Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Κατατέθηκε το Πολεοδομικό - Χωροταξικό Νομοσχέδιο: Μεταρρύθμιση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τις επενδύσεις και την στήριξη της ιδιοκτησίας

  Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας,

  Το νομοσχέδιο αυτό στοχεύει:

  • Να προστατεύσει το περιβάλλον, καθώς –μεταξύ άλλων- περιορίζει την εκτός σχεδίου δόμηση παράλληλα με την εφαρμογή ενός εκτεταμένου προγράμματος εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων.
  • Να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη και επενδύσεις, με μέτρα όπως ο εκσυγχρονισμός του καθεστώτος των χρήσεων γης και η ενθάρρυνση ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα.
  • Να προστατεύσει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας με παρεμβάσεις όπως η μεταφορά του συντελεστή δόμησης, η διευκρίνιση του καθεστώτος των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων αλλά και η επιτάχυνση των πολεοδομικών σχεδίων.


  Ειδικότερα, το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  1. Επιταχύνεται ο χωροταξικός σχεδιασμός σε όλη τη χώρα. Περιορίζεται ο χρόνος εκπόνησης των πολεοδομικών μελετών στα 2,5 χρόνια και ξεκινάει αμέσως το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολεοδομικών μελετών που έγινε ποτέ στη χώρα: 500 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ.

  Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια θα ξεκινήσουν κατά προτεραιότητα από τη νησιωτική χώρα (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο) και τις τουριστικές περιοχές συνολικά. Προβλέπεται ότι μέχρι το 2023 θα έχουν εγκριθεί σε 350 διοικητικές ενότητες, δηλαδή στο 32% της χώρας ενώ μέχρι το 2028 θα έχει καλυφθεί με Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια όλη η χώρα.

  Η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι εξασφαλισμένη και θα προέλθει κατά 80% (160 εκατ. ευρώ) από το Ταμείο Ανάκαμψης και κατά 20% (40 εκατ. ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
  Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος ορίζεται ειδικός συντονιστής.

  2. Περιορίζεται η άναρχη εκτός σχεδίου δόμηση. Μειώνονται κατά 10% οι συντελεστές στην εκτός σχεδίου δόμηση. Αλλάζει το καθεστώς των παρεκκλίσεων αρτιότητας (εκτός σχεδίου οικόπεδα 750 τ.μ., 1200 τ.μ., 2 στρέμματα), αλλά με επαρκές μεταβατικό διάστημα για να εκδώσουν οικοδομική άδεια όσοι θέλουν. Στα 2 χρόνια που έχουν περιθώριο να εκδώσουν οικοδομική άδεια όσοι θέλουν δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος που χρειάζεται για τις άδειες δασαρχείου ή της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Επιπλέον η οικοδομική άδεια ισχύει για 4 ακόμα χρόνια (με δυνατότητα αναθεώρησης). Δηλαδή συνολικά τουλάχιστον 6 χρόνια. Επιπροσθέτως, οι ιδιοκτήτες που δεν προχωρήσουν στην έκδοση οικοδομικής άδειας διατηρούν το δικαίωμα να χτίζουν βάσει των όσων θα ορίζουν τα τοπικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια που θα εκπονηθούν πολύ γρήγορα, όπως αναφέρεται παραπάνω.

  Δεν αλλάζει τίποτα για την εκτός σχεδίου δόμηση στα 4 στρέμματα και άνω, μέχρι την υιοθέτηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Εδώ παραμένει σε ισχύ η σημερινή νομοθεσία διότι το κράτος, όπως καταδείχθηκε στη διαβούλευση, δημιούργησε την πεποίθηση στους ιδιοκτήτες από το 2003 ότι μπορούν να χτίζουν υπό συγκεκριμένους όρους και τώρα δεν είναι σε θέση να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για τους δρόμους, χωρίς τη μεσολάβηση ενός χρονικού διαστήματος.

  3. Απλοποιούνται οι χρήσεις γης. Περιορίζονται οι γενικές χρήσεις ώστε το σύστημα να είναι πιο ευέλικτο και να διευκολύνει τις μικτές χρήσεις όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Καθιερώνεται η Εθνική Ονοματολογία Χρήσεων Γης που θα εφαρμόζεται σε όλα τα σχέδια χρήσεων γης με ενιαίο τρόπο. Αντιστοιχίζονται οι χρήσεις γης με τους ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) προκειμένου να περιορίζεται η γραφειοκρατία και να διευκολύνονται οι επενδύσεις.

  4. Ενεργοποιείται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Λύνουμε έτσι σε στέρεες βάσεις ένα πρόβλημα που «σέρνεται» από το 1978 λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία του ΣτΕ. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ). Δημιουργείται η Ψηφιακή Τράπεζα Γης που είναι βασικό εργαλείο για την υλοποίηση αυτής της πρόβλεψης. Είναι ο θεσμός που διευκολύνει μεταξύ των άλλων τους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων.

  5. Επιταχύνεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και ενισχύεται η ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης. Πλέον το σύνολο των οικοδομικών αδειών εκδίδεται αυτόματα ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες εγκρίσεις. Θεσμοθετείται ελαφριά διαδικασία υποχρεωτικής προέγκρισης για τις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 1 και 2. Μείζον συμπληρωματικό στοιχείο της αναμόρφωσης των οικοδομικών διαδικασιών είναι η ενεργοποίηση, από την αρχή του 2021, της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων/ Ιδιοκτησιών.

  6. Αντιμετωπίζεται μεγάλος αριθμός ελλείψεων ή ασαφειών του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Έτσι ενισχύεται και επιταχύνεται η νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα, και παρέχεται ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
  7. Θεσπίζονται η «απόσυρση» κτιρίων και η απαλλοτρίωση ορόφων, καινοτόμα πολεοδομικά εργαλεία στο πλαίσιο του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Για την «απόσυρση» κτιρίων, που θα γίνεται με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών θεσπίζονται σχετικά κίνητρα. Για την απαλλοτρίωση ορίζεται να υπάρχει εύλογη αποζημίωση των ιδιοκτητών και θα γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. πρόσφατη περίπτωση ξενοδοχείου στην Ακρόπολη).

  8. Εξορθολογίζεται το σύστημα ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, με στόχο την προστασία των πολιτών που παραμένει σήμερα όμηρος της γραφειοκρατίας. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη άρση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων εάν παρέλθει μεγάλο διάστημα από την υποβολή τους. Ορίζεται επίσης ότι μια ρυμοτομική απαλλοτρίωση μπορεί να επιβληθεί εκ νέου μόνο μία φορά. Έτσι απελευθερώνονται οι ιδιοκτήτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια ατέρμονη διαδικασία επανεπιβολής ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων της περιουσίας τους.

  9. Δίνεται μεγαλύτερος συντελεστής δόμησης στα φιλικά για το περιβάλλον ενεργειακά κτίρια. Είναι μέτρο που εντάσσεται στην πολιτική για του υπουργείου για την ενεργειακή εξοικονόμηση.

  10. Παρέχονται κίνητρα για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των κτιρίων, για τους συνανθρώπους μας με αναπηρίες. Δυνατότητα εγκατάστασης κατασκευών, όπως ειδικές ράμπες, εκτός της ρυμοτομικής γραμμής. Προσθήκη ανελκυστήρων σε κτίρια όπου δεν υπήρχε πρόβλεψη στην αρχική οικοδομική άδεια. Οι κατασκευές που εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες (πλατύσκαλα, ανελκυστήρες) δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης.

  11. Ενεργοποιείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης στο Κτηματολόγιο, που πλέον εξαρτάται όχι μόνο από την αξία του ακινήτου αλλά και από τον χρόνο καθυστέρησης. Η σχετική υπουργική απόφαση θα εκδοθεί εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου για να δοθεί επαρκής χρόνος συμμόρφωσης στους ιδιοκτήτες.

  12. Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα αυθαιρέτων, που προέκυψαν από τη διαδικασία υπαγωγής τους σε τακτοποίηση. Εντάσσονται στην Κατηγορία 4 ορισμένες μικρής κλίμακας παραβάσεις που είχαν ενταχθεί στην Κατηγορία 5.

  Επίσης αναστέλλονται οι κυρώσεις για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης της Κατηγορίας 5 για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του 2020 σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Για ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού. Για ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής. Για ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κύριου ή επικαρπωτή τους. Για ακίνητα που μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ Α.Ε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 196 του ν.4389/2016.

  Αρχεία

  Ενημερωτικό Σημείωμα με τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου

  Παρουσίαση με τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου

  Το κείμενο του νομοσχεδίου - http://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/24.11.2020-χωροταξικο-νομοσχεδιο.docx

  Αιτιολογική έκθεση


  Πηγή: http://www.ypeka.gr/el-gr/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/ID/1059
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  42 λεπτά πριν, terry said:

  Αλλάζει το σύμπαν και ασχολούμαστε με με το 50% της συναίνεσης?

  Πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιο δέντρο για να κρύβεται το δάσος. Το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο έχει πολλά δέντρα ... σχεδόν δάσος.

  Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση.

  Link to comment
  Share on other sites

  @kan62 δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στήνουν προπαγάνδα με το σύνθημα ότι οι υφιστάμενες διατάξεις θα έχουν μεταβατική περίοδο 2 ετών.

  (βλ περιμετρική ζώνη, τυφλά με εμβαδόν >4στρ, γήπεδα >4στρ αλλά χωρίς πρόσωπο σε αναγνωρισμένο δρόμο και το κερασάκι στην τούρτα η κατάργηση της παρ. 11, του Άρθρου 51, του Ν4178.....)

  Link to comment
  Share on other sites

  Αντ' αυτού όμως ισχύει πλέον στο εκτός σχεδίου η παρ.5 άρθρου 27 του ΝΟΚ ... και άλλα που ακόμη δεν έχουμε καταλάβει.

  Link to comment
  Share on other sites

  Εδώ πέθανε ο Μαραντόνα κ μεις ασχολούμαστε με τη φούσκα μας!
  (στην οποία αυτή τη στιγμή επικρατεί το 'ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται')
   

  Link to comment
  Share on other sites
  10 ώρες πριν, gogos1212 said:

  Ξεκάθαρα στα άρθρα 5,6,7 μπορείς πλέον να τροποποιήσεις και μονομερώς τη συσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.Είναι αυτό που περίμεναν πολλοί , τα υπόλοιπα άρθρα  δεν αφορούν  αυτά , είναι και σύμφωνα με την πρόταση των συμβολαιογράφων για να μπορούν να προχωρούν στις μονομερείς τροποποιήσεις

  - η λεξη "ενσωματωση" δεν υπαρχει στον Αστικο Κωδικα.....

  -ουτε  μπορει να αποκτησει καποιος  δικαιωμα "κυριοτητας" σε κοινοκτητα/κοινοχρηστα,  διοτι  ειναι "κοινα/συνιδιόκτητα"... Μονον  χρηση υπο προυποθεσεις.

  - μονομερης σημαινει να χωρισεις το δικο  σου ή να ενωσεις δυο ομορα δικα σου, χωρις επεμβαση σε κοινοχρηστα.

  -στο πρακτικο μερος, αυτη η μονομερης που αναφερει το ν/σ, θα γινεται μονον απο τον ενδιαφερομενο και μονον στο δικο του ονομα?

  ή θα μεταγραφεται και στην μεριδες των υπολοιπων συνιδιοκτητων, των οποιων μειωνονται τα κοινοχρηστα και δικαιουνται να λαβουν γνωση.?

   

  "7. Προϋποθέσεις και όροι της μονομερούς τροποποιήσεως της πράξεως συστάσεως οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

  Μετά τα όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν σε χωριστό κεφάλαιο οι όροι και οι προϋποθέσεις με την τήρηση των οποίων και μόνον επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση της πράξεως της συστάσεως οριζοντιας ιδιοκτησίας με οποιοδήποτε νόμιμο περιεχόμενο (π.χ. διαίρεση χωριστής ιδιοκτησίας, προσδιορισμός υπαγωγής σε μία χωριστή ιδιοκτησία χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτου μετά τη σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας κλπ.).

  Παρότι ο συγκερασμός όλων των περιπτώσεων δεν είναι ευχερής, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την οποιαδήποτε σύννομη μονομερή τροποποίηση της πράξεως της συστάσεως οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, κατά τη γνώμη του γράφοντος, είναι ενιαίοι, δεδομένου κυρίως ότι έχουν τα ίδια ακριβώς νομοθετικά ερείσματα και είναι οι ακόλουθοι:

  α) Η γενική προϋπόθεση του άρθρου 1ΟΟΟ ΑΚ «...εφόσον δεν προσκρούει στο νόμο ή σε δικαιώματα τρίτων...».

  β) Οι περιορισμοί του άρθρου 3 του ν. 3741 /1929 «.... εφόσον η άσκησις αυτών δεν παραβλάπτει την χρήσιν των άλλων ιδιοκτητών ή δεν μειοί την ασφάλειαν αυτών ή του οικοδομήματος» και του άρθρου 5 εδ. α του ιδίου νόμου, που αφορά τη μη μεταβολή του συνήθους προορισμού των κοινών πραγμάτων.

  γ) Η λήψη υπόψη της καλής πίστεως και των χρηστών ηθών.

  δ) Εφόσον δεν υφίσταται αντίθετη συμφωνία ή απαγόρευση στη σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας ή στον κανονισμό και

  ε) Οι προκύπτουσες μετά την τροποποίηση χωριστές αυτοτελείς ιδιοκτησίες να καθίστανται αντικείμενα χωριστής κυριότητας. Παρι ότι οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις είναι ευκρινείς και έτσι παρέλκει η ανάλυσή τους, κρίνεται εν τούτοις σκόπιμη η αναφορά σε μια εξαίρεση στην εφαρμογή του δ' όρου για την οποία εκτενώς παρακάτω στο κεφάλαιο της τροποποίησης του κανονισμού. Ακόμη διευκρινιστικά ως προς τον ε' όρο είναι σκόπιμη η αναφορά σε ένα παράδειγμα και δη: Ο κύριος ενός γραφείου που αποτελεί χωριστή αυτοτελή ιδιοκτησία σε όροφο οικήματος γραφείων, το οποίο έχει είσοδο από τον κοινόχρηστο διάδρομο του ορόφου, τηρώντας όλους τους παραπάνω όρους, μπορεί μονομερώς να το διαιρέσει - υλικά και νομικά - σε δύο γραφεία, εφόσον όμως και τα δύο θα έχουν είσοδο από τον κοινόχρηστο διάδρομο και έτσι και τα δύο θα καταστούν αντικείμενα χωριστής κυριότητας."

  πηγη

  http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=5&mid=1479&mnu=3&id=18857

   

   

   

   

  Edited by dimitris GM
  Link to comment
  Share on other sites

  Βρέθηκε και η τρυπούλα της κατηγορίας 5 για το μεγάλο κεφάλαιο,  για το δήθεν φιλεύσπλαχνο φιλελεύθερο δημόσιο και τα τραπεζιτικά κοράκια και ας με πείτε μαρξιστή. Όλοι οι άλλοι τον π[email protected]!!  Θυμάστε που λέγαμε ότι δεν θα τολμούσαν γιατί θα ήταν αντισυνταγματικό (διακριτή μεταχείριση)

  Όχι δεν θα την έβρισκαν την τρυπούλα.............

   

  Εξαιρούνται και τακτοποιούνται μεχρι τέλος 2025

  Η ρύθμιση για τις ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, που συνεχίζεται η υπαγωγή τους έχει ως εξής:

  -«Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων – Παράταση υποβολής Δικαιολογητικών – Τροποποίηση άρθρου 51 ν. 4643/2019

  1.Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης της Κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) που είναι προγενέστερες της 28ης.7.2011 υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εφόσον αφορούν σε:

  α. ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της κατακυρωτικής έκθεσης και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,

  β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την προθεσμία του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,

  γ. ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) από την αποβολή του μισθωτή ή την απόδοση του μισθίου στον κύριο ή επικαρπωτή τους και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,

  δ. ακίνητα που μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της μεταβίβασής τους στα οικεία κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία, αντίστοιχα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025, και

  ε. ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για ακίνητα που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, οι προσαυξήσεις των περ. β-στ’ της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 ισχύουν μόνον όταν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  Ακίνητα των περ. α-δ της παρ. 1, για τα οποία το γεγονός, από το οποίο εκκινεί η αντίστοιχη προθεσμία υπαγωγής, έχει συμβεί κατά το τελευταίο έτος πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος»

  Link to comment
  Share on other sites

  Μην ασχολείστε με τις μπούρδες τους ωρέ παλικάρια! Μια "σαλάτα ξαναζεσταμένη" είναι όλη αυτή η παπαριά που κατέθεσαν!!! Μια μαμακία και μισή, ακριβώς όπως τότε που τελείωνε ο 4178 και περιμέναμε τους άλλους φωστήρες να φτιάξουν αυτό που έφτιαξαν και κατέληξε στον 4495.... Αντιγραφή από τους προηγούμενους είναι το μεγαλύτερο μέρος... Γράφουν ιστορία δια της αντιγραφής με λίγες παραλλαγές... Άλλαξαν λίγο τα "υλικά της σαλάτας", τα ανακάτεψαν κατά το δοκούν, έβαλαν και λίγο "αλατάκι" παραπάνω, έτσι απλώς για να ευχαριστήσουν ιδιαιτέρως και κανέναν δικό τους, έφτασαν τις 200 τόσες σελίδες με πλήθος άχρηστων, ανούσιων και με λάθος χρήση της ελληνικής γλώσσας γραμμένα άρθρα, του 'χωσαν και μια βαρύγδουπη επικεφαλίδα και το έφεραν, ολοκληρώνοντας έτσι την προσπάθειά τους να γράψουν και τη δική τους ιστορία!

  Άτολμοι "νομοθέτες", χωρίς ουσία, χωρίς σοβαρή κι αποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, χωρίς βαθιά γνώση των θεμάτων που "νομοθετούν", μη έχοντες ουδεμία σχέση, αφενός μεν με την πραγματικότητα, αφετέρου δε με τα θέματα που τολμούν να πραγματεύονται.... Προστατεύουν λέει την ιδιοκτησία!!! Μη χέσω... Προστατεύουν το περιβάλλον!!! Κακόμοιρα τρια πουλάκια τι σας έμελλε.... Κάνουν μεταρρύθμιση!!! Κι ο Μανωλιός όταν φοράει τα ρούχα του αλλιώς, το ίδιο πιστεύει ότι, κάνει....

  Όσον αφορά σε δαύτους: "Δεν γράφεται έτσι η ιστορία λεβέντες... Δεν λύνονται έτσι τα χρόνια προβλήματα.... Δεν γίνονται έτσι οι μεταρρυθμίσεις.... Δεν στηρίζεται με αυτόν τον τρόπο η ιδιοκτησία... Είστε άτολμοι, λίγοι και αδαείς... Νομίζεται ότι, η ποσότητα θα σας καταξιώσει κι ότι, μπορεί να κρύψει τις λεπτομέρειες της ασχετοσύνης... Κρίμα, είχατε κι εσείς μια ευκαιρία και την πετάξατε στα σκουπίδια"...

  Όσον αφορά σε μας: "Μάγκες, θα χορέψουμε όπως παίξουν τα όργανα... Στραβά παίζουν, στραβά θα χορεύουμε... Μην ζορίζεστε τώρα... Θα συζητηθεί κ.λπ., θ' αλλάξει κ.λπ., θα ψηφιστεί κ.λπ., θα δημοσιευθεί κ.λπ. Θα το πάρουν τα "τσακάλια" , θα το στείλουν σούμπιτο στους γέροντες (ό,τι πονάει), θα γνωμοδοτήσουν οι γέροντες και θα μας το παραδώσουν.... Εμείς απλώς χορεύουμε όπως βαράν τα όργανα... Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, καθαρό μυαλό... Όποιος ξέρει να πουλάει "ντομάτες" σιγά μην κολώσει να πουλήσει "αγγούρια"... Ο σώζων εαυτόν σωθείτο"!!!

   

  Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  Link to comment
  Share on other sites

  ωραίοι, έ....

   ετρεχαν οι χιλιαδες των μηχανικων να καταθεσουν "παραβολα" εμπροθεσμως για να κρατησουν "σειρα"....

  και αυτοι  επιναν τους καφεδες τους και περιμεναν την νομοθετηση που τους εδωσε και ενα χρονο ..."αβαντζο"

  "Ακίνητα των περ. α-δ της παρ. 1, για τα οποία το γεγονός, από το οποίο εκκινεί η αντίστοιχη προθεσμία υπαγωγής, έχει συμβεί κατά το τελευταίο έτος πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος» "

  Παντως, τόπε και τοκανε ο βεζυρης...

  "παραταση" δεν εδωσε...απλα εδωσε μερικες  διευκολυνσεις...

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Το εξωφρενικό είναι ότι είναι τροποποίηση νόμου "θνήσκοντος" (ν.4495) που αλλάζει ακόμη και τους βασικούς όρους του παιχνιδιού.  (Σαν το σκουλήκι με την πεταλούδα ένα πράγμα ...)

  Οι κακομοίρηδες που έτρεξαν γιατί δεν ήξεραν για τα 50 τμ. να τραβήξουν τώρα μια προσφυγή ?

  υγ. Πάντως εκεί που γίνεται η μεγάλη ανατροπή είναι στον ΝΟΚ. Όλα άλλα ... υπολογίζω αριθμό εγκυκλίων.

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.