Jump to content
 • Novatron
 • kan62
  kan62

  Δημοσίευση Ν.4546/18 με τροποποιήσεις του Ν.4495/17

   Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 101Α/2018 που περιέχει το ν.4546/2018 :

  Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις και

  Στα άρθρα 34 και 45 τροποποιήσεις του ν.4495/2017.

  ν4546_2018.pdf


  • Like 3
  • Thanks 4
  • Upvote 7


  User Feedback
  Παράθεση

  σ. 8357. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται
  εφ’ άπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

  Καινούριο αυτό νομίζω....

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 100 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ ,εφαρμόζεται συντελεστής 0,50.»

  εδω τι εννοει ο ποιητης? οτι αν ειναι πανω απο 50τ.μ. το αυθαιρετο υπογειο δεν παιρνει μειωτικο?

  Στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 προεδρι- κού διατάγματος και για τις οποίες βεβαιώνεται από την Τεύχος Α’ 101/12.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8357 αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης η απώλεια του φακέλου της οικοδομικής άδειας, είναι δυνατή η προσάρτηση αντί των αντιγράφων των σχεδίων του φακέλου της άδειας, αντιγράφων των σχεδίων ως προσαρτήθηκαν στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, εφ’ όσον η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης.».

  και δευτερον και αρκετα σημαντικο. αν ειναι προ του 83 χαμενος φακελος δεν κανουμε ανασυσταση και ελεγχουμε βαση των σχεδιων της συστασης?

   

  Edited by kostavros

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  2 λεπτά πριν, kostavros said:

  γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 100 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ, εφαρμόζεται συντελεστής 0,50.» εδω τι εννοει ο ποιητης? οτι αν ειναι πανω απο 50τ.μ. το αυθαιρετο υπογειο δεν παιρνει μειωτικο?

  Τα 50 τ.μ. αναφέρονται μόνο στα "μπλέ"..... Απλώς είναι κακογραμμένο (όπως όλα τους).

  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  εχεις δικιο ΙΑΣΟΝΑ. ομολογω τρομαξα λιγο.. επιτελους βγαλανε και αυτο για τους ισογειους βοηθητικους. Στο δευτερο εχεις αποψη?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  16 λεπτά πριν, kostavros said:

  Στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγματος και για τις οποίες βεβαιώνεται από την Τεύχος Α’ 101/12.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8357 αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης η απώλεια του φακέλου της οικοδομικής άδειας, είναι δυνατή η προσάρτηση αντί των αντιγράφων των σχεδίων του φακέλου της άδειας, αντιγράφων των σχεδίων ως προσαρτήθηκαν στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, εφ’ όσον η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης.».

  και δευτερον και αρκετα σημαντικο. αν ειναι προ του 83 χαμενος φακελος δεν κανουμε ανασυσταση και ελεγχουμε βαση των σχεδιων της συστασης?

  Μικροσαχλαμαρίτσες είναι! Δηλαδή, λέει πως αν δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες σε ένα ακίνητο για το οποίο έχει εκδοθεί ΟΑ πριν το 83, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σχέδια της σύστασης ΟΙ σε αυτό. Που όμως να προσαρτηθούν (χρησιμοποιηθούν);;; Υποθέτω σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη διαδικασία.... Π.χ. έκδοση βεβαίωσης μηχανικού για εγγραφή εμπράγματου δικαιώματος, μεταβίβαση, έκδοση ΟΑ προσθήκης κ.λπ., απόκτηση ταυτότητας κτιρίου κ.λπ. 

   

  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Πάντως αναφέρει ότι για βεβαίωση δε δινεις αν εισαι στην περίπτωση 1 και 2 του αρθρου 81, αλλά και αν είσαι στην περίπτωση του β γ και δ της παραγραφου 3:

  Παράθεση

  1.α) Αυθαίρετη κατασκευή ορίζεται κάθε κατασκευή ή
  εγκατάσταση, η οποία εκτελείται ή έχει εκτελεστεί χωρίς
  την απαιτούμενη οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυ-
  τής ή κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών δι-
  ατάξεων ή με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε.
  β) Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ορίζεται κάθε μεταβολή
  της χρήσης για την οποία δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη
  οικοδομική άδεια (άδεια δόμησης).

  3)

  β) η αλλαγή χρήσης χώρων του κτιρίου από κύρια σε
  άλλη επιτρεπόμενη στην περιοχή χρήση, χωρίς την απαι-
  τούμενη οικοδομική άδεια σε εντός σχεδίου και ορίων
  οικισμών,
  γ) η αλλαγή χρήσης χώρων του υπογείου από βοηθη-
  τική σε κύρια, καθ’ υπέρβαση του συντελεστή δόμησης,
  εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις υπογείου χώρου,
  δ) η μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών του δια-
  γράμματος δόμησης/κάλυψης (κάλυψη, δόμηση, ύψος),
  σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) και έως τα πενή-
  ντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.),

  Αφηνει εκτός της ΕΕΜΚ,  της κατασκευες περαν του κτηριοδομικου και την κατηγορια 3

   

  Δεν τον εχω δει σωστά, διορθώστε με αν κανω λαθος

   

  Επίσης η περίπτωση α της παραγραφου 3 τι αφορα;

  Παράθεση

  α) κάθε κατασκευή που έχει εκτελεστεί κατά παράβα-
  ση εκδοθείσας οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, με
  την οποία δημιουργούνται χώροι κύριας η βοηθητικής
  χρήσης χωρίς να μεταβάλλονται τα στοιχεία της κάλυ-
  ψης, της δόμησης, του ύψους και του όγκου του διαγράμ-
  ματος κάλυψης/δόμησης, και δεν θίγονται στοιχεία του
  φέροντα οργανισμού,

   

  Edited by Thodoris4

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  ΆΡΘΡΟ 34, ΠΑΡΑΓΡ. 27 α) (σελ. 8356)

  «α) Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβί-

  βαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνη-

  το στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή κατά

  την παράγραφο 1α του άρθρου 81, ή έχει εγκατασταθεί

  αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κατά την παράγραφο 1β του

  άρθρου 81, ή έχει εκτελεστεί πολεοδομική παράβαση

  των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ της παραγράφου 3 του άρ-

  θρου 81.

  Το έχω γράψει και αλλού: Έτσι όπως είναι γραμμένο κατά τη γνώμη μου εντάσσεται στην περίπτωση (α) η διαφορετική διαμερισμάτωση, η δημιουργία extra αποθήκης στο υπόγειο (εντός κάλυψης), καθώς και η κατάληψη κοινόχρηστου διαδρόμου και η ενσωμάτωσή του σε διαμέρισμα. Το κάθε ένα από τα παραπάνω αποτελεί κατασκευή που έχει «εκτελεστεί κατά παράβαση εκδοθείσας οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, με την οποία δημιουργούνται χώροι κύριας η βοηθητικής χρήσης χωρίς να μεταβάλλονται τα στοιχεία της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους και του όγκου του διαγράμματος κάλυψης/δόμησης , και δεν θίγονται στοιχεία του φέροντα οργανισμού». Αλλά αυτή είναι η δική μου γνώμη. Αν αλλάξει το κείμενο της βεβαίωσης από: "δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας" σε: "δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους  του διαγράμματος κάλυψης/δόμησης" θα ήταν καλό για όλους και θα διευκόλυνε πολλές κολλημένες περιπτώσεις.

  Edited by yo4
  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  2 ώρες πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said:

  Μικροσαχλαμαρίτσες είναι! Δηλαδή, λέει πως αν δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες σε ένα ακίνητο για το οποίο έχει εκδοθεί ΟΑ πριν το 83, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σχέδια της σύστασης ΟΙ σε αυτό. Που όμως να προσαρτηθούν (χρησιμοποιηθούν);;; Υποθέτω σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη διαδικασία.... Π.χ. έκδοση βεβαίωσης μηχανικού για εγγραφή εμπράγματου δικαιώματος, μεταβίβαση, έκδοση ΟΑ προσθήκης κ.λπ., απόκτηση ταυτότητας κτιρίου κ.λπ. 

   

  Ρε παιδιά μιλάει για τροποποιησεις σύστασης κτιρίων προ 83. Απλό είναι.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  33. Το άρθρο 96 του ν. 4495/2017 τροποποιείται ως εξής: α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄, αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, κατοικιών ή μη σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφί- στανται πριν από το έτος 1975:»

  Πάμε τώρα...πως μετράμε "επίσημα" το ποσοστό για να δούμε επικρατούσα χρήση?????????

   β) Η υποπερίπτωση ιβιβ΄ της περίπτωσης γ΄ αντικα- θίσταται ως εξής: «ιβιβ) αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τ.μ. και μέσου ύψους έως 2,50 μέτρα,».

  τι εννοεί ο ποιητής "μέσου ύψους" ???

  γ) Στην παράγραφο β΄ διαγράφεται η φράση: «Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα κατηγορία, αν στο ακίνητο ή στην αυτο- τελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατα- σκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μετά την 1.1.1983.».

  κοινώς μπορώ να έχω φύλλο καταγραφής με άλλη κατηγορία ,έτσι?

  β) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 5 αντικα- θίστανται ως εξής: «α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση-κατασκευή της οικοδομής ή β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οικοδομής.». γ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Μετά την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά και οι δύο προϋποθέσεις με στοιχεία α και β της παραγράφου 5, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογρα- φική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης ορι- ζόντιας ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώσει τον υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος χώρο στην ορι- ζόντια ιδιοκτησία του. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.»

  αυτό που λογικά ερμηνεύαμε όλοι έφτασε μέσα Ιουνίου να μας το πούν επίσημα....

  και ΑΝ λέω ΑΝ είναι στο υπόγειο η επέκταση εξ' αρχής????πρέπει να έχει και άλλα υπόγεια ή δεν κάνει μονομερή τότε?

   

  Edited by sissy_arch

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.