Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Απόσπασμα Ν.4495/2017 - Άρθρο 28: "Οι αυθαίρετες κατασκευές και οι αλλαγές χρήσης που έχουν εγκατασταθεί πριν από τις 28.7.2011 κατατάσσονται στις εξής περιπτώσεις : 1. Περίπτωση 1 : Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους νόμους : α) Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις οι οποίες : αα) υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνίας έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ., ββ) έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.720/1977 (Α297), γγ) έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή των παρ.8 και 10 του άρθρου 9 του ν.1512/1985, δδ) έχει ανασταλεί η κατεδάφισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν.1337/1983, εφόσον δεν έχει απορριφθεί, με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση, εε) έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3399/2005 75 Οι κατασκευές σε όλες τις παραπάνω υποπεριπτώσεις της περίπτωσης α δεν είναι κατεδαφιστέες, δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε αυτές και επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών.....". Κι ας την πολεοδομία να "....βράζει στο ζουμί της"!
 3. Αγαπητέ συνάδελφε, το σκεπτικό σου με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, υπάρχει κάποια αναφορά αυτού του σκεπτικού σε νόμο; Έχω την περίπτωση ισόγειας οικοδομής εντός σχεδίου που με σφραγίδα Τίτλος Οριστικής Νομιμοποιήσεως Αυθαιρέτου και σχετικά σχέδια ζητάει Βεβαίωση για μεταβίβαση του ακινήτου αλλά στην πολεοδομία (όπου κατάφερα να εντοπίσω τον σχετικό φάκελο) με συμβούλευσαν να τα περάσω στον Ν.4495 «καλού κακού» γιατί έπρεπε να «το είχε βάλει και στον Ν.1337/83 μάλλον» !
 4. Δεν είναι το πρόβλημα το ribbon. Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες του προγράμματος. Εγώ απο τα pdf δεν μπορώ ακόμα να βγάλω άκρη πως θα σχεδιάσω ένα τοίχο να φαίνεται το πάχος του. Αν κάνατε βιντεο στο youtube με ένα παράδειγμα κάτοψης και ένα παράδειγμα τοπογραφικού θα καταλαβαίναμε πολλά πράγματα.
 5. Σύμφωνα με το γράμμα του νόμου λόγω μεταγενέστερης κατάτμησης επιλέγεται ο συντελεστής "χωρίς άδεια" (προστίθεται έτσι μια επιβάρυνση στο πρόστιμο) αλλά κατά τα άλλα ο υπολογισμός των προστίμων γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Πολλοί συνάδελφοι έχουμε εκφράσει τον προβληματισμό μας εδώ σχετικά με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης καθώς δεν θεραπεύει την εν δυνάμει ακυρότητα της άδειας που επιφέρει η μεταγενέστερη κατάτμηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις κατα τη γνώμη μου η ορθότερη λύση είναι η αναθεώρηση η έκδοση νέας άδειας νομιμοποίησης προκειμένου να δειχθεί το σωστό οικόπεδο.
 6. Today
 7. Η κατηγορία 2 μπορεί να συνυπάρξει με τις υπόλοιπες. Έφοσον έχεις αυθαίρετα τμήματα που κατασκευάστηκαν πριν το 83 τότε αυτά υπάγονται στην κατηγορία 2 ενώ τα υπόλοιπα υπάγονται στην κατηγορία 4 ή 5. Για την εύρεση της κατηγορίας των μεταγενέστερων αθαιρεσιών θα αθροίσεις όλα τα αυθαίρετα τετραγωνικά (και αυτά που υπάγονται στην κατηγορία 2) και θα τα διαιρέσεις με τα επιτρεπόμενα. Δηλαδή (55+140)/290 = 67% > 40% -> άρα τα υπόλοιπα θα πάνε κατηγορία 5. Αντίστοιχα το ποσοστό υπέρβασης θα είναι και στα 2 φύλλα >50%
 8. αυτό το ήξερα αλλά δεν ήξερα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω το Print του Browser για να το εκτυπώσω, έψαχνα μήπως το site gsis.gr έχει επιλογή εκτύπωσης ευχαριστώ που απάντησες, ελπίζω να το δεις πριν γίνει delete
 9. Σύμφωνα με τους κανονισμούς ο Μ/Σ γαλβανικής απομόνωσης είναι ένα μέτρο προστασίας έν;αντι έμμεσης επαφής ενώ ο ΔΔΕ αποτελεί μέτρο πρστασίας τόσο έμμεσης όσο και έναντι άμεσης (συμπληρωματικά) επαφής. Άρα η ύπαρξη ΔΔΕ καθιστά προαιρετική τη χρήση Μ/Σ γαλβανικής απομόνωσης. Προφανώς ο ΔΔΕ θεωρείτε ανώτερο αλλά δεν παύει ο συνδυασμός των 2 να αποτελεί μια πρόσθετη ασφαλιστική δικλείδα. Κανένα μέτρο προστασίας δεν έιναι πανάκεια αφού μπορεί να αστοχήσει. Ο συνδυασμός μέτρων αυξάνει το συντελεστή ασφαλείας.
 10. Καλό μήνα και ευχαριστώ για την συμβουλή! Ναι και μένα, αυτό μου φαίνεται και το λογικό, αλλά βγαίνει ένας Προυπολογισμός στα ύψη, για αυτό προβληματίστηκα...!!
 11. Ναι αυτό έβαζα, "να πατάει καλά"να είναι μέσα το καλώδιο της κεραίας;
 12. Σας ευχαριστώ πολύ για τον κόπο σας, την έχω δοκιμάσει σε υπνοδωμάτιο και με ή χωρίς τον διακλαδωτή και τίποτα. (Σκέφτομαι να την πάω σε άλλο σπίτι να δοκιμάσω). Θα ξανακοιτάξω και αυτό με τη χώρα που μου είπατε και τις άλλες ρυθμίσεις αν και πιστεύω ότι έκανα ότι συνδυασμό μπορούσα! και ο τεχνικός που ήρθε δεν βρήκε κανάλια. Φαίνεται παράδοξο! Την τηλεόραση την έχω ήδη από 28/4 και δεν έχω καταφέρει να τη λειτουργήσω!!!!
 13. Ναι πέραν της απαλλαγής, έστω ότι απαιτείται, σαν προυπολογισμό εργασιών έχω μπερδευτεί λίγο στο τι βάζω. Όταν έχω μια εξ' όλοκλήρου αυθαίρετη κατασκευή ότι επιφάνεια έχω στην Εργασία για την Ρύθμιση στο Νόμο , έχω και για τις υπόλοιπες εργασίες και χρησιμοποιώ αυτόν τον προυπολογισμό που μου δίνει. Όταν όμως έχω μια επέκταση σε νόμιμο χώρο, ο προυπολογισμός που χρησιμοποιώ, π.χ. για την αποτύπωση αρχιτεκτονικών ή στατικών ή για τον έλεγχο σε φορτία , είναι για τον χώρο που νομιμοποιώ ή για το σύνολο του χώρου?
 14. Καλησπερα σας Σε ακίνητο εκτός σχεδίου με οικοδομική άδεια εχω 55τμ αυθαίρετα κατ.2 και 140 τμ αυθαίρετα μετα το 2004.Η επιτρεπόμενη δόμηση τόσο στην άδεια όσο και σήμερα είναι 290τμ. Σαν κατηγορία μπορώ να έχω τα 55τμ κατ2 και τα 144κατ4 'η τα βάζω όλα κατηγορία 5 και αλλάζω τις χρονολογίες κατασκευής? Στο ποσοστό υπέρβασης τι κάνω?
 15. https://www.mywestnet.com/pdfs/Kydos_manual.pdf Επίσης Βάζεις DTV στα κανάλια και dvb-t κατω? Αν παίζουν οι παλιές αλλα οχι η νέα τοτε δεν εχει θεμα το καλώδιο.. Ψάξου με το συγχρονισμό και να πατάει καλα η σύνδεση. Οτι απορίες εχειςς στείλε φωτο να δουμε Επίσης υπάρχει και μια ρύθμιση για ''Ενεργή κεραία'' η κάπως έτσι αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς τώρα να την πειραξεις
 16. Δεν μπόρεσα να βρω κάτι σχετικό, ούτε καν ιστοσελίδα ούτε user manual. Δεν έχει και την καλύτερη υποστήριξη θα έλεγα... Οπότε κοίταξε μήπως έχει κάποια ρύθμιση με βάση την χώρα ή είσαι σε κάποιο άλλο mode. Επίσης δοκίμασε αν μπορείς στην θέση που είναι η άλλη τηλεόραση ή και πριν τον διακλαδωτή.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.