Jump to content

ChristinaK

Core Members
 • Posts

  918
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  128

ChristinaK last won the day on January 27

ChristinaK had the most liked content!

Profile Information

 • Φύλο
  Γυναίκα
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

9,327 profile views

ChristinaK's Achievements

Contributor

Contributor (5/14)

 • Reacting Well Rare
 • Dedicated Rare
 • Conversation Starter Rare
 • Very Popular Rare
 • First Post Rare

Recent Badges

1.6k

Reputation

 1. Αν αμφιβάλλεις για το εντός/εκτός πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία στο Κτηματολόγιο μία νέα ενότητα "Πιστοποιητικά Natura".(Δεν το έχω χρησιμοποιήσει,αλλά υπάρχει κι έχει οδηγίες για να κάνεις αίτηση με συντ/μενες του γηπέδου).Ελπίζω να βοηθήσει.
 2. Τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω κι εγώ.Γιατί δεν στέλνεις κι ένα ερώτημα?Θα βοηθούσε κι εμάς αν το επιβεβαίωνες ειδικά για την ΜΣΕ,ως επιπλέον πληροφορία.
 3. Καλησπέρα,διάβασε την 1181-Ερωταπαντήσεις ΤΕΕ-δεν μπορώ να την ανεβάσω εδώ,η απάντηση είναι μακροσκελής.
 4. Καλησπέρα,εννοείς ότι δεν έχει κατασκευαστεί η τοιχοποιΐα,που ορίζει σαφώς το περίγραμμα του Η.Χ.?
 5. 1.Όχι,δεν έχεις διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου,αλλά αυθαίρετη λειτουργική συνένωση του ισογείου και του ορόφου της οικ.άδειας,με διάνοιξη οπής στην πλάκα και εσωτ/κή κλίμακα (παραβάσεις αναλυτικού προϋπολογισμού),καθώς και κατάργηση ενός ανοίγματος (είσοδος ορόφου).Και όποια άλλη αυθαιρεσία που εσύ γνωρίζεις. 2+3.Σωστά θέλει δύο βεβαιώσεις γιατί κατά τη σύσταση έχει δύο οριζόντιες.(Για την τροποποίηση-ενοποίηση οριζοντίων θα ασχοληθεί ο συμβολαιογράφος,εσύ οφείλεις να του παραδώσεις ρύθμιση με σχέδια).Δεν είναι αντικείμενο μηχανικού η τροποποίηση και η σύσταση.
 6. Δεν άλλαξε ποτέ το κείμενο,και κακώς το υποστηρίζουν.Η παρ.2 είναι σαφέστατη,και το εδάφιο α) επίσης: 2. Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται τα ακίνητα στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που: α) υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ., και ισχύει.
 7. Οι οδηγίες αυτές υπάρχουν αναλυτικά στη σελίδα 3 της εγκυκλίου ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/2016.
 8. Το ΠΔ/85 έχει άρθρο με καταργούμενες-διατηρούμενες διατάξεις (το άρθρο 9).Τα ειδικά διατάγματα παραδοσιακών διατηρούνται (παράγραφος 4,παραπάνω).
 9. Η παρέκκλιση του ΠΔ /19-10-78,ΆΡΘΡΟ2 Κατά παρέκκλισιν από του προηγουμένου εδαφίου (α) θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με τας διαστάσεις και το εμβαδόν τα οποία είχαν κατά την 2α Ιουλίου 1968 ημέραν δημοσιεύσεως του από 15 Ιουνίου 1968 Β. Δ/τος «περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων, των κειμένων εντός των νομίμων υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου» (ΦΕΚ 111 Δ). [άρθρο 9,παρ.4,ΠΔ/24-4-85]
 10. @dib N.4122/2013-Άρθρο 12,παρ.1-(όπως τροποποιήθηκε)- (Προκύπτει δια της εις άτοπον απαγωγής) 1. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική: α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167) στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς το ΠΕΑ και ο χρόνος ισχύος αυτού, δ) κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167) στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς το ΠΕΑ και ο χρόνος ισχύος αυτού, ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.
 11. Καλησπέρα και συγγνώμη για την παρέμβαση,-αν εφαρμοστεί υποχρεωτικά η ΗΤΚ από 1/2,θα απαιτείται ούτως ή άλλως(εννοείται για τις χρήσεις για τις οποίες εκδίδεται).
 12. Κατάλαβα.Στα γενικά στοιχεία "Οικοδομική άδεια=Ναι","Αριθμος άδειας=Προϋφ.55".Στο φύλλο καταγραφής δεν απαιτείται να πειράξεις απολύτως τίποτε.Είναι βεβαίωση. Υ.γ.Επιλογή τύπου βεβαίωσης "Εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ.2 του άρθρου 82"
 13. Καλησπέρα,όταν λες "να εκδοθεί η άδεια",τι εννοείς;Δεν είναι κατανοητό το ερώτημα σου.Τι σου έχει ζητηθεί;Βεβαίωση του Ν.4495 για συμβόλαιο;
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.