματα Μνημονίου Συνεργασίας Σύμβουλος προετοιμασίας φακέλου πρότασης) μέχρι 4% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄βαθμού)
   Κατηγορία Ενεργειών 7: Ενέργειες Ωρίμανσης
   Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες για μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων μέχρι 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού). Ειδικότερα, οι οριστικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής, ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες. Στο υποέργο των μελετών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων (π.χ. αποφάσεις αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, πολεοδομίας κ.λπ.) που οφείλει να προσκομίσει ο Δικαιούχος / Συνδικαιούχος με την έκδοσή τους. Οι ενέργειες αυτές θα αποτελούν διακριτό υποέργο και οφείλουν να ολοκληρωθούν εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.
   Κατηγορία Ενεργειών 8: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο / Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο
   Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
   α) δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες μέχρι 3% του συνολικά επιλέξιμου εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
   β) Δαπάνες προσωπικού του Συνδικαιούχου που θα αφορούν σε έκτακτο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση της πράξης και απασχολείται είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες για δύο άτομα και δεν δύναται να υπερβαίνει μηνιαίως ανά άτομο το ποσό των 750,00 ευρώ (καθαρές μηνιαίες αποδοχές) και συνολικά το ποσό των 70.000,00 ευρώ.
   Τα άτομα που θα προσληφθούν για την υλοποίηση της Πράξης για λογαριασμό του Συνδικαιούχου Εμπορικού Συλλόγου θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην Υλοποίηση των Έργων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» της ΕΣΕΕ. Σε περίπτωση που Συνδικαιούχος είναι Επιμελητήριο, τότε η επιλογή του Προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
   Κατηγορία Ενεργειών 9: Ενέργειες για την έκδοση αδειών.
   Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες εκ μέρους του Συνδικαιούχου για την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας που τυχόν απαιτηθούν για λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε αυτήν την κατηγορία δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των 20.000,00 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να ανατεθεί στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή / και εταιρεία η έκδοση περισσότερων των τριών (3) αδειών.
   Οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2023 το αργότερα, ενώ οι Δήμοι και οι Σύλλογοι – Επιμελητήρια αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρήσουν λειτουργούσε και καλοσυντηρημένες τις υποδομές που θα επιδοτηθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Μπορεί το Πράσινο Ταμείο να δίνει φέτος μόλις 4,5 εκατομμύρια ευρώ για αστικές αναπλάσεις, αλλά θα χρηματοδοτήσει, με νέο πρόγραμμα που μόλις ενέκρινε, τους μεγάλους δήμους της χώρας ΟΤΑ για τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών (δηλαδή διαγωνισμών ιδεών) με 3 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια…
   Σύμφωνα με το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, η διεξαγωγή αρχιτεκτονικών διαγωνισμών αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων μέσω της ένταξής τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα μεταξύ των οποίων και αυτά του Πράσινου Ταμείου. Ακόμη υποστηρίζει ότι «στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση προκύπτει η ανάγκη οικονομικής ενίσχυσής των περισσότερων ΟΤΑ α΄ βαθμού για την προκήρυξη και διεξαγωγή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών». Με αυτό το σκεπτικό αποφάσισε την έγκριση μίας νέας δράσης που θα τρέξει τα επόμενα τρία χρόνια με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2018-2020». Η νέα δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». Για φέτος, το 2018, δηλαδή για τους επόμενους 3 μήνες, έχει εγκριθεί με δέσμευση ποσού 800.000,00 € για τέτοιους διαγωνισμούς ενώ εκτιμάται ότι το πρόγραμμα τα επόμενα δύο χρόνια (δηλαδή μέχρι και το 2020) θα απορροφήσει συνολικά 3.000.000,00 €. Ο οδηγός του προγράμματος δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει αλλά η Greenagenda παρουσιάζει σήμερα συνοπτικά τις βασικές προϋποθέσεις.
   Δυνητικοί δικαιούχοι οι μεγάλοι Δήμοι

   Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, δηλαδή οι Δήμοι της χώρας, αλλά όχι όλοι: Ακολουθώντας την ταξινόμηση του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») στη νέα δράση του Πράσινου Ταμείου εντάσσονται:
   α) Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων
   Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όλοι οι δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Καλαμαριάς, Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά και Πυλαίας - Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
   β) Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι Πρωτεύουσες Νομών.
   Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και οι δήμοι που αποτελούν πρωτεύουσα νομού, περιλαμβανομένων και των νησιωτικών νομών.
   Επιλέξιμα Είδη και Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
   Α. Από τα «Είδη Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών» (όπως περιγράφονται στο αρ.1, παρ.2 της σχετικής ΥΑ), το Πράσινο Ταμείο θεωρεί ως επιλέξιμους του Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς που κατατάσσονται σωρευτικά στους:
   ⦁ Απλούς ή σύνθετους (κατηγορίες α1 & α2).
   ⦁ Διαγωνισμούς προσχεδίων (κατηγορία β2).
   ⦁ Διαγωνισμούς ενός σταδίου (κατηγορία γ1).
   ⦁ Ανοικτούς διαγωνισμούς (κατηγορία δ1).
   Β. Από τις κατηγορίες των “αξιόλογων τεχνικών έργων” (όπως περιγράφονται στη σχετική ΥΑ τα έργα για την υλοποίηση των οποίων είναι υποχρεωτική η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού), το Πράσινο Ταμείο θεωρεί ως επιλέξιμες για υποβολή στην παρούσα πρόσκληση τις παρακάτω, οι οποίες εντάσσονται σε 2 μέτρα, ως εξής:
   Μέτρο 1. Μελέτες αστικών αναπλάσεων - διαμόρφωσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων
   Επιλέξιμες κατηγορίες στο Μέτρο 1 είναι:
   ⦁ Διαμορφώσεις - αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων (Πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, πλατειών, οδών, πεζοδρόμων και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος χώρου διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου).
   ⦁ Θέματα εξοπλισμού ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων και χώρων εξυπηρετήσεων ειδικής σημασίας, όπως αρχαιολογικών.
   ⦁ Θέματα αποκατάστασης και επανάχρησης δημόσιων κτηρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα ή μνημεία.
   Οι παραπάνω κατηγορίες έργων εντάσσονται στις επιλέξιμες δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα με το αρ. 77 του νόμου 4495/2018, αναφέρει η απόφαση, αν και αφορούν βασικά μελέτες υπό τη μορφή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
   Ως εκ τούτου, αναφέρει η απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, «μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού το Πράσινο Ταμείο δύναται να εντάξει κατά προτεραιότητα σε μελλοντικά προγράμματα περιβαλλοντικού ισοζυγίου τη χρηματοδότηση των δράσεων υλοποίησης των υπόψη έργων».
   Μέτρο 2. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων

   Στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων, επιλέξιμες για τη χρηματοδότηση από τη νέα δράση του Πράσινου Ταμείου για τη Διεξαγωγή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών είναι οι κατηγορίες:
   ⦁ Πολιτιστικά κτήρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις (μουσεία, βιβλιοθήκες, κτήρια εκθέσεων, πινακοθήκες, γλυπτοθήκες, πνευματικά κέντρα κλπ).
   ⦁ Χώροι συνάθροισης κοινού (συνεδριακά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι, αμφιθέατρα, χώροι διαλέξεων, χώροι συναυλιών κλπ).
   ⦁ Κτίρια κοινωνικών & αθλητικών υποδομών τοπικής κλίμακας.
   ⦁ Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου & δημοτικών αγορών.
   Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνεται επίσης ο περιβάλλων χώρος των κτηρίων αυτών.
   Η χρηματοδότηση
   Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει αποκλειστικά μία πρόταση προς χρηματοδότηση, με ανώτατο συνολικό ποσό βραβείων το ποσό των 150.000,00 ευρώ. Ως προς τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού το επιλέξιμο προς χρηματοδότηση ποσό από το Πράσινο Ταμείο ανέρχεται στα 5.000,00 ευρώ ανά διαγωνισμό.
   Το ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο προς τους δικαιούχους Δήμους αντιστοιχεί:
   ⦁ για τα έργα του Μέτρου 1: στο 80% των διανεμόμενων βραβείων, πλέον του ποσού των 5.000 ευρώ για τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού.
   ⦁ για τα έργα του Μέτρου 2: στο 60% των διανεμόμενων βραβείων, πλέον του ποσού των 5.000 ευρώ για τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού.
   Δηλαδή ένας δήμος για να πάρει το μέγιστο της χρηματοδότησης στην πρώτη περίπτωση (ανάπλαση χώρων) πρέπει να βρει επιπλέον 37.500 ευρώ για βραβεία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (ανάπλαση κτηρίων) επιπλέον 100.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα, δηλαδή 187.500 ευρώ στην πρώτη περίπτωση και 250.000 ευρώ στη δεύτερη περίπτωση, σημειώνουμε θα δοθούν αποκλειστικά ως βραβεία σε αρχιτέκτονες από κάθε δήμο που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα.
   Σοβαρά ερωτηματικά
   Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος αξιολόγησης των προτάσεων που περιγράφεται στην απόφαση, ως σχέδιο πρόσκλησης προς τους ΟΤΑ. Συγκεκριμένα αναφέρεται μόνο η εξής πρόταση: « Άμεση αξιολόγηση, με την κατάθεση απόφασης αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού». Με απλά λόγια, και απουσία αναφοράς οποιασδήποτε διαδικασίας, φαίνεται ότι το Πράσινο Ταμείο θα επιλέξει ποιοι δήμοι θα πάρουν χρήματα με μια εσωτερική διαδικασία και στη βάση του «όποιος προλάβει»… Καθώς η δράση αφορά βραβεία προκαλεί πραγματικά απορία η έλλειψη περιγραφής διαδικασιών, καθώς εντάσσονται υπό κοινή αξιολόγηση διαγωνισμού που πχ δίνουν βραβεία 10 χιλιάδων ευρώ και διαγωνισμοί που δίνουν 250 χιλιάδες ευρώ…
   Ακόμη, κύκλοι του τεχνικού κόσμου τονίζουν ότι η προώθηση των αρχιτεκτόνων από την παρούσα κυβέρνηση είναι παροιμιώδης, καθώς ο συλλογικός τους φορέας προωθείται ιδιαίτερα σε κάθε συλλογικό όργανο (ΚΕΣΑ,ΚΕΣΥΠΟΘΑ, ΚΕΣΠΑ, ΣΥΠΟΘΑ, ΣΑ κλπ) που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, σε βάρος άλλων επιστημονικών και τεχνικών φορέων. Δεν είναι τυχαίο, σημειώνουν οι ίδιοι, ότι καθηγητές της αρχιτεκτονικής αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε όλα τα σχετικά όργανα αλλά και πολιτικές θέσεις, όπως για παράδειγμα στην νέα εταιρεία «Αστικές Αναπλάσεις» ή ακόμη και στο ίδιο το ΥΠΕΝ (θέση ΓΓΧΣΑΠ). Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, από τα 7 μέλη, τα τρία είναι αρχιτέκτονες μηχανικοί: ο Πρόεδρος Γεώργιος Πατρίκιος, γνωστός καθηγητής της Αρχιτεκτονικής, ο αρχιτέκτων Λουκάς Τριάντης, συνεργάτης της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ και σύμβουλος του Υπουργού Γιώργου Σταθάκη και η Τόνια Κατερίνη, γνωστή συνδικαλίστρια στον χώρο των αρχιτεκτόνων, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών- Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (αναπληρωτής της έχει οριστεί ο επίσης αρχιτέκτων Μιχαήλ Πουλάκης). Αυτό το γεγονός έχει μάλιστα δημιουργήσει εντύπωση καθώς εμφανίζονται με συμπεριφορά «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει», αφού αρχιτέκτονες δημιουργούν ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για αρχιτέκτονες…

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Κατόπιν ερωτημάτων που κατατίθενται στην παρούσα φάση, παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις:
   Οι προθεσμίες που τίθενται στη φάση της αποδοχής της απόφασης υπαγωγής (κατάσταση αίτησης 06) δεν αφορούν την καταχώρηση προμηθευτών. Η καταχώρησή τους γίνεται στο επόμενο στάδιο μετά την αποδοχή της απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα και για τη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει συγκεκριμένη και αποκλειστική προθεσμία. Όσον αφορά τις προθεσμίες που εμφανίζονται στην ομώνυμη καρτέλα της αίτησης, παρακαλείσθε να δίνετε προσοχή στο εάν αυτές είναι ενεργές ή όχι (ένδειξη «ενεργή» ή «έχει κλείσει»). Για τη 2η περίπτωση δεν απαιτείται ενέργεια από τον ωφελούμενο. Στον Σύμβουλο έργου δεν παρέχεται η δυνατότητα αποδοχής της απόφασης υπαγωγής ωφελούμενου μέσω της δικής του σύνδεσης, διότι αυτή προβλέπεται να γίνεται μόνο από τον ίδιο τον ωφελούμενο. Το αίτημα παράτασης προθεσμίας είτε για αποδοχή της απόφασης υπαγωγής ή/και υπογραφή της δανειακής σύμβασης (επιπλέον διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες) είτε για την ολοκλήρωση του έργου (επιπλέον διάστημα έως ενενήντα (90) ημέρες), υποβάλλεται εντός του πληροφοριακού συστήματος, μέσω φόρμας που βρίσκεται δίπλα από την αντίστοιχη ενεργή προθεσμία. Μέσω της ίδιας φόρμας γίνεται η τεκμηρίωση του αιτήματος καθώς και η ανάρτηση τυχόν υποστηρικτικών εγγράφων. Επισημαίνεται ότι το αίτημα παράτασης υποβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα. Ειδικά το αίτημα παράτασης προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται αποκλειστικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ωφελούμενου προς το Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  Το αίτημα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Παράταση προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας» και να περιέχει: πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου, στοιχεία αίτησης, τεκμηρίωση του αιτήματος και το χρονικό διάστημα παράτασης.   Ένσταση κατά της απόρριψης αίτησης που έχει οριστικοποιηθεί και έχει λάβει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου (κεφ. 8.3 του Οδηγού Εφαρμογής, περίπτωση Α. Κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης), είναι δυνατή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία που ο αιτών ενημερώθηκε για την απόρριψη. Η ένσταση υποβάλλεται από τον αιτούντα προς το Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Το μήνυμα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση» και να περιέχει: πλήρη στοιχεία του αιτούντα, στοιχεία αίτησης και καταγραφή των αντιρρήσεων του.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από 120 εκατ. ευρώ σε 400 εκατ. ευρώ.
   Συνολικά στην εν λόγω δράση υποβλήθηκαν 7.297 επενδυτικά σχέδια τα οποία ζητούν 1.127 εκατ. ευρώ δημόσια επιχορήγηση.
   Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση των ενδιαφερομένων και η ανάγκη να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι, αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο για τον οποίο το Υπουργείο προχώρησε στην αύξηση αυτή. Σε συνδυασμό με προηγούμενη δράση για την «Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» όλων των κλάδων, τα προγράμματα στον τομέα του τουρισμού βρήκαν άμεση απήχηση και τους επενδυτές σε ιδιαίτερη ετοιμότητα.
   Επιπλέον, η αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργείται σαν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε επαγγέλματα γύρω από τον τουρισμό όπως κατασκευές, επισκευές πλοίων, εστίαση, κ.τ.λ. αποτέλεσε βασικό παράγοντα της πρωτοβουλίας αυτής.
   Τέλος, βασικό στοιχείο αύξησης του προϋπολογισμού, αλλά και απόδειξη του εύστοχου σχεδιασμού της δράσης, πέρα από την υψηλή ανταπόκριση των ενδιαφερομένων αποτελεί και η κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων συνολικής αξίας 1.127 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 920 εκατ. ευρώ αφορούν σε κεφάλαια που δεν προέρχονται από τραπεζικό δανεισμό.
   Πληροφόρηση για την εξέλιξη της αξιολόγησης των προτάσεων δίνεται από τους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την έδρα υλοποίησης του υποβαλλομένου επιχειρηματικού σχεδίου, www.efepae.gr.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το Υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε δύο νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ με τίτλους: «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», που αποσκοπούν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός κάθε Δράσης ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ για το σύνολο της χώρας, το οποίο κατανέμεται βάσει τοπικής ανάπτυξης σε επιμέρους τμήματα ανά Περιφέρεια. 
   Σε ποιους απευθύνονται
   Τα δύο νέα προγράμματα απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας και αφορούν σε επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό:
   - από 5.000€ - 50.000€ για το «Ψηφιακό Βήμα» 
   - από 55.000€ - 400.000€ για το «Ψηφιακό Άλμα» 
   και η επιδότηση είναι το 50% του επενδυτικού σχεδίου.
   Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
   Ο επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Προγράμματα θα πρέπει:
   να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ Κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου Για όσες επιχειρήσεις απαιτείται από τη νομοθεσία Άδεια Λειτουργίας ή Γνωστοποίηση, θα πρέπει αυτή να βρίσκεται σε ισχύ ή να ανανεωθεί εφόσον έχει λήξει ή να τροποποιηθεί εφόσον προέκυψαν ή θα προκύψουν μεταβολές.
   Ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται
   - Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. servers, εξοπλισμός δικτύου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, εκτυπωτές, scanners κλπ.) 
   - Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού (π.χ. εφαρμογές γραφείου, antivirus, e-shop, ιστοσελίδα, διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών, ERP, CRM, WMS κλπ.) 
   - Υπηρεσίες που αφορούν σε:
   φιλοξενία (hosting, collocation) σύνδεση στο διαδίκτυο ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads) ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού - Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
   Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 12 μήνες για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» και 18 μήνες για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα», από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
   Περίοδος υποβολών
   Η περίοδος υποβολών των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου 2018 και λήγει στις 2 Οκτωβρίου 2018.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Έπειτα από σχετικές διευκρινίσεις της Ειδ. Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών γίνονται γνωστά τα κάτωθι:
   Η συμμετοχή:
   1. σε τακτοποίηση μέρους κτηρίου/κτηριακής μονάδας,
   2. σε έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας κτηρίου/κτηριακής μονάδας και
   3. σε έκδοση Μικρής Κλίμακας Εργασιών σε κτήριο/κτηριακής μονάδας
   δεν αποτελεί ασυμβίβαστο για την έκδοση Π.Ε.Α. σε αυτό, δηλ. δεν συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις του άρθρου 53, εδάφιο α), του Ν.4409/2016, εκτός εάν η συμμετοχή αφορά στη σύνταξη μελετών για την έκδοση ή αναθεώρηση αδειών δόμησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
   Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1., εδάφια α) και β), του άρθρου 53 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136), «Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό επιθεωρητή σε κτήριο ή κτηριακή μονάδα, εφόσον: α) συμμετείχε στη μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση, ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος, β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, ή ο σύζυγος ή συγγενής του έως β΄ βαθμού...».
   Τέλος, σημειώνεται ότι τα «Ασυμβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών», που περιγράφονται στο άρθρο 53 του Ν.4409/2016, αφορούν περιορισμούς στη δυνατότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων και όχι στη συμμετοχή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής έκδοση αδείας για το κτήριο/κτηριακή μονάδα κατόπιν της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σας ενημερώνουμε ότι στην τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος που προωθείται περιλαμβάνεται τροποποίηση της προθεσμίας επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος και προώθησή της σε κατάσταση «προς υπαγωγή», από 75 ημέρες, σε 130 ημέρες.
   Η προθεσμία αυτή πρακτικά αφορά μια αίτηση όταν βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες τρέχουσες καταστάσεις:
   04.α Αίτηση οριστικά υποβληθείσα (αφορά την αίτηση στο Πρόγραμμα)
   04. Ενεργή αίτηση για λήψη δανείου (αφορά ειδικά αίτηση δανείου)
   04. Αξιολόγηση οικονομικής προέγκρισης (αφορά ειδικά αίτηση δανείου)
   04.γ Εκκρεμότητες οικονομικής προέγκρισης (αφορά ειδικά αίτηση δανείου)
   04.β Απόρριψη οικονομικής προέγκρισης (αφορά ειδικά αίτηση δανείου)
   Εφόσον η αίτηση σας βρίσκεται σε μια από τις άνω τρέχουσες καταστάσεις, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε την καταληκτική προθεσμία που αφορά την αίτηση σας από την καρτέλα «Προθεσμίες» και ακολούθως να προβείτε έγκαιρα στις απαραίτητες από πλευράς σας ενέργειες αναλόγως της τρέχουσας κατάστασης της αίτησης σας:
   -Εάν η αίτηση σας στο Πρόγραμμα είναι Οριστικά Υποβληθείσα, όπως προβείτε άμεσα στο επόμενο βήμα επιλογής ιδίων κεφαλαίων η δανείου. Τονίζεται ότι εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 130 ημερών περιλαμβάνεται και διάστημα 30 ημερών που αφορά την τράπεζα για την εξέταση τυχόν αιτήματος δανείου σας. Επομένως εφόσον πρόκειται να υποβληθεί αίτημα δανείου, συνίσταται αυτό να λαμβάνεται υπόψη για να δίδεται ο ανάλογος χρόνος για εξέταση της αίτησης δανείου.
   -Εάν καταχωρείται αίτηση δανείου (Ενεργή για λήψη δανείου), παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της καταχώρησης και την υποβολή της αίτησης δανείου.
   -Εάν έχετε υποβάλει αίτηση δανείου και αυτή αξιολογείται από την τράπεζα (Αξιολόγηση οικονομικής προέγκρισης), αναμένετε για την απάντηση της αξιολόγησης του αιτήματος δανείου.
   -Εάν κατά την αξιολόγηση της αίτησης δανείου από την τράπεζα έχουν προκύψει εκκρεμότητες, παρακαλούμε για την υποβολή των ζητούμενων δικαιολογητικών.
   -Εάν η αίτηση δανείου σας έχει απορριφτεί, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στο επόμενο βήμα εκ νέου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος (ιδίων κεφαλαίων η δανείου).
   Διευκρινίζεται επίσης ότι:
   - Η δυνατότητα για ακύρωση αίτησης δανείου μέσα από την Καρτέλα «Στοιχεία Δανείου» παρέχεται από το στάδιο υποβολής και μετά. Δηλαδή, εφόσον μια αίτηση δανείου καταχωρείται, για να ακυρωθεί θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή της.
   -Με την επιλογή «χωρίς δάνειο» (ίδια κεφάλαια) η αίτηση αποστέλλεται αυτόματα «προς υπαγωγή» ενώ με την επιλογή κατόπιν ακύρωσης νέας αίτησης δανείου, θα προστεθούν 45 ημέρες στην άνω προθεσμία. Η παράταση αυτή δίνεται 1 φορά.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τις παρεμβάσεις τους έχουν από τον προηγούμενο μήνα οι πρώτοι δικαιούχοι του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», καθώς εγκρίθηκε η υπαγωγή 28.211 αιτήσεων στο πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι αυτοί έλαβαν ηλεκτρονικά επιστολή, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης. Πλέον, θα πρέπει να «τρέξουν» τις διαδικασίες και να προβούν με μεγάλη προσοχή σε μια σειρά από ενέργειες, προκειμένου να μη χάσουν την επιχορήγηση.
   Οι 28.211 αιτήσεις αφορούν συνολικό προϋπολογισμό παρεμβάσεων 414.800.000 ευρώ. Το ποσό επιχορήγησης φτάνει τα 298.000.000 ευρώ ή 58,7% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ τα υπόλοιπα 116.800.000 ευρώ θα καλυφθούν από κεφάλαια των ιδιωτών. Το 70% των αιτήσεων αφορά διαμερίσματα πολυκατοικιών, κάτι που σημαίνει ότι οι αιτήσεις σχετίζονται στην πλειονότητά τους με κατοικίες σε αστικά κέντρα, ενώ σχεδόν οι μισές παρεμβάσεις αφορούν αντικατάσταση κουφωμάτων. Ακολουθούν, με αντίστοιχου μεγέθους μερίδια, οι τοποθετήσεις θερμομόνωσης, οι αναβαθμίσεις συστημάτων ψύξης/θέρμανσης και οι παρεμβάσεις στο σύστημα ζεστού νερού προς οικιακή χρήση.
   Οι πρώτες κινήσεις
   Από τη στιγμή που θα λάβει την επιστολή, ο ωφελούμενος θα πρέπει να προβεί σε καταχώριση της δήλωσης αποδοχής της υπαγωγής του στο πρόγραμμα, του περιεχομένου της απόφασης υπαγωγής, των στοιχείων τής ανωτέρω επιστολής και όλων των όρων για την υλοποίηση του έργου και την παρακολούθησή του. Με τη δήλωση αυτή γίνεται επίσης επιβεβαίωση των στοιχείων που έχει υποβάλει με την αίτησή του, ενώ γίνεται σαφής η υποχρέωση προσέλευσής του σε υποκατάστημα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται).
   Η ηλεκτρονική αποδοχή της απόφασης και η υπογραφή της σύμβασης (όπου απαιτείται) ολοκληρώνονται εντός δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
   Ο δικαιούχος πρέπει να εξετάσει προσεκτικά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επιστολής έγκρισης της αίτησής του, πριν αποδεχθεί την απόφαση υπαγωγής, καθώς, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/αναρτηθεί, θα διενεργηθούν σε επόμενο στάδιο (και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταβολή της επιχορήγησης) οι απαραίτητοι έλεγχοι για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν αποδεχθεί την απόφαση υπαγωγής ή δεν προσέλθει για υπογραφή της δανειακής σύμβασης, σε περίπτωση λήψης δανείου εντός των δύο μηνών, η απόφαση υπαγωγής θα ανακαλείται. Στην περίπτωση πολυκατοικίας, η υπαναχώρηση έστω ενός από τους αιτούντες ή/και η μη δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με σύναψη δανείου ή καταβολή ιδίων κεφαλαίων συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής για όλες τις αιτήσεις της πολυκατοικίας.
   Μετά την ηλεκτρονική αποδοχή της απόφασης υπαγωγής, ο δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των παρεμβάσεων και την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, καθώς και για την υποχρέωσή του να συμπληρώσει τα στοιχεία των προμηθευτών/αναδόχων και μελετητή. Για την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου οφείλει να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες.
   Προκαταβολή
   Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου. Η προκαταβολή θα καταβάλλεται στους λογαριασμούς των προμηθευτών/αναδόχων (που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα) κατόπιν σχετικής εντολής/εξουσιοδότησης προς την τράπεζα, που έχει καταχωρίσει ο ωφελούμενος στο πληροφοριακό σύστημα. Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται άμεσα από την τράπεζα. Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα, πέντε ή έξι έτη, η επιδότηση επιτοκίου αφορά όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ δεν επιτρέπεται η απαίτηση από την τράπεζα εμπράγματων εξασφαλίσεων. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4% και είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%.
   Οι πολίτες που δεν έχουν επιλέξει τη λήψη δανείου μπορούν να καταβάλουν στον ανάδοχο/προμηθευτή του έργου προκαταβολή, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος. Ολα τα παραστατικά δαπανών των υλοποιημένων παρεμβάσεων πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη ή, το πολύ, ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών δαπανών αμοιβής συμβούλου έργου και εκπόνησης τεχνικών μελετών, καθώς και τα εξοφλημένα παραστατικά που αφορούν πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή, ασφαλιστικών εισφορών και καταβολή ιδίων κεφαλαίων, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς κάθε έργου μετά την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του ωφελουμένου (ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.
   Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και η ολοκλήρωση των εργασιών
   Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτής των υλικών/συστημάτων παρέχει για τα χαρακτηριστικά τους υπεύθυνη δήλωση και ο ανάδοχος του έργου παρέχει υπεύθυνη δήλωση για την ορθή εγκατάσταση. Ο ωφελούμενος με την υποβολή της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου έχει την υποχρέωση να αναρτήσει στο πληροφοριακό σύστημα τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, προκειμένου να χορηγηθούν τα κίνητρα.
   Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ο ωφελούμενος ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας (σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας) καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.
   Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. Ο ωφελούμενος ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας καταχωρίζει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος τα στοιχεία του Β΄ ΠΕΑ, τα στοιχεία των υλοποιημένων παρεμβάσεων και επισυνάπτει το «Εντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Εργου» μαζί με τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά.
   Με βάση τα καταχωρισμένα ποσά δαπάνης, ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό, καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/αναδόχους/κ.λπ., στην περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος.
   Υποχρεώσεις των δικαιούχων
   Από τη στιγμή που αποδέχεται την υπαγωγή στο «Εξοικονομώ», ο δικαιούχος επιφορτίζεται με μια σειρά από υποχρεώσεις:
   ■ Να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.
   ■ Να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της αίτησής του, για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσει και τις προθεσμίες που τίθενται από το πρόγραμμα, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του στο πληροφοριακό σύστημα. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των φορέων του προγράμματος θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος. Η έγκαιρη ανάγνωση απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του έργου του ωφελουμένου και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.
   ■ Να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την τράπεζα, σε περίπτωση που έχει υπογράψει δανειακή σύμβαση.
   ■ Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, ύστερα από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο αφορά την εκτέλεσή του, εφόσον ζητηθεί.
   ■ Να διατηρήσει το έργο για τουλάχιστον τρία έτη από την τελική εκταμίευση του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και να μη μεταβάλει ουσιαστικά τις υλοποιημένες παρεμβάσεις κατά τρόπο που να επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλοίωση των στόχων υλοποίησής τους.
   ■ Να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτήν.
   ■ Να τηρεί και να ενημερώνει τον φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση των παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους.
   Ολα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για τρία έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και για τις περιπτώσεις ενοικίασης για 10 έτη μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.
   ■ Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και για όσον χρόνο ο ωφελούμενος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου, στον δικαιούχο του προγράμματος κ.λπ.
   Πότε γίνεται η εκταμίευση του συνόλου
   Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών και, με βάση την απόφαση υπαγωγής και τα υποβαλλόμενα παραστατικά δαπανών, διαμορφώνονται ο τελικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου και τα ίδια κεφάλαια που απαιτείται να καταβληθούν από τον δικαιούχο. Οταν διαπιστωθεί η καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνεται ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και να εκταμιεύσει το σύνολο του δανείου.
   Η τράπεζα εκταμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου για όσους έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων/προμηθευτών/συμβούλου έργου-μελετών. Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά περιλαμβάνουν και την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Στην περίπτωση πληρωμών που έχουν διενεργηθεί από τον ωφελούμενο, ήτοι αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή και καταβεβλημένες ασφαλιστικές εισφορές, που βαρύνουν τον ωφελούμενο, το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται στον ωφελούμενο.
   Το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες. Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται σχετική απόφαση ολοκλήρωσης. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 16/06/2023. Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου ολοκληρώνονται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.
   Εν συνεχεία, οι πληρωμές προς τους αναδόχους/προμηθευτές διενεργούνται άμεσα από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, στη βάση εντολής/εξουσιοδότησης που έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα από τον δικαιούχο. Εάν ο δικαιούχος ενημερωθεί, μετά τον έλεγχο της δήλωσης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου, για ποσό ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/αναδόχους/κ.λπ., θα πρέπει εντός δεκαπέντε ημερών να υποβάλει μέσω του πληροφοριακού συστήματος τα παραστατικά εξόφλησης, υποβάλλοντας τροποποιημένη δήλωση.
   Ποιες είναι οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες γίνεται η ανάκληση της υπαγωγής
   Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων για την καταβολή των ωφελημάτων του προγράμματος στο τελικό στάδιο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο υπεύθυνος τους προγράμματος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.
   Σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους όρους, εκδίδεται απόφαση ανάκλησης υπαγωγής του έργου του ωφελουμένου, η οποία συνεπάγεται τη μη χορήγηση των κινήτρων και την ανάκτηση όποιων ενισχύσεων έχουν ήδη χορηγηθεί, στην περίπτωση λήψης δανείου. Ειδικότερα, η δανειακή σύμβαση δεν θα διέπεται πλέον από τους όρους του προγράμματος, επισύροντας τις συνέπειες που προβλέπονται στους όρους αυτής (διάρκεια, τοκοχρεολυτικές δόσεις, επιτόκιο κ.λπ.). Η απόφαση ανάκλησης υπαγωγής κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον ωφελούμενο, στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και στην αρμόδια διαχειριστική Αρχή για την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.
   Σε περίπτωση κατά την οποία, στη διάρκεια υλοποίησης ή και μετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, οι τόκοι θα βαραίνουν πλέον τον δικαιούχο. Η καταγγελία της δανειακής σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής.
   Στην περίπτωση αυτή δεν ανακτώνται τα καταβληθέντα έως το σημείο αυτό κίνητρα του προγράμματος άμεσης ενίσχυσης, καθώς και οι καταβληθέντες επιδοτούμενοι τόκοι. Σε όλες τις περιπτώσεις ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής οι δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση.
   Πηγή: Epikairo.com

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Μπήκε κανονικά από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», το ποσό των 106.616.220,99 €, το οποίο αποδίδεται ως έκτη (Η ́) τακτική επιχορήγηση έτους 2018 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή.
   Το αποδιδόμενο ποσό έχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 
   1) την παρακράτηση του προβλεπόμενου ποσοστού χρηματοδότησης 1% του Προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α ́), όπως ισχύει. Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί σε ποσό 1.089.454,55 € και θα κατατεθεί στον λογαριασμό του Υπουργείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την ονομασία «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ», 
   2) τον συμψηφισμό ποσού των υπόχρεων Δήμων Αμαρουσίου, Πειραιώς, Φυλής, Κορυδαλλού, Περάματος και Σπάτων-Αρτέμιδας Ν. Αττικής, Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, Ερέτριας Ν. Εύβοιας, Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, Έδεσσας Ν. Πέλλας και Αγίας Βαρβάρας Ν. Αττικής σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το οποίο θα αποδοθεί με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων, 
   3) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ́αριθμ. 38560/26.9.2013 (ΦΕΚ 2410 Β ́) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α ́και Β ́βαθμού καθώς και Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ ΑΕ», 
   4) την παρακράτηση ποσού από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ́αριθμ. 5711/10.3.2017 (ΦΕΚ 767 Β ́) ΚΥΑ «Καθορισμός ύψους και διαδικασίας απόδοσης προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”» και 
   5) τον συμψηφισμό ποσού των υπόχρεων Δήμων για χορήγηση προκαταβολών έναντι των εσόδων που δικαιούνται από ΚΑΠ. 
   B. Από το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό παρακρατείται και αποδίδεται με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 2.304.400,00 € υπέρ του ΤΠΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) καθώς και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 2079/01.03.2018, 2669/28.02.2018, 40703/28.02.2018, 21424/21.05.2018, 30679/25.06.2018, 41400/08.08.2018 και 41388/08.08.2018 αποφάσεις μας, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων. 
   Γ. Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους Δήμους της Χώρας, αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών δαπανών» του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. 
   Δ. Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί : 
   1) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α ́ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007, 
   2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010, 
   3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους, 
   4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α ́ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ 
   5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και 
   6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
   Δείτε εδώ τι παίρνει κάθε δήμος

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Εχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες 8-11 Οκτωβρίου 2018, 
   Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018.
   Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων, “Για μια Ισχυρή Πολιτική Συνοχής της ΕΕ μετά το 2020”, θα διοργανωθούν περισσότερες από 170 συναντήσεις, εκδηλώσεις δικτύωσης και επισκέψεις σε έργα στις Βρυξέλλες. 
   Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα.
   https://europa.eu/regions-and-cities/_en
   Η εκδήλωση Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων είναι μια τετραήμερη εκδήλωση που διεξάγεται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες, κατά την οποία εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. Είναι επίσης μια αναγνωρισμένη πλατφόρμα πολιτικής επικοινωνίας ως προς την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή, χάρη στην οποία οι φορείς λήψης αποφάσεων ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη σημασία των περιφερειών και των δήμων στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων αποτελεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση τέτοιου είδους.
   Στις αρχές Οκτωβρίου, περίπου 6 000 συμμετέχοντες και 600 ομιλητές από όλη την Ευρώπη, αλλά και από αλλού, συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για ένα πρόγραμμα περίπου 100 εργαστηρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων δικτύωσης με θέμα την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Κάθε χρόνο, οι διοργανωτές προσαρμόζουν το πρόγραμμα στο εκάστοτε ειδικό πλαίσιο του θεματολογίου της ΕΕ. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
   Οι περιφέρειες και οι δήμοι συμμετέχουν στον σχεδιασμό των περισσότερων πολιτικών της ΕΕ. Οι υποεθνικές δημόσιες αρχές της ΕΕ έχουν την ευθύνη του ενός τρίτου των δημοσίων δαπανών (2 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως), καθώς και των δύο τρίτων των δημοσίων επενδύσεων (περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ), που συχνά πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ.
   Το 2003, η Επιτροπή των Περιφερειών, η συνέλευση των τοπικών και των περιφερειακών εκπροσώπων της ΕΕ, προσκάλεσε τοπικές και περιφερειακές αντιπροσωπείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες να ανοίξουν ταυτόχρονα τις πόρτες τους στους επισκέπτες, στο πλαίσιο κοινών «Ημερών ελεύθερης προσέλευσης του κοινού». Με την πάροδο των ετών, η πρωτοβουλία μετατράπηκε σε σημαντική ετήσια εκδήλωση με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων.
   Το 2016, εγκαταλείπεται η ονομασία «OPEN DAYS» και η εκδήλωση αποκαλείται πλέον «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων». Αυτό έγινε για να μην συγχέεται με τις ετήσιες εκδηλώσεις «Ανοιχτές πόρτες»/«Ημέρα γνωριμίας» που διοργανώνονται τον Μάιο, κοντά στην «Ημέρα της Ευρώπης», στις Βρυξέλλες, από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και με παρόμοιες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη μέλη, με την ίδια ευκαιρία.
   Την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων» διοργανώνουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ REGIO). Οι διοργανωτές δημοσιεύουν πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής εταίρων στις αρχές του έτους, συνήθως τον Ιανουάριο. Σε συνέχεια της πρόσκλησης, επιλέγονται πάνω από 200 εταίροι από όλη την Ευρώπη: περιφέρειες και δήμοι —κατά κανόνα ομαδοποιημένοι σε θεματικούς ομίλους («περιφερειακές συμπράξεις»)—, εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διεθνείς ή πανεπιστημιακές οργανώσεις. Οι εταίροι καλούνται να διοργανώσουν σεμινάρια κοινού ενδιαφέροντος, συχνά στο πλαίσιο της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών ταμείων και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ.
   Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο με άξονα ένα βασικό σύνθημα και σειρά σχετικών θεμάτων. Επιπλέον, τα εργαστήρια και οι συζητήσεις κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες με βάση τους εταίρους: 1) εκείνα που διοργανώνονται από τις περιφερειακές συμπράξεις, αποτελούμενα από
    ευρωπαϊκές περιφέρειες ή δήμους 2) εκείνα που διοργανώνονται από θεσμικούς εταίρους της ΕΕ και 3) εκείνα που διοργανώνονται από εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τοπικές και ευρωπαϊκές ενώσεις. Οι συμμετέχοντες και οι ομιλητές καλούνται να κινηθούν μεταξύ διαφορετικών χώρων εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες: στην ευρωπαϊκή συνοικία των Βρυξελλών, στις αντιπροσωπείες των κρατών μελών και των περιφερειών και σε άλλες εγκαταστάσεις.
   Τί είναι το «Πανεπιστήμιο»;
   Πρόκειται για σειρά εργαστηρίων που διοργανώνουν η ΓΔ REGIO, η ΕτΠ και ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά δίκτυα που ειδικεύονται στην περιφερειακή ανάπτυξη, με έμφαση στην διάσταση της πολιτικής. Το Πανεπιστήμιο ευαισθητοποιεί και διευκολύνει τις ανταλλαγές απόψεων μεταξύ πανεπιστημιακών και περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων σχετικά με τα αποτελέσματα ερευνών που αφορούν την περιφερειακή και την αστική ανάπτυξη και την πολιτική της ΕΕ για τη συνοχή.
   Από το 2013, το Πανεπιστήμιο φιλοξενεί επίσης ένα σεμινάριο αριστείας για διδακτορικούς φοιτητές/νέους ερευνητές στον τομέα της περιφερειακής και της πολεοδομικής πολιτικής. Σκοπός του είναι επίλεκτοι Ευρωπαίοι διδακτορικοί φοιτητές και νέοι ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα την πολιτική της ΕΕ για τη συνοχή και να αναδειχθεί το ερευνητικό της δυναμικό.
   Ποιοί συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων;
   Το ακροατήριο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την περιφερειακή και πολεοδομική πολιτική, άρα πρόκειται κυρίως για εκπροσώπους αρχών του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ενωσιακού επιπέδου. Ο τυπικός συμμετέχων προέρχεται από κάποια περιφερειακή ή τοπική αρχή, συμμετέχει για πρώτη φορά και βρίσκεται στις Βρυξέλλες ειδικά για αυτήν την εκδήλωση.
   Πώς μπορούν να δοθούν κίνητρα μέσω της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών» για τη διεξαγωγή τοπικών εκδηλώσεων ανά την Ευρώπη;
    Σε σύνδεση με την «Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών» που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, κάθε συνεργαζόμενη περιφερειακή οντότητα προσκαλείται να διοργανώσει μια τοπική εκδήλωση ως μέρος της πρωτοβουλίας «Η Ευρώπη στην πόλη / περιφέρειά μου». Η εκδήλωση αυτή πρέπει να έχει τη μορφή διαλόγου πολιτών ή πολιτικού διαλόγου και να περιλαμβάνει ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Σκοπός του διαλόγου των πολιτών είναι να καταγραφούν οι σχετικές ανταλλαγές απόψεων στους δήμους και τις περιφέρειες και να μεταφερθούν άμεσα.
   Οι τοπικές εκδηλώσεις απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων που περιλαμβάνει το ευρύ κοινό, αρμοδίους χάραξης πολιτικής, ειδήμονες, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και τον Τύπο και αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση των δήμων και των περιφερειών όσον αφορά την επίδραση των ενωσιακών πολιτικών.
   Ποιος είναι ο αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των πόλεων;
   Από τότε που ξεκίνησε η εκδήλωση, ο αντίκτυπός της αξιολογείται συστηματικά. Οι συμμετέχοντες έχουν επισημάνει, πιο συγκεκριμένα, ότι θεωρούν σημαντική για την επαγγελματική διαχείριση εκ μέρους τους των πόρων της ΕΕ, τη χρήσιμη πληροφόρηση που τους παρέχεται από τα όργανα της ΕΕ και τη δικτύωση με συναδέλφους από άλλες χώρες. Η σημασία της εκδήλωσης αποδεικνύεται, εξάλλου, και από τη σημαντική προβολή που της επιφυλάσσουν τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ και χρόνια, έως και 300 δημοσιογράφοι του Τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης από όλη την Ευρώπη, έρχονται στις Βρυξέλλες για να καλύψουν την εκδήλωση.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Όπως προκύπτει με βάση τα τελευταία δεδομένα, οι επιπλέον 14.709 αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, που εγκρίθηκαν από την Επενδυτική Επιτροπή πρόσφατα (30/07/2018), αφορούν σε συνολικό προϋπολογισμό παρεμβάσεων 224,623,421.49 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης φτάνει τα 127,068,316.74 ευρώ, ενώ επιπλέον δημόσιοι πόροι θα καλύψουν δαπάνες 12,576,616.94 ευρώ για σχετικές υπηρεσίες (π.χ. εκπόνηση μελετών, αμοιβή μελετητών για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κλπ). Το ποσό δανείου ανέρχεται σε 76,376,437.89 ευρώ και τα υπόλοιπα 21,178,666.86 ευρώ θα καλυφθούν από κεφάλαια των ιδιωτών.
   Συνολικά, οι μέχρι σήμερα υπαγωγές στο «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ» ανέρχονται σε 28.211, αυξάνοντας το σύνολο των πόρων που θα εισρεύσουν στην οικονομία σε 414,8 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 298 εκατ. ευρώ) τα οποία καλύπτουν περίπου το 50% του προϋπολογισμού της άμεσης ενίσχυσης του προγράμματος.
   Το 61,1% των αιτήσεων που εγκρίθηκαν προς υπαγωγή αφορούν δικαιούχους που ανήκουν στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία, δηλαδή έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Επιπλέον 21,2% αφορά δικαιούχους της δεύτερης κατηγορίας. Κατά συνέπεια σχεδόν οι 8 στους 10 ωφελούμενους έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 25.000 ευρώ.


   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι περισσότερες από τις μισές αιτήσεις που εγκρίθηκε ήδη η υπαγωγή τους ανήκουν στη χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία (G) και άρα η αναβάθμιση θα έχει σημαντικά αποτελέσματα. Μόλις 1 στις 7 ανήκει στην ανώτερη ενεργειακή κατηγορία για την οποία είναι εφικτή η υπαγωγή (D).

   Το 58,1% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά σε περιφέρειες που χαρακτηρίζονται ως λιγότερο αναπτυγμένες και άρα επιδοτούνται περισσότερο από τα κοινοτικά ταμεία (Κ. Μακεδονία, Αν. Μακεδονία και Θράκη, Δ. Ελλάδα, Ηπείρου και Θεσσαλίας).

   Πρώτη Περιφέρεια κατατάσσεται η Κεντρική Μακεδονία, όπου το άθροισμα των επιλέξιμων προϋπολογισμών ξεπερνά τα 48 εκατ. ευρώ (22,6% του συνόλου των 224,6 εκατ. ευρώ). Το ποσό της επιχορήγησης για παρεμβάσεις ανέρχεται σε 27,6 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 2,8 εκατ. ευρώ είναι δημόσιοι πόροι για συναφείς υπηρεσίες. Το ποσό δανείου είναι 14,2 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 6,1 εκατ. ευρώ ίδια δαπάνη. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Αττική με επιλέξιμες παρεμβάσεις 34,3 εκατ. ευρώ (17,8% του συνόλου). Η δημόσια δαπάνη για παρεμβάσεις ανέρχεται σε 18,6 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 2 εκατ. ευρώ είναι δημόσιοι πόροι για συναφείς υπηρεσίες. Το ποσό δανείου είναι 13 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 2,5 εκατ. ευρώ ίδια δαπάνη.

   Αθροιστικά, στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής, όπου βρίσκονται τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, κατευθύνεται το 40,4% των πόρων, άρα στην υπόλοιπη χώρα κατευθύνεται περί το 60% των πόρων. Πλην όμως το 70%  των αιτήσεων αφορά σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, άρα οι αιτήσεις και από την υπόλοιπη χώρα σχετίζονται στην πλειοψηφία τους με κατοικίες σε αστικά κέντρα.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Εκδόθηκε η οριστική βαθμολογική κατάταξη, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών (2.553) υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
   Από την αξιολόγηση των αιτήσεων προέκυψε η κατάρτιση του οριστικού πίνακα με τα χίλια εξακόσια ενενήντα εννιά (1699) επιχορηγούμενα/ενταγμένα επενδυτικά σχέδια της Δράσης συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 95.661.180,73€ κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφέρειας, ανά είδος και κατηγορία επιχείρησης.
   Επιπλέον, αποφασίστηκε η απόρριψη ως μη επιλέξιμων/απορριφθέντων οχτακοσίων πενήντα τεσσάρων (854) επενδυτικών σχεδίων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 91.669.965,68€ με το σχετικό/ους λόγω/ους απόρριψης, ανά ομάδα περιφέρειας, ανά είδος και κατηγορία επιχείρησης.
   Δείτε τη λίστα με όλα τα ονόματα, εδώ.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σας ενημερώνουμε ότι στην τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος που προωθείται περιλαμβάνεται τροποποίηση της προθεσμίας επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος και προώθησή της σε κατάσταση «προς υπαγωγή», από 75 ημέρες, σε 110 ημέρες.
   Η προθεσμία αυτή πρακτικά αφορά μια αίτηση όταν βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες τρέχουσες καταστάσεις:
   04.α Αίτηση οριστικά υποβληθείσα (αφορά την αίτηση στο Πρόγραμμα)
   04. Ενεργή αίτηση για λήψη δανείου (αφορά ειδικά αίτηση δανείου)
   04. Αξιολόγηση οικονομικής προέγκρισης (αφορά ειδικά αίτηση δανείου)
   04.γ Εκκρεμότητες οικονομικής προέγκρισης (αφορά ειδικά αίτηση δανείου)
   04.β Απόρριψη οικονομικής προέγκρισης (αφορά ειδικά αίτηση δανείου)
   Εφόσον η αίτηση σας βρίσκεται σε μια από τις άνω τρέχουσες καταστάσεις, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε την καταληκτική προθεσμία που αφορά την αίτηση σας από την καρτέλα «Προθεσμίες» και ακολούθως να προβείτε έγκαιρα στις απαραίτητες από πλευράς σας ενέργειες αναλόγως της τρέχουσας κατάστασης της αίτησης σας:
   -Εάν η αίτηση σας στο Πρόγραμμα είναι Οριστικά Υποβληθείσα, όπως προβείτε άμεσα στο επόμενο βήμα επιλογής ιδίων κεφαλαίων η δανείου. Τονίζεται ότι εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 110 ημερών περιλαμβάνεται και διάστημα 30 ημερών που αφορά την τράπεζα για την εξέταση τυχόν αιτήματος δανείου σας. Επομένως εφόσον πρόκειται να υποβληθεί αίτημα δανείου, συνίσταται αυτό να λαμβάνεται υπόψη για να δίδεται ο ανάλογος χρόνος για εξέταση της αίτησης δανείου.
   -Εάν καταχωρείται αίτηση δανείου (Ενεργή για λήψη δανείου), παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της καταχώρησης και την υποβολή της αίτησης δανείου.
   -Εάν έχετε υποβάλει αίτηση δανείου και αυτή αξιολογείται από την τράπεζα (Αξιολόγηση οικονομικής προέγκρισης), αναμένετε για την απάντηση της αξιολόγησης του αιτήματος δανείου.
   -Εάν κατά την αξιολόγηση της αίτησης δανείου από την τράπεζα έχουν προκύψει εκκρεμότητες, παρακαλούμε για την υποβολή των ζητούμενων δικαιολογητικών.
   -Εάν η αίτηση δανείου σας έχει απορριφτεί, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στο επόμενο βήμα εκ νέου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος (ιδίων κεφαλαίων η δανείου).
   Διευκρινίζεται επίσης ότι:
   - Η δυνατότητα για ακύρωση αίτησης δανείου μέσα από την Καρτέλα «Στοιχεία Δανείου» παρέχεται από το στάδιο υποβολής και μετά. Δηλαδή, εφόσον μια αίτηση δανείου καταχωρείται, για να ακυρωθεί θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή της.
   -Με την επιλογή «χωρίς δάνειο» (ίδια κεφάλαια) η αίτηση αποστέλλεται αυτόματα «προς υπαγωγή» ενώ με την επιλογή κατόπιν ακύρωσης νέας αίτησης δανείου, θα προστεθούν 45 ημέρες στην άνω προθεσμία. Η παράταση αυτή δίνεται 1 φορά.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Την υπαγωγή επιπλέον 14.709 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον ΙΙ» ενέκρινε η αρμόδια Επενδυτική Επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα.
   Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων για το συγκεκριμένο αριθμό υπαγωγών αντιστοιχεί σε 224,62 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 175,03 εκατ. ευρώ). Στις αιτήσεις, συμπεριλαμβάνονται 11.263 οι οποίες έχουν λάβει προέγκριση δανείου από συνεργαζόμενες τράπεζες, ενώ οι υπόλοιπες καλύπτουν το επιπλέον ποσό, πέραν της επιχορήγησης, για τα έργα που προγραμματίζουν με ίδια κεφάλαια.
   Όπως και στην προηγούμενη υπαγωγή, η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων αφορά τα χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς επίσης και κατοικίες χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.
   Συνολικά, οι μέχρι σήμερα υπαγωγές ανέρχονται σε 28.211, καλύπτοντας περίπου το 50% του προϋπολογισμού της άμεσης ενίσχυσης του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων για το σύνολο των αιτήσεων είναι 414,8 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 298 εκατ. ευρώ).
   Οι δικαιούχοι μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα που προγραμματίζουν για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Σε περίπου ένα μήνα, αναμένεται η ανακοίνωση και νέων υπαγωγών. 
   Δείτε αναλυτικά την απόφαση υπαγωγής και όλα τα ονόματα εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚΡ446ΨΧΨΖ-3ΥΑ?inline=true
  Sign in to follow this  
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.