Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Εγκύκλιος: Φορολογική μεταχείριση αποζημιώσεων ελεγκτών δόμησης


  Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων ελεγκτών δόμησης.

   

  Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα ακόλουθα:

   

  "Με αφορμή ερώτημα που έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

   

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

   

  2. Επιπλέον, από τον συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου 1 των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013 προκύπτει ότι στις αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

   

  3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'/27-5-2016)-με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α'/25-11-2011) που αναφέρονται στους ελεγκτές δόμησης- καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των ελεγκτών αυτών (πώς αποκτάται η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης, ποιες οι προϋποθέσεις εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο κ.λ.π.)

   

  4. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι ελεγκτές δόμησης που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4030/2011, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν.4389/2016, για τους ελέγχους που διενεργούν με βάση την 299/7.1.2014 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 57/Β/16-1- 2014) αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και στα ποσά που καταβάλλονται διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

   

  Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/52106/


  User Feedback

  Recommended Comments  Έλεος με τους φόρους. Τι διαφορά έχει αυτή η υπηρεσία από την επίβλεψη άδειας δόμησης και δεν πάει με προκαταβολή φόρου 10%. Για ελάχιστες αμοιβές των 200 και 150 € σε αποστάσεις άνω των 100χλμ (για μας τους ΗΜ), είναι κοροιδία αυτή η παρακράτηση.

  Link to comment
  Share on other sites

  όπως το βλέπω (και ο λόγος που δεν έγινα ελ.δομ.)

  το "δούλεμα" αρχίζει από πιο πριν

  η υπηρεσία αυτή δεν είναι καν προς τον ιδιώτη που χρεώνεται-πληρώνει, αλλά προς το κράτος

  και είναι υπαλληλική σχέση προς το κράτος

  άρα θα έπρεπε να πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό με την δέουσα παρακράτηση φόρου και ασφαλιστική εισφορά

  κάν'τε απεργία (έστω "λευκή"): μην αποδέχεστε τους ορισμούς, δηλώστε κώλυμα, όλοι

  Link to comment
  Share on other sites

  H παρακράτηση γίνεται σε αμοιβές άνω των 300€ και μόνο όταν ο πελάτης είναι επιτηδευματίας...

  • Upvote 1
  Link to comment
  Share on other sites

  Θα μας τρελάνουν ?

   

  Πρώτον θέλω να πιστεύω αυτή η εγκύκλιος μιλάει για τιμολόγια άρα για ελέγχους δόμησης σε εταιρίες.

   

  Δεύτερον πρακτικά είναι πολύ δύσκολο αυτό που ζητάει σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά όταν υπάρχει προστριβή μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου.

   

  Τρίτον και βασικότερον, η διάταξη αυτή της παραγράφου 3γ του άρθρου 3 της Υ.Α. 299/2014 πότε άλλαξε ?!

  ΦΕΚ_57_Β_14_ΥΑ299_ΕΛΕΓΧΟΣ_ΕΡΓΩΝ_ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΔΟΜΗΣΗΣ.pdf

   

   

  γ) Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων.

  Edited by nik
  Link to comment
  Share on other sites

  Η παρακράτηση δεν είναι ούτε εισφορά ούτε κράτηση υπέρ τρίτου.
  Το ποιοι υπόκεινται σε παρακράτηση, πότε και πως καταβάλλεται ορίζεται ρητά στον ΚΦΕ.

   

  edit: και για όσους θέλουν περισσότερα ΚΦΕ ν.4172/13  άρ.59, 60, 61, 62, 63, 64, ως τροποποιήθηκαν τα συγκεκριμένα άρθρα με τους ν.4223/13, 4254/14, 4410/16, 4446/16, 4472/17, 4474/17 και με τις ΠΟΛ.1012/14 ΠΟΛ.1027/14

   

  Σταλθηκε απο το tapatalk

  Edited by georgegaleos
  Link to comment
  Share on other sites

  Εγώ τη θεωρούσα εισφορά τόσο καιρό.  Τέλος πάντων τουλάχιστον ισχύει το 300 - καθαρό - όριο ?

  Edited by nik
  Link to comment
  Share on other sites

  Nik Ισχύει (ν.4172/13, άρ.64, παρ.8, όπως προστέθηκε με την παρ.16, Υποπαράγραφο Δ1 του ν.4254/2014 και ισχύει από 7/4/2014 & ΠΟΛ.1120/25.4.2014)

  Edited by georgegaleos
  • Upvote 1
  Link to comment
  Share on other sites

  4. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι ελεγκτές δόμησης που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4030/2011, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν.4389/2016, για τους ελέγχους που διενεργούν με βάση την 299/7.1.2014 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 57/Β/16-1- 2014) αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και στα ποσά που καταβάλλονται διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

   

   

  "8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ."

  Link to comment
  Share on other sites
  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.