Jump to content
 • Novatron
 • Featured
  Engineer

  «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» - Προδημοσίευση των βασικών σημείων του οδηγού και νέες ημερομηνίες

  Στην τελική ευθεία εισέρχεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα στις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια:

  Περιφέρεια

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων

  Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου

  30.11.2020

  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  02.12.2020

  Δυτικής Μακεδονίας

  04.12.2020

  Κεντρικής Μακεδονίας

  07.12.2020

  Θεσσαλίας

  09.12.2020

  Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

  11.12.2020

  Αττικής

  14.12.2020

  Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου

  16.12.2020

  Δυτικής Ελλάδας

  18.12.2020

   

  Πολυκατοικίες

  11.01.2021

   

  Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτά σήμερα στην ιστοσελίδα του (www.ypeka.gr) τα βασικά σημεία του Οδηγού του προγράμματος, ενόψει της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προκήρυξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ που θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

  Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος όχι μόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες, αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους, να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησής τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προαναφέρθηκε να εξοικειωθούν με τις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με τα προηγούμενα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Στο πλαίσιο αυτό, την προσεχή Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί helpdesk με γραμμές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για την καλύτερη προετοιμασία του κοινού.

  Υπενθυμίζεται ότι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους € 803 εκατ. (κατανεμημένους ανά περιφέρεια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί) και πόρους από το υφιστάμενο Ταμείο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων.

  Περιφέρεια

  Προϋπολογισμός Επιχορήγησης (€ εκατ.)

  Κρήτης

  31.0

  Β. Αιγαίου

  12.0

  Ν. Αιγαίου

  27.0

  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  74.0

  Δυτικής Μακεδονίας

  73.5

  Κεντρικής Μακεδονίας

  130.0

  Θεσσαλίας

  84.0

  Ηπείρου

  65.0

  Ιονίων Νήσων

  10.0

  Αττικής

  160.0

  Στερεάς Ελλάδας

  31.5

  Πελοποννήσου

  48.0

  Δυτικής Ελλάδας

  57.0

   

  O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Xατζηδάκης δήλωσε σχετικά:

  «Η προδημοσίευση του οδηγού του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σήμερα δείχνει ότι μπαίνουμε στην γραμμή της αφετηρίας για την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης που είχαμε ποτέ.Το γνωστό σε όλους «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ξεκινήσαμε με τον Κωστή Μουσουρούλη το 2009, μετατρέπεται σε «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».Απαντά στην αυξημένη έμφαση σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης που δίνεται πλέον τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Βασικές διαφορές με τα παλιά «Εξοικονομώ» είναι:

  -Η πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των 850 εκατ. ευρώ (υπενθυμίζω ότι όλα τα προγράμματα που «έτρεξαν» από το 2011 και μετά είχαν συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 1,3 δις. ευρώ)

  -Το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιδοτήσεων που φτάνει ακόμα και το 85% (95% στις λιγνιτικές περιοχές – ρήτρα δίκαιης μετάβασης), και συνδέεται για πρώτη φορά με την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

  -Η παράμετρος της ενεργειακής αυτονομίας, με εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων και παρεμβάσεις για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.

  Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύτερα προγράμματα εξοικονόμησης από το επόμενο έτος και μετά. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν υπαχθούν στο τρέχον πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους επόμενους κύκλους μαζί με άλλους ενδιαφερομένους, με νέες αιτήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο οι πόροι που εκτιμάται ότι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας έως και το 2023 θα ανέλθουν σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ ! Και στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και κεφάλαια από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027που θα διασφαλίσουν ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνουμε ένα πραγματικό άλμα στην ενεργειακή εξοικονόμηση, μια πράσινη πολιτική με σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο»

  Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα κτίρια στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ οι κατοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρακαθώς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού αποθέματος (79,1%). Το 83,82% των κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 1980 έχουν πολύ χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτίρια κατηγορίας Η), με τα πιο ενεργοβόρα κτίρια κατοικιών να είναι οι μονοκατοικίες.

  Αναφορικά με την ενεργειακή κατηγορία των κατοικιών, το μεγαλύτερο ποσοστό (66,83%) κατατάσσεται στις κατηγορίες Ε-Η, το 26,81% στις κατηγορίες Γ-Δ και μόλις το 6,36% στις κατηγορίες Α-Β. Είναι επομένως σαφές ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» (και τα προγράμματα που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια) αποτελούν κεντρικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών τον χρόνο για την επόμενη δεκαετία.

  Συμβάλλοντας, λοιπόν, στην υλοποίηση του ΕΣΕΚ το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» δρομολογείται με προσαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση των ωφελειών μέσω της αύξησης των πολιτών που μπορούν να λάβουν μέρος, καθώς και της απλοποίησης της πιστοποίησης των παρεμβάσεων. Έτσι, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

  Επισυνάπτονται:


  Πηγή: http://www.ypeka.gr/el-gr/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/ID/966/-30----------

  User Feedback

  Recommended Comments  Από τον Προ-οδηγό (Σελ. 22, σημείο (ι), 2η παράγραφος):

  Για τη μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, ανά επιφάνεια κουφώματος, δε λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη νυχτερινής μόνωσης, δηλ. ρολού-εξώφυλλου, ή επικαθήμενου κουτιού.

  Δηλαδή στα xml δεν θα βελτιώνουμε τον συντελεστή U του κουφώματος με τις σχέσεις 3.4 &  3.5 της ΤΟΤΕΕ 1.

  Αυτό δεν αντίκειται στην ΤΟΤΕΕ? Δηλ. έχουμε το δικαίωμα να μην εφαρμόσουμε την διόρθωση που επιβάλλει η παράγραφος 4.2.3.5 (σελ. 46874-5 του ΦΕΚ)??

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Δεν μιλά για το xml αλλά με πιο u θα διαλέξεις σε ποια κατηγορία κουφώματος. Λέει το απλό και λογικό που οι αλουμιναδες και οι εταιρείες δεν καταλαβαιναν

  Link to comment
  Share on other sites
  25 λεπτά πριν, george68 said:

  γιατι ;;; αφου πιάνεις ολο το κτιριο ...

  Στα χωνευτά κουφώματα δεν μπορείς να εμποδίσεις τον εξωτερικό αέρα να εισέλθει στο διάκενο πίσω από την εξωτερική πλευρά του τοίχου, άρα η εξωτερική θερμοπρόσοψη δεν προσφέρει τίποτε στις επιφάνειες αυτές και πρέπει να κάνεις μόνο εσωτερική. 

  Link to comment
  Share on other sites
  11 ώρες πριν, kan62 said:

  Λογικό δεν είναι ;

  Αν μπει απ' έξω δεν είναι σαν να την πετάς ;

  Εγώ και λογικό το βρίσκω και σωστό... οι εταιρείς προιόντων θερμοπρόσοψης και τα συνεργεία δεν ξέρω τί γνώμη θα έχουν:grin:...θα είναι μεγάλη τομή η απαγόρευση. Για να σπαμάρουμε λίγο, δεν αρκεί μόνο η εσωτερική θερμομόνωση προφανώς για να "κόψεις" τον αέρα, αλλά πρέπει η εσωτερική μόνωση να γυρίσει επάνω στον λαμπά και να καλύψει το αρμοκάλυπτρο του κουφώματος εφαπτόμενη στο βουρτσάκι του συρόμενου..άραγε είναι εφικτή αυτή η λύση?..βέβαια γεννάει άλλα προβλήματα η εσωτερική θερμομόνωση.. γενικώς τα χωνευτά κουφώματα, όπως έχει ειπωθεί εδώ και χρόνια, πρέπει να εγκαταλειφθούν.

  Edited by pirsogiannis
  Link to comment
  Share on other sites

  Εντάξει τώρα πλάκα κάνετε ? Δηλαδή αν μονωθεί η εξωτερική πλευρά στο χωνευτό και μπει ένα σούπερ κούφωμα με χαμηλό U δεν μονώνεται το κτίριο επειδή θα φεύγει λίγο ο αέρας από το πλάι ? Ας φροντίσουν να μονώνεται καλά εκείνο το σημείο. Για μένα τα χωνευτά είναι τα καλύτερα κουφώματα από άποψης λειτουργικότητας. Στην τελικήκαι τα επάλληλα άμα το πάμε έτσι έχουν διαρροή αέρα μεταξύ των δύο φύλων. 

  Link to comment
  Share on other sites

  Λοιπόν συγκεντρώνω τα πρώτα σημαντικά του οδηγού.

   

  1) Διαφορετικός επιθεωρητής Α' και Β' ΠΕΑ. Δηλαδή και με το ζόρι άξιζε τόσο καιρό όλη αυτή η ιστορία τώρα μας βγάζουν το ένα ΠΕΑ ή τέλος πάντων μας βάζουν σε μία ηλίθια διαδικασία να βρούμε γνωστό να σφραγίσει το δεύτερο ΠΕΑ και να του δίνουμε μερίδιο! 

  2) Θέλει αναβάθμιση......3 κατηγορίες !!! Δηλαδή τα κλασσικά διαμερίσματα με τα κουφώματα και τον ηλιακό το ξεχνάνε ! Τεράστια αλλαγή που δεν την έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος.

  3) Εσωτερική θερμομόνωση μόνο για χωνευτά κουφώματα...Δηλαδή οκ πρακτικά αυτό πως θα γίνει ? Θα πάει ο άλλος μέσα στο σπίτι να γεμίσει γυψοσανίδες ? Χαζομάρες.

  4) Αλλάξανε τους προυπολογισμούς για A/C. Μειώσανε τα 700 των αυτοματισμών λέβητα σε 600. Αλλάξανε προυπολογισμό ηλιακού με τα λίτρα πάει πλέον.

  5) Για μέγιστο επιλέξιμο προυπολογισμό βάλανε έναν περίεργο τύπο που βγαίνει από την "εκτυιμώμενη πρωτογενή ενέργεια του Α' ΠΕΑ".

  6) Νομίζω αυξήσαν κατά πολύ τις αμοιβές των ΠΕΑ. Ο σύμβουλος πήγε 350 από 250.

  Link to comment
  Share on other sites

  Καθόλου περίεργος δεν είναι ο τύπος, είναι 1,20*την εξοικονόμηση ενέργειας με βάση τις παρεμβάσεις που προτείνεις. Π.χ αν εξοικονομείς με τις παρεμβάσεις 250kwh σε σπίτι 100μ2, ο max προυπολογισμός είναι 1,2*250*100 = 30.000 ευρώ. Όχι δεν σου κάνουμε καθόλου πλάκα, βάλε το χέρι σου στο βουρτσάκι (αν υπάρχει ακόμα) από ένα συρόμενο και θα έχεις την απάντηση μόνος σου. Είπαμε η εσωτερική θερμομόνωση έχει κι αυτή τα θέματα της, υγροποίηση στα μεταλλικά μέρη-εσωτερικές εργασίες-μείωση χώρου-μη εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας των δομικών στοιχείων του τοίχου, αλλά αν δεις θερμογραφία εξωτερικής θερμομόνωσης τούμπανο σε συρόμενο χωνευτό θα καταλάβεις τί εννοώ. Και όχι, δεν είμαι πουριτανός κι εγώ έχω κάνει θερμοπροσόψεις με χωνευτό, εν γνώση μου ότι εκεί υπάρχει θέμα.

  Link to comment
  Share on other sites

  Γενικά πολέμησαν το μ ικρό γραφείο και ευνοούν τα γραφεία με πολλούς μηχανικούς - σφραγίδες. Γιατ αυτο αυξήσαν ψίχουλα την αμοιβή μπροστα στην ζημιά που σου κάνουν. Διότι μην μας πούν ότι περιμένουν ποτέ το 2ο ΠΕΑ να το βγάλει άσχετος μηχανικός. Αυτο που έκανα με το 2ο ΠΕΑ είναι εκδικητικό, επικίνδυνο αν τηρηθεί , και οδηγεί ώστε τα πάντα να βγούν κουλουβάχατα. Αν τηρούνταν τότε δεν θα υπήρχε κανενα σωστό 2ο ΠΕΑ. Γιατι ο 2ος θα έβλεπε ένα έτοιμο κτίριο που δεν θα είχε μετρήσει ποτέ πρίν και άρα ότι θές θα μπορούσε να περάσει ο αλουμινάς και ο μονωσάς με μαιμού τιμολόγια. Ενώ ο 1ος μηχανικός θα γνώριζε τα πάντα. Είναι άκρως επικίνδυνο , απαξιωτικό και άσχετο αυτο με τα 2 ΠΕΑ. ΑΝ τους έστελνες να βγάλουν ένα εξοικονομώ σε DEMO εκδοση , μόλις το έκαναν (2 ξεχωριστοί απο αυτούς μηχανικοί), αμέσως θα απέσυραν την διάταξη. Είναι ότι χειρότερο.

  Ο κόφτης με τον τύπο πιά αποκλείει όλα τα ενδιάμεσα διαμερίσματα , μετα το 1980. Αυτά τελείωσαν. Επίσης τιμωρεί τα αλουμίνια πιό πολύ απο οτιδήποτε. Τα αλουμίνια με δυσκολία θα μπαίνουν πιά.

  Ο΄σο για τίς 3 κατηγορίες θα το έλεγα ασχετοσύνη. Αλλά μπά, αυτό που ε΄καναν  με το 2ο ΠΕΑ δείχνει ξεκάθαρα ότι έχουν αντίληψη . Γιατί μην τρελαθούμε είναι εξοργιστικό να μην λαμβάνεται υπόψιν σε ποιό σημείο βρίσκεσαι μέσα σε μία κατηγορία. Μπορείς να εξοικονομήσεις ακόμα και 2πλασια ενέργεια απο κάποιον άλλο και να μείνεις απ΄΄εξω.

  Ηθελε προσπάθεια να κάνεις τόσα πολλά λάθη μαζί.

  Edited by katrmp
  Link to comment
  Share on other sites
  3 ώρες πριν, nik said:

  ........... ..................Δηλαδή αν μονωθεί η εξωτερική πλευρά στο χωνευτό και μπει ένα σούπερ κούφωμα με χαμηλό U δεν μονώνεται το κτίριο επειδή θα φεύγει λίγο ο αέρας από το πλάι ? ........................

  Αυτό το "λίγο" είναι σαν το "ολίγον έγκυος" ;😄😄😄

  Link to comment
  Share on other sites

  Το κατασκευαστικό πρόβλημα του να κάνεις εσωτερική μόνωση στο σπίτι είναι πολύ σημαντικότερο από τη διαρροή στο βουρτσάκι οπότε ναι είναι ολίγον έγκυος γιατί η άλλη λύση (εσωτερική μόνωση) είναι ανεφάρμοστη στις περισσότερες περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε πόσες αλλαγές απαιτούνται απόμετακίνηση καλοριφέρ, νέα σοβατεπιά, μείωση διαστάσεων σπιτιού, νέα γύψινα οροφής, αλλγή σε όλες τις μπρίζες που είναι σε εξωτερικό τοίχο κτλ επειδή θα διαρρέει ο αέρας από το βουρτσάκι! Ήμαρτον.

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.