Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο: «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021, για τη λειτουργία του Κτηματολογίου»


  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχοντας υπόψη:

  α)     τo άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/1984 και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93,

  β)     το άρθρο 50 του Ν. 1947/1991 και

  γ)     το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012,

  προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας που θα απαρτίζονται από σαράντα πέντε (45) Διπλωματούχους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς, αποφοίτους Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και Πολιτικούς Μηχανικούς Δομικών Έργων, Πολιτικούς Μηχανικούς Έργων Υποδομής και Μηχανικούς Τοπογραφίας, αποφοίτους λοιπών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και ΤΕΙ, με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021,  για τη λειτουργία του Κτηματολογίου».

  Το αντικείμενο των Ομάδων Εργασίας, είναι:

  Εργασίες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου

  1. Υποστήριξη μηχανικών στην ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών  διαγραμμάτων και διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στον Υποδοχέα διαγραμμάτων του Κτηματολογίου.
  2. Εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης γεωμετρικών αστοχιών που εντοπίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα.
  3. Διαχείριση αιτημάτων επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων στα κτηματολογικά διαγράμματα και υποστήριξη της διαδικασίας.
  4. Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης γεωμετρικών αστοχιών λόγω επαναπροσδιορισμού στις νήσους Λέσβου και Λευκάδας.
  5. Έλεγχος/επεξεργασία αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων με χωρική μεταβολή.
  6. Έλεγχος/επεξεργασία αιτήσεων διόρθωσης ορίων.
  7. Υποστήριξη των φορέων στην μετάπτωση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων σε μορφή συμβατή με την κτηματολογική βάση, βάσει Τεχνικών Προδιαγραφών και έλεγχος των παραπάνω παραδοτέων προκειμένου να γίνει η καταχώριση της Διοικητικής Πράξης στην κτηματολογική βάση.
  8. Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα κτηματολογικά γραφεία του ν. 4512/2018, αρμοδιότητας του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, ύστερα από την κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων και μέχρι τη συγκρότηση των προβλεπόμενων Τεχνικών Τμημάτων σε αυτά.
  9. Ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων με την  εφαρμογή των αποφάσεων των επιτροπών ενστάσεων της κτηματογράφησης, ύστερα από την τροποποίηση του ν. 2308/1995 με την οποία η σχετική υποχρέωση μετακυλίθηκε στα Κτηματολογικά Γραφεία (άρθρο 11 ν. 2308/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3  του ν. 4821/2021).
  10. Παροχή πληροφοριών σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και φορείς του Δημοσίου, ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων που συμπεριλήφθηκαν στις πρώτες εγγραφές σχετικά με τα στοιχεία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά την κτηματογράφηση και οδηγιών για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998.
  11. Άλλες τεχνικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του «Ε.Κ.», όπως υποστήριξη στη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Οδηγιών κ.α.

  Διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις συμβάσεις των μελετών κτηματογράφησης

  1. Έλεγχος των κτηματολογικών στοιχείων της κτηματογράφησης κατά την εξέλιξη των μελετών.
  2. Έλεγχος της ορθής εισαγωγής των στοιχείων των Διοικητικών Πράξεων στην χωρική και περιγραφική βάση των μελετών κτηματογράφησης.
  3. Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των εργασιών κτηματογράφησης.
  4. Έλεγχος λοιπών μελετών που αναλαμβάνει το «Ε.Κ.» με φύση παρόμοια των μελετών κτηματογράφησης.
  5. Τεχνική υποστήριξη, επεξεργασία και έλεγχος εφαρμογών και κάθε είδους απαιτούμενος έλεγχος και υποστήριξη στο πλαίσιο παρακολούθησης των μελετών.
  6. Άλλες τεχνικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του «Ε.Κ.», όπως υποστήριξη στην κωδικοποίηση και σύνταξη Οδηγιών, διαδικασιών κλπ.

   

  Τόπος απασχόλησης:

  Τα Μέλη των Ομάδων Εργασίας θα υλοποιήσουν το αντικείμενό της στα Γραφεία της Κεντρικής υπηρεσίας του «Ε.Κ.» στον Χολαργό Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Εξαιρετικά και λόγω της φύσης των ανατιθέμενων προς εκτέλεση εργασιών, η υλοποίηση τους μπορεί να διενεργείται εκτός της έδρας της Κεντρικής Υπηρεσίας του «Ε.Κ.», ύστερα από προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωση.

  Χρόνος απασχόλησης:

  Το έργο των Ομάδων Εργασίας λήγει 28/11/2025 με δυνατότητα παράτασης και θα είναι αμειβόμενο.

  Απαραίτητα Προσόντα

  • Δίπλωμα / Πτυχίο:
  • Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, αποφοίτου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο & ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ή
  • Πολιτικού Μηχανικού, αποφοίτου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο & ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής ή
  • Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής,  αποφοίτου λοιπών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο & ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής ή
  • Μηχανικού Τοπογραφίας, αποφοίτου λοιπών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο & ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.
  • Εμπειρία, τουλάχιστον 3 ετών, συναφής με:
  • Εργασίες ενημέρωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων και  εμπειρία σε εφαρμογές G.I.S. και  CAD. ή/και
  • Εργασίες διενέργειας ελέγχων και τεχνικής υποστήριξης σε μελέτες κτηματογράφησης και γνώση G.I.S. και CAD.
  • Επιθυμητά Προσόντα:
  • Γνώση σε βάσεις δεδομένων και προγραμματισμού.

  Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, η οποία θα αποφασίσει κατόπιν εισήγησης του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων.

  Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

  Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2103291252, τις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 18:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

  Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στον ιστότοπο του ΤΕΕ, www.web.tee.gr και στον ιστότοπο του «Ε.Κ.», www.ktimatologio.gr.


  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

  GTnews

  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.