Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Ελέγχουμε τη νομιμότητα του κτιρίου και μετά εκδίδουμε άδεια μικρής κλίμακας


  Πολλές εργασίες, κυρίως μικροεπισκευών, εκτελούνται με άδεια δόμησης μικρής κλίμακας, που είναι ποιο γρήγορη και ποιο οικονομική από τις άδεια δόμησης. Βασική προϋπόθεση όμως, για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας είναι η πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου.

  Γι’ αυτό θα πρέπει οι πολίτες και οι μηχανικοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεδομένου ότι οι άδειες πλέον εκδίδονται ηλεκτρονικά με το πρόγραμμα e- adeies και τηρείται αρχείο. Έτσι εύκολα θα εντοπίζεται στο άμεσο μέλλον, αν εκδόθηκε άδεια μικρής κλίμακας σε ένα κτίριο και στη συνέχεια το ίδιο κτίριο υπάχθηκε σε νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων. Επομένως καλό είναι να γνωρίζουμε αν επιτρέπεται να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας στο ακίνητό μας, για να μην έχουμε το φόβο να κριθούν οι εργασίες αυθαίρετες και έρθουμε αντιμέτωποι με πρόστιμα από την Πολεοδομία.

  • Πότε μπορεί να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας;

  Επιτρέπεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εφόσον:

  α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,

  β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:

  1. σε δάσος,
  2. σε ρέμα,
  3. σε αιγιαλό ή σε παραλία,
  4. σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση,
  5. σε περιοχή απολύτου προστασίας,
  6. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,
  7. σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα,
  8. σε θεσμοθετημένη παρόδια στοά,
  9. εντός ορίων διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

   

  • Τι γίνεται με τα ρυμοτομούμενα κτίσματα;

  Στα ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν πρόκειται να στεγαστούν υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
  • Για επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,
  • Για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
  • Για απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης.

   

  • Τι νομιμότητα πρέπει να έχει ένα κτίσμα για να μπορεί να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας;
  1. να έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια ή αναθεώρηση και σύμφωνα με τους όρους αυτής,
  2. να έχει γίνει η νομιμοποίηση του
  3. να έχει κτιστεί πριν από την έγκριση του σχεδίου πόλης και οποιουδήποτε κανονισμού δόμησης της περιοχής
  4. να έχει κτιστεί πριν από το 1955 ή να έχει εξαιρεθεί από κατεδάφιση με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (νόμος Τρίτση) και μόνο για το τμήμα που δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του εάν αυτές είναι ευνοϊκότερες,
  5. για κτίριο που έχει χαρακτηρισθεί νεότερο μνημείο ή διατηρητέο είτε στο σύνολο, είτε σε τμήμα του,
  6. για κτίριο που έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια και έχει πρόσωπο σε οικοδομική γραμμή που βρίσκεται απέναντι από οικοδομικό τετράγωνο στα ακραία σημεία του σχεδίου και με τους όρους δόμησης του απέναντι οικοδομικού τετραγώνου.
  7. για κτίριο ή τμήμα κτιρίου που έχει υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών. Στην περίπτωση της τακτοποίησης θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου.

  Προσοχή! Σε περιπτώσεις ρυμοτομούμενων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό (συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του ρυμοτομούμενου τμήματος σε κοινή χρήση).

  • Εγώ έχω άδεια για την κατοικία μου. Πώς θα ξέρω ότι έχει τηρηθεί η οικοδομική άδεια, για να προχωρήσω στην έκδοση άδειας μικρής κλίμακας;

  Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό, ο οποίος θα κάνει αυτοψία στο ακίνητο και θα εξετάσει αν τηρήθηκαν τα σχέδια (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές) της οικοδομής. Ο μηχανικός για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας, υποβάλλει βεβαίωση – τεχνική έκθεση στην πολεοδομία, στην οποία δηλώνει ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις (δάσος, ρέμα, αιγιαλός κλπ) και ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς και ότι το κτίριο είναι νόμιμο ή έχει γίνει τακτοποίηση, με ειδική αναφορά στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία (αριθμός οικοδομικής άδειας, βεβαίωση του μηχανικού ότι το κτίσμα προϋφίσταται του έτους 1955 ή την ενδεχόμενη τακτοποίηση του αυθαιρέτου).

  • Έχω μία μονοκατοικία που είναι νόμιμη και στον ακάλυπτο έχτισα και μια αυθαίρετη αποθήκη. Μπορώ να βγάλω άδεια για επισκευή μόνο της νόμιμης κατοικίας;

  Όχι. Είναι σαφές ότι για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, απαιτείται η πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου, που είναι το έδαφος με όλα τα συστατικά του μέρη, δηλαδή όλα τα οικοδομήματα.

  • Γίνεται έλεγχος στην εκτέλεση των εργασιών;

  Η άδεια μικρής κλίμακας εκδίδεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και ελέγχεται από την πολεοδομία. Η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια μικρής κλίμακας γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και την επίβλεψη του μηχανικού, χωρίς να γίνεται έλεγχος από την πολεοδομία και από ελεγκτή δόμησης.

  Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) όμως, γνωστοποιεί την άδεια στο αρμόδιο τμήμα των Οικοδομικών του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).

  • Τι πρέπει να προσέχει ο ιδιοκτήτης;

  Σε περίπτωση που πέρα των δηλωθέντων εργασιών εκτελεσθούν και εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης και γίνει καταγγελία στη Πολεοδομία, το κτίριο είναι αυθαίρετο και καταλογίζονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα από την Πολεοδομία.

  Τέλος ο ιδιοκτήτης πριν ξεκινήσουν οι εργασίες πρέπει να προσέλθει στο Τμήμα Οικοδομών του ΕΦΚΑ, προκειμένου να κάνει την απογραφή του έργου και στη συνέχεια να ασφαλίσει τους οικοδόμους που θα απασχοληθούν, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.

  Της Γραμματής Μπακλατσή,

  Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού


  Πηγή: https://www.taxydromos.gr/  Engineer
  • Like 2

  User Feedback

  Recommended Comments  Καλημέρα, τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και εκδίδουμε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακάς σε μία συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία; θα πρέπει να ελέγξουμε την νομιμότητα και των υπολοίπων; την νομιμότητα των κοινοχρήστων;

  Link to comment
  Share on other sites

  όπως βλέπεις έχει γίνει αριστοτεχνική ανάλυση της κάθε περίπτωσης. προφανώς η Κα Μπακλατσή νομίιζει ότι η Ελλάδα έχει κτίσει μονοκατοικίες με μια αποθηκούλα αυθαίρετη

  Link to comment
  Share on other sites

  57 λεπτά πριν, ΧΡΗΣΤΟΣ_77 said:

  Καλημέρα, τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και εκδίδουμε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακάς σε μία συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία; θα πρέπει να ελέγξουμε την νομιμότητα και των υπολοίπων; την νομιμότητα των κοινοχρήστων;

   

  Ισχύει αυτό:

   

  Ν. 4495_2017 αρ.107.png

  Edited by Anton_civeng
  • Like 1
  Link to comment
  Share on other sites

  Για την έκδοση όμως ΑΜΚ πρέπει να ελέγξουμε ΌΛΟ το κτίριο . Αλλιώς δεν θα μπορούν μετά να κάνουν τακτοποιήσεις όσοι δεν έχουν κάνει μέχρι την έκδοση της ΑΜΚ .

  Γενικά άλλο ένα μπάχαλο...

  Link to comment
  Share on other sites

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 ΦΕΚ Β 4520/18

  Άρθρο 1 εδάφιο 3:

  Στην βεβαίωση - τεχνική έκθεση:
  - δηλώνεται ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η
  διηρημένη ιδιοκτησία
  βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου
  περιοχή, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή
  κατά παρέκκλιση, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές πε-
  ριπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.......

  Link to comment
  Share on other sites

  ....ακριβώς και ειδικότερα για την δυνατότητα έκδοσης ισχύει το αρ.1.2 του ανωτέρω ΦΕΚ:

  image.png.2b2e11c69ca6c4374dd588ccadd57bfd.png

  όπου ως τμήμα κτιρίου θεωρείται κάποια  Ο.Ι  ή  Κ.Ι .

  Το σκεπτικό της αποδέσμευσης της νομιμότητας κάποιας συστημένης ιδιοκτησίας (Ο.Ι ή Κ.Ι) από τον έλεγχο όλης της ιδιοκτησίας για έκδοση αδείας (και ΕΕΔΜΚ) ισχύει από εποχής ν.4014/11 και το ίδιο έχει εφαρμοστεί και στα μεταγενέστερα ανωτέρω νομοθετήματα.

  Θα  συνιστούσε τραγελαφική αντινομία να μπορείς να εκδόσεις άδεια προσθήκης με ανάλωση μεριδίου Σ.Δ σε ιδιοκτήτη συστημένης ιδιοκτησίας  σε κτίριο με αυθαίρετα άλλων ιδιοκτητών και κοιν/στων, ενώ να πρέπει τάχα να τακτοποιηθούν τα αυθαίρετα ΟΛΩΝ για να εκδόσεις π.χ ΕΕΔΜΚ εσωτ. διαρρύθμισης του διαμ/τος σου...! :shock:

  Τέτοια ανακολουθία και στρέβλωση δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε από αυτούς που έστριψαν το "ΟΧΙ" σε "ΝΑΙ" στο δημοψήφισμα το 2015....:D

   

  Edited by Anton_civeng
  • Like 1
  • Upvote 1
  Link to comment
  Share on other sites

  Μόνο που εμένα σε 2 πολεοδομίες μου έχουν πει άλλα . Μακάρι να είναι όπως τα λέτε . 

  Link to comment
  Share on other sites

  Οι πολεοδομίες πάντα κοιτάνε να πούνε το χειρότερο σενάριο. Εννοείται ότι ο έλεγχος γίνεται ανά Ο.Ι. . 

  Link to comment
  Share on other sites

  Καλά πήγαινε βγάλε εσύ μία ΑΜΚ σε ένα μαγαζί και μετά να μην μπορεί ο άλλος του Β΄ ορόφου να τακτοποιήσει τον Η/Υ τώρα που βρήκε να το πουλήσει και μετά θα δεις τι σου πει η πολεοδομία και ο δικηγόρος του...

  Για ρωτήστε Περισσό και Αγία Παρασκευή και Αργυρούπολη να μας πείτε . 

  Και ότι μας πείτε να σας το δώσουν επισήμως , ώστε να μην χάνουμε και δουλειές .

   

  Link to comment
  Share on other sites

    Oι πολεοδομιες οφείλουν να τηρούν τον νομο.

  Αν εχουν "αμφιβολιες" ως προς την ορθη ερμηνεια καποιου νομου, υποχρεουνται να υποβαλουν γραπτο ερώτημα   "υπερθεν"

  και, παντοτε, οφειλουν  να απαντουν εγγραφως  σε οποιαδήποτε άρνηση αιτησης.

  Επί του θεματος

  αποσπασμα απο την εργασια της κας Μπακλατζή

  "....για κτίριο ή τμήμα κτιρίου που έχει υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών. Στην περίπτωση της τακτοποίησης θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου."

  Κατα τα λοιπα, συμφωνω με τους προλαλησαντες οτι

  1] Στην βεβαιωση του μηχανικού ..... "δηλώνεται ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η  διηρημένη ιδιοκτησία"

  2]... δεν νοειται να μπορεις να χτισεις 3ο ή 4ο όροφο λογω υπολοιπου σδ, χωρις  προηγούμενο ελεγχο της τακτοποιησης των υπολοιπων ΟΙ μιας οικοδομης και να μην μπορεις να εκδοσεις μια ΕΕΜΚ

  3] οι Οριζοντιες ιδιοκτησιες  ειναι τμηματα του κτιριου.Ερευναται η νομιμότητα/ τακτοποποιηση "αυτής" για την οποια ζητειται η ΕΕΜΚ.

  Εν πασει περιπτωσει, εδω εχουμε δεκαδες ΕΕΜΚ

  όποιος θελει μπορει να επικοινωνησει με τους συναδελφους που τις εξεδοσαν  για να ενημερωθει απο πρωτο χερι.

  https://et.diavgeia.gov.gr/search?query=q:"εεμκ δομησης 2018 δημος θεσσαλονικης"&page=0&sort=relative

   

  Ερώτημα προς τις ανω Πολεοδομιες που "αρνουνται"

  συγνωμην...εχω μια κοπη δενδρου σε αυλη σε οικοδομη 30 διαμερισματων. Στο ενα απο αυτα, οι κληρονομοι του ιδιοκτητη, εχουν αποποιηθει την κληρονομια και ειναι αγνωστοι οι κληρονομοι των κληρονομων  ώ κληρονόμοι...

  Εξαρκούν "29" βεβαιωσεις ή πρεπει να ειναι "τριαντα"????

   

  Edited by dimitris GM
  • Like 2
  • Upvote 1
  Link to comment
  Share on other sites
  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.