Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/15/2020 in all areas

 1. Σε συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας κατέληξαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με στόχο αφενός την στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου (με δεδομένα τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η κρίση του κορωνοϊού), αφετέρου τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Στην προσπάθεια αυτή, η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο, με δεδομένο ότι το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και πάνω από το 30% των εκπομπών ρύπων προέρχεται από τα κτίρια. Τα βασικότερα σημεία του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ-ΤΕΕ είναι τα εξής: 1.Τροποποιούνται οι Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Οι οικοδομικές άδειες που έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου το 2019 (προεγκρίσεις), θα ακολουθήσουν τις προϊσχύουσες διατάξεις του 2019. Για αυτές που θα εκδοθούν το 2020 και αφορούν είτε νέες κατοικίες, είτε προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια, προβλέπεται υποχρέωση κατάθεσης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) για ενεργειακή κατηγορία Β+. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για αυτές που θα κατατεθούν το πρώτο εξάμηνο του 2021. Από 1ης Ιουνίου 2021 και εφεξής, η ΜΕΑ για νέα κτίρια θα πρέπει να τεκμηριώνει την κατάταξή τους στην ενεργειακή κατηγορία Α όπως προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία και όπως έχει δεσμευτεί η Ελληνική κυβέρνηση στο ΕΣΕΚ. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι να δοθεί στον κατασκευαστικό κλάδο -με τη συνδρομή του ΤΕΕ- η δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε από το 2022 τα νέα κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Υπενθυμίζεται ότι ένας από τους στόχους του ΕΣΕΚ είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του 12-15% των κτιρίων έως το 2030 και εκτιμάται ότι το νέο πλαίσιο συνεργασίας κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. 2.Επικαιροποιούνται έως το τέλος του έτους με ευθύνη του ΤΕΕ οι Τεχνικές Προδιαγραφές για ΑΠΕ, Βιοκλιματικά, Φωτοτεχνία, Θέρμανση και Κλιματισμό και Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τον ΚΕΝΑΚ. 3.Ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται σύστημα πιστοποίησης των Ενεργειακών Επιθεωρητών (που εκδίδουν τα ΠΕΑ), μέσω εξετάσεων στο Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και αξιολόγηση του τρόπου πληρωμής τους. Θα συσταθεί επίσης ελεγκτικός μηχανισμός για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, μέσω της δημιουργίας Ανεξάρτητου Μητρώου Ελεγκτών των ΠΕΑ που θα εκδίδονται, κατ’ αναλογία με την διαδικασία και λειτουργία των ελεγκτών δόμησης. Εάν διαπιστωθεί στο πλαίσιο των ελέγχων ότι οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους, θα προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις. Και οι Ενεργειακοί Ελεγκτές θα πιστοποιούνται από το ΤΕΕ, όπως και οι επιθεωρητές. 4.Προβλέπεται ότι στους επόμενους κύκλους του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» θα εξεταστεί η θέσπιση του ενδεδειγμένου συνδυασμού κινήτρων/υποχρεώσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων κατηγορίας Ζ και Η, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 55% των κατοικιών έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 και είναι πολύ χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θωμάς δήλωσε σχετικά: «Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της χώρας σε συνδυασμό με χρηματοοικονομικά εργαλεία όπως τα «Εξοικονομώ» και ΗΛΕΚΤΡΑ μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας την «επόμενη ημέρα». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Στασινός επεσήμανε ότι: «H Πολιτεία ανταποκρίνεται στις προτάσεις του θεσμοθετημένου τεχνικού της συμβούλου και λαμβάνει μέτρα που μπορούν να αποδώσουν οφέλη για να επανεκκινήσει η οικονομία».
  1 point
 2. Το ποσοστό του 35% που εφάπτεται του ορίου δεν αποτελεί τμήμα της όψης του κτηρίου. Όταν θα κτίσει εκεί ο γείτονας, θα χρησιμοποιήσει αυτός το τμήμα αυτό στον δικό του έλεγχο όψης ... Υπολογίζεις με το υπόλοιπο.
  1 point
 3. Ηλία αν αναφέρεσαι σε μένα στο ''Αν είχες 3οροφη οικοδομή με 3 ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα...'' ναι και σαφώς γίνεται αλλά εγω ακολουθώ τη πεπατημένη 😜
  1 point
 4. dred_13 Αν το πρόβλημα σου είναι πως θα πληρώσεις χωρίς ειδοποιητήριο κανένα πρόβλημα . Πληρώνεις με τους ίδιους κωδικούς που πλήρωσες και του Ιανουαρίου 😀 Καλή Ανάσταση
  1 point
 5. @Vassia_H ναι ξέρω ότι On air είναι το ειδοποιητήριο του Φεβρουαρίου. Αλλά σε εμένα δεν έχει εμφανιστεί. Και ρωτάω μήπως σε κάποιον άλλο συνάδελφο δεν του έχει έρθει ώστε να περιμένω, διαφορετικά να κάνω κάτι να δω τι γίνεται.
  1 point
 6. Καλησπέρα Ηλία (+1) για την ενημέρωση Σωστά το αναφέρεις, εγω δεν διατύπωσα σωστά την απάντηση στο συνάδελφο γράφοντας <<αυτόνομο>> αντί του ορθού ιδιόχρηση, δηλ. οτι λαμβάνεται υπόψη η ιδιοπαραγωγή για κάλυψη αναγκών του κτηρίου .
  1 point
 7. Δημήτρη είναι και το metering μέσα. Από τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ: <<Στην περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β στα πλαίσια του προγράμματος για τον ενεργειακό συμψηφισμό "metering", απόφαση υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 (ΦΕΚ Β' 3583/31.12.2014), λαμβάνονται υπόψη τα Φ/Β στην εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων; Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ-4/20701, στην τελευταία παράγραφος της ενότητας 2.1.7.Πίνακας 4 - Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναφέρεται ότι: "Η καταγραφή των φωτοβολταϊκών (ΦΒ) αφορά στην περίπτωση που το κτίριο διαθέτει φωτοβολταϊκά για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια του προς επιθεώρηση κτιρίου/ τμήματος κτιρίου και όχι για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο". Κατά συνέπεια, στην περίπτωση εγκατάτασης Φ/Β συστημάτων για ιδιοκατανάλωση, όπως είναι η περίπτωση του metering, τότε αυτά λαβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής πιστοποίησης του κτηρίου.>>
  1 point
 8. Δες και αυτό στο Άρθρο 94. Κυρώσεις αυθαίρετων κατασκευών μετά την 28η.7.2011 3. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω: α) Αν ο ιδιοκτήτης, με υπεύθυνη δήλωση στο Τοπικό Παρατηρητήριο, ενημερώσει ότι θα προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση - αποκατάσταση της αυθαιρεσίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας, το Τοπικό Παρατηρητήριο ενημερώνει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο προκειμένου να ορίσει ελεγκτή δόμησης για τη διαπίστωση της κατεδάφισης αποκατάστασης της αυθαιρεσίας και επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Εξαιρούνται πρόχειρες ή προσωρινές κατασκευές, καθώς και λυόμενες κατασκευές, ως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 75, 74 και 45 αντίστοιχα του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, για τις οποίες η διαδικασία οικειοθελούς κατεδάφισης/ απομάκρυνσης εφαρμόζεται μόνο μία φορά στο ίδιο ακίνητο. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται κανονικά τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.
  1 point
 9. Όλο το άρθρο είναι κακοδιατυπωμένο Αλλά μάλλον το ανάποδο ισχύει. Η απομάκρυνση των πρόχειρων δεν ελέγχετε από Ε.Δ και για την κατεδάφιση δεν καταβάλλουν 500€. Αυτά επιβάλλονται μόνο σε υποτροπή Δες και την εγκ 2 Στην παρ.2 ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης. Ο τρόπος αυτός εφαρμόζεται για τα αυθαίρετα που διαπιστώνονται μετά την ισχύ του ν.4495/17. Για τα αυθαίρετα που έχει συνταχθεί έκθεση αυτοψίας προ της ισχύος του ν.4495/17, τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης έως την 3η-11-2017 υπολογίζονται σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις του ν.4178/13. Μεταγενέστερα πρόστιμα διατήρησης που είχαν υπολογιστεί ως το 5% της αξίας του αυθαιρέτου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4178/13, υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 94 του ν.4495/17, ως το 50 % του προστίμου ανέγερσης όπως αυτό είχε επανυπολογιστεί και προσδιοριστεί με τον ν.4178/13. Στην έννοια των αυθαιρέτων κατασκευών, εγκαταστάσεων ή εργασιών που λόγω της φύσης τους δεν αντιστοιχούν σε επιφάνεια χώρου, εμπίπτουν περιπτώσεις που δεν δημιουργούν κλειστό ωφέλιμο χώρο όπως για παράδειγμα η κατασκευή στεγάστρου ή πέργκολας, διαμορφώσεις του εδάφους, στοιχεία διαμόρφωσης των όψεων του κτιρίου (εξώστες, αρχιτεκτονικές προεξοχές), καθώς και θερμοκήπια και στέγαστρα βιομηχανικών κτιρίων.
  1 point
 10. Καλημέρα και Καλό Πάσχα και από εμένα σε όλους τους συναδέλφους, @dred_13 Το ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ που είναι τώρα on air είναι του Φεβρουαρίου.
  1 point
 11. καλά μην πανικοβάλλεσαι! Αφού είσαι νόμιμος δεν τρέχει και τίποτα υ.γ βρήκα σε αρχείο πως με καθοδήγησαν σε αναθεώρηση μικρής κλίμακας Προφορικές οδηγίες ΤΕΕ για αναθεώρηση ήδη ηλεκτρονικά εκδοθείσας Ε.Ε.Δ.Μ.Κ ως προς: 1. των προς εκτέλεση εργασιών και 2. του χρόνου ισχύος της Βήμα 1ο : επιλέγουμε «εισαγωγή/αναζήτηση/κλπ» Βήμα 2ο : πατάμε το «+» στο δεξιό παράθυρο Βήμα 3ο : επιλέγουμε από το νέο δεξί παράθυρο (.. σε συνέχεια ηλεκτρονικής) «αναθεώρηση Ε.Ε.Μ.Κ» Βήμα 4ο : α. κλικάρουμε ότι εργασίες θέλουμε να προσθέσουμε ή να τροποποιήσουμε και β. την «παράταση ισχύος της» Βήμα 5ο : εκδίδουμε την Ε.Ε.Δ.Μ.Κ Βήμα 6ο : εκτυπώνουμε ή κατεβάζουμε α. την αίτηση και β. το νέο στέλεχός της Βήμα 7ο : τα στέλνουμε στο [email protected] για να μας αλλάξουν οι ίδιοι την νέα ημερομηνία ισχύος της
  1 point
 12. Στο αρχικό οικόπεδο έχεις υποχρεωτικά BOUND_IMPL & BOUND_UNIMPL (ανάλογα με το τι υπάρχει) Επίσης και TOPO_PROP (ως σύνθεση των ανωτέρω) Το ρυμοτομούμενο με DBOUND_RYM (κλειστή Plolyline) Το απομένον με TOPO_PROP_NEW
  1 point
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • Δημοσιεύθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου
   Υπεγράφη η προκήρυξη για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

   Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 5η Δεκεμβρίου 2022.

   Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

   α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

   β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

   γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

   δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

   ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

   • 0 replies
  • Δασωμένα αγροί: Βήμα-βήμα η διαδικασία για τους τίτλους ιδιοκτησίας
   Στις Επιτροπές Δασολογίου θα αρχίσουν να φτάνουν οι πρώτες υποθέσεις αποχαρακτηρισμού των δασωμένων αγρών, με το Δημόσιο να προβάλλει ιδιοκτησιακά δικαιώματα μόνο για τις εκτάσεις στις οποίες κατέχει τίτλους. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν περί τις 6,8 εκατ. εκτάσεις που μέχρι πρότινος έμεναν ανεκμετάλλευτες λόγω της εγκατάλειψης των γεωργικών δραστηριοτήτων.
   • 0 replies
  • Παράταση για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο «Εξοικονομώ 2021»
   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η έγκριση της 3ης τροποποίησης της προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», με σκοπό τη βελτίωση σημείων και όρων του Οδηγού εφαρμογής και των παραρτημάτων του.

   Στην τροποποίηση προβλέπεται μεταβολή της προθεσμίας υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία πλέον θα ανέρχεται σε 110 ημέρες. Συνεπώς, η προθεσμία υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τις αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως καταρχήν επιλέξιμες και λήγουν σήμερα, 19 Ιουλίου 2022, παρατείνεται έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2022.

   Αναλυτικά οι αλλαγές θα αποτυπώνονται στην υπό έκδοση τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του προγράμματος.
   • 1 reply
  • Ηλεκτρονικά η δήλωση φόρου κληρονομιάς στην πλατφόρμα MyProperty της ΑΑΔΕ
   Στην ψηφιακή εποχή περνούν από την ερχόμενη εβδομάδα οι κληρονομιές ακινήτων. Μπαίνει έτσι τέλος στη γραφειοκρατία, την ταλαιπωρία και τα πήγαινε- έλα στην εφορία. Ωστόσο δεν γλιτώνουν από την ταλαιπωρία της συγκέντρωσης των πιστοποιητικών και εγγράφων που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η κληρονομιά.

   Η δήλωση φόρου κληρονομιάς θα υποβάλλεται με λίγα κλικ από το γραφείο του συμβολαιογράφου στην πλατφόρμα MyProperty της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει σήμερα για τις αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων. Η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς θα ολοκληρώνεται ψηφιακά σε 9 βήματα σύμφωνα με την εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”:

   Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό του κληρονόμου


   Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα του κληρονόμου στο myTaxisnet


   Ο κληρονόμος αποδέχεται τη δήλωση


   Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται όταν προκύπτει ο φόρος


   Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης
   • 0 replies
  • Δασικοί χάρτες: Παράταση έως 31 Ιουλίου για υποβολή αντιρρήσεων
   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι χορηγείται παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών για 16 ημέρες. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιουλίου 2022. Η παράταση αφορά στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν εντός του 2021 και για τους οποίους η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων εκπνέει σήμερα, 15 Ιουλίου.

   Η απόφαση ελήφθη λόγω των συνθηκών, που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση και οι οποίες δυσχεραίνουν τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών, σε συνδυασμό με τα τεχνικά προβλήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες του ελληνικού κτηματολογίου.
   • 0 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.