Jump to content
 • Novatron
 • Featured
  Engineer

  Διευκρινιστική εγκύκλιος για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τη μεταβίβαση αυθαιρέτων των Κατηγοριών 1 έως 4

  Εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος με την οποία, όπως είχε προαναγγελθεί, ξεκαθαρίζεται το τοπίο σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων των Κατηγοριών 1 έως 4 και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων από την 1η Οκτωβρίου 2020.

  Ορίζεται ότι από την 1η Οκτωβρίου 2020 και ως την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, η καταχώρηση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας δεν αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της τακτοποίησης. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η μεταβίβαση ακινήτου που έχει αυθαιρεσίες, οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί από 1.10.2020 με την έως σήμερα διαδικασία, χωρίς απαίτηση καταχώρησης στην ταυτότητα κτιρίου μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτή.

  Ειδικότερα, η διευκρινιστική εγκύκλιος, την οποία υπογράφει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου, προβλέπει ότι για το διάστημα μη λειτουργίας του μητρώου του άρθρου 62 (Ταυτότητας Κτιρίου) του ν. 4495/2017, οι συνέπειες των υπαγωγών στον νόμο 4495/2017 που πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2020 και εφεξής έως την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου επέρχονται χωρίς να απαιτείται καταχώρηση της ταυτότητας κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας.

  Υπενθυμίζεται ότι για τα αυθαίρετα των Κατηγοριών 1 έως 4 η διαδικασία της τακτοποίησης συνεχίζεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2026. Ωστόσο μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 θα καταβάλλονται προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης. Το ύψος της προσαύξησης είναι 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης, ενώ για κάθε επιπλέον έτος καθυστέρησης το ποσοστό αυξάνεται κατά 5 μονάδες.

  Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου:

  Θέμα: Διευκρινίσεις για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής στον ν. 4495/2017 από την 1η Οκτωβρίου 2020.

  Σχετ.: Η παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α` 167), όπως ισχύει.

  Προς διευκρίνιση της ορθής εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 102 του ν. 4495/2017 για το διάστημα μη λειτουργίας του μητρώου του άρθρου 62 (Ταυτότητας Κτιρίου) του ν. 4495/2017, σας ενημερώνουμε ότι οι συνέπειες των υπαγωγών στον νόμο 4495/2017 που πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2020 και εφεξής έως την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 62 του ν. 4495/2017 επέρχονται χωρίς να απαιτείται καταχώρηση της ταυτότητας κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας.

  Υπενθυμίζουμε παρακάτω τι αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017:

  Άρθρο 102
  Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

  1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, η αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 (Α΄174) και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1η Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περ. β΄ έως στ΄ της παρ. 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.


  Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/84251/diefkrinistiki-egkyklios-gia-tin-ilektroniki-taftotita-ktiriou-kai-ti-metavivasi-afthaireton-ton-katigorion-1-eos-4%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE

  User Feedback

  Recommended Comments  απο την κωδικοποίηση του καν62
  Άρθρο 62
  Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δεύτερου Τμήματος Β

  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

  Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 52 έως 61.

  Ν.4641/2019, άρθρο 51, παρ.11 : Τα αποτελέσματα των υπαγωγών που ολοκληρώνονται μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 62 του ν.4495/2017 επέρχονται όταν καταχωρηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο που προβλέπεται στην απόφαση αυτή.

  Άρθρο 63

  Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Δεύτερου Τμήματος Β

  Από την ημερομηνία που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 62 καταργούνται τα άρθρα 1 έως 4 του ν.3843/2010, καθώς και το άρθρο 46 του ν.4178/2013.

  Edited by Pavlos33
  Link to comment
  Share on other sites

  Αν  έχεις κάποια Δήλωση σε επεξεργασια κατ.5  μπορεις νΑ την προχωρήσεις και να πληρώσει παράβολο και η υπαγωγή να γίνει χωρίς αυξημένα πρόστιμα.;

  Link to comment
  Share on other sites
  15 ώρες πριν, janna said:

  Αν  έχεις κάποια Δήλωση σε επεξεργασια κατ.5

  Σύμφωνα με τις αμοιβαίες ανακοινώσεις υπουργείου και επιμελητηρίου ναι. Τώρα αν είναι μια δήλωση πριν 2-3 χρόνια θεωρητικά έχει ένα ρίσκο, αλλά νομίζω μικρό. Τα περί ιχνών της δραστηριότητας στο σύστημα τα θεωρώ για γέλια. Όχι τόσο από τεχνικής πλευράς, τεχνικά είναι απόλυτα εφιικτό, αλλά από νομικής. Μπορεί κάποιος να το σκεφτόταν 2 χρόνια και να το αποφάσισε τώρα, μετά το τέλος του χαμού. Δεν βλέπω πρόβλημα.

  Δεν είμαι νομικός, ούτε σούπερ έμπειρος μηχανικός. Νομίζω μόλις πρόσφατα πέρασα τη βάση κ έχω δρόμο ακόμα για το 10. Άντε πες 6/10 το πολύ. Οπότε όλα τα παραπάνω παρακαλώ πάρτα με ενα grain of salt που λένε και στο αμέρικα.

  Edited by zazeng
  Link to comment
  Share on other sites

  Καλησπέρα,

  Με ενημέρωσε συνάδελφος ότι έγινε προσπάθεια να ενταχθεί αυθαίρετο Κατ.5 προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης και το σύστημα δεν τον ''άφησε''.

  Επίσης συνεργάζομαι με ομάδα μηχανικών που κάνουν τεχνικούς ελέγχους για ακίνητα τραπεζών. Υπάρχουν ακόμα πολλά Κατ.5 τα οποία δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία νομιμοποίησης τους.

  Δεν βλέπω πως μπορεί να σταθεί σε βάθος χρόνου αυτή η κατάσταση....

  Link to comment
  Share on other sites
  3 ώρες πριν, janna said:

  Αν  έχεις κάποια Δήλωση σε επεξεργασια κατ.5  μπορεις νΑ την προχωρήσεις και να πληρώσει παράβολο και η υπαγωγή να γίνει χωρίς αυξημένα πρόστιμα.;

  ναι εως 15/10

  1 ώρα πριν, zazeng said:

   Τώρα αν είναι μια δήλωση πριν 2-3 χρόνια θεωρητικά έχει ένα ρίσκο, αλλά νομίζω μικρό. Τα περί ιχνών της δραστηριότητας στο σύστημα τα θεωρώ για γέλια.

  κάθε δήλωση έχει ημ/νια εισαγωγής (το ίχνος που λένε), οπότε το ζητούμενο είναι αυτή να είναι πριν την 30/9 σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου

  On 5/10/2020 at 1:29 ΜΜ, ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ said:

  Από 1/10/2020 και εφεξής είναι δυνατή η υπαγωγή παράβασης προκηπίου σε ακίνητο με Ο.Α. ;

  Eως 15/10 ναι αν υπάρχει δήλωση σε επεξεργασία πριν την 30/9

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.