Jump to content

Recommended Posts

Ε, ναι... Τηλέφωνα δεν απαντάνε. Στείλε μειλ και σε παίρνουν τηλ. Προσοχή όμως (γενικότερα) και στο τι ισχυρίζονται... Εξού και δεν απαντάνε εγγράφως 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ερώτημα

Δεν θα έπρεπε το σύστημα Η.Τ.Κ.,  για την κατοχύρωση του μηχανικού, δηλαδή των μελών του, το ΤΕΕ να είχε προβλέψει και το ανέβασμα φωτογραφιών του γηπέδου-οικοπέδου ή κτίσματος?? 

Προσωπικά πιστεύω  ΝΑΙ, αλλά από την στιγμή που στην Η.Τ.Κ., πρόσθεσαν και τα αδόμητα (με τη γνωστή ερμηνεία) μάλλον το αφαίρεσαν για να μην τρέχουμε όλη μέρα στα βουνά και στα λαγκάδια!

 • Like 1
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Καλημέρα,

τελικά για ταυτότητα και νεα οικοδομική άδεια καταλήγουμε στο ασαφές παρακάτω καθεστώς ότι :

 • αν έχει εκδοθεί ταυτότητα (άρθρο 4 απόφασης του 2021) απαιτείται ενημέρωση εντός 4 μηνών.... κτλ..
 • αν δεν έχει εκδοθεί πάλι σύμφωνα με το παραπάνω "εντός 4 μηνών¨ ή δεν απαιτείται καθόλου?
Edited by kosbar
Link to comment
Share on other sites

Αν εκδοθεί Ο.Α ισχύει η προθεσμία τεσσάρων μηνών με υποχρέωση από τον επιβλέπων μηχανικό του έργου.

Στην περίπτωση, όπου στο ακίνητο δεν εκδίδεται κάποια Ο.Α η Η.Τ, θα εκδοθεί στην πρώτη δικαιοπραξία που θα γίνει. Μέχρι τότε, ο ιδιοκτήτης, δεν έχει υποχρέωση να προβεί στην διαδικασία έκδοσης Η.Τ.Κ (υποθέτω αναφέρεσαι σε κτίριο κατοικίας).

 

Edited by Pavlos33
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Και για την περίπτωση των αυθαίρετων τι ισχύει;

Αυτό που γράφει ο νόμος για να επέλθουν οι συνέπειες τι εννοεί;

Μετά από κάθε τακτοποίηση κάνουμε ταυτότητα;

Link to comment
Share on other sites

Προσωπικά σε αυτό που ρωτάς δεν έχω καταλήξει κάπου συγκεκριμένα. Έχουμε τα εξής σχετικά άρθρα, όπου για κατηγορία Η.Τ ΙΙ αναφέρεται ότι δεν υπάρχει προθεσμία (άρθρο 55), ενώ από τα άρθρα 96 και 97 υπαρχει αναφορά (άρθρο 97) ότι "Μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του προβλεπόμενου σχετικού παραβόλου, αναστέλλεται η κατεδάφιση, η επιβολή κάθε κύρωσης και η είσπραξη προστίμου για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή η κατασκευή εξαιρείται οριστικά από την κατεδάφιση, ανάλογα με την κατηγορία της αυθαίρετης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 96 του παρόντος. "

και  ενώ από τα ανωτέρω άρθρα είναι ξεκάθαρο ότι αναστέλλεται η επιβολή κάθε κύρωσης, είτε η κατασκευή εξαιρείται οριστικά της κατεδάφισης,  στο άρθρο 102 τελευταία παράγραφος, υπάρχει η αναφορά ότι για τις υπαγωγές που θα γίνουν από 1/10/2020 έως 31/3/2026 η καταχώρηση της ΗΤΚ αποτελεί όρο για την "επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής".  Όμως, οι συνέπειες υπάρχουν όταν δεν έχει γίνει υπαγωγή (κατεδάφιση αυθαιρέτων, πρόστιμα διατήρησης και ανέγερσης κλπ). Για ποια "επέλευση των συνεπειών υπαγωγής" μιλάνε; (πρόκειται για κάκιστη διατύπωση φυσικά η οποία έτσι και αναλυθεί λεκτικά δημιουργεί προβλήματα).  Άρα, φαίνεται εδώ ότι έχουμε μέσα στον ίδιο νόμο,  άρθρα με αντικρουόμενες ερμηνείες και θα πρέπει  το άρθρο 102 (τελευταίο εδάφιο)   να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί. Η μόνη λογική εξήγηση που θα μπορούσε να έχει είναι να αφορά αυθαίρετα κατηγορίας 5, τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν μετά την 1/10/2020 στο ν.4495/17 γιατί θα πρέπει να εγκριθούν Ζ.Υ.Σ να αγοράσουν Σ.Δ κλπ.

Άρθρο 102: Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

Για  τις  αυθαίρετες  κατασκευές  και  χρήσεις  του  άρθρου  96  που  υπάγονται  στις  διατάξεις  για  την  αναστολή  επιβολής   κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, η αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν.4178/2013 (Α174) και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που  θα  γίνουν  από  την  1  Οκτωβρίου  2020  και  μέχρι  τις  31  Μαρτίου  2026  το  ενιαίο  ειδικό  πρόστιμο  θα  καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περ. β' έως στ' της παρ.3. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΗΤΚ

Άρθρο 55 Διαδικασία έναρξης και ενημέρωσης - Προθεσμία υπαγωγής

1.   Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, τα κτίρια διακρίνονται σε κατηγορίες, ως εξής :

α) Κατηγορία Ι :

αα.   Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.

ββ.   Κτίρια  συνάθροισης  κοινού  :  θέατρα,  κινηματογράφοι,  αίθουσες  συγκέντρωσης  για  κοινωνικές,  οικονομικές, πολιτιστικές  και  θρησκευτικές  εκδηλώσεις,  συνεδριακά  κέντρα  και  κτίρια  εκθέσεων.  Στην  κατηγορία  αυτή εντάσσονται  επίσης  :  πολιτιστικές  εγκαταστάσεις  (βιβλιοθήκες,  μουσεία,  αίθουσες  εκθέσεων),  αθλητικές εγκαταστάσεις  (κλειστά  γυμναστήρια,  γήπεδα  με  κερκίδες  και  κλειστούς  βοηθητικούς  χώρους,  γήπεδα  ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις), σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.

γγ.   Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων : κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων.

δδ.   Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ..

εε.   Εκπαίδευση  :  δημόσια  και  ιδιωτικά  κτίρια  προσχολικής,  πρωτοβάθμιας,  δευτεροβάθμιας  και  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

στστ.   Υγεία  και  κοινωνική  πρόνοια  :  κτίρια  περίθαλψης  (νοσοκομεία,  ιατρικά  κέντρα,  κλινικές,  αγροτικά  και περιφερειακά  ιατρεία,  κέντρα  ψυχικής  υγείας,  κέντρα  παροχής  υπηρεσιών  υγείας).  Στην  κατηγορία  αυτή εντάσσονται επίσης : βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.

ζζ. Σωφρονισμός: καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματακράτησης νέων.

β) Κατηγορία ΙΙ :

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.

2.   Για τα κτίρια της Κατηγορίας Ι η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται μέσα σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ισχύος των παρόντων διατάξεων, ως ορίζεται στο άρθρο 62.

Για τα λοιπά κτίρια και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες της Κατηγορίας II, η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά τη μεταβίβαση  του  κτιρίου  ή  της  αυτοτελούς  διηρημένης  ιδιοκτησίας,  οπότε  και  η  σχετική  δήλωση  για  την  ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας, μετά την ημερομηνία ισχύος ως ορίζεται στο άρθρο 62.

Ερμηνεία της εγκ. 2 Ν. 4495 για το άρθρο 96 (κατηγορίες αυθαιρέτων) Ν. 4495

Άρθρο 96 
Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων Στο  παρόν  άρθρο  ορίζονται  πέντε  κατηγορίες  αυθαιρέτων  που  έχουν  συντελεστεί  πριν  από  την  28η.07.2011.  Οι  αιτήσεις υπαγωγής μπορούν να περιλαμβάνουν αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Οι  αυθαίρετες  κατασκευές  των  κατηγοριών  1,  2  και  3  εξαιρούνται  οριστικά  από  την  κατεδάφιση  μετά  την  περαίωση  της υπαγωγής.  Οι  αυθαίρετες  κατασκευές  της  κατηγορίας  4  εξαιρούνται  οριστικά  από  την  κατεδάφιση  μετά  την  περαίωση  της υπαγωγής, εφ’ όσον δεν βρίσκονται εντός προκηπίου.

Άρθρο 97 
Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση 

Μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του προβλεπόμενου σχετικού παραβόλου, αναστέλλεται η κατεδάφιση, η επιβολή κάθε κύρωσης και η είσπραξη προστίμου για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή η κατασκευή εξαιρείται οριστικά από την κατεδάφιση, ανάλογα με την κατηγορία της αυθαίρετης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 96 του παρόντος. Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί  ο  φέρων  οργανισμός  και  για  χρήσεις  που  έχουν  εγκατασταθεί  μέχρι  τις  28.7.2011,  καθ’  υπέρβαση  είτε  των διατάξεων του ν.1577/1985 (Α210) είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδομική άδεια και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 51 του ν.4030/2011 (Α249) ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Μεταβίβαση ακινήτου (οικόπεδο με κτίσμα τμήμα του οποίου ρυθμίστηκε με τον Ν.4495). Η υπαγωγή είναι οριστική και όχι περαιωμένη καθώς για να μεταβεί απαιτείται υποβολή ΜΣΕ. Προθεσμία για την υποβολή από τον Νόμο έχουμε μέχρι 31/12/22.

Μπορώ να δώσω οριστική υπαγωγή και Π.Π. με τις απαραίτητες αναφορές σχετικά με τη ΜΣΕ ή προκύπτει υποχρέωση για υποβολή ΜΣΕ από την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631;

6. Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. η του άρθρου 99 του ν.4495/2017 σχετικά με την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, γίνεται ειδική μνεία σε κάθε βεβαίωση οριστικής υπαγωγής καθώς και σε κάθε βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, καθώς και στη βεβαίωση της παρ.2 (περ.γ) του άρθρου 83 του ν.4495/2017 για μεταβίβαση.

Η αναφορά επί της βεβαιώσεως για την υποβολή ή μη μελέτης στατικής επάρκειας καταχωρείται από τον εξουσιοδοτούμενο Μηχανικό στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την έκδοση της βεβαίωσης της παρ.2 (περ.γ) του άρθρου 83 του ν.4495/2017. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν υποβάλλεται μελέτη στατικής επάρκειας, αναφέρεται ρητά ότι η μελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 της Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 (ΦΕΚ B' 334/29.01.2021)

4.  Εάν στο ακίνητο υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017, το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρί-ου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας αναφέρει σαφώς την περαίωση της δήλωσης. Εφόσον δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου του ν. 4014/2011, του ν. 4178/2013 ή του ν. 4495/2017, καθώς και στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 106, της παρ. 6 του άρθρου 116 και της παρ. 5 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017, το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιέχει ρητή αναφορά για την εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου, καθώς και για την ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα όλων των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις των ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017, για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξαιρούνται αυτά που αφορούν στο στατικό έλεγχο των παραβάσεων, τα οποία υποβάλλονται στην προθεσμία του άρθρου 99 του ν. 4495/2017.

Με άλλα λόγια, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών και δη της ΜΣΕ ισχύει μόνο αν δεν έχεις εξοφλήσει το πρόστιμο;

Αν έχεις κάνει το λάθος και έχεις εξοφλήσει, για να πουλήσεις, πρέπει να έχεις περαίωση οπότε και ΜΣΕ;

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Και να ξοφλήσεις, άμα οφείλεις ΜΣΕ, περαίωση δεν έχεις ...

Οπότε ισχύει η προθεσμία (και οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη) σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης/ΗΤΚ.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ο νόμος λέει: Για ΜΣΕ δικαίωμα μέχρι 31/12/22

Η 27454 λέει: ...εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η 7577 λέει: Απαιτείται περαίωση εκτός των περιπτώσεων που 

 • δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου
 • 106
 • 116
 • 117

Σ' αυτές τις περιπτώσεις πηγαίνεις για ΜΣΕ με την προθεσμία του Νόμου. 

Ένα από τα ερωτήματα λοιπόν ήταν...

Μήπως από τη διατύπωση αυτή της 7577, δικαίωμα για την υποβολή ΜΣΕ μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας έχεις ΜΟΝΟ ΑΝ δεν έχεις εξοφλήσει; 

Επίσης με την γενική διατύπωση της 27454 τι γίνεται; 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.