Jump to content
 • Novatron
 • Didonis
  Didonis

  Οδηγία Συλλόγου Αρχιτεκτόνων - με αφορμή την Ταυτότητα Κτιρίου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, αφού συζήτησε διεξοδικά τη διαφαινόμενη εφαρμογή της Ταυτότητας των Κτιρίων, προχώρησε σε παρέμβαση προς το ΥΠΕΝ και παράλληλα ενημερώνει.

  Η διαδικασία Ταυτότητας του Κτιρίου, όπως παρουσιάστηκε από το ΤΕΕ, στοχεύει στην κάλυψη βασικών αναγκών σχεδιασμού όλων των επιπέδων, στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της διοίκησης με «χρήση» του ιδιώτη μηχανικού ως «μοχλού» διευκόλυνσης της διόρθωσης εγγενών αδυναμιών της.

  Η ΗΤΚ θα αφορά σε διαμερίσματα ή κτιριακές μονάδες. Επομένως θα έπρεπε να ονομάζεται ταυτότητα ακινήτου, γιατί μόνο όταν σε μια πολυκατοικία συμπληρωθεί η διαδικασία για όλα τα διαμερίσματα, θα δημιουργείται η πραγματική Ταυτότητα του συνολικού Κτιρίου.

  * Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

  β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

  γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

  δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

  ε) οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

  στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄,

  ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

  η) ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

  και παράγεται:

  το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

  * «Ταυτότητα Κτιρίου» ν. 4495/2017 / κεφάλαιο δεύτερο / Άρθρο 54

      Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας – Έκδοση πιστοποιητικών

  Βασικά ζητούμενα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ:

  Δεδομένου ότι η πολιτεία ήδη έχει επιδείξει ασυνέπεια ως προς τις δεσμεύσεις της προς τους μηχανικούς και θα έπρεπε να μην κάναμε ρυθμίσεις αν πρώτα η πολιτεία, ως όφειλε βάσει του νόμου, δεν είχε αναρτήσει όλες τις αεροφωτογραφίες προ του 2011 και δεν διασφάλιζε απρόσκοπτη πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία των ΥΔΟΜ και άλλων Υπηρεσιών ως όφειλε επίσης εκ του νόμου, παρ’ όλ’ αυτά η διαδικασία καταγραφής των αυθαιρέτων συνεχίζεται.

  Πριν ξεκινήσει, με αντίστοιχα επώδυνες για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού συνθήκες, η εφαρμογή της Ταυτότητας, θα πρέπει να διασφαλιστούν κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω όροι:

  1. Να μην βγάζουμε ΗΤΚ, αν πρώτα η πολιτεία δεν διασφαλίσει σαφώς ότι δεν υποχρεούμαστε α) σε έλεγχο νομιμότητας εκδοθεισών οικ. αδειών, β) σε έλεγχο νομιμότητας ρυθμίσεων, γ) σε έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας σε κάθε κτήριο.
  2. Να μην βγάζουμε ΗΤΚ αν πρώτα οι ΥΔΟΜ δεν οργανωθούν ώστε να μας παρέχουν ψηφιοποιημένα αρχεία σχεδίων (όπως μία ή δύο ήδη κάνουν) και όχι να κάνουμε εμείς τη δουλειά που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει από τη Διοίκηση.

  Με το υπάρχον πλαίσιο, οι διαχειριστές της Ταυτότητας προκειμένου να εκδώσουν μια ΗΤΚ γίνονται και ελεγκτές δόμησης, ελεγκτές νομιμότητας ρυθμίσεων, διεκπεραιωτές και ψηφιοποιητές εγγράφων και σχεδίων και πολλά άλλα.

  Η μέχρι σήμερα διαφαινόμενη από τις απαντήσεις υποχρέωση επανελέγχου της ορθότητας προγενέστερων Αδειοδοτήσεων και Τακτοποιήσεων, είναι ένα πρόβλημα που γεννά δυσανάλογα μεγάλες ευθύνες για τον διαχειριστή της Ταυτότητας, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος για αυτό.

  Επιμέρους παρατηρήσεις:

  Ζητείται η Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης. Μέσω αυτού του δικαιολογητικού ανοίγει φαύλος κύκλος αντιδικιών των συνιδιοκτητών σε σχέση με τα αυθαίρετα και τις δαπάνες για τη θέρμανση.

  Ένα δικαιολογητικό το οποίο θα ήταν λογικό να υποβάλλεται είναι το σχέδιο που επισυνάπτεται στο συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του ακινήτου. Είναι πλέον φανερό πως το σχέδιο αυτό μαζί με το αντίστοιχο της οικοδομικής άδειας, αποτελούν την πραγματική και ουσιαστική ταυτότητα του ακινήτου μιας και το περιγράφουν ιδιοκτησιακά αλλά και πολεοδομικά.

  Θεωρητικά αυτά τα δύο σχέδια μαζί με την υφιστάμενη κατάσταση θα έπρεπε να ταυτίζονται. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τι θα γίνεται όταν υπάρχουν ενδεχομένως μικρές διαφοροποιήσεις της αποτύπωσης από τις εγκεκριμένες κατόψεις και τι ανοχές θα έχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις, όπως αλλαγές σε διαστάσεις, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, θέση και διαστάσεις κουφωμάτων κλπ.

  Το δελτίο δομικής τρωτότητας είναι ένα ακόμα δικαιολογητικό. Όταν είχε χρησιμοποιηθεί το εργαλείο κατάταξης της δομικής τρωτότητας των κτιρίων που προέκυψε από το δελτίο προσεισμικού ελέγχου του ΟΑΣΠ, στον Ν. 4014/11, έπρεπε θεωρητικά να αντιστοιχεί ένα για ολόκληρο το κτίριο. Αν και αυτό πρακτικά ήταν αδύνατο να γίνει, εντούτοις και σε όσα κτίρια υπάρχει θα πρέπει να ξαναγίνει για κάθε διαμέρισμα; Επίσης, με τον  Ν. 4495/17 σταμάτησε να είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό, μιας και η ηγεσία του τότε ΥΠΕΝ θεωρούσε πως σε όλα τα ακίνητα που υπάγονται σε αυτόν θα έπρεπε να γίνονται Μελέτες Στατικής Επάρκειας. Όταν όμως έγινε αντιληπτό πως κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο, αντικατέστησαν το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας με την Τεχνική Έκθεση Στατικού Ελέγχου.

  Με το ΔΕΔΟΤΑ μπορούσε λόγω της δομής του να κωδικοποιηθεί η πληροφορία που προσέφερε και με κατάλληλη επεξεργασία να μπορεί να δώσει την πραγματική κατάσταση του κτιριακού αποθέματος που έχει ελεγχθεί με αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα η Τεχνική Έκθεση Στατικού Ελέγχου δεν προσφέρεται για αξιολόγηση.

  Εφόσον μας ενδιαφέρει να  υπάρξει μια χρήσιμη καταγραφή, θα μπορούσε το ΔΕΔΟΤΑ να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική φόρμα μέσα στην πλατφόρμα, ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη αξιολόγησή του και η σύγκρισή του με τα αντίστοιχα των διαμερισμάτων του ίδιου κτιρίου και φυσικά να υπάρξει κάποιο όργανο που θα συλλέξει, θα αξιολογήσει και αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των ΔΕΔΟΤΑ.

  Με βάση όλα τα παραπάνω, το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ καταρχάς

  καλεί τα μέλη του να μη συντάσσουν Ταυτότητα Κτιρίου μέχρις ότου καταργηθεί η υποχρέωση ελέγχου της πολεοδομικής νομοθεσίας.

  Παράλληλα, ζητά από τους λοιπούς συλλογικούς και συνδικαλιστικούς φορείς των Μηχανικών να συμπορευτούν σε αυτήν την προσπάθεια εξορθολογισμού του περιεχομένου και των διαδικασιών της ΗΤΚ.

  Η ΗΤΚ είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός καταγραφής και παρακολούθησης της εξέλιξης του Δομημένου Περιβάλλοντος, που οφείλει να εκκινήσει χωρίς τις παθογένειες που βιώνουμε όλοι κατά την καταγραφή και τακτοποίηση των Αυθαιρέτων.

  Αναμένουμε απάντηση από το ΥΠΕΝ σε σχετική πρότασή μας για εξάμηνη παράταση της ΗΤΚ, ώστε να κάνουμε βελτιωτικές παρεμβάσεις σε σημεία που έχουμε επισημάνει.

   

   

  Πηγή. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ


  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  Πρωινό ερώτημα (που ίσως να μην είναι και σωστό!)

   

  Έστω ότι 5-2-21 πουλάω ένα διαμέρισμα και ως υπόχρεος κάνω την ταυτότητα κτιρίου

  Μετά την αγορά και ο αγοραστής θα κάνει και ο ίδιος Τ/Κ ή όταν το μεταβιβάσει αυτός σε άλλον?

  Γιατί αν παραμένει στον πωλητή τι διάβολο διασταυρώσεις θα γίνονται!

   

  κατά τις οδηγίες και τα άρθρα 53 κλπ Ν 4495/17 δεν ορίζεται κάτι με σαφήνεια

  "Υπόχρεοι: οι εκάστοτε κύριοι του έργου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια οικοδομικών εργασιών, καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, όπως περιγράφονται κάθε φορά στα έντυπα της ταυτότητας κτιρίου.

  ιδιοκτήτης: Η σχέση με το έργο (πλήρης κύριος, ψιλός κύριος, επικαρπωτής, μισθωτής,εξουσιοδοτημένο πρόσωπο"

  Link to comment
  Share on other sites

  Ουσιαστικά η ταυτότητα είναι ένας αχταρμάς Κτηματολογίου με αρχείο ΥΔΟΜ.

  Αντί να βάλουν τις δύο υπηρεσίες να διασταυρώσουν αρχεία, καταλογίζουν ευθύνες στον μηχανικό να ψάξει να ψηφιοποιήσει, να μετρήσει κτλ.

  Link to comment
  Share on other sites

  Αν εκδόσεις βεβαίωση έως και 31/1 στις 5/2 κάνεις συμβόλαιο χωρίς ΗΤΚ. Μέχρι τις 31/3 κάνεις συμβόλαιο με αυτή τη βεβαίωση. 

  Αν όμως 31/1 δεν έχεις βεβαίωση????

  Link to comment
  Share on other sites

  Πολυ πιο απλο θα ηταν να εμπλουτιζοταν η δομη του κτηματολογιου. Εκει ειναι ολα δομημένα (συνηθως), ΚΑΕΚ, συμβολαια.. Φυσικα το κτηματολογιο ως ... αγαπημενος φορεας (οτι χειροτερο) δε νομιζω να ανοίξει απλόχερα τη βαση δεδομενων του

  Link to comment
  Share on other sites
  2 ώρες πριν, sissy_arch said:

  Αν όμως 31/1 δεν έχεις βεβαίωση????

  Ταυτότητα.... 💥

  Το πιθανότερο είναι ότι οι 9/10 βεβαιώσεις που θα βγουν μέχρι 31/1 δεν θα προλάβουν να γίνουν συμβόλαια.

  Έλεος πχια φέτος. Εγώ είμαι μέσα για αποχή πάντως.

  Link to comment
  Share on other sites

  "καλεί τα μέλη του να μη συντάσσουν Ταυτότητα Κτιρίου μέχρις ότου καταργηθεί η υποχρέωση ελέγχου της πολεοδομικής νομοθεσίας."

  Η κρίσιμη ερώτηση είναι αυτή:

  Θα απέχουν οι μηχανικοί από την Ταυτότητα μέχρι να ικανοποιηθεί το παραπάνω αίτημα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ? 

   

  Link to comment
  Share on other sites
  On 26/1/2021 at 9:59 ΜΜ, Didonis said:

  ,,,,,,

  1. Να μην βγάζουμε ΗΤΚ, αν πρώτα η πολιτεία δεν διασφαλίσει σαφώς ότι δεν υποχρεούμαστε α) σε έλεγχο νομιμότητας εκδοθεισών οικ. αδειών, β) σε έλεγχο νομιμότητας ρυθμίσεων, γ) σε έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας σε κάθε κτήριο.
  2. Να μην βγάζουμε ΗΤΚ αν πρώτα οι ΥΔΟΜ δεν οργανωθούν ώστε να μας παρέχουν ψηφιοποιημένα αρχεία σχεδίων (όπως μία ή δύο ήδη κάνουν) και όχι να κάνουμε εμείς τη δουλειά που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει από τη Διοίκηση.

  ,,,,,

   

  4 ώρες πριν, melissa said:

  "καλεί τα μέλη του να μη συντάσσουν Ταυτότητα Κτιρίου μέχρις ότου καταργηθεί η υποχρέωση ελέγχου της πολεοδομικής νομοθεσίας."

  Η κρίσιμη ερώτηση είναι αυτή:

  .....

  Σε ότι με αφορά και εκ της ειδικότητας μου για την οδηγία του συλλόγου μου, σαφέστατα και θα την λάβω σοβαρά υπ. όψη την οδηγία που έβγαλε.

  Ειδικά σε ότι αφορά τα 2 βασικά ζητούμενα

   

  Ξεχωρίζω κόκκινη γραμμή προ υπογραφής μου αλλά και όλου του γραφείου να ξεκαθαρίσει το 1.

  Δεν είναι εφικτό σε λογικά οικονομικά δεδομένα για τον πελάτη να πρέπει να ελέγξουμε Ορθότητα Οικοδομικής Άδειας, Ορθότητα Υπαγωγών σε νόμους «τακτοποίησης» τρίτων κλπ.

  Εφικτό είναι μεν…. Αλλά τεράστιο το κόστος που θα μας κοιτάζουν σαν τρελούς εμάς αν η εντύπωση που θα έχει ο κόσμος θα είναι… απλά μάζεψε όλα τα χαρτιά των άλλων.

   

  Εξαιρέσεις ή χαλαρότητα από την οδηγία θα μπορούσε να υπάρχει όπου είχαμε κάνει όλες τις υπαγωγές οι ίδιοι σε κτήριο (οπότε γνωρίζουμε και έχουμε  κάνει τον έλεγχο υφισταμένου σε παραβολή με την άδεια) … αλλά κι εκεί μένει ανοικτο το κεφάλαιο πολεοδομικού ελεγχο της Αρχικής Άδειας, της οποίας η ορθότητα που δεν ήταν ζητούμενο στις υπαγωγές.

  Περιπτώσεις όμως σαν το άνω είναι οι εξαιρέσεις…..

  Ακόμα κι αυτά όμως μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους συλλόγους μας και το ΤΕΕ θα είμαι στα τεστ και τα δοκιμαστικά.

   

  Συνοπτικά κρίνω σημαντικό να ακολουθήσω την οδηγία του συλλόγου μου μέχρι νεωτέρας…

  Και μου προκαλεί κατάπληξη που έως και σήμερα (αν δεν κάνω λάθος) όλοι οι άλλοι σύλλογοι Μηχανικών δεν έβγαλαν κάτι σχετικό ή ανάλογο. Είναι και ο λόγος που δεν είχα βάλει στο Φόρουμ μας εδώ την οδηγία του συλλόγου αρχιτεκτόνων, περιμένοντας να βγουν όλα μαζί ή και ένα από κοινού.

  Edited by Didonis
  Link to comment
  Share on other sites

  Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό του ΣΑΔΑΣ. Και ας με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι ...

  Δημιουργήθηκε ένα θέμα με την προφανώς γλωσσικά ανεπιτυχή λέξη "ορθότητα" και ένας ολόκληρος σύλλογος επιστημόνων ταμπουρώνεται πίσω από αυτή για να δώσει τελικά εντολή στα μέλη του να μην εφαρμόσουν τον νόμο, τη στιγμή που ο νόμος έχει τόσα άλλα θέματα που θα άξιζαν την ίδια αντίδραση.

  Η "ορθότητα" είναι όντως λάθος λέξη του συντάκτη του νόμου (όχι η πρώτη ούτε δυστυχώς και η τελευταία). Εννοεί τον έλεγχο μόνο των δηλώσεων των αυθαιρέτων και μόνο για το ενδεχόμενο να έχει τυχόν "παραληφθεί", "ξεχαστεί", "αγνοηθεί" κάποια αυθαιρεσία σε ακίνητο που γίνεται κάποια πράξη ή ακόμη περισσότερο εκδίδεται μια άδεια.

  Είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει γιατί οι δηλώσεις και οι μηχανικοί τους έρχονται και παρέρχονται αλλά το ακίνητο μένει εκεί και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάζεται και να βγάζει άδειες. Στις βεβαιώσεις από μηχανικό μετά από ξένη δήλωση αυθαιρέτου το ίδιο ακριβώς γίνεται όπως εδώ μετά από αυτοψία ... τα έχει όλα δηλωμένα το ακίνητο ή όχι ; Αλλοίμονο αν δεν υπήρχε η διαδικασία αυτή, δεν θα μπορούσε να διορθωθεί τίποτε (και κανένας).

  Όταν γίνεται αυτή η αυτοψία δεν γίνεται έλεγχος αν στο υπόψη ακίνητο εφαρμόζονται οι εκδοθείσες άδειες και οι πολεοδομικές διατάξεις ;

  Άρα σαφώς υποχρεούται ο μηχανικός που του ανατίθεται η έκδοση του ΠΠ της ΗΤΚ να τα ελέγξει τώρα και να τα βεβαιώσει. Που είναι το πρόβλημα ;

  Προφανώς δεν εννοείται ο έλεγχος της εκδοθείσας άδειας αλλά ο έλεγχος με βάση την εκδοθείσα άδεια. Τα δικαστήρια και το ΣτΕ ξέρουν ότι ο μηχανικός είναι αναρμόδιος για επανέλεγχο δημοσίου εγγράφου αλλά εντεταλμένος για έλεγχο της πραγματικότητας σε σχέση με το δημόσιο (και αρμοδίως εκδοθέν) έγγραφο.

  Προς τι λοιπόν ο θόρυβος ;

  Δεν μπορούσαν μόνοι τους οι μηχανικοί να καθίσουν και να βρουν την κατάλληλη λέξη ώστε να την υποδείξουν στον συντάξαντα "δικηγόρο κολεγίου";

  Δεν υπάρχουν μέσα στο κείμενο του νόμου ανείπωτα και αδιευκρίνιστα στον μηχανικό (και στον ιδιώτη) ζητήματα, όπως η στατική επάρκεια σε οριζόντια ιδιοκτησία κτιρίου, για να ταμπουρωθούμε πίσω από αυτά και να δώσουμε τις μάχες ;

  Δεν καταλάβαμε ακόμη ότι η ΗΤΚ είναι ο νέος νόμος αυθαιρέτων που θα προχωρήσει την κατάστασή μας στην επόμενη (τουλάχιστον) δεκαετία ;

  Πιστέψαμε ότι πλέον θα μείνουμε χωρίς βαρβάρους για να μπορούμε να ασχοληθούμε με την αρχιτεκτονική ως τέχνη ;

  Edited by kan62
  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.