Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Ν.4787/2021: Άρθρο 17. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας . Άρθρο 18 Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων

  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 44/26.03.2021) ο ν. 4787/2021 με τίτλο "Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις".

  Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διατάξεις:

  Άρθρο 17.

  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας
   
  1. Η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) καταργείται και το άρθρο 59 διαμορφώνεται ως εξής:
   
  «Άρθρο 59
   
  Έντυπα
   
  1. Αν απαιτείται άδεια από δημόσια αρχή για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών με τις οποίες μεταβάλλονται πολεοδομικά και κτιριολογικά μεγέθη, όπως προσθήκη και επέκταση, των υπαρχόντων κτηρίων, για τον έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων συμπληρώνονται τα στοιχεία ειδικού εντύπου.
   
  2. Αν απαιτείται η συμπλήρωση βεβαίωσης της παρ. 1 του άρθρου 83 για τον έλεγχο των στοιχείων, συμπληρώνονται τα στοιχεία στο ανωτέρω έντυπο. Η συμπλήρωση και ο έλεγχος των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιούνται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αντικαθιστά και περιλαμβάνει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 83, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της έκδοσης και ισχύος αυτής.».
   
  2. Το άρθρο 62 του ν. 4495/2017 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
   
  «Άρθρο 62
   
  Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β’
   
  «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
   
  Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος».
   
  3. Η παρ. 2 του παρόντος ισχύει αναδρομικά από τη θέση σε ισχύ του ν. 4495/2017.
   
  Άρθρο 18.
   
  Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων και προθεσμίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - Σημειακές τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων
  1. Τροποποιείται η παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α’ 162) ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και η παρ. 5α διαμορφώνεται ως εξής:
   
  «5α. Η αναθεώρηση και τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή του ν. 2508/1997, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης μπορεί να συνεχίζονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α’ 124). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης για τις οποίες έχει εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο η Α’ Φάση της κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου έγκρισής της, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με την έκδοση της σχετικής πράξης έγκρισης έως την 31η.12.2022.».
   
  2. Η παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) τροποποιείται ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής:
   
  «15. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α’ 124), είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης, σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. Σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κινείται η διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γ.Π.Σ., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
   
  Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2022, διαφορετικά από 1η.1.2023 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ..
   
  Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω.».
   
  3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 τροποποιείται ως εξής:
   
  «6. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του ν. 4447/2016 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να τροποποιούνται σημειακά και να γίνονται διορθώσεις σφαλμάτων, αποσαφηνίσεις διατυπώσεων και εναρμόνιση κειμένων και διαγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997.».

  Πηγή: https://www.michanikosapps.gr
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  Περίεργα πράγματα...

  Πάντως για βεβαιώσεις αδόμητου εγώ δεν κάνω συμφωνητικό. Για τακτοποίηση προφανώς και κάνω.

  Link to comment
  Share on other sites

  Το θέμα είναι ότι βγάζεις μια βεβαίωση/κάνεις τακτοποίηση με ημ 31/1. η οποία βάσει διαχρονικά όλων των νόμων έχουν ισχύ 2 μήνες. Τώρα με αυτό έχει 4......

  Link to comment
  Share on other sites

  επειδή δεν κατάλαβα και αγχώθηκα ...Μπορώ να κάνω τακτοποίηση και να πληρωθεί παράβολο πχ αύριο 1/4 με ημ/νια αυτοψίας 31/1 και να μην κάνω ητκ?

   

  και απαντάω στον εαυτό μου : ναι

  Edited by LESS
  Link to comment
  Share on other sites

  @LESS όσο παράλογο και αν ακούγεται μπορείς να κάνεις υπαγωγή μέχρι και π.χ. 20/6 και σε 10 μέρες (λέμε τώρα...) να είναι όλα έτοιμα (σχέδια, τεχνικές εκθέσεις, ΤΑΠ, κλπ) και 30/6 κάνεις συμβόλαιο με ημερομηνία αυτοψίας στη βεβαίωση 31/1. 

  Link to comment
  Share on other sites

  Οδηγία που εξέδωσε ο σύλλογος συμβολαιογράφων δίνει το μήνυμα ότι οι βεβαιώσεις μηχανικών καλύπτουν με την ισχύ τους όλο το διάστημα των πέντε μηνών από την 1η Φεβρουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021 και ότι η νομοθετική ρύθμιση που το προβλέπει είναι ισχυρή και επικρατεί έναντι της μέχρι τώρα σχετικής απόφασης που προέβλεπε δίμηνη ισχύ των βεβαιώσεων μηχανικών.

  Συγκεκριμένα η Οδηγία που εξέδωσε ο σύλλογος συμβολαιογράφων, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Γιώργος Ρούσκας και ο γενικός γραμματέας  Θεόδωρος Χαλκίδης με θέμα : «N.4787/2021 (A΄44) Παράταση ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017» αναφέρει ότι:

  -“Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄44 ο Ν.4787/2021 με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.». Σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ογδόου (Μέρος Ε’ – Λοιπές Διατάξεις) του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι «5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30ή.6.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας». Μετά την ανωτέρω ρύθμιση οι βεβαιώσεις της παρ.1 του άρ.83 Ν.4495/2017 με ημερομηνία αυτοψίας από 01.01.2021 έως 31.01.2021 ισχύουν μέχρι και 30.06.2021 έστω κι αν η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017 γίνονται μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021 και δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας».

  Διαλύεται η σύγχυση

  Είναι αξιοσημείωτο ότι λόγω ερμηνειών επικράτησε  σύγχυση το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις βεβαιώσεις μηχανικών και τη νέα ρύθμιση του ΥΠΕΝ, τόσο στους κόλπους των μηχανικών όσο και των συμβολαιογράφων αλλά και μεταξύ των δύο κλάδων, που εμπλέκονται στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Είναι ενδεικτικό ότι σχετικά ο πρόεδρος των συμβολαιογράφων Γιώργος Ρούσκας σχολίασε ότι:

  «Όσοι συνάδελφοι προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι οι μηχανικοί επικαλούνται διάφορα προβλήματα για την έκδοση της βεβαίωσης νομιμότητας ακινήτου, σχετικά με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου, χρήσιμο είναι να συμβουλεύουν τους μηχανικούς να ζητούν την άποψη της νομικής υπηρεσίας του ΤΕΕ ή του Help Desk του ΤΕΕ ή και της νομικής υπηρεσίας του Συλλόγου μας. Για πράγματα τα οποία είναι απολύτως ξεκάθαρα  ας μην αναζητούν ορισμένοι προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν».

  Link to comment
  Share on other sites
  22 ώρες πριν, steve aris said:

  Για πράγματα τα οποία είναι απολύτως ξεκάθαρα 

  Το ακούσαμε κ αυτό....

  Link to comment
  Share on other sites
  2 ώρες πριν, zazeng said:

  Το ακούσαμε κ αυτό....

  Γιατί?

  Η διατύπωση «5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30ή.6.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας»  αφήνει περιθώρια παρερμηνειών?????.....................

  Link to comment
  Share on other sites
  1 ώρα πριν, steve aris said:

  αφήνει περιθώρια παρερμηνειών?????.....................

  Μην ξύνεστε στη γκλίτσα του τσοπάνη ...

  Link to comment
  Share on other sites
  14 ώρες πριν, steve aris said:

  Γιατί?

  Δεν είναι λίγο ειρωνικό το ότι είναι σε διευκρινιστική οδηγία;

  Βtw εξίσου μπερδεύτηκαν κ οι συμβολαιογράφοι, κυρίως με την προηγούμενη διατύπωση.
  Η ίδια η διάταξη είναι αστεία. Θεσμοθετημένη απάτη.

  Link to comment
  Share on other sites
  3 ώρες πριν, zazeng said:

  Δεν είναι λίγο ειρωνικό το ότι είναι σε διευκρινιστική οδηγία;

  Η διατύπωση της οδηγίας των συμβολαιογράφων είναι ακριβής αντιγραφή της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.4787/21.   Το αναφέρει και η οδηγία!

  Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι συνάδερφοι θέλουν να μπλέκουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει νυν και προηγούμενη διατύπωση και δεν ξέρω τι άλλο, παρά μόνο μία: η παρ. 5 του άρθρου 18.

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.