Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  USB Token – Χρήσιμες πληροφορίες για την ηλεκτρονική υπογραφή

  Η Ηλεκτρονική Υπογραφή προϋποθέτει την ύπαρξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφιακών πιστοποιητικών:

   A) Τα πιστοποιητικά χαλαρής αποθήκευσης, τα οποία είναι ψηφιακά πιστοποιητικά που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του τελικού χρήστη.

  B) Tα πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης, τα οποία αποθηκεύονται σε ΑΔΔΥ (Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής). Η ΑΔΔΥ μπορεί να είναι μία έξυπνη κάρτα ή ένα USB token.

   Τα USB token είναι ηλεκτρονικές συσκευές που μοιάζουν εξωτερικά με μνήμη USB Flash. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ειδικές συσκευές, όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Συνδέονται σε θύρα USB του υπολογιστή και δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να υπογράφει ψηφιακά έγγραφα, όπως pdf, word κ.α. αρχεία.

  Το USB token ή ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) που απαιτείται δεν είναι ένα απλό αποθηκευτικό μέσο. Χρησιμοποιείται μόνο για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και πρέπει να πληροί απαραίτητα τις παρακάτω προδιαγραφές:

  · Πιστοποίηση ασφάλειας που να είναι µεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 level 2, CC EAL 4+

  · Υποστήριξη PKCS #11 εφαρµογής διαχείρισης (v2.01)

  · Συµβατότητα µε Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign), π.χ. SafeNet eToken Pro

  · Συµβατό µε USB 1.1/2.0 και πιο συγκεκριµένα να υποστηρίζει τα ακόλουθα:

  1. Ψηφιακές υπογραφές RSA µε µήκος κλείδας µέχρι 2048 bits

  2. Δηµιουργία ζευγών κλειδιών RSA µήκους µέχρι 2048 (µέγιστος αποδεκτός χρόνος δηµιουργίας 30 sec) µε γεννήτορα πραγµατικών τυχαίων αριθµών

  3. Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση µε τον αλγόριθµο 3DES

  4. Υποστήριξη του αλγορίθµου SHA-1

  5. Συµµετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56, 112 and 168-bit key length)

  6. Δηµιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδοµένων, κρυπτογράφηση στην κάρτα 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή ΑΕS EEPROM µεγαλύτερη ή ίση των 64 Kbytes

  7. Το λογισµικό και η εφαρµογή διαχείρισης να υποστηρίζεται από λειτουργικό MS-Windows, Linux / Unix και MAC-OS 

  Υπάρχει λίστα με τις ΑΔΔΥ που έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ. Η λίστα είναι ενδεικτική και προσδιορίζει τις ΑΔΔΥ που έχουν δοκιμαστεί, δηλαδή έχουν εκδοθεί και παραληφθεί ψηφιακά πιστοποιητικά σε αυτές.

  Σημείωση: Αν ο πολίτης επιθυμεί την έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης τότε δεν απαιτείται η προμήθεια USB token (ΑΔΔΥ). Όμως, σε αυτή την περίπτωση, η ψηφιακή του υπογραφή δεν επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α΄/2001).

  Η ψηφιακή υπογραφή έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη βαρύτητα από τη φυσική υπογραφή και είναι υποχρεωτική για συμμετοχές σε διαγωνισμούς του δημοσίου, οι οποίοι πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

  Η ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με μέσα, τα οποία ο υπογράφων έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, είναι αυτή που σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 150/2001, ορίζεται ως «Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή» ή «Ψηφιακή Υπογραφή». 

  Για να αποκτήσει κανείς τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής (digital signature) θα πρέπει:

  ·  να προμηθευτεί μια συσκευή USB token,

  ·  να αιτηθεί μέσω ΚΕΠ και να αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στα ψηφιακά πιστοποιητικά του, 

  ·  να εγκαταστήσει τη συσκευή στον Η/Υ του, καθώς και τα πιστοποιητικά σε αυτήν.

   Στην περίπτωση της έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης του πιστοποιητικού κρυπτογράφησης. Ο τελικός χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση και ασφάλεια των πιστοποιητικών κρυπτογράφησης.

  Edited by Engineer
  User Feedback
  sdim

  Posted (edited)

  Καλά τα πιστοποιητικά από το Ελληνικό Δημόσιο αλλά η υποδομή είχε υλοποιηθεί αρκετές εκδόσεις των windows πριν και έχω παρατηρήσει ότι πολλοί δεν μπορούν να κατεβάσουν τα πιστοποιητικά στο κλειδί αν έχουν την τελευταία έκδοση του λειτουργικού.

   

  Επίσης θα ήταν χρήσιμο αν η αλυσίδα κλειδιών ήταν ήδη εγκατεστημένη στα windows.

   

  Τέλος θεωρώ απαράδεκτη την δυνατότητα ανεβάσματος του πιστοποιητικού του μηχανικού στο ΤΕΕ. Ουσιαστικά δίνει ο μηχανικός την δυνατότητα σε κάθε άτομο με πρόσβαση στο σύστημα του ΤΕΕ να υπογράφει οτιδήποτε με την ψηφιακή του υπογραφή η οποία νομικά είναι πλήρως ισοδύναμη με την φυσική υπογραφή.

  Θα μπορούσε το ΤΕΕ ως θεσμοθετημένο όργανο της πολιτείας να διαθέτει δικά του κλειδιά και να δημιουργεί ψηφιακές υπογραφές για τα μέλη του μόνο για τις εργασίες εργασίες που γίνονται μόνο μέχρι του συστήματος του ΤΕΕ. Η διανομή του προσωπικού μας πιστοποιητικού υπογραφής πέρα από το USB token είναι μείζων κενό ασφαλείας, ρωτήστε οποιονδήποτε πληροφορικάριο να σας πει την γνώμη του.

  Edited by sdim

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Αν κάποιος διαθέτει ΑΔΔΥ σε έξυπνη κάρτα, μπορεί να την αλλάξει σε USB token και αν ναι, πως; 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Είναι τουλάχιστον φαιδροί. Για να μην πω κάτι πιό βαρύ.

  Τα πιστ/κα σκληρής αποθήκευσης απαιτούν internet explorer 10,9,8 και όχι 11.

  Η πλειοψηφία των μηχανικών δουλεύει με Windows 10 τα οποία ΔΕΝ είναι συμβατά με ΙΕ 10 9,8

  Έχω φάει τα μούτρα μου χωρίς αποτέλεσμα.

  Δοκίμασα παλιές εκδόσεις Firefox , δοκίμασα emulation τον IE 10 στον 11, τίποτα.

  Το κορυφαίο είναι σε ένα how to της aped συμβουλεύει.

  Αν δεν τα καταφέρετε ..... δοκιμάστε σε άλλο μηχάνημα.

  Δλδ βρείτε (αγοράστε) laptop με windows 7.

  Έλεος δηλαδή

  Άσε μετά τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Κτηματολόγιο Α.Ε. γιά τα τοπογραφικά , layers κλπ......

  Φυσικά υπάρχει και η επιλογή να τα σκάσεις σε κάποια εταιρία λογισμικου και να κάνεις τη δουλειά σου ευκολότερα.

  Κάποιος πρέπει να τους κράξει.

  Το ΤΕΕ ? Οι επιστομονικοί σύλλογοι ?

  Κάποιος τέλος πάντων!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  On 27/7/2018 at 9:19 ΜΜ, sdim said:

  Τέλος θεωρώ απαράδεκτη την δυνατότητα ανεβάσματος του πιστοποιητικού του μηχανικού στο ΤΕΕ. Ουσιαστικά δίνει ο μηχανικός την δυνατότητα σε κάθε άτομο με πρόσβαση στο σύστημα του ΤΕΕ να υπογράφει οτιδήποτε με την ψηφιακή του υπογραφή η οποία νομικά είναι πλήρως ισοδύναμη με την φυσική υπογραφή.

  Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ψηφιακή υπογραφή απαρτίζεται από 2 κλειδιά. Το δημόσιο και το ιδιωτικό. Στο ΤΕΕ ανεβάζουμε μόνο το δημόσιο κλειδί μας το οποίο είναι εξάλλου απαραίτητο στον οποιοδήποτε θέλει να επαληθεύσει την εγκυρότητα της υπογραφής μας και διαθέσιμο άλλωστε στον οποιοδήποτε για κατέβασμα από τη σελίδα του "ΕΡΜΗ". Το ιδιωτικό κλειδί μας (με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει ο κίνδυνος που αναφέρεις) παραμένει κρυπτογραφημένο αποκλειστικά στη συσκευή και πρόσβαση σε αυτό έχουμε μόνο εμείς (με το password που ορίσαμε).

  On 28/7/2018 at 9:18 ΠΜ, El_Grekco said:

  Είναι τουλάχιστον φαιδροί. Για να μην πω κάτι πιό βαρύ.

  Τα πιστ/κα σκληρής αποθήκευσης απαιτούν internet explorer 10,9,8 και όχι 11.

  Η πλειοψηφία των μηχανικών δουλεύει με Windows 10 τα οποία ΔΕΝ είναι συμβατά με ΙΕ 10 9,8

  Έχω φάει τα μούτρα μου χωρίς αποτέλεσμα.

  Δοκίμασα παλιές εκδόσεις Firefox , δοκίμασα emulation τον IE 10 στον 11, τίποτα.

  Το κορυφαίο είναι σε ένα how to της aped συμβουλεύει.

  Αν δεν τα καταφέρετε ..... δοκιμάστε σε άλλο μηχάνημα.

  Δλδ βρείτε (αγοράστε) laptop με windows 7.

  Έλεος δηλαδή

  Άσε μετά τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Κτηματολόγιο Α.Ε. γιά τα τοπογραφικά , layers κλπ......

  Φυσικά υπάρχει και η επιλογή να τα σκάσεις σε κάποια εταιρία λογισμικου και να κάνεις τη δουλειά σου ευκολότερα.

  Κάποιος πρέπει να τους κράξει.

  Το ΤΕΕ ? Οι επιστομονικοί σύλλογοι ?

  Κάποιος τέλος πάντων!

  Υπολογιστής με Win 7 και IE 9 χρειάζεται μόνο μια φορά κατά την αρχική εγκατάσταση των πιστοποιητικών στην ΑΔΔΥ. Από τότε και μετά η ΑΔΔΥ λειτουργεί κανονικά και υπογράφουμε χωρίς πρόβλημα και σε Windows 10 και χωρίς καν Internet Explorer. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μας ζητάνε να αγοράσουμε laptop με Windows 7 για τη διαδικασία των 5 λεπτών της αρχικής εγκατάστασης. Όσο για τις προδιαγραφές, καταλαβαίνω ότι φαίνονται δύσκολες και η διαδικασία γίνεται πιο απαιτητική, αλλά για όσους έχουν ασχοληθεί με GIS και μελέτες κτηματογράφησης είναι σχεδόν αυτονόητος σαν τρόπος σχεδίασης. Κάποια στιγμή έπρεπε να ξεπεράσουμε τη λογική ότι το τοπογραφικό είναι 4 γραμμές, βορράς, και dtext για το υπόμνημα όλα στο layer 0, τυπώνουμε σφραγίζουμε και τέλος. Αυτό το "ψεκάστε, σκουπίστε τελειώσατε" είναι ένας από τους βασικούς λόγους που απαξιώθηκε το τοπογραφικό.

  Edited by tpanag
  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Αυτό για το δημόσιο κλειδί το γνωρίζω ότι υπάρχει ως τεχνολογία αλλά δεν έχω δει κάτι σχετικό στις οδηγίες του ερμης και του ΤΕΕ.

   

  Προσωπικά έχω κλειδί από το ΕΡΜΙΣ από παλιά, πριν συνδεθεί με το ΤΑΞΙΣ.

  Πως δημιουργείς το δημόσιο κλειδί που θα ανεβάσεις στο ΤΕΕ;

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  3 ώρες πριν, sdim said:

  Αυτό για το δημόσιο κλειδί το γνωρίζω ότι υπάρχει ως τεχνολογία αλλά δεν έχω δει κάτι σχετικό στις οδηγίες του ερμης και του ΤΕΕ.

   

  Προσωπικά έχω κλειδί από το ΕΡΜΙΣ από παλιά, πριν συνδεθεί με το ΤΑΞΙΣ.

  Πως δημιουργείς το δημόσιο κλειδί που θα ανεβάσεις στο ΤΕΕ;

  Ψηφιακά πιστοποιητικά έχεις. Όχι "κλειδί" σκέτο. Το ίδιο ισχύει για όλους μας είτε παλιούς είτε νέους. Τα κλειδιά δημιουργούνται κατά τη διαδικασία οπότε δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο εσύ. Το πιστοποιητικό (αρχείο .cer) το οποίο κάνεις export από την ΑΔΔΥ σου και ανεβάζεις στο ΤΕΕ είναι το ίδιο με αυτό που υπάρχει εδώ και μπορεί να το κατεβάσει οποιοσδήποτε, περιέχει το δημόσιο κλειδί σου και μόνο. Το ιδιωτικό κλειδί σου βρίσκεται κρυπτογραφημένο και αποθηκευμένο μόνο στην ΑΔΔΥ σου και είναι μη ανακτήσιμο και μη χρησιμοποιήσιμο χωρίς φυσική πρόσβαση στο token και γνώση του ΡΙΝ. Το ΤΕΕ ζητάει να ανεβάσουμε το ψηφιακό πιστοποιητικό και άρα το δημόσιο κλειδί μας για να συνδέσει το φυσικό πρόσωπο sdim με τον Πολιτικό μηχανικό sdim που έχει καταχωρημένο στα μητρώα του και να ελέγξει τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Για να μην το κάνει μέσω του "ΕΡΜΗ" κάθε φορά ο οποίος μάλιστα συνήθως "σέρνεται". Μην ασχολείσαι άλλο με το θέμα είναι όπως πρέπει οργανωμένα τα πράγματα.

  Edited by tpanag

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  δεν θέλω να μπλέξω με τις ατέρμονες συζητήσεις για τα δικαιώματα και δεν μπαίνω σε λεπτομέρεις αλλά έχει τέτοια αρμοδιότητα το ΤΕΕ ?  "που έχει καταχωρημένο στα μητρώα του και να ελέγξει τα επαγγελματικά του δικαιώματα " , Με βάση την νομοθεσία την έχει το υπουργείο παιδείας , μπανανία καταντήσαμε ,πέρα από υπερεργολάβος με απ'ευθείας αναθέσεις έχει αναγορευθεί και σε υπερυπουργείο το ΤΕΕ (φυσικά και έχει βάλει την ουρίτσα του ο Σπίρτζης) κράτος δικαίου να χαρώ!!

  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  On 29/7/2018 at 10:31 ΠΜ, tpanag said:

  Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ψηφιακή υπογραφή απαρτίζεται από 2 κλειδιά. Το δημόσιο και το ιδιωτικό. Στο ΤΕΕ ανεβάζουμε μόνο το δημόσιο κλειδί μας το οποίο είναι εξάλλου απαραίτητο στον οποιοδήποτε θέλει να επαληθεύσει την εγκυρότητα της υπογραφής μας και διαθέσιμο άλλωστε στον οποιοδήποτε για κατέβασμα από τη σελίδα του "ΕΡΜΗ". Το ιδιωτικό κλειδί μας (με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει ο κίνδυνος που αναφέρεις) παραμένει κρυπτογραφημένο αποκλειστικά στη συσκευή και πρόσβαση σε αυτό έχουμε μόνο εμείς (με το password που ορίσαμε).

  Υπολογιστής με Win 7 και IE 9 χρειάζεται μόνο μια φορά κατά την αρχική εγκατάσταση των πιστοποιητικών στην ΑΔΔΥ. Από τότε και μετά η ΑΔΔΥ λειτουργεί κανονικά και υπογράφουμε χωρίς πρόβλημα και σε Windows 10 και χωρίς καν Internet Explorer. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μας ζητάνε να αγοράσουμε laptop με Windows 7 για τη διαδικασία των 5 λεπτών της αρχικής εγκατάστασης. Όσο για τις προδιαγραφές, καταλαβαίνω ότι φαίνονται δύσκολες και η διαδικασία γίνεται πιο απαιτητική, αλλά για όσους έχουν ασχοληθεί με GIS και μελέτες κτηματογράφησης είναι σχεδόν αυτονόητος σαν τρόπος σχεδίασης. Κάποια στιγμή έπρεπε να ξεπεράσουμε τη λογική ότι το τοπογραφικό είναι 4 γραμμές, βορράς, και dtext για το υπόμνημα όλα στο layer 0, τυπώνουμε σφραγίζουμε και τέλος. Αυτό το "ψεκάστε, σκουπίστε τελειώσατε" είναι ένας από τους βασικούς λόγους που απαξιώθηκε το τοπογραφικό.

  Αν είναι έτσι, τότε και οι αρχιτεκτονικές μελέτες είναι αλλιώς! Προσοχή λοιπόν γιατί ήρθε ο καιρός να λειτουργήσουμε σωστά, δλδ ο καθένας στην επιστήμη του. Αν έτσι θέλετε.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  On 29/7/2018 at 10:31 ΠΜ, tpanag said:

  Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ψηφιακή υπογραφή απαρτίζεται από 2 κλειδιά. Το δημόσιο και το ιδιωτικό. Στο ΤΕΕ ανεβάζουμε μόνο το δημόσιο κλειδί μας το οποίο είναι εξάλλου απαραίτητο στον οποιοδήποτε θέλει να επαληθεύσει την εγκυρότητα της υπογραφής μας και διαθέσιμο άλλωστε στον οποιοδήποτε για κατέβασμα από τη σελίδα του "ΕΡΜΗ". Το ιδιωτικό κλειδί μας (με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει ο κίνδυνος που αναφέρεις) παραμένει κρυπτογραφημένο αποκλειστικά στη συσκευή και πρόσβαση σε αυτό έχουμε μόνο εμείς (με το password που ορίσαμε).

  Υπολογιστής με Win 7 και IE 9 χρειάζεται μόνο μια φορά κατά την αρχική εγκατάσταση των πιστοποιητικών στην ΑΔΔΥ. Από τότε και μετά η ΑΔΔΥ λειτουργεί κανονικά και υπογράφουμε χωρίς πρόβλημα και σε Windows 10 και χωρίς καν Internet Explorer. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μας ζητάνε να αγοράσουμε laptop με Windows 7 για τη διαδικασία των 5 λεπτών της αρχικής εγκατάστασης. Όσο για τις προδιαγραφές, καταλαβαίνω ότι φαίνονται δύσκολες και η διαδικασία γίνεται πιο απαιτητική, αλλά για όσους έχουν ασχοληθεί με GIS και μελέτες κτηματογράφησης είναι σχεδόν αυτονόητος σαν τρόπος σχεδίασης. Κάποια στιγμή έπρεπε να ξεπεράσουμε τη λογική ότι το τοπογραφικό είναι 4 γραμμές, βορράς, και dtext για το υπόμνημα όλα στο layer 0, τυπώνουμε σφραγίζουμε και τέλος. Αυτό το "ψεκάστε, σκουπίστε τελειώσατε" είναι ένας από τους βασικούς λόγους που απαξιώθηκε το τοπογραφικό.

  εχω υπολογιστη με windows 7... πως θα βγαλω τον internet explorer 11... και θα το υποβαθμισω σε 10....???

  απο τον πινακα ελέγχου και την προσθαφαιρεση προγραμματων δε μπορω να βρω ποια ειναι η ενημέρωση των windows για τοι οδηγιες..

  Edited by fotislit

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  On 1/8/2018 at 7:27 ΜΜ, fotislit said:

  εχω υπολογιστη με windows 7... πως θα βγαλω τον internet explorer 11... και θα το υποβαθμισω σε 10....???

  απο τον πινακα ελέγχου και την προσθαφαιρεση προγραμματων δε μπορω να βρω ποια ειναι η ενημέρωση των windows για τοι οδηγιες..

  https://stackoverflow.com/questions/20043971/how-to-downgrade-from-internet-explorer-11-to-internet-explorer-10#

  Εναλλακτικά κατέβασε μια virtual machine Windows 7 με ΙΕ9 (αναφέρεται και σε κάποιο από τα μηνύματα στο παραπάνω topic) και κάνε τη διαδικασία μέσα από το vm.

   

  Υ.Γ. Δεν αρκεί το downgrade σε IE10 από όσο θυμάμαι. Χρειάζεται κι άλλο σε ΙΕ9.

  Edited by tpanag

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Το πρόβλημα με τον Ι.Ε.11 αντιμετωπίζεται ως εξής :

  Ανοίγουμε τον Ι.Ε.11

  Κλικάρουμε F12 και επιλέγουμε explorer9

  Προσοχή : όσο κάνουμε την διαδικασία δεν κλείνουμε το παράθυρο

  image.png.da981bc56cc721cd5c107ddbcdd4b245.png

  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Εμένα μου ζητάνε 60€+φπα για το usb token και 50€+φπα για να μου 

  εγκαταστήσουν τα πιστοποιητικά + 3€ έξοδα αποστολής.

  Δηλ. σύνολο 140€...

   

  Εγω βρήκα οτι με 25€ ξεμπερδεύεις μια και καλή...

  Αγοράζεις από Alibaba το στικάκι το Safenet 5110 είναι ακριβώς

  το ίδιο που υπάρχει στη λίστα από την ΑΠΕΔ (http://aped.gov.gr/more/obtainsignature/4-step1.html) και

  όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι ακολουθείς τα βήματα για να εγκαταστήσεις

  τα πιστοποιητικά (οκ προϋπόθεση είναι να είσαι μηχανικός και κομπιουντεράς)

   

  Αυτά.

  Το site είναι το www.aliexpress.com και βάλτε στην αναζήτηση Safenet 5110.

  Θα σας βγάλει 3-4 προμηθευτές...

  • Upvote 3

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Υπάρχει δυνατότητα να αγοραστούν δύο usb token για ψηφιακή υπογραφή και να λειτουργεί ή το ένα ή το άλλο? Σκέφτομαι για περίπτωση το ένα να το έχω μόνιμα στο γραφείο και το άλλο στο σπίτι.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.