Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Ακίνητα: Υποχρεωτική η επίδειξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου από 1ης Φεβρουαρίου – Πλήρης οδηγός

  Δέκα ημέρες απομένουν για να βγει στον… αέρα η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η οποία στην ουσία αποτελεί την ενιαία βάση δεδομένων όπου θα ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο στην πραγματική του κατάσταση και όχι με βάση την αρχική οικοδομική άδεια.

  Ο… «Μεγάλος Αδερφός» των κτισμάτων θα λειτουργεί παράλληλα και ως το τελευταίο στάδιο της οριστικής τακτοποίησης όσων κτισμάτων έχουν ενταχθεί στους νόμους αυθαιρέτων, καθώς μόνο με την απόκτησή της θεωρείται ολοκληρωμένη η διαδικασία.

  Ετσι, από την 1η Φεβρουαρίου σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει «πιστοποιητικό πληρότητας», το οποίο αποδεικνύει την καταχώριση των στοιχείων που απαιτούνται για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο. Επίσης, θα πρέπει να εκδίδεται σε κάθε νέα οικοδομή.

  Οπως έχει κάνει γνωστό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτίσματος ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπονται και βαριά πρόστιμα, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Μάλιστα, τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές.

  Σε ειδική ψηφιακή εκδήλωση που πραγματοποίησαν τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσίασαν όλα όσα πρέπει να ξέρει τόσο ο τεχνικός κόσμος όσο και οι ιδιοκτήτες.

  Ειδικότερα, την όλη διαδικασία αναλαμβάνει αποκλειστικά ο μηχανικός. Συγκεκριμένα, όπως είπε η Προϊσταμένη Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ Κλαίρη Δήμα, «πρόσβαση στην πλατφόρμα της Ταυτότητας Κτιρίου με τους κωδικούς τους έχουν φυσικά πρόσωπα μηχανικοί διπλωματούχοι και πτυχιούχοι. Δεν έχουν πρόσβαση εταιρίες, καθότι δεν έχουνε και επαγγελματικά δικαιώματα».

  Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την καταχώριση ενός ακινήτου -που αποτελεί βάση για όλα τα επόμενα- είναι ο εντοπισμός του οικοπέδου στο χάρτη και η καταχώριση των βασικών του στοιχείων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ολόκληρο κτήριο ή ένα μόνο διαμέρισμα και ιδιοκτησία. Ακολουθεί η περιγραφή κάθε ξεχωριστής διαδικασίας και στο τέλος μπαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά.

  Σε κάθε οικόπεδο αντιστοιχεί μία καταχώριση. Σε περίπτωση όμως σύστασης κάθετου ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει ξεχωριστή καταχώριση για κάθε τμήμα του οικοπέδου που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία. Εφόσον έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, γίνεται υποχρεωτικά ξεχωριστή καταχώριση οικόπεδου/γηπέδου για κάθε κάθετη ιδιοκτησία.

  Επιμέρους λεπτομέρειες μέσω ερωτήσεων-απαντήσεων δίνει στον Ελεύθερο Τύπο η αγρονόμος-τοπογράφος-μηχανικός Γραμματή Μπακλατσή.

  • Γιατί είναι απαραίτητη η Ταυτότητα του Κτιρίου;

  Σήμερα για κάθε κτίριο υπάρχουν διάφορες καταγραφές στα εμβαδά τους, που μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν συμφωνούν μεταξύ τους, όπως:

  Α) Εμβαδόν με βάση την Οικοδομική Αδεια (αν υπάρχει).

  Β) Εμβαδόν κατά δήλωση του ιδιοκτήτη στη ΔΕΗ.

  Γ) Εμβαδόν στο έντυπο Ε9 της εφορίας.

  Δ) Εμβαδόν στο συμβόλαιο αγοράς/μισθωτήριο κ.λπ.

  Ε) Εμβαδόν στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό.

  Στ) Εμβαδόν στο Κτηματολόγιο,

  Ζ) Εμβαδό, αποτύπωσης της υφιστάμενης (πραγματικής) κατάστασης.

  Αυτή η έλλειψη ταύτισης των τετραγωνικών στις διάφορες καταχωρίσεις του ακινήτου δημιουργεί προβλήματα στη σωστή καταγραφή του.

  Επίσης, με την Ταυτότητα του Κτιρίου κάθε ιδιοκτήτης θα έχει πλήρη εικόνα για τη νομιμότητα ή μη του κτιρίου του, καθώς και την ενεργειακή και στατική κατάστασή του.

  • Δηλαδή θα υπάρξει διασταύρωση των στοιχείων;

  Ναι. Ολα τα στοιχεία του φακέλου θα μπαίνουν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με τα αρχεία του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, της ΔΕΗ, του δήμου και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (Ε9) και στη συνέχεια με το Περιουσιολόγιο. Σε περίπτωση που, από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια ΥΔΟΜ για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της Ταυτότητας του Κτιρίου επιβάλλεται πρόστιμο από το ΥΠΕΝ.

  • Ποιοι έχουν υποχρέωση να την κάνουν;

  Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υποχρέωση για εισαγωγή στο θεσμό έχουν τα νέα κτίρια (για όσα δηλαδή εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες) και τα παλαιότερα αλλά κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις ενοικιάσεις.

  • Τι γίνεται με τα αυθαίρετα που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν Ταυτότητα Κτιρίου;

  Κατ’ αρχάς για όλα τα αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί με όλους τους νόμους περί αυθαιρέτων, θα πρέπει να συνταχθεί Ταυτότητα Κτιρίου για να θεωρούνται πλήρως τακτοποιημένα.

  Οσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν τακτοποίησαν το αυθαίρετο, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε περιορισμούς και απαγορεύσεις για:

  – να μεταβιβάσουν, πουλήσουν ή να το γράψουν στα παιδιά τους,

  – να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών για εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και επέκτασης των ακινήτων τους,

  – να το μισθώσουν νόμιμα,

  – να μην μπορούν να εκδώσουν οι μισθωτές του ακινήτου άδεια λειτουργίας επιχείρησης (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.),

  – να χρηματοδοτηθούν για την αναβάθμιση του κτιρίου από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»,

  – θα έχουν αυξημένο πρόστιμο και κίνδυνο πιθανής κατεδάφισης, σε περίπτωση που δεν μπορούν να προβούν σε νομιμοποίηση του κτιρίου.

  5) Πώς γίνεται η διαδικασία;

  Η διαδικασία γίνεται από τον μηχανικό μέσω ειδικής ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας «Ταυτότητα Κτιρίου», η οποία αναπτύχθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), που είναι και ο πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υπουργείο, τους μηχανικούς και τους πολίτες.

  6) Ποια έγγραφα και στοιχεία περιλαμβάνει ο φάκελος της Ταυτότητας Κτιρίου;

  α) Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

  β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

  γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

  δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

  ε) οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

  στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’,

  ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

  η) ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

  θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

  7) Τι ισχύει για τα διαμερίσματα και γενικά για μεταβίβαση οριζόντιας ιδιοκτησίας;

  Ειδικά για τη διηρημένη ιδιοκτησία η Ηλεκτρονική Ταυτότητα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  -Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,

  -τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

  -το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,

  -το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

  -δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

  -τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση πλην των κοινοχρήστων χώρων,

  -το δελτίο δομικής τρωτότητας,

  -τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

  -το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

  Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 


  Πηγή: https://eleftherostypos.gr/ellada/696787-akinita-ypoxreotiki-i-epideixi-ilektronikis-taytotitas-ktiriou-apo-1is-febrouariou-pliris-odigos-se-epta-erotiseis/
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  Σταματήστε ορισμένοι να παίρνετε αμοιβές ψίχουλα και σταματήστε να κάνετε "μισή" δουλειά επειδή ακριβώς παίρνετε ψίχουλα. Διότι έτσι αναγκάζετε και εμάς που προσπαθούμε να κάνουμε σωστή δουλειά να μειώνουμε τις τιμές να τρελαινόμαστε παράλληλα στη δουλειά και να οδεύουμε προς τα ψυχοφάρμακα.

  Αυτό με την ΗΤ θα είναι ένα απίστευτο μαρτύριο, ας κρατήσουμε τουλάχιστον ένα επίπεδο !!!! Ας ξεκινήσουμε από ψηλά!, δεν είμαστε κλητήρες είμαστε μηχανικοί και έχει λιώσει το κορμί μας στο διάβασμα και στο να προσπαθούμε κάθε φορά να βγάλουμε άκρη με τις τρέλες της εκάστοτε νομοθεσίας..

  Θα μας τρελάνουν πάλι, μη τους το χαρίζετε τουλάχιστον τζάμπα και μην, για λίγα ψίχουλα, ξαναμπείτε στη θέση να είστε με το ένα πόδι στη φυλακή ή υπόλογοι για κάτι...

  p.s. ο Ξυνομηλάκης του ΣΑΔΑΣ έχει δίκιο

  Link to comment
  Share on other sites

  @pirsogiannis Έχεις απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα ξεκινάει από την κάκιστη νοοτροπία των πολιτών και την κακή φήμη που δημιούργησε το πλήθος κατσαπλιάδων μηχανικών. Πολίτες που αγοράζουν ακίνητα των 400  χιλιάδων χωρίς να έχουν για τεχνικό τους σύμβουλο έναν μηχανικό. Πολίτες που θεωρούν όλες τις δουλειές των μηχανικών απλή γραφειοκρατία (δεν έχουν πάντα άδικο φυσικά). Και από την άλλη μηχανικοί που όλα τα σφάζουν όλα τα μαχαιρώνουν, κατασκευαστές που πωλούσαν δέκα δέκα τα αυθαίρετα και τα κλειστά μπαλκόνια και ταράτσες και άσε να τρέχουν οι επόμενοι (πελάτες που αγόρασαν και μηχανικοί να τακτοποιούν). 

  Τέλος, στο θέμα των αμοιβών τα πράγματα είναι απλά. Η πιο τίμια και λογική επιλογή από τη μεριά του κράτους θα ήταν η λελογισμένη θεσμοθέτηση ελάχιστων αμοιβών σε λογικά πλαίσια. Οι συμβολαιογράφοι που αναφέρεις έχουν ακριβώς αυτή τη θεσμοθετημένη αμοιβή που προστατεύει και το κύρος του επαγγέλματός τους. Όσο συνεχίζουμε χωρίς ελάχιστες αμοιβές θα έχουμε αυτούς που σκοτώνουν ΠΕΑ με 20 ευρώ και το παράβολο πληρωμένο, αυθαίρετα με 300 και να είστε σίγουροι ταυτότητα κτιρίου με 500 ή και λιγότερα. Με αυτή τη λογική λοιπόν θα παραμείνουμε στο ότι πληρώνεις παίρνεις και ο καθένας θα κάνει τη διαλογή πελατών που πρέπει.

  Link to comment
  Share on other sites

  Ήδη ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ζήτησε από τα μέλη του να μην προβαίνουν σε έκδοση Ηλεκτρονικής ταυτότητας από 1/2/2021. Ελπίζω να κάνει το ίδιο και ο δικός μας σύλλογος (Πολιτικών Μηχανικών), μήπως καταλάβουν οι υπεύθυνοι του υπουργείου και του ΤΕΕ, ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα έτσι που παρουσιάστηκε δημιουργεί πολλά προβλήματα.

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.