Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας

  Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε σήμερα το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, το οποίο παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ. Δημήτρη Οικονόμου και τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη.

  Για μεγάλη μεταρρύθμιση έκανε λόγο κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ . Χατζηδάκης, περιγράφοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου:

  -Στηρίζει την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη και επενδύσεις, με μέτρα όπως ο εκσυγχρονισμός του καθεστώτος των χρήσεων γης και η ενθάρρυνση ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα
  -Συνδυάζει τον προηγούμενο στόχο με την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς –μεταξύ άλλων- περιορίζει την εκτός σχεδίου δόμηση και διευκολύνει την απόδοση κοινόχρηστων χώρων στους πολίτες.
  -Προστατεύει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας με παρεμβάσεις όπως η μεταφορά του συντελεστή δόμησης και η διευκρίνιση του καθεστώτος των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων.
  -Επιταχύνει και εκσυγχρονίζει τον χωροταξικό σχεδιασμό με εργαλεία όπως οι πιστοποιημένοι ιδιώτες μηχανικοί για την αξιολόγηση των πολεοδομικών μελετών και η απόσυρση ορόφων σε κτίρια.
  -Δίνει την τελική ώθηση για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, με την επιβολή δίκαιων προστίμων σε όσους από αμέλεια παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση του κτηματολογίου.

  Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη συνέχεια ανέλυσε τις 11 σημαντικότερες αλλαγές που «φέρνει» το νομοσχέδιο ως εξής:

  1.Επιταχύνουμε τον χωρικό σχεδιασμό και συγκεκριμένα την κατάρτιση των τοπικών και των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, και μέσω αυτών τον καθορισμό χρήσεων γης. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε πιστοποιημένους ιδιώτες μηχανικούς για την αξιολόγηση των πολεοδομικών μελετών. Έτσι επιταχύνουμε τον χρόνο εκπόνησης και έγκρισης των πολεοδομικών σχεδίων από 12-15 χρόνια σε περίπου 2,5 χρόνια. «Η αλλαγή αυτή αποτελεί και μια από τις προϋποθέσεις της επιτυχίας του μεγάλου προγράμματος του ΥΠΕΝ για την εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων σε όλη τη χώρα, μέσα σε μια δεκαετία»,, είπε χαρακτηριστικά.

  2.Περιορίζουμε την εκτός σχεδίου δόμηση με στόχο να προστατεύσουμε το περιβάλλον και το φυσικό τοπίο.

  • Συγκεκριμένα, μειώνουμε κατά 10% (κατά μέσο όρο) τους συντελεστές δόμησης στην εκτός σχεδίου δόμηση. Ειδικά στη βιομηχανία, η μείωση αυτή ανέρχεται στο 33%
  • Αλλάζει το καθεστώς με τις παρεκκλίσεις αρτιότητας. Μέχρι την οριστική κατάργησή τους θα ισχύσουν μόνο για τα επόμενα δυο χρόνια, για λόγους αποφυγής αιφνιδιασμών. Εντός αυτού του διαστήματος οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν λάβει οικοδομική άδεια.
  • Ορίζουμε επίσης ότι για κάθε άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή, ένα ποσοστό 5% του κόστους της άδειας θα καταβάλλεται στο Πράσινο Ταμείο και θα προορίζεται για την αντιμετώπιση των παρενεργειών της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης.
  • Ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, συνδυάζεται με σημαντική ενίσχυση της οργανωμένης χωροθέτησης. Τόσο στα επιχειρηματικά πάρκα για τη βιομηχανία όσο και στους οργανωμένους υποδοχείς που αφορούν άλλες δραστηριότητες (εφοδιαστική, τουρισμό κλπ.) αυξάνονται αισθητά οι συντελεστές δόμησης. Πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και δημιουργεί σημαντικές συνέργειες και προστιθέμενη αξία για την οικονομία, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη.

  3.Στη Μύκονο και την Σαντορίνη αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών για τα τουριστικά καταλύματα –εκτός των οικισμών- μέχρι την έγκριση πολεοδομικών σχεδίων, δηλαδή για ένα διάστημα περίπου ενάμιση έτους. Στόχος είναι να μπει ένα φρένο στην οικοδομική δραστηριότητα αυτών των κορεσμένων περιοχών μέχρι να μπουν ξεκάθαροι κανόνες συμβατοί με τη φέρουσα ικανότητα. Οι κανόνες αυτοί θα μπουν με ειδικά πολεοδομικά σχέδια για τα δύο νησιά, που ανατίθενται στο άμεσο μέλλον από το ΥΠΕΝ.

  4.Θέτουμε τις βάσεις για την απλοποίηση των χρήσεων γης, με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

  • Με Προεδρικό Διάταγμα που θα προωθηθεί αμέσως μετά την ψήφιση του νέου νόμου, μειώνουμε τις γενικές χρήσεις, ώστε το σύστημα να είναι πιο ευέλικτο, και να διευκολύνει τις μικτές χρήσεις γης, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Στόχος είναι το νομοθετικό πλαίσιο για τις χρήσεις να γίνει πιο λειτουργικό και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
  • Με το ίδιο ΠΔ καθιερώνουμε την Εθνική Ονοματολογία Χρήσεων Γης που θα εφαρμόζεται σε όλα τα είδη σχεδίων χρήσεων γης με ενιαίο τρόπο.
  • Αντιστοιχίζουμε τις χρήσεις γης με τους σχετικούς ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) και με τις κατηγορίες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στόχος είναι να υπάρχει μια ‘κοινή γλώσσα’ μεταξύ χωροταξίας, περιβαλλοντικής πολιτικής και οικονομίας, για να ξέρουν οι πολίτες και οι επενδυτές πού μπορούν να χτίσουν τι, χωρίς να χάνονται στο λαβύρινθο των διαφορετικών όρων και συστημάτων αδειοδότησης.

  5.Ενεργοποιούμε τη μεταφορά συντελεστή δόμησης με εφαρμογή της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  • Συγκεκριμένα, προσδιορίζουμε τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ). Με άλλα λόγια, λέμε ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν θα γίνεται άναρχα, αλλά μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές και με ξεκάθαρους κανόνες. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας ολόκληρων περιοχών. Παράλληλα, αποκλείουμε τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων μέσω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
  • Δημιουργούμε επίσης ένα μηχανισμό, την Ψηφιακή Τράπεζα Γης, που θα επιτρέπει την αποδοχή και προσφορά συντελεστή δόμησης ψηφιακά, γρήγορα και απρόσωπα, χωρίς αυτός να γίνεται αντικείμενο συναλλαγής.
  • Με τις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου θα υλοποιηθεί επιτέλους η δυνατότητα αποζημίωσης των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων. Μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες αυτοί επωμίζονται μονομερώς το αυξημένο κόστος συντήρησης αυτών των κτιρίων και ταυτόχρονα δεν μπορούν να επωφεληθούν από τους συντελεστές δόμησης που ισχύουν στις όμορες περιοχές. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε προστατεύονται και η πολιτιστική κληρονομικά και η ιδιοκτησία, καθώς μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης οι ιδιοκτήτες διατηρητέων αποζημιώνονται της περιορισμούς στην αξιοποίηση της περιουσίας τους.
  • Με τα μέτρα επίσης αυτά επίσης τίθενται οι βάσεις για να δημιουργηθούν οι προβλεπόμενοι από τα πολεοδομικά σχέδια κοινόχρηστοι χώροι. Και τούτο διότι μέσω των προσφορών που θα προκύψουν από τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή μπορούν να εξευρεθούν πόροι για την αποζημίωση ιδιοκτητών δεσμευμένων και μη αξιοποιούμενων μέχρι σήμερα ιδιοκτησιών.
  • Έτσι, γίνεται πλέον δυνατή η υλοποίηση των προβλεπόμενων από τα πολεοδομικά σχέδια για τους κοινόχρηστους χώρους προς όφελος του αστικού περιβάλλοντος και χωρίς να δεσμεύεται για πολλά χρόνια η περιουσία των πολιτών στους οποίους ανήκουν σήμερα τα οικόπεδα στα οποία προβλέπονται οι εν λόγω χώροι.
  • Ορίζουμε, επίσης, ότι όποιος αγοράζει συντελεστή, θα οφείλει να καταβάλει στον δήμο ένα επιπλέον 5% που θα προορίζεται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.

  6.Επιταχύνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών και ενισχύουμε την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης. Πλέον το σύνολο των οικοδομικών αδειών εκδίδεται αυτόματα ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες εγκρίσεις.

  • Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των οικοδομικών αδειών κατηγορίας 1 και 2 θεσμοθετούμε ελαφριά διαδικασία υποχρεωτικής προέγκρισης. Κατά τη διαδικασία αυτή η υπηρεσία ελέγχει κάποια βασικά στοιχεία της άδειας και στη συνέχεια η άδεια εκδίδεται –με ευθύνη φυσικά του μηχανικού- με το πάτημα ενός κουμπιού.
  • Πρόκειται για ψηφιακή τομή που εξοικονομεί στους πολίτες χρόνο και χρήματα. Επιπλέον, διασφαλίζεται περαιτέρω η διαφάνεια καθώς περιορίζεται σημαντικά η επαφή με τη δημόσια διοίκηση.

  7. Εισάγουμε καινοτόμα πολεοδομικά εργαλεία στο πλαίσιο του νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Συγκεκριμένα, δίνουμε στους ιδιοκτήτες κίνητρα για «απόσυρση» κτιρίων προκειμένου να ανανεωθεί το κτιριακό δυναμικό, ενώ το κράτος αποκτά τη δυνατότητα απαλλοτρίωσης ορόφων. Πρόκειται για μέτρα που θα οδηγήσουν, για παράδειγμα, στο «χαμήλωμα» κτιρίων σε ευαίσθητες περιοχές, χωρίς κόστος για το δημόσιο και με δίκαιη αποζημίωση των ιδιοκτητών.

  8. Εξορθολογίζουμε το σύστημα ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, με στόχο την προστασία της περιουσίας των πολιτών που παραμένει σήμερα όμηρος της γραφειοκρατίας.

  • Συγκεκριμένα, προβλέπουμε την αυτοδίκαιη άρση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων εάν παρέλθει μεγάλο διάστημα από την υποβολή τους.
  • Ορίζουμε επίσης ότι μια ρυμοτομική απαλλοτρίωση μπορεί να επανεπιβληθεί μόνο μία φορά.
  • Έτσι απελευθερώνουμε τους ιδιοκτήτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια ατέρμονη διαδικασία επανεπιβολής ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων της περιουσίας τους.

  9. Κτίρια που κατασκευάζονται με υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης θα δικαιούνται επιπλέον συντελεστή δόμησης. Η παρέμβαση αυτή συνδυάζεται με άλλες πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ που προωθούν την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή εξοικονόμηση.

  10. Ορίζουμε ότι το πρόστιμο που θα πληρώνει κάποιος για εκπρόθεσμη δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο θα εξαρτάται πλέον όχι μόνο από την αξία του ακινήτου, αλλά και από το χρόνο της καθυστέρησης. Το ύψος του εν λόγω προστίμου θα κυμαίνεται από τα 300 στα 2000 ευρώ ανάλογα με την αξία του ακινήτου και θα προσαυξάνεται ανάλογα με τη χρονική καθυστέρηση της δήλωσης. Είναι ένα μέτρο για να ολοκληρωθεί επιτέλους η κτηματογράφηση στη χώρα μας.

  11. Τέλος, δίνουμε κίνητρα για ενίσχυση της προσβασιμότητας των κτιρίων για τους συνανθρώπους μας με αναπηρίες. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης κατασκευών, όπως ειδικές ράμπες εκτός της ρυμοτομικής γραμμής, αλλά και την προσθήκη ανελκυστήρων σε κτίρια, όπου δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στην αρχική οικοδομική άδεια. Ακόμη, κατασκευές που εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες (πλατύσκαλα, ανελκυστήρες) δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης. Αυτές οι ρυθμίσεις εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια του ΥΠΕΝ να καλύψει η χώρα μας το χαμένο έδαφος σε αυτόν τον τομέα και να εξασφαλίσει ότι κανένας συμπολίτης μας δεν θα νιώθει αποκλεισμένος στην καθημερινότητά του.

  Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ. Δημήτρης Οικονόμου ανέφερε ότι: «Με τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, επιχειρείται η επιτάχυνση και βελτίωση του χωρικού σχεδιασμού. Δεν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που θα μείνει στα χαρτιά, όπως μέχρι σήμερα έχει συμβεί με πλήθος παλαιότερων διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας. Είμαστε έτοιμοι με την ψήφισή του να βάλουμε αμέσως μπροστά.

  Στο πλαίσιο της βελτίωσης του σχεδιασμού, τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια εμπλουτίζονται με νέα αντικείμενα, προσαρμόζοντας την ελληνική νομοθεσία σε βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κεντρικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η πρόβλεψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

  Επιπλέον, καθιερώνεται ένα ενιαίο καθεστώς οριοθέτησης των οικισμών με απλούστερη από τη σημερινή διαδικασία και με όλα τα θεσμικά και περιβαλλοντικά εχέγγυα.

  Βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου θα ενεργοποιηθούν άμεσα, μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα, που έχουν ήδη διαμορφωθεί και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. Πέρα από το πρόγραμμα εκπόνησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, που έχει ήδη ανακοινωθεί, θα τρέξει ένα πρόγραμμα ταχύρρυθμου καθορισμού ορίων οικισμών, καθώς κι ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για δημοτικούς δρόμους.

  Ως σημαντικό εργαλείο επιτάχυνσης, εισάγεται ο θεσμός του μητρώου πιστοποιημένων ιδιωτών αξιολογητών των πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων, που θα μειώσει κατακόρυφα τους τεράστιους χρόνους που απαιτούνται σήμερα, φτάνοντας τα 12-15 χρόνια και καθιστώντας τελικά τα σχέδια ανεπίκαιρα.

  Για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια, βάζουμε φρένο στην εκτός σχεδίου δόμηση. Σήμερα, δίνεται δυνατότητα οικοδόμησης σε περιοχές χωρίς σχέδια χρήσεων γης και με συντελεστές συχνά πιο ευνοϊκούς από ότι συμβαίνει στα σχέδια πόλης και τις άλλες οργανωμένες μορφές ανάπτυξης.

  Η κατάργηση όλων ανεξαιρέτως των παρεκκλίσεων, μετά από μεταβατική περίοδο 2 ετών, και η άμεση μείωση των συντελεστών δόμηση αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες τομές στην ελληνική πολεοδομία, αντιστρέφοντας τη φαύλη ελκυστικότητα της εκτός σχεδίου δόμησης έναντι της οργανωμένης».

  Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης υπογράμμισε ότι: «Με το χωροταξικό / πολεοδομικό νομοσχέδιο αναμορφώνεται ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας, ενώ το σύνολο των οικοδομικών αδειών θα εκδίδεται σχεδόν αυτόματα. Παράλληλα όμως θα διενεργούνται υποχρεωτικά δειγματοληπτικοί έλεγχοι της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των οικοδομικών αδειών.

  Επιπλέον, με την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού συγκεκριμενοποιούνται και αντιμετωπίζονται προβλήματα διερμηνειών που έχουν ανακύψει με αντιφατικά έγγραφα μεταξύ των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου στις διοικητικές πράξεις που θα εκδίδουν, ενώ οι πολίτες να αντιμετωπίζονται με τους ίδιους κανόνες και χωρίς παρερμηνείες, σε όλη την επικράτεια.

  Τέλος, δίνονται σημαντικά κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής με απομείωση καθ' ύψος υφιστάμενων κτιρίων, επίσπευση των διαδικασιών απαλλοτριώσεις για κοινόχρηστους και κοινωφελής χώρους, ενώ ενισχύεται η προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα με την καθιέρωση ειδικών διατάξεων για την «κάθετη» μετακίνηση δηλαδή την πρόσβαση αρχικά στο ισόγειο και εν συνεχεία στους ορόφους των κτηρίων.  User Feedback
   εχει πολλες αλλαγες

  να δουμε τι ισχυει για τα 4 στρ. τυφλα και για την ζωνη

  και  για τον σδ....στα εκτος σχεδιου

   

  αλλα η "διαβουλευση" δεν "ανοιξε" στο σαιτ του υπουργειου

  Κανω λαθος?

  http://www.ypeka.gr/el-gr/

  Η τελευταια διαβουλευση ειναι αυτη

  Δημόσια Διαβούλευση για Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων East Plaza

  Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας 160 -162 & 25ης Μαρτίου, 54646, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 305100) ως υπηρεσία αρμόδια για τη μέριμνα έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την τροποποίηση των ισχυουσών πολεοδομικών ρυθμίσεων στην έκταση του κέντρου East Plaza στη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.4.2 της με αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-8-2006 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  α. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Σχεδίου προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473, Αθήνα, [email protected]), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

   

   

  Edited by dimitris GM

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  44 λεπτά πριν, kan62 said:

  Το κείμενο του νομοσχεδίου :

  ....

  έλεος... ανακατεύουν πάλι όλη την τράπουλα.....

  Από εκτός σχεδίου μέχρι ΝΟΚ και διαδικασίες έκδοσης  οικοδομικών αδειών....

  τα τελευταία 7-8 χρόνια τα έχουν αλλάξει τροποποιήσει συμμαζέψει αρκετές φορές..... και κάθε φορά έχουμε σε λίγους μήνες άλλες 1000 σελίδες ερμηνευτικών κλπ κλπ.....

  Τεσπά.... καλά διαβάσματα πάλι... και όλοι ξέρουμε ότι και ένα , ή μια άνω τελεία αλλαγή να υπάρχει θα έχει μερικές δεκάδες ερμηνείες μέχρι να κάτσει ο κουρνιαχτός.....

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  αν ισχύσει η άμεση μείωση του συντελεστή δόμησης στα εκτός σχεδίου, θα προβλεφθεί κάτι άραγε για τις περιπτώσεις που εκκρεμούν στα ΣΑ και γενικώς στις διάφορες υπηρεσίες για εγκρίσεις?

   

  3 ώρες πριν, kan62 said:

  Έπρεπε να το περιμένω ... ακόμα και στα πολεοδομικά, οι οικισμοί θα διακρίνονται πλέον σε προ και μετά ΠΑΣΟΚ.

  το κορυφαίο σχόλιο εδώ και μήνες! γέλασα με την ψυχή μου!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  29 λεπτά πριν, berti said:

  αν ισχύσει η άμεση μείωση του συντελεστή δόμησης στα εκτός σχεδίου, θα προβλεφθεί κάτι άραγε για τις περιπτώσεις που εκκρεμούν στα ΣΑ και γενικώς στις διάφορες υπηρεσίες για εγκρίσεις?

   

  Συνηθως οι αλλαγες δεν ισχυουν για υποθεσεις οπου εχει υποβληθει πληρης φακελλος

  " Συγκεκριμένα, μειώνουμε κατά 10% (κατά μέσο όρο) τους συντελεστές δόμησης στην εκτός σχεδίου δόμηση. Ειδικά στη βιομηχανία, η μείωση αυτή ανέρχεται στο 33%"

  Ούτε ειναι "ξακαθαρο" οτι η διετια δεν αφορα το παραπανω.

  Εξ αλλου υπαρχει και η διαβουλευση

  [εκτος  αν ειναι σαν τον 4495 οπου εγιναν 3000 σχολια και δεν τα ειδε κανενας....]😁
   

  Edited by dimitris GM

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Έχω την εντύπωση ότι κάπου στο κείμενο ανέφερε ότι η μείωση συντελεστή θα έχει άμεση εφαρμογή. 

  Αν έχεις κατάθεση φάκελο για προεγκριση, λαμβάνεις τα τρέχοντα ή όχι...? Έχω κουβέντα μιας εβδομάδας για μια άδεια εκτός σχεδίου.... Είχα την ελπίδα ότι θα το πάνε από Σεπτέμβρη... Ξαφνικό άγχος... 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  οταν αναρτησουν την διαβούλευση

  θα γραφει και πότε τελειωνει

  Προκειται για νομοσχεδιο περίπλοκο και πολυσχιδές...

  Με τοσες παρεμβασεις που θα γινουν,  θα δοσουν και μια σχετικη παραταση 

  Μετα  οι "αρμοδιοι" θα μελετησουν τις προτασεις της διαβουλευσης

  Μεχρι να ψηφισθει.......εσυ θα εχεις χτισει το καραγιαπί και θα εχεις αρχισει  και τα τουβλα.🙂

   

   

  Edited by dimitris GM

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  4 ώρες πριν, Elounda said:

  Παρέκκλιση είναι και τα 4 στρέμματα χωρίς πρόσωπο. Όχι μόνο τα 750 1200 2000.Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ιδιοκτήτες τι προτείνουν. Οταν θα το πάρουν τότε ειδικά στην Κρήτη θα γίνει πόλεμος 

  Σελίδα 34 του νομοσχεδίου άρθρο 28. Σοβαρό ζήτημα και πάλι το πρώτο κείμενο του νομοσχεδίου είναι ασαφές ως προς τι θα χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος χώρος. Η συνέχεια της πολεοδομικής νομοθεσίας ορίζει ότι ο παλιός κανόνας αρτιότητας οφείλει να γίνει παρέκκλιση. Στην χειρότερη περίπτωση ο κανόνας 4.000 τμ και 25 μ πρόσωπο σε αναγνωρισμένο προ 23 δρόμο, δρόμο διανομής κλπ. Τα γήπεδα 4.000 τμ δεν τόλμησαν να τα πειράξουν ούτε τα ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ και ας μην είχαν πρόσωπο σε δημοτική οδό. Μήπως  όλα αυτά μεταφράζονται σε ευσεβείς πόθους. Μου θυμίζει διαβούλευση προ Ν. 4495 με τότε αναφορές για υποχρέωση βεβαίωσης μηχανικού σε μισθώσεις, πλειστηριασμούς και αποδοχές κληρονομιάς. Στο τέλος δεν πέρασε τίποτα από αυτά.

   
   
  Άρθρο 28 
  Διατάξεις γενικής εφαρμογής στην εκτός σχεδίου δόμηση 
   
  1. Για τις ανάγκες της εκτός σχεδίου δόμησης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, με 
  ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000 τετραγωνικά μέτρα
  , πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική 
  οδό κατηγορίας Α ή σε κοινόχρηστο χώρο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) μ.
  και ελάχιστο βάθος 
  πενήντα  (50)  μ.
   Ειδικά  για  χρήσεις  της  περίπτωσης  15.  Τουριστικά  καταλύµατα,  εγκαταστάσεις 
  ειδικής τουριστικής υποδοµής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014) της παραγράφου 
  ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) το ελάχιστον εμβαδόν που πρέπει να έχουν τα γήπεδα, 
  ώστε να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, είναι 8.000 τ.μ.. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια και 
  οικοδομήσιμα  γήπεδα  εμβαδού  κάτω  των  8.000  τ.μ.  και  ελάχιστου  εμβαδού  4.000  τ.μ.  για  την 
  ανέγερση  ξενοδοχειακών  καταλυμάτων,  εφόσον  πληρούν  ενεργειακά,  περιβαλλοντικά  ή 
  πολεοδομικά  κριτήρια  που  ορίζονται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας 
  προϋποθέσεις. 
  2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν στο ελάχιστο πρόσωπο δεν ισχύουν 
  για την ανέγερση εγκαταστάσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δραστηριοτήτων της περ. 24 της 
  παρ. ΙΙ του άρθρου 1 π.δ. 59/2018, εφόσον εξυπηρετούνται από αγροτικούς ή δασικούς δρόμους, 
  καθώς  και  ορειβατικών  καταφυγίων,  η  ανέγερση  των  οποίων  επιτρέπεται  και  σε  γήπεδα  που 
  εξυπηρετούνται αποκλειστικά από μονοπάτια. 
  3. Κατ' εξαίρεση της προϋπόθεσης περί προσώπου που τίθεται στην παρ. 1, θεωρούνται άρτια και 
  οικοδομήσιμα  και  εφόσον  έχουν  πρόσωπο  σε  δημοτική  οδό  κατηγορίας  Β,  γήπεδα  στα  οποία 
  ανεγείρονται

  α. Ξενοδοχεία ιδιαιτέρως αναβαθμισμένα ή αναβαθμισμένα, κατά την έννοια του άρθρου 108,  
  β. Εμπορικές αποθήκες,  
  γ. Κτίρια και εγκαταστάσεις των εξής ειδικών χρήσεων της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018: 
  αα. νοσοκομεία (περιφερειακά και γενικά) και νοσοκομεία - κέντρα υγείας της περ. 8.2.1, 
  ββ. ιδιωτικές κλινικές της περ. 8.2.2, 
  γγ.  κτίρια  εμπορικών  καταστημάτων  της  περ.  10,  και  αμιγών  κτιρίων  γραφείων,  η  μέγιστη 
  εκμετάλλευση, 
  δδ. κέντρα δεδομένων (Data Centres) της περ. 21.Α, 
  εε. επαγγελματικά εργαστήρια της περ. 22, 
  στστ. βιοτεχνικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περ. 23,   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  καπου λέει ότι με μεταφορα συντελεστη δόμησης δεν τακτοποιούνται αυθαίρετα. Αυτο σημαίνει ότι η κατηγορία 5 σταματά τελειως 30/9? 

  Η μιση Ελλάδα κατηγορία 5 είναι!!!!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Η συζήτηση για τον ΝΟΚ συνεχίζεται εδώ :

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.