Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural

  • Engineer

   Τις ΠΟΛ.1184/2014 και ΠΟΛ.1185/2014 εξέδωσε η Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη δήλωση - πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
    
   Στην ΠΟΛ.1184/2014 δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τη μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
    
   Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
    
   1. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.
    
   2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).
    
   3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο.
    
   4. Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.
    
   5. Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
    
   6. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του νομού για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από νομό και δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων
    
   7. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του νομού και εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό και δήμο, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.
    
   8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία.
    
   9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό.
    
   10. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερες των μια ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.
    
   11. Σε περίπτωση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, για τον υπολογισμό του ΣΟ τελ. ως επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
    
    
   Με την ΠΟΛ.1185/2014 κοινοποιείται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και αναφέρεται πως στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση.
    
   Πηγή: http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=162666&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
   Read more...

   39

  • Engineer

   Στον απόηχο της αλλαγής φρουράς στην ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία αποδίδεται και στον… εκτροχιασμό -σε επίπεδο χρονοδιαγραμμάτων και πολύ περισσότερο σε επίπεδο εσόδων- στο πολυσυζητημένο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, ο ερχόμενος Σεπτέμβριος προδιαγράφεται ιδιαίτερα ‘’θερμός’’ ως προς την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων με 6+1 διαγωνισμούς που ‘’τρέχουν’’ ήδη από το Ταμείο αλλά και από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου.
    
   «Στον τομέα των ακινήτων, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, φαίνεται να ευνοείται αυτή τη συγκυρία περισσότερο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν λόγω της βελτίωσης των συνθηκών στην αγορά και του αυξημένου ενδιαφέροντος εγχώριων αλλά και ξένων επενδυτών», αναφέρουν στελέχη που παρακολουθούν από κοντά το πρόγραμμα, προσθέτοντας ωστόσο ότι «και στην περίπτωσή των ακινήτων οι καθυστερήσεις είναι δεδομένες, με προχειρότητα στο σχεδιασμό και συνεχείς παρατάσεις στους διαγωνισμούς, μη ξεκάθαρο νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, προβλήματα στις χρήσεις, χρονοβόρες διαδικασίες στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.τ.λ.. Οι καθυστερήσεις είναι παραπάνω από εμφανείς και στις δύο μεγαλύτερες αποκρατικοποιήσεις για τον κλάδο των ακινήτων: Η πώληση του Αστέρα στους Αραβες θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί- ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για τις αρχές του καλοκαιριού, ενώ ήδη και οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των 6.200 στρεμμάτων του Ελληνικού παρουσιάζουν καθυστερήσεις». Για τον Αστέρα θα πρέπει να επικυρωθεί το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου- ΕΣΧΑΔΑ από το Συμβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια να εκδοθεί το απαιτούμενο προεδρικό διάταγμα και να κυρωθεί από τη Βουλή. Στο δε Ελληνικό, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μετά την ανάδειξη της Lamda Development ως προτιμητέου επενδυτή για το έργο, χρειάστηκαν τρείς μήνες προκειμένου να διαβιβαστεί η σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών και ο φάκελος του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Την καθυστέρηση δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο επενδυτής να εξηγήσει, ζητώντας μάλιστα συνεχώς επιτάχυνση των διαδικασιών και δηλώνοντας ότι το επενδυτικό σχήμα είναι έτοιμο να ξεκινήσει άμεσα…
    
   Συνολικά πάντως οι εξελίξεις και στο ‘’μέτωπο’’ των ακινήτων δικαιώνουν ουσιαστικά όσους υποστηρίζουν ότι εκτός του ΤΑΙΠΕΔ, οι υπηρεσίες του Δημοσίου, των υπουργείων αλλά και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη δε φαίνεται να δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για ένα κομμάτι της δημόσιας περιουσίας, όπως τα ακίνητα, που χωλαίνει από κάθε άποψη όσον αφορά το νομικό και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Ακριβώς μάλιστα λόγω του… δαιδαλώδους πλαισίου που διέπει τη δημόσια ακίνητη περιουσία έχει πάει πίσω και το θέμα της τιτλοποίησης, για το οποίο έχουν προσληφθεί ως σύμβουλοι μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς.
    
   Οι διαγωνισμοί
    
   Στους διαγωνισμούς που ήδη ‘’τρέχουν’’, την περασμένη Παρασκευή προκηρύχθηκε ο νέος (δεύτερος) κατά σειρά διαγωνισμός για το Castello Bibelli στην Κέρκυρα, που προβλέπει ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών στις 29 Σεπτεμβρίου. Ο νέος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση και περιλαμβάνει την αξιοποίηση του ακινήτου των 77 στρεμμάτων με το ιστορικό κτίριο Castello με βάση τις χρήσης ‘’τουρισμού- αναψυχής’’ και ‘’παραθεριστικό- τουριστικό χωριό’’ όπως προέβλεπε και η προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία στην οποία όμως δεν εμφανίστηκε κανείς ενδιαφερόμενος. Η αξιοποίηση του ακινήτου που θα μπορούσε να μετατραπεί σε boutique hotel (αλλωστε η τελευταία του χρήση ήταν ως πολυτελούς ξενοδοχείου την περίοδο 1957- 1982) θα γίνει µέσω της σύστασης του θεσμού της επιφάνειας για 99 χρόνια.
    
   Για τις 22 Σεπτεμβρίου είχε οριστεί η ημερομηνία υποβολής των προσφορών και για την αξιοποίηση των δύο ολυμπιακών ακινήτων, τις εγκαταστάσεις Γαλατσίου και το Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου, που οδεύουν επίσης προς αξιοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, το Ταμείο αποφάσισε τώρα, κατά τη… συνήθη τακτική, να μεταθέσει κατά 3 εβδομάδες την καταληκτική ημερομηνία (για τις 17 Οκτωβρίου) για την υποβολή των προσφορών, προκηρύσσοντας επίσης την περασμένη Παρασκευή το διαγωνισμό για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή για τα δύο ακίνητα. Οι προσφορές στον εν λόγω διαγωνισμό κατατίθενται στις 22 Αυγούστου.
    
   Στις 22 Σεπτεμβρίου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να υποβάλλουν τις προσφορές τους και για την αξιοποίηση του ακινήτου των 171 στρεμμάτων στο δήμο Ερμιονίδος, το οποίο προσφέρεται για τουριστική αξιοποίηση και θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες πολεοδομικές ωρίμανσης, ήτοι με την εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ).
    
   Εντός του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν και οι δύο μεγάλες ηλεκτρονικές δημοπρασίες που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr. Πρόκειται για τα 12 ακίνητα στην Πλάκα, τα οποία αξιοποιούνται μέσω του θεσμού της επιφάνειας με την υποβολή των προσφορών να έχει προγραμματισθεί για τις 23 Σεπτεμβρίου. Λίγο νωρίτερα, στις 17 Σεπτεμβρίου, έχει ορισθεί ο έτερος διαγωνισμός για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες που περιλαμβάνουν παραθαλάσσια οικόπεδα, διατηρητέα κτίρια, καταστήματα και άλλα ακίνητα ανά την Ελλάδα (έκταση 17 στρεμμάτων στο Ρίο, εξαώροφο κτίριο στην Ευαγγελιστρίας 9 στο κέντρο της Αθήνας, οικόπεδο με 11 κτίρια στο Μοσχάτο που χρησιμοποιούνται ως αποθήκες του υπουργείου Παιδείας κ.α.).
    
   Στο τέλος Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την αξιοποίηση των 14 συνολικά αρχοντικών και μικρών Ξενία σε όλη την Ελλάδα που βγαίνουν (κάποια από αυτά για πολλοστή φορά) προς αξιοποίηση είτε με απευθείας πώληση, είτε με σύσταση και μεταβίβαση του δικαιώματος επιφάνειας για 99 χρόνια είτε ακόμη και με 50ετείς μισθώσεις. Στα προς πώληση ακίνητα περιλαμβάνονται το αρχοντικό Eυαγγελινάκη στις Μηλιές του Πηλίου, το αρχοντικό Μουσλή και το αρχοντικό Ξηραδάκη στη Μακρυνίτσα του Πηλίου. Με το θεσμό της επιφάνειας για 99 χρόνια θα αξιοποιηθούν τα Ξενία Τσαγκαράδας, Ανδρου, Βυτίνας, Κομοτηνής και Πλαταμώνα. Με τη μορφή της μίσθωσης διάρκειας 50 ετών βγαίνουν προς αξιοποίηση τα Ξενία Εδεσσας, Θάσου, Κοζάνης, το Σανατόριο Αγίας Ελεούσας στη Ρόδο, το Σανατόριο Μάνα στην Αρκαδία και τέλος η Villa de Vecchi στη Ρόδο.
    
   Εκτός ΤΑΙΠΕΔ, πολύ σημαντικός για το πρόγραμμα της αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας είναι ο διαγωνισμός της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, η οποία έχει στην ‘’ομπρέλα’’ της συνολικά περί τα 72.000 δημόσια ακίνητα (από αυτά όμως σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, περισσότερο από το 65% του χαρτοφυλακίου της «βρίσκεται υπό προβληματικό νομικό καθεστώς»). Ο διαγωνισμός ύψους 6 εκατ. ευρώ έχει καταληκτική ημερομηνία στις 17 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διενέργειας τεχνικών και νομικών ελέγχων σε 3.000 ακίνητα του Δημοσίου, εντοπισμού των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης προς αξιοποίηση και η υλοποίηση των ενεργειών αυτών σε 1.000 από αυτά.
    
   Πηγή: «Θερμός» Σεπτέμβριος για τα δημόσια ακίνητα με 6+1 διαγωνισμούς από ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/60492/thermos-septemvrios-gia-ta-dimosia-akinita-me-61-diagonismoys-apo-taiped-kai-etad#ixzz391l8sdjk
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η εταιρεία QIC Global Real Estate πούλησε το κτίριο γραφείων στο κέντρο του Σίδνεϊ στην Αυστραλία στο συνταξιοδοτικό ταμείο REST Industry Super έναντι του ποσού των 555 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας ($522 εκατ.) στη μεγαλύτερη συναλλαγή για κτίριο γραφείων από το 2009.
    
   Η «όρεξη» των επενδυτικών κεφαλαίων για τα αυστραλιανά κτίρια γραφείων έχουν οδηγήσει σε συνολικές πωλήσεις 12,9 δις. αυστραλιανών δολαρίων κατά τους 12 μήνες έως το τέλος Ιουνίου από 7,1 δις. αυστραλιανά δολάρια το 2011.
    
   Η πώληση είναι η μεγαλύτερη στην αγορά ενώ ακολουθεί η αγορά του κτιρίου γραφείων Aurora Place από το Εθνικό συνταξιοδοτικό ταμείο της Νότιας Κορέας έναντι 658 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων το Δεκέμβρη του 2009.
    

    

    
   Πηγή: http://www.ered.gr/content/Poulithike_o_Sydney_Tower_sto_megalutero_deal_ap_to_2009___/#.U9njIvl_tc8
   Read more...

   0

  • Engineer

   Μετά από τρία χρόνο ολοκληρώθηκε η διάνοιξη και στους δύο κλάδους της τρίτης και τελευταίας σήραγγας στο τμήμα Πλαταμώνας-Σκοτίνα, που είναι και το δυσκολότερο κατασκευαστικό κομμάτι του έργου.
    
   Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάνοιξη και στους δύο κλάδους της τρίτης και τελευταίας Σήραγγας (Τ3) του Έργου Μαλιακός – Κλειδί στην περιοχή Πλαταμώνα – Σκοτίνα, ολοκληρώνοντας έτσι το δυσκολότερο κατασκευαστικό κομμάτι του έργου.
    
   Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Σήραγγα Τ3 μήκους 2,7 χιλιομέτρων «ξετρύπησε» στις 13 Ιουλίου μετά από τρία χρόνια εντατικών εργασιών από το προσωπικό των εταιριών κατασκευής της. Οι εργασίες στην Σήραγγα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2008 και από τα δύο μέτωπα ταυτόχρονα, στο Νότιο μέτωπο από την Εταιρεία J&P/ABAΞ και στο Βόρειο Μέτωπο από την κοινοπραξία Ολυμπία, αποτελούμενη από τις εταιρείες HOCHTIEF και ΑΚΤΩΡ.
    

    
    
   Τα Χαρακτηριστικά της Σήραγγας Τ3
    
   -Η Σήραγγα διαθέτει δύο κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας, μήκους 2,7 χιλιομέτρων ο καθένας.
    
   -Ο κάθε κλάδος έχει συνολικό πλάτος 14,8 μέτρα, θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και συνεχή Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 10,75 μέτρα.
    
   -Για την κατασκευή της Σήραγγας εργάστηκαν περίπου 400 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως χειριστές μηχανημάτων, σιδεράδες, καλουπατζήδες, εργάτες, εργοδηγοί, μηχανικοί κλπ.
    
   -Η εκσκαφή της Σήραγγας έγινε στο μεγαλύτερο μήκος της με μηχανικά μέσα, λόγω του σαθρού εδάφους, χωρίς δηλαδή χρήση εκρηκτικών.
    
   -Οι εργασίες εκσκαφής έχουν συνολικό όγκο πάνω από 650.000 κυβικά μέτρα.
   -Για την τελική επένδυση, η οποία έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 84%, χρησιμοποιήθηκαν έως σήμερα πάνω από 100.000 κυβικά σκυροδέματος (όσο δηλαδή περίπου απαιτείται για την κατασκευή 1500 μονοκατοικιών). Οι εργασίες τελικής επένδυσης θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του 2014.
    

    
    
   Συνολικά στο Έργο Μαλιακός – Κλειδί διανοίχθηκαν 3 δίδυμες σήραγγες, η Τ1 μήκους 2 χλμ που βρίσκεται στην είσοδο της Κοιλάδας των Τεμπών, η Τ2 μήκους 6 χλμ (η μεγαλύτερη οδική σήραγγα των Βαλκανίων) η οποία παρακάμπτει ολόκληρη την Κοιλάδα των Τεμπών και η Τ3 μήκους 2,7 χλμ στο τμήμα Πλαταμώνας - Σκοτίνα, επιτυγχάνοντας έτσι διάνοιξη 6 κλάδων σηράγγων συνολικού μήκους 21,2 χλμ.
    
   Η συνολική πρόοδος των εργασιών του Έργου Μαλιακός – Κλειδί ανέρχεται στο τέλος Ιουνίου 2014 στο 81%. Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2015.
    

    
   «Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ έχει αναλάβει να ολοκληρώσει ένα νευραλγικό Έργο που στόχο του έχει να εξαλείψει τα τελευταία επικίνδυνα σημεία της οδικής σύνδεσης Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Ένα έργο πολύ μεγάλης Εθνικής σημασίας με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για ολόκληρη τη χώρα», καταλήγει η ανακοίνωση.
    
   Πηγή: http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=188315
   Read more...

   41

  • Engineer

   Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επενδυτικών εταιρειών ακινήτων (ΑΕΕΑΠ) καθώς και διευκολύνσεις για τις μεταβιβάσεις ακινήτων αλλά και τη δανειοδότησή τους, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
    
   Μεταξύ των σημαντικών ρυθμίσεων είναι και αυτή που αναφέρει ότι μία ΑΕΕΑΠ μπορεί να προβαίνει σε επενδύσεις με τη συμμετοχή σε κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου εταιρίας κατά την ίδρυσή της και όχι μόνον με συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου υφιστάμενης εταιρίας.
    
   Με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2778/1999 επεκτείνεται η εφαρμογή του ορίου δανεισμού και πιστώσεων προς την ΑΕΕΑΠ, ώστε να καταλαμβάνει και το ενεργητικό τυχόν θυγατρικών της ΑΕΕΑΠ. Επιτρέπεται, δηλαδή, η λήψη δανείων από την ΑΕΕΑΠ και η παροχή πιστώσεων σε αυτήν, για ποσά τα οποία, στο σύνολό τους, δεν θα υπερβαίνουν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ενεργητικού της.
    
   Ακόμη μία ΑΕΕΑΠ μπορεί να συνάπτει δάνεια και να λαμβάνει πιστώσεις για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησιμοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος των δανείων και πιστώσεων, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕΕΑΠ μειουμένων κατά το συνολικό ποσό των επενδύσεών της σε ακίνητα. Τα ποσά των δανείων αυτών δεν συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό.
    
   Επιπλέον προβλέπεται η ίδρυση θυγατρικών της ΑΕΕΑΠ με σκοπό την άντληση δανεισμού προς χρηματοδότηση των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.
    
   Με την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 2778/1999 ρυθμίζεται εκ νέου η συνθήκη υπό την οποία απαγορεύεται η μεταβίβαση προς την ΑΕΕΑΠ ακινήτων που ανήκουν σε μετόχους και πρόσωπα της διοίκησης, ώστε πλέον να αφορά στο χρόνο έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, αντί στο χρόνο που οι κινητές αξίες εισάγονται προς διαπραγμάτευση.
    
   Επίσης, επαναδιατυπώνεται εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση εφόσον πρόκειται για εισφορά ακινήτου, είτε κατά την αρχική κάλυψη κεφαλαίου, είτε κατά την αύξηση κεφαλαίου και πάντως μέχρι την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της ΑΕΕΑΠ. Επίσης προβλέπεται εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση εφόσον πρόκειται για ακίνητα περιορισμένης αξίας σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ και τη μεταβίβασή τους εγκρίνει αυξημένη πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης της ΑΕΕΑΠ, κατόπιν διενέργειας αποτίμησης.
    
   Οι τροποποιήσεις θα διευκολύνουν την απόκτηση και την μεταβίβαση ακινήτων προς την ΑΕΕΑΠ από συνδεδεμένα πρόσωπα υπό όρους οι οποίοι, αφενός προστατεύουν τα συμφέροντα των λοιπών μετόχων της ΑΕΕΑΠ και την ακεραιότητα της κεφαλαιαγοράς από τυχόν κατάχρηση του θεσμού της ΑΕΕΑΠ, και αφετέρου θα επιτρέπουν τις επενδύσεις σε αποδοτικά ακίνητα.
    
   Όπως αναφέρουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, «μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, και υπό την προϋπόθεση της πραγματοποίησης της εισαγωγής, απαγορεύεται περαιτέρω η μεταβίβαση προς την ΑΕΕΑΠ ακινήτων που ανήκουν σε:
    
   α) μετόχους της ΑΕΕΑΠ που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, μέσω συνδεδεμένων προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή μέσω προσώπων που ελέγχονται από αυτά, κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ και
    
   β) μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και σε ελεγχόμενα από αυτούς, κατά την ανωτέρω έννοια, νομικά πρόσωπα.
    
   Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαμβάνει την εισφορά ακινήτων στην ΑΕΕΑΠ κατά το στάδιο σύστασης ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται έως και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.
    
   Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαμβάνει τη μεταβίβαση ακινήτων προς την ΑΕΕΑΠ ή την εισφορά τους σε αυτήν εφόσον ο μεταβιβάζων είναι νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στην παράγραφο 3α ανωτέρω και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
    
   αα) Η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, σε ετήσια βάση, δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.
    
   ββ) Διενεργείται αποτίμηση του μεταβιβαζόμενου ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, η δε έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν 2190/1920 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας την ίδια ημερομηνία με τη δημοσίευση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης της επόμενης υποπερίπτωσης.
    
   γγ) Λαμβάνεται προ της μεταβίβασης ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) των μετόχων που παρευρίσκονται, εξαιρουμένου του μετόχου στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή μετόχου με τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με το μέτοχο στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.»
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/content/Allazei_o_tropos_leitourgias_kai_daneiodotisis_ton_AEEAP/
   Read more...

   0

  • Engineer

   Αρ. Τροπολογίας: 1634/222 29.7.2014
    
   Υπουργείο: Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
    
   Περιγραφή:
    
   Α. Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με τους υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
    
   Β. Ρυθμίσεις σχετικά με τους Επιθεωρητές Δόμησης.
    
   Γ. Ρυθμίσεις σχετικά με τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου (αρ. του ν. 4030/2011).
    
   Δ. Ρυθμίσεις σχετικά με μνημονευόμενες τουριστικές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την απαγόρευση υπαγωγής στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κτιρίων.
    
   Ε. Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης δόμησης κτιριακών εγκαταστάσεων σε μεταλλλεία και λατομέια.
    
   ΣΤ. Ρυθμίσεις σχετικά με την ανέγερση ιερών ναών εκτός ρυθμιστικού σχεδίου πόλεων και των υφιστάμενων προ του έτους 1923
   οικισμών.
    
   Πηγή: www.hellenicparliament.gr/
   Read more...

   43

  • Engineer

   Μόνο 16 κλάδοι της ελληνικής οικονομίας μεταξύ των οποίων οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα τρόφιμα άντεξαν την οικονομική κρίση.
    
   Σύμφωνα με μελέτη της Icap από τους 87 κλάδους/αγορές που εξετάστηκαν, οι 71 κλάδοι υπέστησαν απώλειες (μικρής ή μεγάλης έκτασης).
    

    
   Τις καλύτερες επιδόσεις παρουσίασε ο τομέας των Α.Π.Ε., που εμφάνισε εντυπωσιακή αύξηση ιδιαίτερα την περίοδο 2011/2012, λόγω των ευνοϊκών όρων του θεσμικού πλαισίου (υψηλές τιμές αποζημίωσης ενέργειας), ενώ αυξητικά κινήθηκαν και οι κατηγορίες προϊόντων διατροφής, με σχετικά περιορισμένο όμως ρυθμό αύξησης (κάτω του 5%).
    
   Τις μεγαλύτερες απώλειες από την ύφεση υπέστησαν οι κλάδοι του Αυτοκινήτου και των Κατασκευών, καθώς και κλάδοι συναφών με την οικοδομική δραστηριότητα.
   Παρ' όλα αυτά αρκετές πρόσφατες θετικές εξελίξεις με κύρια την έξοδο της Ελλάδας και της Πορτογαλίας στις Αγορές, μετά από πολλά χρόνια, μέσω διάθεσης Κρατικών τους Ομολόγων, στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την έξοδο από την κρίση.
    
   Στη κατεύθυνση αυτή, και λαμβάνοντας υπόψη και τα συνολικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα το 2013, βάσει των ισολογισμών που είναι καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της ICAP Group, προκύπτει μία αισθητή μείωση των ζημιών, την τελευταία διετία. Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές ζημίες περιορίστηκαν κατά 34% το 2012, ενώ και το 2013 (με βάση δείγμα σχεδόν 7.300 διαθέσιμων ισολογισμών) προκύπτει περαιτέρω μείωση των ζημιών κατά 52%.
   Επιπλέον, αν ληφθεί υπόψη και η εντυπωσιακή άνοδος του Δείκτη οικονομικού κλίματος, όπως καταγράφεται στην έρευνα της ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index το δεύτερο τρίμηνο του 2014, στις 156 μονάδες από 140 το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς και του δείκτη οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ, μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι η κατάσταση αρχίζει να εξομαλύνεται και να εμφανίζονται σταδιακά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης».
    
   Πηγή: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=619337
   Read more...

   1

  • Engineer

   H Διεύθυνση Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο των εργασιών υποδομής που υλοποιούνται για την επικαιροποίηση των στοιχείων της τηρούμενης ψηφιακής βάσης δεδομένων (http://www.latomet.gr), προχώρησε στην συγκέντρωση, καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση των Λατομικών Περιοχών (ΛΠ) της χώρας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
    
   Οι Λατομικές Περιοχές (Λ.Π.) όπου χωροθετούνται τα λατομεία αδρανών αποτελούν το θεσμικό εργαλείο της χωροθέτησης και του βιώσιμου σχεδιασμού των αδρανών υλικών από πρωτογενείς πρώτες ύλες.
    
   Η διαθέσιμη εφαρμογή θέασης των πολυγώνων Λατομικών Περιοχών (ΛΠ) καθώς η σχετική κατηγοριοποίησή τους (ενεργοποιημένη, αποχαρακτηρισμένη κλπ.) είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://www.latomet.gr/lp_adranon.
    
   To πολυγωνικό διανυσματικό σύνολο δεδομένων το οποίο απεικονίζει όλες τις Λατομικές Περιοχές (ΛΠ) είναι επίσης διαθέσιμο με τη μορφή shape file αρχείου (.shp) στον ακόλουθο σύνδεσμο :http://www.latomet.gr/ntf/LP_adranon_24072014.zip.
    
   Πηγή: http://technews-greece.blogspot.gr/2014/07/blog-post_32.html#.U9elGfl_sg0
   Read more...

   1

  • Engineer

   Με 540 μόνιμους υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο φορέας έχει στείλει στο ΑΣΕΠ το αίτημα με τις θέσεις και τις επόμενες μέρες αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη σε ΦΕΚ.
    
   Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων είναι η εξής:

   ΠΕ Μηχανικοί 100,
   ΔΕ Τεχνικοί (Μέσης Εκπαίδευσης) 290,
   ΤΕ Τεχνολόγοι Μηχανικοί 90,
   ΠΕ Οικονομολόγοι 40 και
   ΠΕ Επιστήμονες Πληροφορικής 20

   Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο οι προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» και του ένατου (9) άρθρου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως ισχύουν.
    
   Για τις θέσεις των μηχανικών ζητούνται:
    
   α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
    
   β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
    
   Πηγή: http://technews-greece.blogspot.gr/2014/07/100.html#.U9elMvl_sg0
   Read more...

   257

  • Engineer

   Πιλοτικό- πρωτοποριακό πρόγραμμα υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης για την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, με την τοποθέτηση φωτισμού LED σε σημεία του νησιού όπου καταγράφεται μεγάλη κατανάλωση ρεύματος.
    
   O περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε σήμερα σύμβαση προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου 2007-2013 «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)- Παρεμβάσεις για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στις οδούς πρόσβασης Αεροδρομίων Χανίων, Ηρακλείου και στη σήραγγα Σταλίδας της Περιφέρειας Κρήτης».
    
   Με βάση τη σύμβαση, προβλέπεται η αντικατάσταση του φωτισμού με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED σε σημεία ενεργοβόρα, και συγκεκριμένα στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων, αλλά και στη σήραγγα της Σταλίδας.
    
   «Πρόκειται για ένα σημαντικό πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η περιφέρειά μας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Interreg». Είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε Ελλάδα και Κύπρο που υπογράφει και υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η σύμβαση έχει προϋπολογισμό 600.000 ευρώ και αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας» δήλωσε ο κ. Αρναουτάκης.
    
   Παράλληλα, τόνισε: «Στόχος, μετά την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, είναι η αντικατάσταση όλου του φωτισμού στο οδικό δίκτυο της Κρήτης (ΒΟΑΚ και περιφερειακό δίκτυο) για να μπορέσουμε να έχουμε εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από 65% έως 70%. Την επόμενη περίοδο θα έχουμε, εξάλλου, αντικαταστήσει τον φωτισμό σε δημόσια κτίρια και σχολεία με λάμπες εξοικονόμησης».
    
   Τέλος, όπως ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης, στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας, η Περιφέρεια Κρήτης έχει έτοιμη μελέτη 10.000.000 ευρώ για να γίνει μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).
    
   Πηγή: http://web.tee.gr/%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81/
   Read more...

   2

  • *panagiotis*

   Την πολιτική της λειτουργίας νέων σχολών ακολουθεί και ο νέος υπουργός Παιδείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, παρότι τα ΑΕΙ μαστίζονται από υποχρηματοδότηση -ο προϋπολογισμός τους έχει μειωθεί έως και 80% από το 2009- και έλλειψη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να θέσει σε λειτουργία μία νέα Αρχιτεκτονική Σχολή -την έβδομη στη σειρά- στα Ιωάννινα, όπως επίσης και τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Κοζάνη. Οι σχετικές αποφάσεις δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23 Ιουλίου, προκαλώντας τις αντιδράσεις πανεπιστημιακών που μιλούν για «αποφάσεις που υπηρετούν λαϊκίστικες, πελατειακές λογικές εκ μέρους της κυβέρνησης». «Δρομολογήθηκε από την προηγούμενη ηγεσία», ανέφεραν χθες στην «Κ» συνεργάτες του κ. Λοβέρδου, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον πρώην υπουργό Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
    
   Ειδικότερα, η Αρχιτεκτονική Ιωαννίνων έχει ιδρυθεί στο ομώνυμο πανεπιστήμιο από το 2009 (με το Προεδρικό Διάταγμα 173/2009). Ομως, το υπ. Παιδείας δεν έδωσε τότε έγκριση για την έναρξη της λειτουργίας της, καθώς δεν διέθετε, μεταξύ άλλων, καθηγητικό προσωπικό. Για να ικανοποιηθούν τα κριτήρια που είχε θέσει το υπουργείο ώστε η σχολή να αρχίσει να λειτουργεί από το έτος 2012-2013, στο πανεπιστήμιο προκήρυξαν στις αρχές του 2011 εκλογές για θέσεις των διδασκόντων. Τότε οι υπόλοιπες Αρχιτεκτονικές αντέδρασαν και το θέμα ατόνησε. Το αίτημα επαναδιατυπώθηκε στις αρχές του 2013, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ετσι, την άνοιξη του 2013 το υπ. Παιδείας αποφάσισε να λειτουργήσει από το 2014-2015 Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τελικά ήταν η σειρά της νυν ηγεσίας του υπουργείου να υπογράψει το ΦΕΚ λειτουργίας της από το 2015-2016.
    
   «Εχουμε επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία για τη λειτουργία μιας νέας σχολής, τη στιγμή που δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των υφιστάμενων έξι σχολών. Εμείς ενδεικτικά έχουμε 1.650 προπτυχιακούς, 220 μεταπτυχιακούς, 177 υποψήφιους διδάκτορες, 75 διδάσκοντες που εξυπηρετούνται από 8 διοικητικούς υπαλλήλους», ανέφερε χθες στην «Κ» η κοσμήτορας της Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ κ. Ελένη Μαΐστρου. Και πρόσθεσε: «Λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης, δεν μπορούμε όχι μόνο να ανανεώσουμε το εργαστηριακό υλικό αλλά ούτε και να το συντηρήσουμε. Από την άλλη, δεν έχουμε χρήματα για μαθήματα που απαιτούν εργασία πεδίου εκτός Αθηνών». «Είναι κρίμα σε μία τέτοια εποχή, αντί να κινούμεθα στην κατεύθυνση της συνένωσης δυνάμεων και ισχυροποίησης των σχολών που υπάρχουν, να λειτουργούμε νέες σχολές με πιθανά προβλήματα στελέχωσης και αμφίβολες προοπτικές απορρόφησης των αποφοίτων τους», πρόσθεσε στην «Κ» ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ κ. Δημήτρης Ησαΐας. Ενδεικτικά, η νέα Αρχιτεκτονική θα χρειαστεί 12 διδάσκοντες, ενώ το ίδρυμα έχασε στην πρόσφατη διαθεσιμότητα 48 διοικητικούς υπαλλήλους από τους 288.
    
   Μηνύματα
    
   Τις απορίες για την ανάγκη μιας νέας Αρχιτεκτονικής ενισχύει μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey που ανέφερε για την Ελλάδα ότι «χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το επάγγελμα των αρχιτεκτόνων: ενώ η κατασκευαστική αγορά από το 2005 έχει μειωθεί 50%, οι απόφοιτοι της αρχιτεκτονικής έχουν αυξηθεί κατά 50%». Τα ίδια μηνύματα στέλνει το ΤΕΕ. Η Ελλάδα με 11.262.000 κατοίκους διαθέτει 110.000 μηχανικούς και άρα ο αριθμός των μηχανικών αντιστοιχεί σχεδόν στο 1% (ακριβές ποσοστό 0,98%), πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 0,48%. Ολα αυτά, ενώ σήμερα ο κ. Λοβέρδος θα συναντηθεί με τα προεδρεία των Συνόδων Πρυτάνεων και Προέδρων ΤΕΙ για το θέμα των μετεγγραφών και για τη μείωση των προϋπολογισμών των ιδρυμάτων.
    
   Πηγή: http://www.kathimerini.gr/777995/article/epikairothta/politikh/antidraseis-gia-th-nea-arxitektonikh-sta-iwannina
   Read more...

   29

  • Engineer

   Δεν «παγώνει» ο νέος νόμος για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση τριών κατοίκων του Αμαρουσίου που ζητούσαν να ανασταλούν οι υπουργικές αποφάσεις για την έναρξη λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος διεκπεραίωσης των δηλώσεων υπαγωγής στον νόμο 4178/2013 που αφορά την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.
    
   Οι σύμβουλοι Επικρατείας με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ και εισηγητή τον Σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη, αναφέρουν κατ΄ αρχάς, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι διατάξεις του νέου νόμου 4178/2013 για τα αυθαίρετα (αναστολή κυρώσεων για 30 χρόνια, κ.λπ.) ταυτίζονται με τις διατάξεις του προγενέστερου νόμου 4014/2011 για τα αυθαίρετα, που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του ΣτΕ.
    
   Άρα, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο νομικό ζήτημα, αλλά ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι οι διατάξεις του νόμου 4178/2013 είναι «πέρα από κάθε αμφιβολία αντισυνταγματικές».
    
   Ακόμη, σημειώνει η υπ΄ αριθμ. 242/2014 απόφαση του ΣτΕ, ότι συνεπώς πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι λόγοι που προβάλλουν οι κάτοικοι.
    
   Παράλληλα, οι δικαστές απέρριψαν την αίτηση των κατοίκων καθώς δεν επικαλέστηκαν, ούτε απέδειξαν ότι θα υποστούν, ευθέως και αμέσως, από την εκτέλεση των επίμαχων υπουργικών αποφάσεων, συγκεκριμένη και ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανόρθωση βλάβη, αν ευδοκιμήσει η κυρία προσφυγή που έχουν καταθέσει.
    
   Πηγή: http://www.protothema.gr/environment/article/398534/ste-den-pagonei-o-neos-nomos-gia-tin-nomimopoiisi-ton-authaireton/
   Read more...

   39

  • Engineer

   Ο σεισμός της 24ης Μαΐου στο βόρειο Αιγαίο μεγέθους 6,8 Ρίχτερ μετατόπισε τη νήσο Λήμνο κατά πέντε εκατοστά. Ο σεισμός προκλήθηκε στο ρήγμα της Ανατολίας με επίκεντρο τον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαμοθράκης, Λήμνου και Ιμβρου.
    
   Την εντυπωσιακή μετακίνηση, από τις τρομακτικές δυνάμεις που ασκήθηκαν στην διάρκεια του σεισμού, ανακάλυψαν οι επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών έπειτα από έρευνες και αναλύσεις των δεδομένων σε σταθμούς GPS.
    
   Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Ελευθεροτυπίας”, οι σταθμοί GPS λειτουργούν με τη λήψη σημάτων από συστήματα δορυφορικής γεωδαισίας και η ακρίβεια επίλυσης που επιτυγχάνεται είναι της τάξης μερικών χιλιοστών (mm).
    
   Το σεισμό της 24ης Μαΐου τον κατέγραψε ο σταθμός της Λήμνου (LEMN) που ανήκει στο Εθνικό δίκτυο ΝΟΑΝΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και δύο σταθμοί του αντίστοιχου Τουρκικού Αστεροσκοπείου της Κωνσταντινούπολης (στα Δαρδανέλια και Υψαλα).
    
   «Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η Λήμνος μετατοπίστηκε 5 εκατοστά προς τα νοτιοδυτικά, δηλαδή προς τον Αγιο Ευστράτιο, ως αποτέλεσμα της ισχυρής σεισμικής κίνησης. Ο σταθμός στα Δαρδανέλια μετακινήθηκε 3 εκατοστά προς βορειοδυτικά και ο σταθμός στα Υψαλα του Εβρου κατά 2 εκατοστά προς βορειοανατολικά, αντίστοιχα. Αυτές οι μετακινήσεις οφείλονται στον τρόπο της διάρρηξης του μεγάλου ρήγματος του Β. Αιγαίου, που είναι κατακόρυφο και “έσπασε” με διεύθυνση σχεδόν Ανατολή-Δύση. Το μήκος της διάρρηξης υπολογίστηκε σε 45 χιλιόμετρα», ανέφερε στην «Ε» ο κ. Γκανάς.
    
   Πηγή: http://www.econews.gr/2014/07/28/limnos-seismos-metatopisi-116626/
   Read more...

   7

  • Engineer

   Υπό κατάρρευση βρίσκεται το ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων δεν πληρώνει τις εισφορές ενώ έχουν μαζευτεί τεράστια χρέη. Οκτώ στους 10 ασφαλισμένους, σύμφωνα με τα στοιχεία, χρωστούν ως 10.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ και το έλλειμμα μόνο για το 2014 υπολογίζεται στα 720 εκατομμύρια ευρώ.
    
   Tο σύνολο των απλήρωτων εισφορών φτάνει τα 7,4 δισ. ευρώ που προέρχεται κυρίως από μικροοφειλέτες.
   Μάλιστα, 370.000 ελεύθεροι επαγγελματίες σταμάτησαν να πληρώσουν εισφορές. Πολλοί δεν αποκλείουν ότι ακόμη και από το φθινόπωρο το ταμείο δεν θα μπορεί να καταβάλει τις συντάξεις αλλά και να καλύψει τις άλλες υποχρεώσεις του με αποτέλεσμα να πέφτει ξανά στο τραπέζι πρόταση για νέα μείωση συντάξεων.
    
   Ήδη έχει διαφανεί ότι η μείωση της τάξης του 5% στις επικουρικές δεν ήταν αρκετή και έτσι έρχεται και νέα.
   Υπολογίζεται ότι το Φθινόπωρο θα υπάρξει άλλη μια μείωση της τάξης του 3%.
    
   Και το μέτρο αυτό ωστόσο θεωρείται μικρής διάρκειας. Πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα και έτσι ο ΟΑΕΕ φαίνεται ότι σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ και άλλες υπηρεσίες έχει περάσει στην... αντεπίθεση ακόμη και με κατασχέσεις εισπράξεων από τα ταμεία των επιχειρήσεων.
    
   Μια άλλη πρόταση είναι μια νέα γενναία ρύθμιση που θα δώσει την δυνατότητα στους οφειλέτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Μια ρύθμιση που θα προβλέπει πάγωμα των οφειλών, χωρίς προσαυξήσεις από επιτόκια κλπ και εξόφληση σε 100 δόσεις.
   Σύμφωνα με τα «Νέα» κύκλοι των ασφαλιστικών ταμείων εκφράζουν την ανησυχία τους για την οικονομική κατάσταση του ΟΑΕΕ και προειδοποιούν για ακόμα χειρότερες μέρες.
    
   «Η πληρωμή των 265 εκατ. ευρώ τον μήνα σε συντάξεις του ΟΑΕΕ από τον Σεπτέμβρη και μετά θα είναι ένας γρίφος» διαπιστώνει ο πρόεδρος της ΠΟΠΟΚΠ, Θανάσης Καπωτάς.
    
   Εντός του καλοκαιριού το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών θα στείλει άλλα 92.000 ειδοποιητήρια σε ισάριθμους οφειλέτες για την είσπραξη χρεών της τάξης των 5.000-15.000 ευρώ.
    
   Πηγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=33039&subid=2&pubid=113316840
   Read more...

   18

  • Engineer

   Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο για 150.000 οικογένειες που δικαιούνται κοινωνικό μέρισμα αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Ανάπτυξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Σκοπός της κίνησης αυτής είναι η αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο της «ψηφιακής αλληλεγγύης», με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ασθενών κοινωνικών ομάδων.
    
   Στη σύσκεψη, στην οποία μετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Μενέλαος Δασκαλάκης και ο Διευθυντής του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού Δημήτριος Πτωχός, αποφασίστηκε η πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος προϋπολογισμού περίπου 80 εκατ. ευρώ.
    
   Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει πάνω από 150.000 οικογένειες δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος, με απλές διαδικασίες, με τη χρήση ειδικού κουπονιού, δίνοντας τους την ευκαιρία: να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν τη σύνδεση τους στο διαδίκτυο μέχρι και τον 10ο του 2015, να αποκτήσουν βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο και εξοικείωσης με τους Η/Υ (notebook ή Tablet), να λάβουν βασική γνώση/επίδειξη, στο χώρο τους στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξ' αποστάσεως εκπαίδευση σε βασική χρήση Η/Υ και διαδικτύου.
    
   Στην ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε να ενισχυθεί η ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Αυξάνεται προς τούτο ο προϋπολογισμός της δράσης ICT4GROWTH του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά 22 εκατ. ευρώ σε 140 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αποσκοπεί στην χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, στη περιφέρεια Αττικής, που ενώ είχαν λάβει υψηλή βαθμολογία κατά την αξιολόγηση δεν είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/alles-upodomes/tilepikoinonies-diktya/item/26084-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD-internet-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5-150000-%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC
   Read more...

   46

  • Engineer

   Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
    
   Με το υφιστάμενο καθεστώς, όσοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη αγορά οφείλουν να εφοδιαστούν με άδεια προμήθειας ή άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η παροχή ενέργειας για φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων εξομοιώνεται με αυτές τις δραστηριότητες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ, οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών των υποδομών δεν αποτελούν πρωτογενείς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά λειτουργούν ως ενδιάμεσοι, με σκοπό τη μεταπώληση της ενέργειας.
    
   Τέλος, η τροπολογία προβλέπει την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίσει τις λεπτομέρειες λειτουργίας των συγκεκριμένων φορέων.
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/content/Adeies_gia_metapolisi_ilektrikis_energeias/
   Read more...

   0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.