Jump to content

Elounda

Core Members
 • Posts

  794
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Elounda

 1. Στις σοφίτες πλέον μειωτικο παίρνουν ανεξάρτητα σημείου εδρασης του δάπεδου της.Οποτε αφου περιορισμο μέσου ύψους και επιφάνεια δεν έχουμε έτσι και αλλιώς,είναι κάτι αλλο που έχουμε σαν υποχρέωση για τον μειωτικο?
 2. Αμεσος χρόνος Ιούνιος,απο πληροφορίες από ΥΔΟΜ.(Αν γίνει πιο νωρίς θα γκρεμιστεί κάνας φουρνος). Δεν προσκομιζεται πουθενά, αρκει να την έχει πάνω του ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση ελέγχου. Μέχρι να βγει το σύστημα με χειρογραφη σε περίπτωση καταγγελίας είσαι καλυμμένος.Ταδε έφη υδομ Ερωτήσεις-Απαντήσεις 22ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερ: Ερωτήματα για τις διαδικασίες Έγγραφης ενημέρωσης και Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας β) Στην περίπτωση α (μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του) της ίδιας διάταξης, ο νόμος δεν ορίζει ρητά i) πως ορίζεται η έννοια της μικρής έκτασης διασκευή και ii) πως διαφοροποιείται ο όρος διασκευή από την όρο διαρρύθμιση, ο οποίος εντάσσεται στην Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας οποιαδήποτε κατασκευή αφορά σε κατεδάφιση ή κατασκευή διαχωριστικού τοίχου, ακόμα και με απλή γυψοσανίδα, αυτό αποτελεί διαρρύθμιση του χώρου, συνεπώς απαιτείται η έκδοση Ε.Ε.Μ.Κ. Απ.:β) Μικρής έκτασης σημαίνει να μην καταλαμβάνουν οι εργασίες όλη την έκταση του χώρου, δηλαδή να μην συνιστούν ριζική ανακαίνισή του. Σε ότι αφορά τη διαφορά μεταξύ των όρων διασκευή και διαρρύθμιση, πράγματι δεν υπάρχει στον ΝΟΚ ορισμός αυτών των εννοιών. Λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 22 παρ 1 του ΓΟΚ/1985, η διασκευή περιλαμβάνει κυρίως αλλαγές εσωτερικών στοιχείων π.χ. αλλαγή διάταξης λουτρού λεκάνης-νιπτήρα-λουτήρα και των σωληνώσεων ή μικρές αλλαγές ενός χώρου οι οποίες όμως δεν τον αναδιαρρυθμίζουν, ενώ η διαρρύθμιση επιφέρει τροποποίηση των εσωτερικών χώρων π.χ. ενός γραφείου (καθαίρεση μη φερόντων στοιχείων ή τμημάτων τους-κατασκευή νέων από οποιοδήποτε υλικό), δηλαδή με τις εργασίες διαρρυθμίσεων δύναται να αλλάξει ριζικά το εσωτερικό μιας ιδιοκτησίας. Κάποιος συνάδελφος είπε οτι αν έχει Κατεδάφιση τοίχου θες ΕΕΜΜΚ. Εδώ λέει και τμήμα τοίχου-κατασκευή νέου και πετάει και το ριζικά στο τέλος.Βέβαι ,απόψεις είναι
 3. Υπάρχει κάτι παρόμοιο με αυτό που αναφέρεις με απαλλαγή ΕΕΜΚ Πείπτωση ιβ ββ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος. Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων ή επισκευής επιχρισμάτων ή επισκευής όψεων με διαφορετικό υλικό και ανεξαρτήτως χρήσης ικριωμάτων, εκδίδεται υποχρεωτικά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και κατατίθενται συμπληρωματικά όψεις του κτιρίου. Στην περίπτωση που από την τεχνική έκθεση του μηχανικού προκύπτει ότι οι εργασίες θα υλοποιηθούν με το ίδιο ακριβώς υλικό κατά την τυπολογία της υπάρχουσας κατασκευής, απαιτείται η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μόνο εφόσον γίνεται χρήση ικριωμάτων και δεν απαιτείται η υποβολή όψεων του κτιρίου. Απλά έτσι όπως είναι ο νόμος σε απαλλάσσει μεν για ΕΕΜΚ αλλά όχι για έγκριση όπως πολύ σωστά λές Οπότε οτι κάνει μέσα δεν θέλει εγκριση Σ.Α ουτε έγκριση ΥΠΠΟ (και για κατασκευες του άρθρου 17 ΝΟΚ χωρις εκσκαφές). Κάτι είναι κι αυτό μέσα στον παραλογισμό.Δεν καταλαβαίνω γιατί ξεμπλέκουν μια υπηρεσία και μπλέκουν μία άλλη-άλλες Για αυτές εδώ τις εργασίες χωρίς άδεια εδώ τι παράδειγμα θα φέρνατε στο μυαλό σας? δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων. Πχ μετατόπιση μπανιου χωρίς αλλάγη στα κατακόρυφα.
 4. 1)Δες το άρθρο 67 ν 998/1979 2)Στα ιδιωτικά δαση πρέπει να πας στα 1836 Διπλό ποστ καταραμένο κινητό τηλέφωνο .Αυτό εδώ είναι το πλήρες κείμενο
 5. Για τις αποκλίσεις και άλλα . Επίσης μίνι κωδικοποίηση για τις ατελώς ενστασεις (οχι πρόδηλα ) 5.1 Γενικά Το σύνολο των στοιχείων των αντιρρήσεων, που έχουν καταχωριστεί στην κεντρική βάση και τα συνυποβαλλό- μενα στοιχεία/έγγραφα αυτών που τηρούνται στο ανα- λογικό αρχείο του ΣΥΑΔΧ, υπόκεινται σε επεξεργασία. 5.2 Επεξεργασία για τη μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη Με την ολοκλήρωση των εργασιών του ΣΥΑΔΧ, με βάση τις παραδεκτές υποβληθείσες αντιρρήσεις, η ΕΚΧΑ Α.Ε. αποστέλλει στην αρμόδια Δ/νση Δασών σε αρχεία μορφής «shapefile», α) τις εκτάσεις δασικού/χορτολιβα- δικού χαρακτήρα για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρή- σεις αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην επό- μενη παράγραφο και β) τις παραδεκτές αντιρρήσεις. Η αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή ο ανάδοχος προβαίνουν στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου να παραχθεί ο μερικά κυρωμένος δασικός χάρτης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010. Λόγω τεχνικών σφαλμάτων, ασαφειών και αποκλίσεων στον προσδιορισμό και στην αποτύπωση των πολυγώ- νων όμορων αντιρρήσεων, ενδέχεται να δημιουργούνται πολύγωνα μικρού εμβαδού (κάτω των 100 τ.μ.) ή λωρίδες μικρού πλάτους (μικρότερου ή ίσου των 2,5 μ.), μεταξύ των ορίων των εκτάσεων στις οποίες αφορούν οι αντιρ- ρήσεις. Τα ανωτέρω αυτοτελή τμήματα, στην κλίμακα απόδοσης του Δασικού Χάρτη (1:5.000), θεωρούνται ότι βρίσκονται εντός της «ζώνης συμβατότητας απεικόνι- σης» των αντιρρήσεων, η οποία είναι ζώνη πλάτους 2,5 μέτρων, που προσαρτάται σε κάθε μία από τις υποβλη- θείσες παραδεκτές αντιρρήσεις. Ο προσδιορισμός των δασικών ή χορτολιβαδικών εκτάσεων που θα εξαιρεθούν της μερικής κύρωσης περιλαμβάνει και τις εκτάσεις που ΦΕΚ 3532 Β 2016 ΥΑ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ.pdf Ατελης περιπτωσεις αντιρρήσεων .doc
 6. Βγάλε και τους οικισμούς και τα ΣΠ
 7. @louεμένα πάντως ο Mozilla μου βγάζει δοκιμάστε σε μεγαλύτερη κλιμακα.Με Chrome ενώ βγάζεις απόσπασμα δεν μπορείς να το κάνεις print η save as pdf.Μονο img
 8. Αν την βγάλουν εν τέλει ,για τα κτηματολόγια που έχουν γίνει πριν το 2007 θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.Ποιο ΦΕΚ είναι αυτό είχα μείνει στα γνωστά 0,50-2,00 ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΟΥ 2013 Επίσης η εφαρμογή https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension δεν αφήνει να τυπωθεί το απόσπασμα ή save as pdf (επακολούθως) ..............
 9. Το ιδιωτικό δάσος που γράφεις με μπερδεύει. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς.Έχεις ενα ακίνητο 10χ10 ας πούμε .Το μισό είναι εντός ΣΠ δεν είναι δασικό. Πάει αυτό Το υπόλοιπο εκτός είναι δασικό σύμφωνα με τον δασικό Χαρτη? Μιλάμε για το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Εσύ όπως γράφεις καταλαβαίνω οτι έχεις 1) Υπάρχουσα επί εδάφους κατάσταση πχ 10χ10 2)Κτηματολόγιο 11 χ11 πχ (εντός απόκλισης)-> ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΑΥΤΗΝ Δασικό δεν έχεις καθόλου ουτε στην πρώτη ούτε στην δεύτερη? Δεν καταλαβαίνω πιο είναι το πρόβλημα σου. Άρθρο 2β ΝΟΜΟΣ 2308/1995 Σ ημ.: όπως το άρθρο 2β προστέθηκε με την παρ.7α άρθρ.1 Ν.3481/2006, ΦΕΚ Α 162//2.8.2006. Σχετικό : άρθρο 13 Ν.4164/2013,ΦΕΚ Α 156/9.7.2013 1 . Η εταιρεία "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." χορηγεί υποχρεωτικό στη Διεύθυνση Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων της κτηματογράφησης, το αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό το οποίο έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να χρησιμοτοιηθεί για την κατάρτιση των δασικών χαρτών, κατά τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 2 . Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας στον οικείο νομό, καθώς επίσης στο Τμήμα Τοπογραφίας - Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων της κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης για το σύνολο της υπό κτηματογράφησης περιοχής, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 άρθρου 3 Ν.4164/2013, ΦΕΚ Α 156/9. 7.2013. 3 . Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των Κτηματολογικών διαγραμμάτων επί των δασικών χαρτών δημιουργούνται μικροπολύγωνα μικρότερα των 100 τ.μ., μπορούν να ταυτοποιούνται οι οριογραμμές τού δασικού χάρτη με τα όρια των διαγραμμάτων της κτηματογράφησης Σημ.: όπως η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παρ.14 άρθρου 3 Ν.4164/2013, ΦΕΚ Α 156/9.7.2013 ,τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρου 154 Ν.4389/2016. Ενα μεγάλο ερώτημα είναι οι Διευθ. Δασών πήραν τα διαγράμματα απο περιοχες που είναι σε δαιδικασιά κτηματογράφησης και έχουν βγεί τα πρώτα ραβασάκια?Γιατί από δική μου περίπτωση βλέπω πως οχι
 10. Αφού είσαι ευμενεστερος δεν χρειάζεται από άποψη δασικου. Εσύ έχεις ένα τοπογραφικο συμβόλαιου πρόσφατο το οποίο αν το βάλεις στον δασικο χάρτη είναι εκτός.Αυτο σε νοιάζει.Τα όρια είναι άλλο, θεμα, κτηματολόγιουκτλ
 11. Ευχαριστώ @ntanos Οπότε το προβλέψαν στην Κτηματογράφηση.Αν τώρα θα ληφθεί υπόψιν άλλο αυτό.Πάντως ένσταση θα τον βάλω να κάνει Βάζω και το λίνκ για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων.Και το manual τα εχει αναλυτικά ,έκανα ένα τεστ μια χαρά εκτός ένα δυο πραγματάκια. Καταλήγουμε στα εξής.Υπάρχουν δύο ειδών ενστασεις από οτι καταλαβαίνω. 1) Ενσταση προδηλων https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasikaAit_Page.aspx (πολύ μικρές αποκλίσεις προφανή λάθη κτλ,Δείτε την ΥΑ που ανέβασ σε προηγουμενη σελίδα (ΦΕΚ 1366 Β/2017) 2)Ένσταση όταν δεν υπάγεσαι στα πρόδηλα λάθη (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx και βλ ΥΑ (ΦΕΚ 2773 Β/2020) Αυτά. Από οτι καταλαβαίνω στα πρόδηλα δεν πληρώνεις παράβολο(δεν το γνωρίζω αυτό 100%).Ελπίζω να βοήθησα https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasikaAit_Page.aspx manual_αιτήσεις_ΔΠΣ_Internet.pdf
 12. Βρε ναι, στο πολύγωνα στην εφαρμογή λεω πως θα δηλωθεί . @ntanosπου είναι αυτή η πρόβλεψη. ΣΥΑΔΧ δεν έχουμε προς το παρών
 13. Δημήτρη μιλάμε για γήπεδο με οικοδομική αδεια 1978 .Οι χάρτες 1945/60 το δείχνουν μη δασικο. Η διαφορά είναι 40 cm επι 20 μέτρα δλδ στο σφάλμα. Το τοπογραφικό της άδειας όπως καταλαβαίνεις ευθεία τραβούσαν στην σχεδίαση . Συνολικά είναι δεν είναι 12 τμ αλλα επηρέαζε το όριο κτηριου σε ένα μικρό κομμάτι. Υπάρχει περιφράξη με πλέγμα η ο οποια λόγω εικόνας είναι τουλάχιστον 30 χρονων.Το θεμα είναι ότι μπαινοβγαινει σε διαφορά σημεία με max τους 40 cm. Πως θα δηλωθεί αυτό τώρα χαχαχα. Προφανώς το δασαρχείου από ΑΦ τα έδωσε, με το σφάλμα +-50 cm που δίνει η ΑΦ στο κτηματολόγιο είμαι μέσα στο σφάλμα
 14. Κατσε ρε παιδιά, έχω ενα ακινητο και μου μπαινοβγαινει το δασικο σε διάφορα τμήματα πως θα δηλωθεί δεν έχω καταλάβει
 15. Η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων σύμφωνα με την παρακάτω Υ.Α ισχύει?Υπάρχει κάτι νέο? Χαρη στον ΔημήτρηGm βρήκα και το πρόσφατο το ανεβάζω να υπάρχει μαζι ΥΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2017.pdf @lou τα ιδια και εμένα ένας αχταρμάς τα pline χωρίς να βγάζεις άκρη εκτος και αν το συνδυάσεις με τον Χάρτη οπότε κάνεις δουλειά γρηγοροτερα.Παντως η μετατροπή είναι σωστή δεν έχει σφάλμα. dasiko.pdf
 16. Κληρονομιες είναι Παύλο. Δυστυχώς δεν γινόταν χαρακτηρισμός κατα τις αποδοχές. Μεγάλη πονεμένη ιστορία. Αμαρτίες γονέων. Και έρχεται σήμερα ο δασικός και στο βγάζει Δασικό και στα δυο απο τα γειτονικα γήπεδα βίλες χτισμένες Πρασινη Ελλάδα λες και ξαναγεννηθηκε το ΠΑΣΟΚ.
 17. Να ρωτήσω κάτι άλλο.Εστω περίπτωση συμβολαίου -γονική παροχή-κληρονομια κτλ, σε γήπεδο το οποίο φορολογήθηκε κανονικότατα και πληρώθηκε φόρος κτλ με σημαντική αντικειμενική μάλιστα, και τώρα το εν λόγω κρίνεται δασικό.Σε περίπτωση απόρριψης ένστασης τι γίνεται? Αξιώνεται τίποτα από το ποσό αυτό?
 18. Τα βασικότερα είναι η διασύνδεση με άλλα συστήματα και το τι ελέγχουμε (ορθότητα ή αριθμητικά μεγέθη δηλώσεν κτλ)? Γιατί αν ελέγχουμε ορθότητα δηλώσεων -ΑΔ ΚΑ και κατ επέκταση ->Πορισματα Ε.Δ. (γιατί ποιος σας είπε ότι δεν έχουν και αυτά ''παρατυπίες'') τοτε καληνύχτα. Σκύλος που κυνηγάει την ουρά του
 19. Η ΕΕΜΚ θεωρείται διοικητική?Στο αρθρο 29 ν. 4495 αναφέρει αυτό και στο άρθρο 31 λέει τις Διοικητικές πράξεις τις εκδίδει η ΥΔΟΜ.Την ΕΕΜΚ ΔΕΝ την εκδίδει ΥΔΟΜ.Επίσης δεν παίρνει διάυγεια. Στο σύστημα βέβαια λέει εκδόθηκε κτλ. Εχω μπερδευτεί λίγο.Επίσης η μεταβολή κτηριολογικού τι μπορεί να είναι (στο άρθρο 4 της απόφασης για την ΗΤ)? Συνηθως οι ΕΕΜΚ δεν επηρεάζουν πολεοδομικά μεγέθη.Κτηριολογικά?????? EEMK που πχ αλλάζει κουφώματα ,Ταυτότητα απαιτείται μετά την έκδοση της? Συγνώμη αν το ανακυκλώνω @kan62 Άρθρο 3 Έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας 1.Εξουσιοδοτημένος μηχανικός αιτείται την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας σε συνέχεια του Αποσπάσματος Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Εισάγει την ημερομηνία διενέργειας της αυτοψίας στην ιδιοκτησία, επιλέγει την περίπτωση α, β ή γ της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017,(Δηλαδη αν έχει μικροπαραβάσεις πχ ΚΑΤ3 τι γίνεται?) και, αφού επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων, εκδίδει το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, το οποίο φέρει μοναδικό αριθμό Πιστοποιητικού Πληρότητας και λαμβάνει κλειδί γνησιότητας. 2.Το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει στοιχεία του Αποσπάσματος Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας και τη βεβαίωση μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017. Εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, χωρίς δυνατότητα συνυπογραφής. Η διάρκεια ισχύος του είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας. Προσαρτάται στις δικαιοπραξίες της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017, σε αντικατάσταση της βεβαίωσης μηχανικού, και υποβάλλεται σε δημόσια αρχή για την έκδοση διοικητικής πράξης, όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άδειας για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στο ακίνητο που μεταβάλει πολεοδομικά – κτιριολογικά μεγέθη, Μάλλον κουράστηκα και δεν σκέφτομαι καθαρα και κούρασα .Εμ σκληρό lock down και υπολογιστής όλη μέρα κουδούνι το κεφάλι
 20. Προσωπικά θα έκανα την διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης προΰπαρξης από Πολεοδομία (Τοπογραφικό κτλ) και μια αποτύπωση εσωτερικά Την γνώμη αυτή έχω και εγώ όπως έγραψα πριν
 21. Ναι έχεις δίκιο το γράφει παρακάτω. Μου είχε διαφύγει,μάλλον είχα μείνει στην παρουσίαση του ΤΕΕ Η μεταβολη κτηριολογικων μεγεθών τι θεωρείται?Επισης πως θα την υποβάλλει ο κύριος του Έργου?? Edit το άρθρο 4 αναφέρει ενημέρωση και οχι υλοποίηση-καταχωριση ας πούμε άρα πιστεύω ότι το προηγούμενο μου ποστ ισχύει. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Πχ ο συνάδελφος θέλει να βγάλει ΕΕΜΚ διαρρυθμίσεις. Δεν απαιτείται σύνταξη ταυτοτητας.Μεταβιβαζει μετα από 1 χρόνο, απλά στην ταυτότητα που θα κάνει τότε βάζει και την ΕΜΜΚ.Και θεωρώ ότι έτσι είναι σωστό.
 22. Βρε Ιάσωνα δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Είναι και θέμα να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και εμείς στην τελική. Δεν είναι όλοι οι πελάτες πονηροί και εγκληματίες για να τους ''τιμωρείς'' με μια ταυτότητα ,διαβατήριο κτλ κτλ και δεν ξέρω εγώ. Πρέπει να καταλάβεις οτι ο νόμος βγήκε ΚΑΙ για να εξυπηρετήσει τους μεγάλους αυθαιρετούχους (βίλα πάνω στο κύμα,παντελώς χωρις Ο.Α. κτλ κτλ), δεν τους τιμωρείς εσύ την δουλεία σου κάνεις όπως σου υπαγορεύουν κάποιοι παντελώς ,κατ εμέ ,άσχετοι.Κανένας δεν αντιλέγει οτι πρέπει να μπεί ένα φρένο ,τι φρένο όταν ανοίγεις ασκό αιόλου ββ άλλο αυτό,απλά ΟΧΙ πρόχειρα ,με ένα σύστημα ασύνδετο, η νομοθεσία να μην έχει ξεκαθαρίσει βασικά πράγματα νομικά και διαδικαστικά κτλ κτλ . ΥΓ Ποιος έχει δεί συμβολαιογράφο να φέρνει δικαιολογητικά στον Μηχανικό??????Ε τώρα αν είμασταν μία ''τσιράκια'' ,τώρα θα δείτε. Ουτε φωτοτυπία δεν θα βγάζουν αν δεν τους την βγάζουμε
 23. Επιβεβαιώνω μετά από επικοινωνία με 2 συμβολαιογράφους δέχονται ημερομηνία αυτοψίας 31/1/2021.Επίσης Ταυτότητα δεν απαιτείται σε κληρονομιές. Με τα σημερινά δεδομένα
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.