Jump to content
 • Novatron
 • Featured
  Engineer

  «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» - Προδημοσίευση των βασικών σημείων του οδηγού και νέες ημερομηνίες

  Στην τελική ευθεία εισέρχεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα στις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια:

  Περιφέρεια

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων

  Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου

  30.11.2020

  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  02.12.2020

  Δυτικής Μακεδονίας

  04.12.2020

  Κεντρικής Μακεδονίας

  07.12.2020

  Θεσσαλίας

  09.12.2020

  Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

  11.12.2020

  Αττικής

  14.12.2020

  Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου

  16.12.2020

  Δυτικής Ελλάδας

  18.12.2020

   

  Πολυκατοικίες

  11.01.2021

   

  Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτά σήμερα στην ιστοσελίδα του (www.ypeka.gr) τα βασικά σημεία του Οδηγού του προγράμματος, ενόψει της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προκήρυξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ που θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

  Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος όχι μόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες, αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους, να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησής τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προαναφέρθηκε να εξοικειωθούν με τις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με τα προηγούμενα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Στο πλαίσιο αυτό, την προσεχή Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί helpdesk με γραμμές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για την καλύτερη προετοιμασία του κοινού.

  Υπενθυμίζεται ότι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους € 803 εκατ. (κατανεμημένους ανά περιφέρεια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί) και πόρους από το υφιστάμενο Ταμείο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων.

  Περιφέρεια

  Προϋπολογισμός Επιχορήγησης (€ εκατ.)

  Κρήτης

  31.0

  Β. Αιγαίου

  12.0

  Ν. Αιγαίου

  27.0

  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  74.0

  Δυτικής Μακεδονίας

  73.5

  Κεντρικής Μακεδονίας

  130.0

  Θεσσαλίας

  84.0

  Ηπείρου

  65.0

  Ιονίων Νήσων

  10.0

  Αττικής

  160.0

  Στερεάς Ελλάδας

  31.5

  Πελοποννήσου

  48.0

  Δυτικής Ελλάδας

  57.0

   

  O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Xατζηδάκης δήλωσε σχετικά:

  «Η προδημοσίευση του οδηγού του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σήμερα δείχνει ότι μπαίνουμε στην γραμμή της αφετηρίας για την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης που είχαμε ποτέ.Το γνωστό σε όλους «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ξεκινήσαμε με τον Κωστή Μουσουρούλη το 2009, μετατρέπεται σε «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».Απαντά στην αυξημένη έμφαση σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης που δίνεται πλέον τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Βασικές διαφορές με τα παλιά «Εξοικονομώ» είναι:

  -Η πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των 850 εκατ. ευρώ (υπενθυμίζω ότι όλα τα προγράμματα που «έτρεξαν» από το 2011 και μετά είχαν συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 1,3 δις. ευρώ)

  -Το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιδοτήσεων που φτάνει ακόμα και το 85% (95% στις λιγνιτικές περιοχές – ρήτρα δίκαιης μετάβασης), και συνδέεται για πρώτη φορά με την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

  -Η παράμετρος της ενεργειακής αυτονομίας, με εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων και παρεμβάσεις για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.

  Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύτερα προγράμματα εξοικονόμησης από το επόμενο έτος και μετά. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν υπαχθούν στο τρέχον πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους επόμενους κύκλους μαζί με άλλους ενδιαφερομένους, με νέες αιτήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο οι πόροι που εκτιμάται ότι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας έως και το 2023 θα ανέλθουν σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ ! Και στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και κεφάλαια από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027που θα διασφαλίσουν ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνουμε ένα πραγματικό άλμα στην ενεργειακή εξοικονόμηση, μια πράσινη πολιτική με σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο»

  Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα κτίρια στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ οι κατοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρακαθώς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού αποθέματος (79,1%). Το 83,82% των κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 1980 έχουν πολύ χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτίρια κατηγορίας Η), με τα πιο ενεργοβόρα κτίρια κατοικιών να είναι οι μονοκατοικίες.

  Αναφορικά με την ενεργειακή κατηγορία των κατοικιών, το μεγαλύτερο ποσοστό (66,83%) κατατάσσεται στις κατηγορίες Ε-Η, το 26,81% στις κατηγορίες Γ-Δ και μόλις το 6,36% στις κατηγορίες Α-Β. Είναι επομένως σαφές ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» (και τα προγράμματα που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια) αποτελούν κεντρικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών τον χρόνο για την επόμενη δεκαετία.

  Συμβάλλοντας, λοιπόν, στην υλοποίηση του ΕΣΕΚ το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» δρομολογείται με προσαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση των ωφελειών μέσω της αύξησης των πολιτών που μπορούν να λάβουν μέρος, καθώς και της απλοποίησης της πιστοποίησης των παρεμβάσεων. Έτσι, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

  Επισυνάπτονται:


  Πηγή: http://www.ypeka.gr/el-gr/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/ID/966/-30----------

  User Feedback

  Recommended Comments  Είπαμε, η εσωτερική μόνωση έχει θέματα. Πάσης φύσεως. Κάποια από αυτά που αναφέρεις χρειάζονται και σε εξωτερική θερμομόνωση: μετακίνηση βρυσών-εξωτερικών μπριζών, μετακίνηση υδροροών, μετακίνηση σοβατεπί, εφαρμογή υγρομονωτικής στρώσης αν απαιτείται κλπ. Προσωπικά το θέμα με την εξωτερική θερμομόνωση και τα χωνευτά, όπως και κάποια άλλα, πιστεύω θα το επανεξετάσουν... πχ και το θέμα με τους δύο ενεργειακούς επιθεωρητές (σ'αυτό βέβαια δίνω περισσότερες πιθανότητες να ισχύσει:grin:..)

  Link to comment
  Share on other sites

  Είναι πιο κομψό να σου λέει δέχομαι μόνο εσωτερική μόνωση, γιατί αν σου πει ότι δεν θέλω να πληρώσω συρόμενο αλουμίνιο με εξωτερική θα επαναστατήσεις ...

  @pirsogiannis,

  για το θέμα των συρομένων δεν πιστεύω να επαναξετασθεί ... και το εύχομαι.

  Edited by kan62
  Link to comment
  Share on other sites

  @kan62 καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για υφιστάμενα κτίρια και όχι καινούρια ? Δεν γίνεται να αλλάξει ο άλλος το κούφωμα του όταν αυτό έχει σχεδιασθεί έτσι με συγκεκριμένες διαστάσεις. Εδώ δεν απαγορεύουν εξωτερική μόνωση με χωνευτό στον ΝΟΚ στα νέα κτίρια ! Είναι μία μκια που σκέφτηκε κάποιος στο υπουργείο και την πέταξε έτσι. 

  Π.χ. εξώθυρα σε διαμέρισμα του 1995 με καθαρό ύψος 2,15 γιατί ο ρημάδης ο όροφος έχει μεικτό ύψος 2,70 και μένουν μόνο τόσα. Που θα βάλεις το ρολό ?!  Θα μείνει 1,95 το ύψος ?? 

  Δεν συγκρίνονται οι αλλαγές που θέλει η εξωτερική σε σχέση με την εσωτερική! Στην εξωτερική έχεις μόνο τις μαραμοροποσιές και καμιά εξωτερική μπρίζα και βρύση. Στην εσωτερική κάνεις το σπίτι καλοκαιρινό. Έχω εμπειρία και από τις δύο και ξέρω. Εσωτερική κάνεις σε μία ολική ανακίνιση ενός διαμερίσματος, εκεί ναι μια χαρά όχι σε μικρές επεμβάσεις.

  Link to comment
  Share on other sites

  Μη δημιουργείς λογικά ψευδοαδιέξοδα ...

  - Τα υπάρχοντα αναβαθμιζόμενα κτήρια που περιλαμβάνουν και αλλαγή κουφωμάτων είναι σαν τα νέα, οι περισσότερες συρόμενες μπαλκονόπορτες γίνονται ωραία ανοιγόμενες ... σιγά το σχεδιασμό.

  - Αν υπάρξει σωστά ο ρόλος του μελετητή στο νέο κτήριο, θα απαγορεύσει αυτός στον πελάτη του τα χωνευτά, δεν χρειάζεται να του το πούνε.

  - Δεν είναι τα Άνω Πατήσια, με το 2.70 μικτό, κριτήριο για target group προγράμματος εξοικονόμησης, στη χώρα γενικά είναι 3+.

  Δεν μιλάμε για τη φασαρία και τα μερεμέτια που θα δημιουργήσει η εξωτερική σε σχέση με την εσωτερική. Τη σκοπιμότητα της καθεμιάς συζητάμε ...

  Link to comment
  Share on other sites

  Ένα μείον της "εσωτερικής" θερμομόνωσης είναι η μη  εκμετάλλευση  της θερμοχωρητικότητας του κελύφους.

  ΥΓ: Βάζω τα εισαγωγικά διότι θεωρώ εσφαλμένες τις διατυπώσεις εξωτερική - εσωτερική..........

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Προδημοσίευση οδηγού σελ. 9:

  Η κύρια χρήση της κατοικίας προς ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, με προτεραιότητα το "έτος αναφοράς" του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2019).

  Αν δηλαδή δηλώθηκε σαν κύρια κατοικία το '19, ενώ δεν ήταν το '17 και το '18, δεν είναι επιλέξιμη;

  Link to comment
  Share on other sites

  To ανώτατο ποσό επιδότησης 1,2 ευρώ /m2 kWh είναι πολύ μικρό. Δοκιμάστε το στα ΠΕΑ σας. Δεν έχει σχέση με τις 250 kWh που δίνουν στο παράδειγμα. Η τάξη μεγέθους είναι 100 kWh - 180 kWh  και προκύπτει πολύ μικρότερο από το όριο που είχαν στο παλαιότερο εξοικονομω.

  Την ασυμβατότητα μεταξύ Α ΠΕΑ και Β ΠΕΑ την θεωρώ απαράδεκτη και μη εφικτή.

  Link to comment
  Share on other sites
  52 λεπτά πριν, konstantinak. said:

  To ανώτατο ποσό επιδότησης 1,2 ευρώ /m2 kWh είναι πολύ μικρό. Δοκιμάστε το στα ΠΕΑ σας. Δεν έχει σχέση με τις 250 kWh που δίνουν στο παράδειγμα. Η τάξη μεγέθους είναι 100 kWh - 180 kWh  και προκύπτει πολύ μικρότερο από το όριο που είχαν στο παλαιότερο εξοικονομω.

  Που είναι γραμμένο το παράδειγμα των 250€?

  Link to comment
  Share on other sites
  16 minutes ago, dib said:

  Που είναι γραμμένο το παράδειγμα των 250€?

  Το παράδειγμα με την εξοικονόμηση των 250 kWh/m2 είναι στη παρουσίαση

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.