Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Αυθαίρετα: Κατατέθηκε η τροπολογία για παράταση ως 30 Σεπτεμβρίου 2020

  Σε συνέχεια της προαναγγελίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη αναφορικά με την τρίμηνη παράταση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με το ισχύον καθεστώς,κατατέθηκε σήμερα η σχετική τροπολογία στη Βουλή.

  Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα "Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις" κατατέθηκε η τροπολογία που αφορά στις "Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και οικοδομικών αδειών".

  Διαβάστε παρακάτω το επίσημο κείμενο της τροπολογίας:

  Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και οικοδομικών αδειών

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α' 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  «1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 του παρόντος νόμου που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του παρόντος, η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι την 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28 Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ έως στ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος νόμου αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»

  2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  «3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

  α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

  β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,

  γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022,

  δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023,

  ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024,

  στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.»

   


  User Feedback
  5 ώρες πριν, GriGaS said:

  Ας δούμε τι λέει η τροπολογία πρώτα... Προς το παρόν δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα της βουλής

  https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=0f08cfc1-5c77-48bf-a317-abe901544995

   

  Πραγματι,

  ακομα  και πριν  απο  λιγο,  δεν ειχε  γινει η καταθεση της σγκεκριμενης τροπολογιας στο σαιτ της Βουλής.

  Για το σαιτ του Υπουργειου,

  καλυτερα να μην μιλησουμε...
  Και αυτοι....απο τους αλλους τα μαθαινουν...

  http://www.ypeka.gr/el-gr/

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Είναι τραγικοί όλοι τους....δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα συλλογικής αντίδρασης να απέχουμε όλοι από τις ρυθμίσεις αυθαίρετων και από συμβολαιογραφικές πράξεις.....η μόνη λύση είναι να κατεβάσει διακόπτες το ΤΕΕ στο ηλεκτρονικό σύστημα.

  Όλα είναι μια κοροϊδία εις βάρος μας....3 μήνες εντός καλοκαιριού,κρίσης και covid? Μηδέν παράταση σε αρχεία?Μηδέν ενίσχυση τον Μάιο? 

   

  Η πλάκα είναι ότι 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να είναι πλήρως περαιωμενη δήλωση κατηγορίας 5....πόσα ξενοδοχεία,πόσα εκτός σχεδίου αυθαίρετα,πόσα κτίρια με παραβίαση Πρασιάς...α/Φ πουθενά,επιτροπές ακόμα υπό σύσταση, εγκύκλιοι που ανατρέπουν πολλά λίγο πριν τη λήξη του νόμου....αρκετά ανεχτηκαμε....

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Παράταση σε δόσεις και όποιος κατάλαβε...μόνο τυχαίος δεν είναι ο τρόπος της αρχικής ανακοίνωσης....έτσι για να μη χαλαρώνουν οι μηχανικοί και τα έσοδα κατά την γνώμη τους πάντα.... 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Οι ημερομηνιες που αφορουν 4178 ειναι αυτες:

  Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:

  α) 08.05.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από το ν. 4014/2011 στον ν, 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου έως 31.12.2013

  β) 08.08.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από το ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 01.01.2014 έως 31.12.2014

  γ) 08.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από το ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 01.01.2015 έως 31.12.2015

  δ) 08.02.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από το ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 01.01.2016 έως 31.12.2016

  ε) 08.05.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από το ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 01.01.2017 έως 03.11.2017.

  Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 ν. 4178/2013 μετά τις 30 Ιουνίου 2020.

  -------

  Οταν γραφει

  Παράθεση

  Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 ν. 4178/2013 μετά τις 30 Ιουνίου 2020.

  σημαινει οτι μια δηλωση 4178 κατηγοριας 5 που ειναι σε υπαγωγη, δεν μπορει να περασει σε οριστικη υπαγωγη μετα τις 30/6?

  Εγω βλεπω παντως οτι κανονικα γινεται στο συστημα αυτο και αρχεια ανεβαινουν.

  Μηπως εννοει κατι αλλο?

  Το 30/9 ισχυει και για κατηγορια 5 του 4178

  Edited by analysis

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Στο αρχείο της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής την Τρίτη 7 Ιουλίου μπροστά μου σε Μηχανικό που ζήτησε φάκελλο από το αρχείο, του έδωσαν αριθμό πρωτοκόλλου για παραλαβή 11 Σεπτεμβρίου. Επίσης το αρχείο της Πολεοδομίας του Δήμου Αθήνας δίνει σχέδια μετά από 1 μήνα. Άρα η παράταση για 30 Σεπτεμβρίου είναι αστεία. Ο πρόεδρος Στασινός είναι ενημερωμένος (προσωπικά του στέλνω mail, όποτε διαπιστώνω δυσλειτουργίες). Ενημερώνει άραγε το Χατζηδάκη για αυτές τις δυσλειτουργίες. Να τους χαιρόμαστε και τον πρόεδρό μας και τον υπουργό μας.

  Πρέπει όλοι όσοι γράφουμε εδώ μέσα να απαιτούμε μια μεγάλη παράταση για όλες τις προθεσμίες τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  ΥΓ ο τίτλος δίνει την εντύπωση ότι "αυθαίρετα κατατέθηκε η τροπολογία" αν δεν προσέξεις τη διπλή τελεία  

  44 λεπτά πριν, ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. said:

  Στο αρχείο της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής την Τρίτη 7 Ιουλίου μπροστά μου σε Μηχανικό που ζήτησε φάκελλο από το αρχείο, του έδωσαν αριθμό πρωτοκόλλου για παραλαβή 11 Σεπτεμβρίου.

  Δεν αρκεί για τις εκπτώσεις να φτάσεις μόνο μέχρι το στάδιο "Υπαγωγή" και όχι σε περαίωση;
  Αν και ίσως εννοείς ότι δε θα μπορούσε να ξεκινήσει να ερευνά καν το οποίο στέκει πολύ.

  Edited by curzondax

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Υπάρχουν 2 θέματα:

  α) η δυνατότητα υπαγωγής κατηγορίας 5 που αφορά κυρίως ιδιοκτήτες

  β) η ανάρτηση των αρχείων των ήδη δηλωμένων ακινήτων το οποίο αφορά κυρίως - αν όχι αποκλειστικά - τους μηχανικούς.

  Και στα δύο είναι απολύτως απαραίτητος παραπάνω χρόνος. 

  Για το α) αναρωτιέμαι τι θα γίνει όταν πάψει η δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων κτισμάτων κατηγορίας 5. Το λέω γιατί με πρόχειρες εκτιμήσεις πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες ακίνητα. Δεν θα μπορούν πλέον να μεταβιβαστούν και επιπροσθέτως θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Αυτό είναι μια κουβέντα όμως. Αν επρόκειτο για περιορισμένο αριθμό οκ, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κρίσιμη μάζα, τόσο τεράστια που δεν μπορείς έτσι απλά να παραβλέψεις. Επομένως τι θα γίνει τότε?

  Για το β) όλοι οι σύλλογοι και το ΤΕΕ έχουν ζητήσει παράταση όλων των προθεσμιών τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020. Μάλιστα η πρόταση ήταν να μετατοπιστούν όλες οι προθεσμίες για τα αρχεία ξεκινώντας από το τέλος του 2020. Αυτό άλλωστε φαινόταν πως θα γίνει από τον Απρίλιο του 2020 που βγήκαν δημοσιεύματα - που δεν διαψεύσθηκαν - πως επρόκειτο να δοθεί παράταση 4 ή 6 μηνών. Το ΤΕΕ θα πρέπει να πιέσει προς παράταση για τα αρχεία σε όλες τις κατηγορίες.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Διάθεση    να  έχομε  για  σχολιασμό....Για  τις  καταληκτικές   ημερομηνίες   της  κατηγορίας  5 ,  αναφέρεται   "αίτηση  υπαγωγής   με  τα  συνοδευτικά   στοιχεία  και  δικαιολογητικά"  δηλαδή    μέσα   στον   ενάμισυ  μήνα   μέχρι  30/9/2020,   θα  πρέπει  να   αποτυπωθούν   τα  αυθαίρετα ,  να   δοθούν  αντίγραφα  σχεδίων  από  την  Πολεοδομία,  να  σχεδιαστούν , να   βρεθούν  αεροφωτογραφίες   προφανώς  από   ιδιωτική  εταιρεία, αφου  το   ΥΠΕΝ ,  απέχει   των  υποχρεώσεων  του ,  να  συνταχθεί  στατική  μελέτη, να  συμπληρωθούν  τεχνικές εκθέσεις     και  δικαιολογητικά! Και  όλα  αυτά   μεσούντος  του  Καλοκαιριού.......... Τώρα  θα  μου  πείτε   ένας  αλήστου  μνήμης   πρώην   υπουργός     ισχυριζόταν   ότι  τα  τοπογραφικά   είναι  θέμα     απλού  εντοπισμού  με  το .... κινητό, γιατί   ο  νυν  να    καταλαβαίνει   διαφορετικά πράγματα ;   Το  θέμα  είναι    οι   πολυπράγμονες    σύμβουλοι  τους   και  τα  συλλογικά  όργανα  ΤΕΕ   τι  κάνουν; Και  κάτι  τελευταίο ,  η  διάταξη    του  άρθρου  99   ,  παρ.  (ια)   περί  δεκαοκτάμηνης    προθεσμίας   στον  μηχανικό ,  για  ανέβασμα  και  υποβολή  όλων  των  αρχείων,  δεν  ισχύει; Τότε  γιατί   δεν  τροποποίησαν  και  αυτό  το  άρθρο ;  Αλλα   είπαμε   όρεξη  νάχομε ! Εδώ  το  άρθρο 89   για τους  αρχαιολογικούς  χώρους ,  ορίζει   διαφορετικά  πράγματα  από   το  άρθρο  116 !!!!!!!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Δηλαδή, σε όσες δηλώσεις κατηγορίας 5 του 4178 δεν ανέβηκαν τα αρχεία, είναι άκυρες? 

  Εν μέσω μιας τέτοιας γενικευμένης δυσμενούς κατάστασης στον κλάδο μας αλλα και στην κοινωνία γενικότερα, θα μας εκθέσουν έτσι απλά?

  Ποιους ακριβώς ενοχλεί μια παρατάση και για ποιους λόγους?

  ΥΓ. καλό θα ήταν το θέμα να καρφιτσωθεί στην αρχική σελίδα, διότι είναι σημαντικό φαντάζομαι για μεγάλη μερίδα των συναδέλφων.

   

  Edited by analysis

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.