Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Ν.4787/2021: Άρθρο 17. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας . Άρθρο 18 Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων

  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 44/26.03.2021) ο ν. 4787/2021 με τίτλο "Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις".

  Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διατάξεις:

  Άρθρο 17.

  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας
   
  1. Η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) καταργείται και το άρθρο 59 διαμορφώνεται ως εξής:
   
  «Άρθρο 59
   
  Έντυπα
   
  1. Αν απαιτείται άδεια από δημόσια αρχή για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών με τις οποίες μεταβάλλονται πολεοδομικά και κτιριολογικά μεγέθη, όπως προσθήκη και επέκταση, των υπαρχόντων κτηρίων, για τον έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων συμπληρώνονται τα στοιχεία ειδικού εντύπου.
   
  2. Αν απαιτείται η συμπλήρωση βεβαίωσης της παρ. 1 του άρθρου 83 για τον έλεγχο των στοιχείων, συμπληρώνονται τα στοιχεία στο ανωτέρω έντυπο. Η συμπλήρωση και ο έλεγχος των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιούνται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αντικαθιστά και περιλαμβάνει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 83, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της έκδοσης και ισχύος αυτής.».
   
  2. Το άρθρο 62 του ν. 4495/2017 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
   
  «Άρθρο 62
   
  Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β’
   
  «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
   
  Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος».
   
  3. Η παρ. 2 του παρόντος ισχύει αναδρομικά από τη θέση σε ισχύ του ν. 4495/2017.
   
  Άρθρο 18.
   
  Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων και προθεσμίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - Σημειακές τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων
  1. Τροποποιείται η παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α’ 162) ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και η παρ. 5α διαμορφώνεται ως εξής:
   
  «5α. Η αναθεώρηση και τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή του ν. 2508/1997, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης μπορεί να συνεχίζονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α’ 124). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης για τις οποίες έχει εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο η Α’ Φάση της κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου έγκρισής της, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με την έκδοση της σχετικής πράξης έγκρισης έως την 31η.12.2022.».
   
  2. Η παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) τροποποιείται ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής:
   
  «15. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α’ 124), είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης, σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. Σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κινείται η διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γ.Π.Σ., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
   
  Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2022, διαφορετικά από 1η.1.2023 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ..
   
  Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω.».
   
  3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 τροποποιείται ως εξής:
   
  «6. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του ν. 4447/2016 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να τροποποιούνται σημειακά και να γίνονται διορθώσεις σφαλμάτων, αποσαφηνίσεις διατυπώσεων και εναρμόνιση κειμένων και διαγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997.».

  Πηγή: https://www.michanikosapps.gr
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  Eγώ καταλαβαίνω ότι:

  "Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α' 167) "
  δηλαδή  είτε έχεις ήδη εκδώσει ήδη βεβαίωση
                    είτε πρόκειται να εκδώσεις βεβαίωση

  "με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021"
  δηλαδή  είτε πρόκειται να ρυθμίσεις μετά την 1/2/2021 και να εκδώσεις βεβαίωση

  "με ημερομηνία αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.202"
  δηλαδή αρκεί να βάλεις ημερομηνία αυτοψίας 31/1 

  "παρατείνεται έως και την 30ή.6.2021, [..] χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/ διηρημένης ιδιοκτησίας."
  δηλαδή αν κάνεις τα παραπάνω ,  μέχρι τον Ιουνιο ΔΕΝ χρειάζεται ΗΤΚ.

  Σαν να σου λέει ο καθηγητής τη λύση των θεμάτων που θα βάλει στις εξετάσεις ένα πράγμα..! 😀

  Πρακτικά δηλαδή , επανερχόμαστε στο καθεστώς της μεταβατικής περιόδου του Ιανουαρίου.

  Αν κάνω λάθος διορθώστε.

  Edited by avgoust
  Link to comment
  Share on other sites
  1 ώρα πριν, giorgosv said:

  Ενώ αν εκδόσω βεβαίωση με ημ/νια αυτοψίας 29/3 πρέπει να παω σε ηλ. ταυτότητα; θα μας τρελλάνουν...

  Και γιατί να βάλεις ημερομηνία αυτοψίας  29/3 ? Βάλε 31/1 και καθάρισες αν δεν θελεις ΗΤΚ.

  Link to comment
  Share on other sites
  55 λεπτά πριν, avgoust said:

  Και γιατί να βάλεις ημερομηνία αυτοψίας  29/3 ? Βάλε 31/1 και καθάρισες αν δεν θελεις ΗΤΚ.

  Ναι σύμφωνοι απλά δεν μπορώ να παρακολουθήσω το συλλογισμό τους..

  Link to comment
  Share on other sites

  @ppanag Θέλουν πραγματικά να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα που άφησαν πίσω τους οι Χατζηδάκης - Οικονόμου , επειδή όμως ο Χατζηδάκης είναι και υπουργός  και αντιπρόεδρος της ΝΔ , προσπαθούν να το κάνουν "με τρόπο" έτσι ώστε να μην τον εκθέσουν , τουλάχιστον στον μη τεχνικό κόσμο. Αυτό νομίζω εγώ.

  ΥΓ. Ο τεχνικός κόσμος τον έχει γράψει ήδη στα μαύρα κατάστιχα.

  Link to comment
  Share on other sites
  15 ώρες πριν, avgoust said:

  .... Βάλε 31/1 και καθάρισες αν δεν θελεις ΗΤΚ.

  Και θα σου έρθει η ΔΟΥ (που πάνε όλα τα συμβόλαια) και θα σου ζητάει παραστατικό πληρωμής με βάση την ημερομηνία αυτοψίας. Αν δεν το έχεις πρόστιμο 150€.

  Αυτό που περιγράφω μόλις τώρα είναι από ενημέρωση συναδέρφου στην Πάτρα που έφαγε τις προηγούμενες ημέρες (με βάση αυτό) 3 Χ 150€ πρόστιμο για βεβαιώσεις που είχε δώσει.

  Δεν είναι υποθετικό σενάριο αλλά γεγονός που έγινε.

   

  Οπότε μίας ανικανότητας (ή ηλιθιότητας) μύρια έπονται ….

  Link to comment
  Share on other sites

  Αφού αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του Ν.4495/17 για την ΗΤΚ μέχρι να ληφθεί απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα ορίζει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου, συμπεραίνω ότι μέχρι τότε ισχύουν κανονικά οι βεβαιώσεις του άρθρου 83 του Ν.4495/17 όποτε κι αν αυτές εκδοθούν.

   
  Edited by ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ
  Link to comment
  Share on other sites

  έχω μπερδευτεί... έκανα τακτοποίηση πριν 10 μέρες, λόγω τακτοποίησης δε χρειάζεται ΗΤΚ, αλλά ζητείται  βεβαίωση μη αυθαιρεσίας και προφανώς η αυτοψία θα έχει ημερομηνία μαρτίου-απριλίου τότε κάνω ΗΤΚ ή όχι???

  Link to comment
  Share on other sites
  3 ώρες πριν, Didonis said:

  Και θα σου έρθει η ΔΟΥ (που πάνε όλα τα συμβόλαια) και θα σου ζητάει παραστατικό πληρωμής με βάση την ημερομηνία αυτοψίας. Αν δεν το έχεις πρόστιμο 150€.

  Αυτό που περιγράφω μόλις τώρα είναι από ενημέρωση συναδέρφου στην Πάτρα που έφαγε τις προηγούμενες ημέρες (με βάση αυτό) 3 Χ 150€ πρόστιμο για βεβαιώσεις που είχε δώσει.

  Δεν είναι υποθετικό σενάριο αλλά γεγονός που έγινε.

   

  Οπότε μίας ανικανότητας (ή ηλιθιότητας) μύρια έπονται ….

  Θεωρώ πως ο συνάδερφος πρέπει να κάνει ένσταση. Στον ιδιωτικό τομέα υποχρεούσα να κόψεις παραστατικό όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες οι οποίες περογράφονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που έχεις κάνει με τον πελάτη. Και στις τακτοποιήσεις η εργασία ολοκληρώνεται με την ανάρτηση των δικαιολογητικών και την περαίωση της δήλωσης........... Η αυτοψία είναι μόνο η αρχή της όλης δουλειάς............. ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!

  Ερώτηση: Δηλ. στην ΔΟΥ Πατρών πάνε οι ελεγκτές από το εισόδημα στο τμήμα κεφαλαίου και ψάχνουν τις δηλώσεις ΦΜΑ???? Και μετά βγάζουν ένταλμα ελέγχου στον μηχανικό και του ζητούν να προσέλθει με τα μπλοκάκια του για 150αρια ??? Τόσο ελεύθερο χρόνο έχουν????  🤡🤪🤬

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.