Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Αυθαίρετα: Κατατέθηκε η τροπολογία για παράταση ως 30 Σεπτεμβρίου 2020

  Σε συνέχεια της προαναγγελίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη αναφορικά με την τρίμηνη παράταση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με το ισχύον καθεστώς,κατατέθηκε σήμερα η σχετική τροπολογία στη Βουλή.

  Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα "Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις" κατατέθηκε η τροπολογία που αφορά στις "Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και οικοδομικών αδειών".

  Διαβάστε παρακάτω το επίσημο κείμενο της τροπολογίας:

  Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και οικοδομικών αδειών

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α' 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  «1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 του παρόντος νόμου που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του παρόντος, η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι την 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28 Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ έως στ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος νόμου αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»

  2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  «3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

  α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

  β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,

  γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022,

  δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023,

  ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024,

  στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.»

   


  User Feedback
  Στις περισσότερες κεντρικές πολεοδομίες (κάποια στιγμή θα συνηθίσω να τις λέω ΥΔΟΜ) οι ουρές των μηχανικών για το αρχείο, φτάνουν στα πεζοδρόμια κάθε πρωί. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι τα αρχεία κατά την περίοδο του lockdown (κάποια μέχρι και σήμερα) δέχονταν με ραντεβού αλλά στην πράξη ήταν σα να μην δέχονταν αφού δεν μπορούσες να βρεις ραντεβού διαθέσιμο για μήνες.

  Επίσης, κάποιοι έχουμε πελάτες με εκκρεμότητες, οι οποίοι είναι στο εξωτερικό και δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Αυτοί μάλιστα είναι συνήθως και οι πιο συνεπείς αφού (τουλάχιστον στην περίπτωσή μου) έχουν εξοφλήσει τα πάντα ηλεκτρονικά.

  Ελπίζω ότι δεν θα τους κάνουν τέτοια ζημιά...

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  8 ώρες πριν, ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. said:

  Στο αρχείο της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής την Τρίτη 7 Ιουλίου μπροστά μου σε Μηχανικό που ζήτησε φάκελλο από το αρχείο, του έδωσαν αριθμό πρωτοκόλλου για παραλαβή 11 Σεπτεμβρίου. Επίσης το αρχείο της Πολεοδομίας του Δήμου Αθήνας δίνει σχέδια μετά από 1 μήνα. Άρα η παράταση για 30 Σεπτεμβρίου είναι αστεία. Ο πρόεδρος Στασινός είναι ενημερωμένος (προσωπικά του στέλνω mail, όποτε διαπιστώνω δυσλειτουργίες). Ενημερώνει άραγε το Χατζηδάκη για αυτές τις δυσλειτουργίες. Να τους χαιρόμαστε και τον πρόεδρό μας και τον υπουργό μας.

  Πρέπει όλοι όσοι γράφουμε εδώ μέσα να απαιτούμε μια μεγάλη παράταση για όλες τις προθεσμίες τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.

  Η μεγαλύτερη παράταση για όλες τις προθεσμίες είναι επιβεβλημένη, και για τις νέες δηλώσεις και για τις περαιώσεις! Έχει ζητηθεί άλλωστε από το σύνολο των περιφερειακών ΤΕΕ και συλλόγων μηχανικών!

  Να σημειωθεί (αφού έχετε απευθείας επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ) ότι οι επιτροπές αυθαιρέτων του άρθρου 116 πρόσφατα ορίστηκαν (ΣΑ και ΚΕΣΑ) και μάλιστα πρώτη φορά θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικέιμενο με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τις καθυστερήσεις κλπ... Ο τεχνικός κόσμος πρέπει να προστατευτεί, δεν μπορεί να είναι μονίμως εκτεθειμένος σε ασφυκτικές ημερομηνίες! Το ΤΕΕ δεν θα έπρεπε απλά να αιτείται, θα έπρεπε να απαιτεί! 

  Edited by berti

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  πιστεύω θα πρυτανεύσει η λογική και θα δοθούν οι παρατάσεις

  που αφορούν το σύνολο των ενεργειών

  όπως έχει ζητήσει το ΤΕΕ

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  1. Κακώς από το υπουργείο διαρρέονταν πληροφορίες για τετράμηνη παράταση στον 4495, όταν τελικώς η παράταση είναι τρίμηνη.

  2. Κακώς η προθεσμία για την υποβολή αρχείων στον 4495 είναι 18μηνη όταν για τον 4178/4014 η αντίστοιχη προθεσμία έχει παραταθεί εως   και τις 08.05.2021.

  3. Κακώς δεν έχει ανακοινωθεί παράταση στην υποβολή αρχείων στα κατηγορίας 5 του 4178, από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν επιβαρύνει οικονομικά το κράτος και το σύνολο του τεχνικού κόσμου το ζητά.

  ...και πολύ κακώς δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν στις 30 Σεπτέμβρη στα κατηγορίας 5 του 4495 πρέπει να έχει συνυποβληθεί η μελέτη στατικής επάρκειας....

  Συμφωνώ  ότι αρκετοί μηχανικοί  υπήρξαμε ασυνεπείς και με κακό χρονικό προγραμματισμό  και είμαστε τώρα εκτεθειμένοι, όχι όμως κατ' ανάγκη λόγω της δικής μας μόνο αδράνειας...μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τις τακτοποιήσεις, ακόμα έχω απορίες σε βασικά σημεία του Νόμου και αναγκάζομαι να κλείνω υποθέσεις του 4178 χωρίς να γνωρίζω ποιες θα είναι μελλοντικά οι συνέπειες όταν και εάν κάποιος ελεγκτής βρει σφάλματα σε δήλωση κατηγορίας 5 του 4178 ....

  σε κάθε περίπτωση η αδράνεια του κράτους να δώσει διευκρινίσεις και η ασυνέπειά του στο να τηρεί τις προθεσμίες που έχουν νομοθετηθεί , θρέφει και τη δική μας αδράνεια και ασυνέπεια....

  αφού διάβασα το άρθρο για την κατάθεση της τροπολογίας, αρχικά αγχώθηκα και πελάγωσα...υπολόγιζα σε 4μηνη παράταση σε 4178/4495.....ελπίζω και εγώ ότι η κοινή λογική θα πρυτανεύσει.... αλλά στην τελική η ζωή είναι μικρή και αν δεν κοιτάξουμε εμείς την υγεία μας ποιος θα την κοιτάξει για εμάς;...αποφάσισα λοιπόν τον Αύγουστο να πάω διακοπές, να κατεβάσω το διακόπτη του άγχους και να χαλαρώσω...Greece is a state of mind...αμάν πια με όλους!!!!!!!

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  για την κατηγορία 5 των δηλώσεων του Ν.4495/2017 από πού προκύπτει ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι μέχρι 30/9 και όχι το 18μηνο? σε ανάλογη συζήτηση συνάδελφος μου έγραψε ρητά ότι δεν προκύπτει κάπου στη νομοθεσία άλλη ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών παρά μόνο αυτή του 18μηνου. Αν κάποιος που κάνει υπαγωγή σε παραδοσιακό οικισμό στις 20/09 και μεσολαβεί έγκριση επιτροπής, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι περαιωμένος στις 30/9! 

  Edited by berti

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  12 λεπτά πριν, berti said:

  για την κατηγορία 5 των δηλώσεων του Ν.4495/2017 από πού προκύπτει ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι μέχρι 30/9 και όχι το 18μηνο? σε ανάλογη συζήτηση συνάδελφος μου έγραψε ρητά ότι δεν προκύπτει κάπου στη νομοθεσία άλλη ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών παρά μόνο αυτή του 18μηνου. Αν κάποιος που κάνει υπαγωγή σε παραδοσιακό οικισμό στις 20/09 και μεσολαβεί έγκριση επιτροπής, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι περαιωμένος στις 30/9! 

  Από  την  διατύπωση   περί  "υπαγωγής  αίτησης   με  τα  συνοδευτικά  στοιχεία  και  δικαιολογητικά"

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  3 ώρες πριν, pantsel said:

  πιστεύω θα πρυτανεύσει η λογική και θα δοθούν οι παρατάσεις

  που αφορούν το σύνολο των ενεργειών

  όπως έχει ζητήσει το ΤΕΕ

  Τα βραουτσερ θα πληρωθούν .

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Αφού η απαίτηση του τεχνικού κόσμου για παράταση στον 4178 & 4495 ειναι γενικευμένη, και με όλη αυτή την μη κανονικότητα που έφερε ο κορονοϊος, τι τους ενοχλεί να την δώσουν? Ποιος θα υποστει βλαβη απο κατι τετοιο? 

  Αυτη την στιγμή δηλαδή είναι παράτυπο να ανεβάσει κάποιος αρχεία σε κατηγορια 5 του 4178

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Elounda

  Posted (edited)

  Κάποιος βιάζεται για να υλοποιηθεί η ΜΣΔ  .Για αυτό γίνονται όλα αυτά (περαιωση ΚΑΤ 5  άμεσα  ,οχι παράταση της μέχρι το 2025 κτλ).Δεν έχω καταλάβει γιατί η Τράπεζα ΓΗΣ (αν δεν κριθεί αντισυνταγματική ξανά)  δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα και μάλιστα σαν νόμος τακτοποίησης μια και καλή  όπου θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να θυσιάζει δόμηση(απο δικό του άλλο ακίνητο ή να αγοράσει από πχ διατηρητέο κτλ) απο  ένα πχ οικόπεδο εκτός σχεδίου (αν δεν τα καταργήσουν) η από ενα εντος οικισμού για κάποιο άλλο αυθαίρετο δικό του.Και να βάλουν κάποιους περιορισμούς στο ύψος(μην έχουν φαινόμενα ουρανοξύστων) και στην κάλυψη  στην χρονολογία σαφώς και να τον αφήσουν είς αεί (αμήν)

  Edited by Elounda

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  katrmp

  Posted (edited)

  θα είναι απλά γελοίο μέσα σε όλο αυτό τον χαμό να μην δώσουν παράταση ώς το τέλος του χρόνου με μιάς και όχι με το μαρτύριο τής σταγόνας, τώρα λίγους μήνες και πάλι συζητάμε. Αν δεν το κάνουν είναι εκτός τόπου και χρόνου και λυπάμαι που το λέω αλλά ήμουν σίγουρος για το αντίθετο. Ευχομαι να το σκεφτούν σωστά. Εδώ διάβαζα προχθές μία δήλωση μεταβίβασης ακινήτου πλέον μπορεί να κάνει και 3-4 μήνες. Καί δεν δίνουν παράταση σε αυτ'ο?

  Edited by katrmp

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.