Jump to content

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (Άδεια Μικρής Κλίμακας) - Από Μάιο 2020


Recommended Posts

Ναι. Η επισκευή όψεων περιλαμβάνει και την επισκευή στα κούτελα των εξωστών.  Ένα μικρό κενό όμως αφήνεται στο ότι στην τεχνική σου έκθεση δεν έχεις κάνει αναφορά για τις εργασίες που θα γίνουν και μη ξεχνάς εμπλέκεται και το ΙΚΑ (αξιώνοντας περισσότερα ημερομίσθια). Οπότε αναθεώρηση.

4. Οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας 
ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνα-
τότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα 
επιπλέον (1) έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των 
εργασιών της έγκρισης εντός του ανωτέρω διαστήμα-
τος, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας ισχύος της 
Έγκρισης Εργασιών για ένα έτος ακόμη μετά από σχετική 
αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση του μη-
χανικού. Σε περίπτωση που εντός του χρόνου ισχύος της 
έγκρισης εργασιών ο ιδιοκτήτης προτίθεται να εκτελέσει 
νέες εργασίες που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 29 
του ν. 4495/2017, η έγκριση αναθεωρείται και υποβάλ-
λεται από τον μηχανικό συνολικός προϋπολογισμός των 
εργασιών (παλαιών και νέων)
προκειμένου να ελεγχθεί 
το ανώτατο όριο προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χι-
λιάδων ευρώ (25.000) όπως αυτό ορίζεται στην ανωτέρω 
παράγραφο. Στην περίπτωση που οι εργασίες ολοκλη-
ρωθούν πριν τη λήξη ισχύος της ΕΕΔΜΚ, ο μηχανικός 
δύναται να υποβάλλει σχετική δήλωση στο ηλεκτρονικό 
σύστημα αδειών.

Link to comment
Share on other sites

Το ημιτελές διαμέρισμα έχει ο.α. σε ισχύ;

Αν ναι για ποιον λόγο το συμπεριλαμβάνεις στην ΕΕΔΜΚ;

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα παιδιά βρίσκομαι στη διαδικασία έκδοσης της πρώτης μου ΕΕΔΜΚ για την κατηγορία ιζ. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις- εργασίες αλλαγής χρήσης.

 

έχω ανεβάσει όλα τα δικαιολογητικά , έχει πληρωθεί το παράβολο. Να προχωρήσω σε υποβολή προς έκδοση πράξης και μετά κάνω την αναγγελία στο ΙΚΑ και τον πίνακα ενσήμων ή πρέπει να τα κάνω πριν την υποβολή προς έκδοση πράξης

 

ευχαριστώ για το χρόνο σας

 

επιπλέον θα ήθελα να ρωτήσω το εξής 

αφού ανέβασα όλα  έγγραφα κα θέλω να κάνω ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ της αδειασ για να ανεβεί αλλά μου εμφανίζει τα εξής 

 
 
-Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον μια από τις Επιμέρους Περιπτώσεις για ΣΔΑ
 
-Να καταχωρηθεί μηχανικός για "Επίβλεψη  εγκατάστασης θέρμανσης" (εφόσον απαιτείται)
-Να καταχωρηθεί μηχανικός για "Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας" (εφόσον απαιτείται)
-Να καταχωρηθεί μηχανικός για "Μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων" (εφόσον απαιτείται)
-Να καταχωρηθεί μηχανικός για "Επίβλεψη υδραυλικών εγκαταστάσεων" (εφόσον απαιτείται)
-Να καταχωρηθεί μηχανικός για "Μελέτη εγκατάστασης θέρμανσης" (εφόσον απαιτείται)
-Να καταχωρηθεί μηχανικός για "Επίβλεψη εγκατάστασης πυροπροστασίας" (εφόσον απαιτείται)
-Να καταχωρηθεί μηχανικός για "Επίβλεψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων" (εφόσον απαιτείται)
-Να καταχωρηθεί μηχανικός για "Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων" (εφόσον απαιτείται)
 
 
από τη στιγμή που σε όλα τα παραπάνω δεν απαιτούνται σχετικές μελέτες τι θα πρέπει να κάνω για να εκδοθεί η άδεια?
Link to comment
Share on other sites

9 ώρες πριν, nikos georgantas said:

-Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον μια από τις Επιμέρους Περιπτώσεις για ΣΔΑ

Καλημέρα,για το αρχικό ερώτημα:εκδίδεται η πράξη και μετά κάνεις την απογραφή του νέου έργου στο ΕΦΚΑ,(το αντίθετο προβλέπεται για τις οικοδομικές άδειες γιατί απαιτείται η απογραφή πριν την εκδοση της άδειας).

Σχετικά με τα μηνύματα που εμφανίζονται:Δεν έχεις επιλέξει τίποτε από τα παρακάτω

204134353_.png.bccccbadc3c7980be035bfee6e4301b9.png

και γι αυτό βλέπεις το παρακάτω μήνυμα:

-Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον μια από τις Επιμέρους Περιπτώσεις για ΣΔΑ

Συνεπώς,ΔΕΝ είσαι έτοιμος να υποβάλλεις προς έκδοση,γιατί δεν έχεις ΣΔΑ & Σύμβαση,ή δεν  έχεις ΥΔ Μηχανικού περί μη ύπαρξης ΑΕΚΚ (πράγμα που προσωπικά το αποκλείω κατά 90%,αφού κάνεις εσωτερικές διαρρυθμίσεις).

Γενικά,διάβασε το εγχειρίδιο χρήσης,το ΦΕΚ 1843Β/2020,το ΦΕΚ 2090Β/2021.Η ΕΕΜΚ  είναι διοικητική πράξη που εμπίπτει σε συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται.

Στο τελευταίο (μήνυμα για μη υποβληθείσες μελέτες):Για όλες τις μελέτες που αναγράφεται (εφόσον απαιτείται) εάν δεν έχουν υποβληθεί επειδή όντως δεν απαιτούνται,αγνοούμε το μήνυμα και πατάμε υποβολή.

 

 

  • Like 1
  • Thanks 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

4 ώρες πριν, ChristinaK said:

204134353_.png.bccccbadc3c7980be035bfee6e4301b9.png

Για όλες τις μελέτες που αναγράφεται (εφόσον απαιτείται) εάν δεν έχουν υποβληθεί επειδή όντως δεν απαιτούνται,αγνοούμε το μήνυμα και πατάμε υποβολή.

ChristinaK μια μικρή συμπλήρωση ... : Όταν το σύστημα απαιτεί κάποια δικαιολογητικά που δεν προβλέπονται , ανεβάζουμε στο αντίστοιχο πεδίο τεχνική έκθεση με σχετικό υπόμνημα ότι δεν απαιτείται το σχετικό δικαιολογητικό ή μελέτη , αλλιώς το σύστημα θα εξακολουθεί να ''ζητά΄΄ το δικαιολογητικό.

Edited by venezia
Διόρθωση κειμένου
  • Thanks 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα σας,

Για την περίπτωση ιζ της Παρ. 2 του άρθρου 29 του 4495/2017, δηλαδή για εσωτ. διαρρυθμίσεις θέλω να βάλω κύριο του έργου τον ενοικιαστή, ώστε να υπογράψει ο ιδιοκτήτης όσο το δυνατόν λιγότερα έντυπα. Μπορώ να δηλώσω τον ενοικιαστή κύριο του έργου στην καρτέλα στοιχεία κυρίου του έργου? Αλλά τότε τι συμπληρώνουμε στο ποσοστό ιδιοκτησίας? Επίσης δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης, συναίνεσης, και (πιστεύω θα μου ζητήσει) ΣΔΑ μπορεί να υπογράψει ο ενοικιαστής με μια ΥΔ από τον ιδιοκτήτη ότι συναινεί στην έκδοση ΕΕΔΜΚ για τις παραπάνω εργασίες? Έχετε μήπως υπόδειγμα για τέτοια ΥΔ?

Link to comment
Share on other sites

  Κυριος του εργου ειναι ο ιδιοκτητης

Μια  ΥΔ του ιδιοκτητη περι υπογραφης απο τον μισθωτη,  εχει την εννοια της "εξουσιοδοτησης", πλην πρεπει να περιγραφει αναλυτικα τις "εντολες"
Επομενως, προς πληρη καλυψη ολων των εντολων, καλο θα ηταν να γινει συμβολαιογραφικο πληρεξουσιο.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Δημήτρη μου

αυτό (δηλαδή το να εκδοθεί Ο. Α στο όνομα  ενοικιαστή)  γίνεται με την αναγραφή ως όρο στο ενοικιαστήριο (αρκεί να εκδοθεί το ενοικιαστήριο με τον παραπάνω όρο μέσω taxis-net και να επισυναφθεί στην προς έκδοση Ο.Α ή Μ/Κ )

Edited by ΚΑΝΑ
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα, θα ήθελα τη γνώμη σας για την εξής περίπτωση:

έχω μία διώροφη κατοικία με υπόγειο και στέγη προϋφιστάμενο του 1955 (όπως προκύπτει από αεροφωτογραφίες και θέλω να κάνω τα εξής:

1) αντικατάσταση στέγης

2)αντικατάσταση κουφωμάτων στα ίδια ανοίγματα

3) προσθήκη wc στο ισόγειο και στον όροφο

4) κατασκευή εσωτερικής ξύλινης κλίμακας από το ισόγειο στον όροφο 

Το ισόγειο είναι από πέτρα και ο όροφος φέρουσα κατασκευή με πάτωμα ξύλινο και καταπακτή (έμπαιναν με κινητή σκάλα ως τώρα στον όροφο). 

Με καλύπτει η ΕΕΔΜΚ με δήλωση στατικής επάρκειας για τη στέγη? 'Η πρέπει να βγάλω άδεια? Το ότι είναι προ του 55 με επηρεάζει κάπου? Πρέπει να πάρω βεβαίωση πολεοδομίας ίσως πρώτα? Ευχαριστώ!

 

Link to comment
Share on other sites

Επισκευές -προσθήκες κλπ σε προ του 1955 γίνονται μόνο με Ο.Α  (δες άρθρο 6 Ν 4067/12-ΝΟΚ)

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.