Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/28/2022 in Posts

 1. Καλημέρα,Ας πάμε πρώτα στο διαμορφωμένο ηλεκτρονικό Σύστημα, όπου επιλέγοντας Μελέτη Στατικής Επάρκειας υπάρχει στο πεδίο «Αποτέλεσμα Ελέγχου» η επιλογή "Εκκρεμότητα Μελέτης". Για μένα αυτή είναι και η λογική αντιμετώπιση ,η οποία δεν αναιρεί το δικαίωμα του πολίτη να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της 5ετίας από την υπαγωγή ,για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2 ή της 3ετίας αντίστοιχα για τις Σ3,Σ4. Σχετική νομοθεσία: Το άρθρο 99 του 4495 στην παρ.η)(στατικός έλεγχος των παραβάσεων) καταλήγει: Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2. Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν.4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53επ., Γιατί άραγε, να μην αναφέρει : Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν.4178/2013, «ή που υπάγονται στον παρόντα» η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53επ., Η εκτίμηση μου: Γιατί δεν θέλει να αφαιρέσει το δικαίωμα επιλογής σύνταξης της ΜΣΕ εντός της 5ετίας (ή 3ετίας) που έδωσε στον πολίτη μόλις παραπάνω, σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη σύνταξης ταυτότητας για το ακίνητο του, νωρίτερα από τις καταληκτικές ημερομηνίες του δικαιώματος του. Στο άρθρο 54 (Συμπλήρωση ηλεκτρονικής Ταυτότητας),παρ.1.ζ): ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν.4178/2013 (Α174) ή τον παρόντα ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99, (συνεπώς,σύμφωνα και με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 99) Στο άρθρο 2,παρ.1. της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 : Στην καταχώρηση ιδιοκτησιών: ιι) Τύπο στατικού ελέγχου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α., Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, Μελέτη στατικής επάρκειας), εφόσον προβλέπεται, το αποτέλεσμα αυτού και την κατάσταση τυχόν εργασιών (ολοκληρωμένες, εκκρεμείς), (Εδώ δηλώνουμε τον τύπο ελέγχου που απαιτεί η δήλωση 4495.Εκτιμώ ότι πιθανόν πρόκειται για κακή διατύπωση και «η κατάσταση τυχόν εργασιών (ολοκληρωμένες, εκκρεμείς)»,δεν σημαίνει μόνο εργασίες που επιβάλλονται από την ΜΣΕ, αλλά και την κατάσταση της ΜΣΕ (εκκρεμής-δεν έχει συνταχθεί). Στα δικαιολογητικά: δδ) το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α., την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον ν. 4178/2013 και τον ν. 4495/2017, Εδώ, δεν βλέπω κάπου αναφορά στην υποχρέωση να έχει ήδη εκπονηθεί η ΜΣΕ εκ των προτέρων (πριν την συμπλήρωση της Ταυτότητας). Και ξαναγυρίζω στο Σύστημα (αφού θεωρώ ότι εξάντλησα τα σχετικά άρθρα των σχετικών νόμων) και στην επιλογή «Εκκρεμότητα Μελέτης», από όπου και ξεκίνησα. Προσωπικά, καλύπτομαι πλήρως,γιατί θεωρώ ότι ο νομοθέτης δεν θέλει να στερήσει από τον τωρινό ιδιοκτήτη του ακινήτου (ή τον μελλοντικό), το δικαίωμα να συντάξει ΜΣΕ εντός του προβλεπόμενου-σύμφωνα με το άρθρο 99-διαστήματος,σε μεταγενέστερο από την ταυτότητα χρόνο.
  7 points
 2. Για γονική δεν κάνεις ΠΕΑ. Επίσης αν κάνεις εξοικονομώ, μην βάλεις όλα τα ρολόγια ΔΕΗ (σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύσταση. Μόνο του διαμερίσματος που κάνεις εξοικονομώ. Κολάει το σύστημα αλλιώς (του εξοικονομώ). Δεν ξέρω αν το έχουν φτιάξει ακόμα - γνωρίζουν το bug (έτσι είπαν την ανάγκη να κάνεις ΗΤΚ για όλο το κτίριο) πάντως..... έντιτ Διορθώσανε το bug που το site ΕΚΟ δεν τράβαγε τα μηδενικά στην αρχή των ΑΦΜ από το site ΗΤΚ. Επίσης αλλάξανε το bug για τα ρολόγια της ΔΕΗ. Όταν είναι πολλά διαμερίσματα χωρίς οριζόντια το προηγούμενο bug έλεγε ότι είναι λάθος το ρολόι της ΔΕΗ. Τώρα λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ΔΕΗ στην ΗΤΚ. Για ΕΚΟ βάζουμε λοιπόν μόνο το ρολόι της ΔΕΗ του διαμερίσματος. Με τα επιπλέον τετραγωνικά δεν φαίνεται χτυπάει το σύστημα. Όσο για την ΗΤΚ που είχαν προβλέψει όταν βγάζανε τον προϋπολογισμό του ΕΚΟ, παραμένει το ΕΚΟ να νομίζει ότι δεν κάνεις όλο το κτίριο ΗΤΚ. Αυτό το bug δεν έχει διορθωθεί. Τώρα το downvote για την διαπίστωση ότι δεν συνεννοηθήκανε μεταξύ τους οι αρμόδιοι και έχουμε καταλήξει να νομοθετούν οι πλατφόρμες.... Ή το γεγονός ότι έβαλαν απαιτήσεις με δύο μέτρα και δύο σταθμά, αντί να πέσουν όλες οι απαιτήσεις στην βάση του χώρου που μπαίνει στο ΕΚΟ.... Υ.Γ. ελπίζω το downvote να ήταν για το μέρος του σχολίου που αφορά την ΗΤΚ σε όλο το κτίριο Για τα ρολόγια της ΔΕΗ νομοθετεί το σύστημα του ΕΚΟ.... όπως και για την προτεινόμενη έκταση εφαρμογής της ΗΤΚ βάσει επιδότησης αμοιβής.... μην πυροβολείτε τον ταχυδρόμο!
  7 points
 3. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η 3η αναθεώρηση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΥΑ ΥΠ 449-2022 (ΚΑΝΕΠΕ-3η αναθεώρηση).pdf
  6 points
 4. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο : Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=82809615-45f1-48bd-9b18-aeb7016e7329 Μεταξύ των 165 άρθρων περιλαμβάνονται τα παρακάτω 3 άρθρα, τροποποίησης του ν.4495/17, που διαμορφώνουν νέο τοπίο στον μελλοντικό τρόπο έκδοσης των αδειών : Άρθρο 149 - Προέγκριση οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4495/2017 Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4495/2017 (Α’167) τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί ότι η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ιδίου νόμου, στο δεύτερο εδάφιο ο «όγκος» αντικαθίσταται από το «ύψος», προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ.1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά κάθε κατηγορία έκδοσης άδειας του άρθρου 36. Η διαδικασία προέγκρισης άδειας αναθεώρησης είναι προαιρετική, εφόσον αφορά σε μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, ύψους και όγκου. Εναλλακτικά απαιτείται η έγγραφη βεβαίωση των υποπερ. βα) και ββ) της περ. β της παρ.2 του άρθρου 38.». Άρθρο 150 - Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας– Τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 38 του ν.4495/2017 Στην περ. β) της παρ.2 του άρθρου 38 του ν.4495/2017 (Α’167), περί οικοδομικών αδειών που εξαιρούνται προέγκρισης, προστίθενται οι κατηγορίες αδειών 1 και 2, προβλέπονται τα υποβαλλόμενα ηλεκτρονικά στοιχεία τους και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Οι οικοδομικές άδειες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, εκδίδονται ως εξής: α) Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 με προέγκριση του άρθρου 36 εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. Ο αριθμός οικοδομικής αδείας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου. β. Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 36, εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων, συμπεριλαμβάνεται: βα) για τις Κατηγορίες 1 και 2, υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών και ελέγχεται το τοπογραφικό διάγραμμα, και ββ) για την Κατηγορία 3, υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση για τις υποπερ. βα) και ββ) εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’75) του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε. Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου.». Άρθρο 151 - Διάγραμμα κάλυψης – Τροποποίηση της παρ.3 του άρθρου 39 του ν.4495/2017 Στην παρ.3 του άρθρου 39 του ν.4495/2017 (Α’167), περί της κλίμακας των υποβαλλόμενων διαγραμμάτων κάλυψης, α) στην περ. β) διαγράφεται ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης δόμησης, β) στην περ. γ) ο όρος της δόμησης αντικαθίσταται από αυτόν του όγκου, γ) μετά την περ. η) προστίθεται αυτοτελές εδάφιο και η παρ.3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Το διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500 και περιλαμβάνει: α) Το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του, περίγραμμα του προς οικοδόμηση κτιρίου γεωμετρικά ορισμένο, μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων. β) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τον πραγματοποιούμενο όγκο του κτιρίου, το συντελεστή κατ` όγκο εκμετάλλευσης, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης. γ) Τα περιγράμματα των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, του όγκου και του ύψους του κτιρίου. Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με τα ανωτέρω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης, αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης. δ) Τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης. ε) Τη σχηματική τομή για την ένδειξη του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε σχέση με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. στ) Ενδεικτικές όψεις. ζ) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο. η) Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής, με γραμμικό ή με ελεύθερο σχεδιασμό η φυτογραφίες σε υφιστάμενα κτίρια. Το διάγραμμα κάλυψης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’75) του μελετητή μηχανικού, ότι στην πραγματοποιούμενη δόμηση έχουν υπολογιστεί όλες οι κατασκευές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4067/2012 (Α’79), καθώς και οι απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης. Αν απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να τηρεί και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.».
  6 points
 5. Άνοιξα τον Υπολογιστή μου στο michanikos- forum και βλέπω, πάνω δεξιά, στο καμπανάκι το Νρ. 16. Μπορεί να είμαι, ορισμένες φορές, αυστηρός σε κάποια θέματα. Δεν βλέπω όμως το λόγο γιατί κάποιος συνάδελφος να με "μισεί" τόσο πολύ. Μπραβο στο κουράγιο του. Βρήκε 16 (?) κείμενά μου και ΄τα "μουτζούρωσε". Άλλη δουλειά δεν είχε?? (πριν κάποιους μήνες ξαναέγινε. Άραγε να είναι ο ίδιος?). Εγώ πάντως ότι κάνω το κάνω για το καλό της δουλειάς και προπάντων για τους νέους συναδέλφους. Αυτό που γίνεται δεν με νοιάζει Κ α θ ό λ ο υ!! Ας συνεχίσει.
  6 points
 6. παντως, απο πλατφορμες παμε καλα... αυθαιρετων ηλεκτρονικης ταυτοτητας προσωπικου γιατρου αντικατασταση συσκευων επιδοτηση βενζινης/πετελαιου αδηλωτα τμ. στους Δημους Εξωδικαστικου συμβιβασμου ρυθμισης οφειλων αποτελεσματα πανελλαδικων εμβολιων [η τεταρτη] κοινωνικου τουρισμου [συν οσες αλλες δεν ειδα] κι οπως λεει το γνωστο λαικο αζμα "μανα, μας κλεψαν το τρακτερ κι εμεινε η πλατφορμα χηρα"
  5 points
 7. Ερμηνεία διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 117 του ν.4495/2017 (167 Α ́), όπως ισχύει. Ω5ΧΘ4653Π8-Σ9Σ.pdf
  5 points
 8. Με κάθε φιλική διάθεση και συμπεριλαμβάνοντας σε κάθε μου λέξη το "καλώς ή κακώς" και το "σωστό ή λάθος". 1ον. Δεν μένει να αποσαφηνιστεί κάτι. Μέχρι πρότινος μπορούσαν όλοι και αυθαίρετα και βεβαιώσεις και ΗΤΚ, υπογράφοντας βέβαια ο καθένας τις μελέτες και τα σχέδια που δικαιούται, καθώς όπως προείπα κανένας νόμος ή νομοθέτημα δεν έθετε περιορισμούς. Τώρα με αυτήν την απόφαση του ΤΕΕ, και φυσικά αφού θεσμοθετηθεί μπορούν πάλι όλοι, απλά απαιτείται συμμετέχοντας σχετικής ειδικότητας. Με σαφήνεια δεν μιλάει για διαχειριστή, ίσως και εσκεμμένα. Αυτό σαφέστατα λένε οι διατάξεις μας αρέσει δε μας αρέσει. 2ον. Επιμένω πως η ταυτότητα είναι ακριβώς η διαδικασία που κάναμε ως τώρα. Το θέμα ελέγχου αυθαίρετων κατασκευών και η δυνατότητα χορήγησης της βεβαίωσης ακολουθεί ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες. Αν είναι εντάξει βάσει των νομιμοποιητικών εγγράφων χορηγείται βεβαίωση, αν όχι οφείλει να προηγηθεί τακτοποίηση. Μετά τα πετάς όλα στο building wallet και παίρνεις μια ίδια βεβαίωση. Το επίπεδο ευθύνης λοιπόν δεν αλλάζει. Το θετικό είναι πως η ταυτότητα ενημερώνετε για σχεδόν όλα χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες πλην φυσικά της ορθής αποτύπωσης και της ορθής καταμέτρησης των επιφανειών και φυσικά της απαιτούμενης ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, δηλαδή αυτών που δεν επηρεάζουν το συμβόλαιο. 3ον. Δεν καταλαβαίνω γιατί αρκετοί εδώ μέσα θεωρείται πως η πολεοδομική νομοθεσία αποτελεί προνόμιο με αυτοτελή δυνατότητα κατανόησης μόνο ορισμένων ειδικοτήτων. Λίγο ή πολύ όλοι οι μηχανικοί είμαστε αναγκασμένοι να την γνωρίζουμε και ο καθένας εντέλει εμβαθύνει ανάλογα με το πόσο του χρειάζεται στην επαγγελματική του δραστηριότητα. 4ον και επί προσωπικού. Είμαι στο κτιριακό κομμάτι από τα 15 (22 χρόνια) καθώς ο πατέρας ήταν αρχιτέκτονας. Την πολεοδομική νομοθεσία μπορώ να την απαγγείλω μέχρι τελευταίας γραμμής. Παραείμαι νομοταγής το οποίο όπως ενδεχομένως γνωρίζεις καλύτερα από εμένα είναι πολύ δύσκολο και επίπονο στο ελεύθερο επάγγελμα. Υπογράφω ό,τι δικαιούμαι βάσει των νόμων και επιπλέον για το οποίο είμαι απόλυτα σίγουρος αναλαμβάνοντας κάθε ευθύνη, όπως κάθε άνθρωπος που δουλεύει. Μακάρι να μπορούσα να δουλέψω μόνο με ΜΠΕ που τις εκπονώ με το ένα μάτι κλειστό. Δυστυχώς δεν επαρκεί βιοποριστικά. Οπότε κινούμαι και στο κτιριακό κομμάτι σε πολύ μεγαλύτερο εύρος από όσο δικαιούμαι να υπογράφω και υπογράφοντας όσα δικαιούμαι προφανώς στα όρια των νόμων χωρίς φυσικά να τους υπερβαίνω. ΥΓ1: Σέβομαι απόλυτα πως απάντησες σε τρίτο πρόσωπο για να μην έρθουμε σε ευθεία αντιπαράθεση. Πιστεύω πως σέβεσαι την σε πρώτο πρόσωπο δική μου απάντηση. ΥΓ2: Σε ένα φόρουμ ευρείας κατανάλωσης όπως αυτό, η προσωπική άποψη και πεποίθηση, ιδιαίτερα σε νομικά ζητήματα, οφείλει να είναι δευτερεύουσα και διακριτική. Για παράδειγμα δεν προκύπτει "ηθικά" η δυνατότητα ενός Πολιτικού Μηχανικού να κάνει ΕΟΑ αλλά βάσει ΝΟΜΟΥ έχει το επαγγελματικό δικαίωμα. Αν ασχοληθεί, διαβάσει και κοπιάσει κάλλιστα θα την κάνει σωστά. Και κανένας δεν μπορεί "ηθικά", πόσο μάλλον νομικά να τον θίξει και να του πει τι δουλειά έχεις εσύ με αυτά. Συγχωρεσέ με για τον προσωπικό τόνο αλλά έχω κουραστεί να χοροπηδάω σε γραμμές ασαφέστατων και άδικων νόμων για να δω αν μου επιτρέπεται να βιοποριστώ.
  5 points
 9. Φίλε alextopo. Τώρα το προσέχω πως ακριβώς πάνω από το απόσπασμα του χάρτη που δίνεις έχεις ένα εντελώς απαράδεκτο "υστερόγραφο" . Γράφεις : "Κάποτε τα τοπογραφικά αυτά ήταν 5 κορδελιές". Δεν ξέρω πόοοοσο παλαιός είσαι. Καταλαβαίνεις τι γράφεις? Αυτό όμως που εγώ θα πω είναι: είσαι μακριά νυχτωμένος από "τοπογραφία". Ποτέ μα ποτέ δεν θα τολμούσα ΕΓΩ να κάνω τοπογραφικό κάποιας "διανομής" της Τ.Υ. με κορδέλα.(????) Όποιος το κάνει αυτό να γίνει κάτι άλλο! Και γιατί δεν το κάνεις και σήμερα??? Τι άλλαξε στην διανομή? Τα ίδια σχέδια δεν έχεις να εφαρμόσεις?
  5 points
 10. Μας δίνεις έναν χάρτη της τοπογραφικής υπηρεσίας με αξονικές γραμμές που ορίζονται από ορόσημα (π.χ. 33-34 κλπ) , με κάναβο και από "πάνω" μας λες πως η δουλειά αυτή δηλ. η διανομή ... Το καλό τοπογραφικό δεν είναι το όμορφο τοπογραφικό βάζοντας ... όμορφα χρώματα (πάντως επέλεξες όμορφα χρώματα). Η δουλειά για να είναι σωστή θα πρέπει να την κάνεις στο ίδιο σύστημα με αυτό της Τ.Υ ή , αν δεν βρεις εξάρτηση στην περιοχή, θα κάνεις ακριβώς ότι σου λέει ο καλός συνάδελφος sdtopo. Σίγουρα μπορεί & να θυμώσεις με αυτά που θα γράψω. Όταν θέλεις να κάνεις ένα Τ.Δ. για ένα χωράφι δεν πας εκεί με ένα gps , πατάς τα κουμπιά του στις γωνίες του χωραφιού και ετσι έχεις, για κάθε κορυφή του, τιμές Χ & Υ. Έτσι έχεις απλά ΜΟΝΟ το σχήμα της υπάρχουσας κατάστασης και .... Τελος. Μπορώ να σου δώσω και εγώ, όσα σχήματα θες, με εμβαδόν Ε=1187τμ. Εσύ όμως ψάχνεις την "ακριβή θέση" του αγροτεμαχίου σου, όπως την έδωσε η "Τοπογραφική υπηρεσία" στην διανομή του 50. Καλείσαι λοιπόν να αναπασσαλώσεις ακριβώς το ίδιο αυτό χωράφι στην θέση του. Και επειδή μας διαβάζουν αρκετοί νέοι συνάδελφοι πρέπει να βάζουμε τα πράματα στην σωστή θέση.
  5 points
 11. Πριν αρχίσετε τη μελέτη, να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα με λίγα λόγια, γιατί όπως είδα από το αναλυτικό του tettris τα πολλά λόγια μπερδεύουν ακόμη χειρότερα. Ήμουν και εγώ σε παράλληλη εργασία και δεν πρόσεξα μερικές απαντήσεις σας με αποτέλεσμα να μην γίνομαι πλήρως αντιληπτός. Αρχίστε λοιπόν το σχολιασμό από εδώ χωρίς τις παρεξηγήσεις που δημιουργούν τα άστοχα αριθμητικά παραδείγματα. Μετά συνεχίστε εκεί. Με λίγα λόγια, αλλά αναλυτικά, και μόνο για την ένταξη σε κατηγορίες : - Η αρχική άποψη αρκετών από μας (εμού συμπεριλαμβανομένου) ήταν ότι η Κατ.5 αφορά μόνον στους υπερβαίνοντες το 100+α% (όπου α=20 ή 40 ανάλογα) των όρων δόμησης της περιοχής συνολικά στο ακίνητο. Αφού καταλάβαμε πως είναι δυνατό να γίνει ο υπολογισμός σε συνιδιοκτησίες με τον επιμερισμό του πολεοδομικού μεγέθους, προέκυψε το πρόβλημα με το αν θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό οι Κατηγορίες 1 και 2 (για την Κατ.3 δεν υπήρχε θέμα από την αρχή). - Μετά δεν καθόταν καλά το πράγμα και αρχίσαμε να έχουμε αμφιβολίες (τουλάχιστον εγώ) σε πρακτικά προβλήματα όπως πχ τι θα γίνει στην εξαίρεση με τα νόμιμα ή αυθαίρετα των άλλων ιδιοκτησιών στο ακίνητο ή στο κοινόχρηστο κλπ. Έτσι κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η συνολική αυθαιρεσία της κάθε ιδιοκτησίας στέκεται απέναντι στο κριτήριο "υπέρμετρης επιβάρυνσης" αυτοτελώς (συντηρητικά και κατ' οικονομία) και όταν έχουν ήδη αφαιρεθεί οι αυθαιρεσίες των κατηγοριών 1, 2 και 3. Δηλαδή η αυθαιρεσία της ιδιοκτησίας συγκρίνεται με το : α% Χ επιτρεπόμενο πολεοδομικό μέγεθος Χ ποσοστό συνιδιοκτησίας. Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, αν έχουν εξαιρεθεί όλοι, θα εξαιρεθεί και το ακίνητο συνολικά και αν κάποιοι δεν έχουν εξαιρεθεί θα βρεθεί οπωσδήποτε τότε ένας τρόπος διόρθωσης ή άρσης της υπερβαίνουσας αυθαιρεσίας αυτών, έστω και επίπονος. - Έτσι συνεχιζόταν η ζωή μέχρι εκεί που ο υπουργός είπε "τέρμα η Κατ.5". Εκεί προέκυψε το αδιέξοδο της Κατ.5 χωρίς να εκμεταλλευτούμε ανοικτά το γεγονός ότι στον νόμο αφενός δεν λέει πουθενά το "έλλειψη αδείας σημαίνει Κατ.5" και αφετέρου λέει τρία άλλα σημαντικά πράγματα : 1) επιτρέπει τη νομιμοποίηση/κατεδάφιση με την υπαγωγή και φύλα καταγραφής "προς ...", 2) επιτρέπει την έκδοση αδειών νομιμοποίησης/κατεδάφισης ανεξαρτήτως της νομιμότητας και με ταυτόχρονη εξασφάλιση της στατικής επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 106 και 3) ορίζει σαφώς ότι η εξαίρεση των όποιων αυθαιρέτων απομένουν γίνεται με την περαίωση της υπαγωγής, δηλαδή μετά από την έκδοση της νομιμοποίησης ή την κατεδάφιση. Αυτά ως προς τις κατηγορίες και εδώ βρισκόμαστε τώρα. Ως προς τη διαφοροποίηση του ύψους, που δεν αναφέρθηκα καθόλου : Η υπέρβαση του ύψους δεν αντιμετωπίζεται ποσοτικά όπως η κάλυψη-δόμηση γιατί έχει ως τελικό έλεγχο το κάθε κτήριο ως προς μια στάθμη, δηλαδή σε ένα κτήριο θα επιμεριστεί η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους στους συνιδιοκτήτες του κτηρίου που είναι παραβάτες ύψους και ανάλογα με τις επιμέρους υπερβάσεις, ενώ στο διπλανό κτήριο του ίδιου οικοπέδου που δεν θα ξεπερνάει το επιτρεπόμενο ύψος θα πληρώσουν κάποιοι την ενδεχόμενη υπέρβαση ύψους της άδειας ως πταίσμα αναλυτικού που δεν συμμετέχει καθόλου στις κατηγορίες. Διαφορετικά θα αντιμετωπιστεί και ένα πλήρως αυθαίρετο τμήμα που δεν ξεπερνάει το επιτρεπόμενο, εκείνο θα συμμετάσχει στον έλεγχο κάλυψης-δόμησης για την κατηγορία αλλά όχι στην υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους γιατί απλά δεν συμβαίνει. Αν όμως βρίσκεται σε κτήριο όπου συμβαίνει πράγματι υπέρβαση επιτρεπόμενου ύψους, τότε θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό της υπέρβασης αυτής γιατί θα συμμετέχει σε αυτή με ολόκληρο το ύψος του και όχι με κάποια ενδεχόμενη διαφορά.
  5 points
 12. Αφού βεβαίως βάλει "χθες" μια πόρτα ο αγαπητός ιδιοκτήτης... Στο μέλλον μπορεί να είναι το σπιτάκι της γιαγιάς... Μέχρι να βάλει την πόρτα "με αναλυτικό"!
  5 points
 13. 1. Δικαιώματα προκύπτουν από την νομοθεσία κι όχι από το τι λέει κάποιος συνάδελφος ή κάποιο σεμινάριο του ΤΕΕ. Ακόμα και το ίδιο το ΤΕΕ ως επίσημο όργανο γνωμοδοτεί αλλά δεν μοιράζει δικαιώματα. 2. Η συγκεκριμένη πράξη ΔΕΝ αποτελεί μελέτη αλλά κάτι τελείως διαφορετικό. Στο ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα στις κοινές δραστηριότητες της μηχανικής αναφέρονται μεταξύ άλλων τα κάτωθι: γ. Σύνταξη φακέλου έργου δ. Έλεγχος, επιθεώρηση, λειτουργία και συντήρηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων. η. Συντονισμός ομάδας μελέτης/επίβλεψης/έργου. Επιπλέον, όπως αναφέρει η σχετική νομοθεσία, η έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας υλοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, διαχειριστή της καταχώρισης της Ιδιοκτησίας. Από που προκύπτει λοιπόν ότι η διαχείριση της ιδιοκτησίας αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των μηχανικών που κάνουν Αρχιτεκτονικές μελέτες; 3. Αν θεωρήσει ο νομοθέτης ότι δεν μπορώ να μετρήσω μια διάσταση (σε ένα κτίριο νόμιμο) τότε σίγουρα ο Αρχ. και ο Πολ. δεν μπορεί να διαβάσει μια ταμπέλα λέβητα, μια λάμπα LED κλπ οπότε ας δούμε ξανά το θέμα των ΠΕΑ και φυσικά στην ΗΤΚ δεν θα μπορεί να ανεβάσει μισό σχέδιο με Η/Μ.
  5 points
 14. Δυστυχώς, έπεσες στο γνωστό αδιέξοδο που εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχουμε αναδείξει στο φόρουμ (δες το αρχικό ποστ του θέματος). Ρύθμιση δεν γίνεται καθώς σε πάει κατηγορία 5, νομιμοποίηση δεν γίνεται λόγω απόστασης <500 μ από την ακτή. Το εγκεφαλικό στον ιδιοκτήτη είναι σχεδόν βέβαιο, όταν θα του πεις για αποξήλωση. Καλού κακού, φόρεσε κράνος (όχι εργοταξιακό... του στρατού κατά προτίμηση, άντε μηχανής εναλλακτικά). Πέραν της πλάκας, να το σοβαρέψουμε, η απόφαση για την εφαρμογή της ΗΤΚ διαφοροποιήθηκε από το νόμο, τόσο σε ότι αφορά την απαίτηση ΗΤ για αδόμητα ( ο νόμος αναφέρει κτίρια) οσο και στον ορισμό που δόθηκε για το τι αποτελεί "αδόμητο" για την ΗΤ. Τώρα, το πόσο είναι προετοιμασμένος κάποιος να στηρίξει την δουλειά του στο νόμο, αγνοώντας την σχετική απόφαση, με ότι θέμα μπορεί να προκύψει στο μέλλον (νομικής φύσεως, αστικής ευθύνης κλπ) χωράει μεγάλη συζήτηση, διότι το αξιότιμο ΤΕΕ δεν έχει προσφύγει-ως όφειλε- στο ΣτΕ προκειμένου να ακυρωθεί αυτή η απόφαση η οποία διαφοροποιείται από το νόμο.
  4 points
 15. 4 points
 16. Η ανακοίνωση του ΤΕΕ είναι από τη μια ξεκάθαρη (απαιτεί συμμετοχή συγκεκριμένης ειδικότητας, όχι απαραίτητα ως διαχειριστή) αλλά από την άλλη το μεγάλο ερώτημα παραμένει: Έχει δικαίωμα να πάρει αυτή την απόφαση; Από που κι ως που το ΤΕΕ νομοθετεί και μοιράζει επαγγελματικά δικαιώματα; Και με ποιο τρόπο κάποιος θα μπορούσε να προσβάλει την απόφαση αυτή; Προσωπική μου γνώμη είναι ότι το ΤΕΕ υπέπεσε σε σφάλμα.
  4 points
 17. Ανέβηκε το ειδοποιητήριο για τις εισφορές του Μαΐου !!! Προθεσμία πληρωμής μέχρι την 30η Ιουνίου.
  4 points
 18. @KOKARADI Μπορεί να γίνει ακύρωση, όπως περιγράφει ο συνάδελφος:
  4 points
 19. Καλημέρα,μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διάταξη,σχετική με επιστροφές,σε εφαρμογή.Διορθώνεις τις επιφάνειες κι εάν-και όποτε-εφαρμοστούν διατάξεις περί επιστροφής ποσών,θα κάνεις ό,τι απαιτείται.
  4 points
 20. Δημήτρη δεν εξαιρεί το Ε9. Το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ εξαιρεί ως αποδεικτικό στοιχείο. Μήπως γιατί ενδεχομένως έχει λάθη της διοίκησης και δεν αντιπροσωπεύει τη δήλωση ιδιοκτησίας;
  4 points
 21. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους! Για άλλη μια φορά το τιτανοτεράστιο ΤΕΕ κατάφερε με ανακοίνωση που πρέπει να είσαι η Πυθία για να καταλάβεις τι θέλει να πει ο ποιητής, να φέρει το μπάχαλο μεταξύ μας. Προσωπικά μιλώντας είμαι υπέρ της έκδοσης ΗΤΚ με συνεργασία και συμμετοχή όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων που χρειάζονται για τον σωστό έλεγχο της πολεοδομικής νομιμότητας ή όχι ενός κτιρίου όπως πολύ σωστά προανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι ΠΕ και συμφωνώ μαζί τους. Ξέχασαν όμως να επισημάνουν πως στην ανακοίνωση του ΤΕΕ στις ειδικότητες των συναδέλφων συμπεριλαμβάνονται και οι ΑΤΜ. Αυτοί γιατί λοιπόν; Ποιες γνώσεις έχουν πέραν του ελέγχου του τοπογραφικού διαγράμματος (άντε και τις τυχόν υπερβάσεις δόμησης και κάλυψης) στις υπόλοιπες μελέτες που συνοδεύουν μια οικοδομική άδεια; Γνωρίζουν από στατικές μελέτες; Από ηλεκτρολογικά; Από μηχανολογικά; Νομίζω την απάντηση την γνωρίζουμε όλοι και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Αντί να εστιάσουμε στο πως θα μπορούσε να διαμορφωθεί πιο σωστά ο θεσμός της ΗΤΚ και να συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες ειδικότητες έτσι ώστε αυτή να συμπληρώνεται και να εκδίδεται σωστά, λογομαχούμε μεταξύ μας και μας έχουν πάρει "φαλάγγι" οι συμβολαιογράφοι και κάνουν και υποδείξεις επί της εργασίας μας πολλές φορές. Φυσικά δεν έχω κάτι συνολικά με τους συμβολαιογράφους αλλά μιλάω για περιπτώσεις που τις έχω συναντήσει σε καθημερινή βάση στην εργασία μας. Καλοί και οι προβληματισμοί για την ΗΤΚ αλλά βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος....οι αμοιβές πολλές φορές είναι στα τάρταρα, το ΤΕΕ είναι τελείως διακοσμητικό, η νομοθεσία έχει γίνει τέτοια που μας έχει κάνει να πεταγόμαστε σαν ελατήρια στις 02:00 τα μεσάνυχτα μήπως μας ξέφυγε η άνω τελεία και είμαστε καθημερινά έρμαια του κάθε δημοσίου υπαλλήλου που μπορεί να ξύπνησε στραβά. "Τι θες εσύ τώρα εδώ μεσημεριάτικα έλα αύριο το πρωί" μου είπε η Χ υπάλληλος της πολεοδομίας Καλαμάτας προχθές κυρίες και κύριοι αξιότιμοι συνάδελφοι....έτσι ακριβώς....και κάτι τελευταίο....χθες ήμουν παρών σε συμβολαιογραφική πράξη πώλησης αγροτεμαχίου διότι είχα συντάξει το τοπογραφικό, για να πληρωθώ. Εγώ έλαβα 300 ευρώ συν το ΦΠΑ και ο μεσίτης έλαβε από το σχήμα πωλητή-αγοραστή 8000 ευρώ τα οποία δεν φάνηκαν και πουθενά.....εντάξει είμαστε; Εντάξει είμαστε! (που λέει και μια ψυχή) Συγνώμη αν κούρασε η μακροσκελής ανάρτηση μου αλλά πραγματικά φτάνει με αυτή τη φαγωμάρα μεταξύ μας.
  4 points
 22. 1. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Η εταιρεία δεν φταίει, αφού δεν έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες. 2. Επιλέγεις "Απόρριψη Παραστατικού", γιατί η συναλλαγή δεν αφορά την επαγγελματική σου δραστηριότητα. Έτσι, δεν θα συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα του συνοπτικού βιβλίου σου. Χαρακτηρισμός εξόδου: Κατηγορία: 2.3 Λήψη υπηρεσιών Είδος: Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (Ε3_585_009) 1. myDATA: Πώς διαβιβάζουν οι επιχειρήσεις τις επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις - Πώς θα διαβιβαστεί η επιστρεπτέα προκαταβολή Διάβασε την ερώτηση 104. Είναι η οδηγία της ΑΑΔΕ. 2. Διάλεξε "Επαγγελματικό Λογαριασμό Πληρωμών Ημεδαπής", αφού αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να φανεί ότι το ποσό κατατέθηκε στον λογαριασμό σου.
  4 points
 23. Θα πρέπει να αποτυπωθεί όλη η έκταση της διανομής (αλλαγές καλλιέργειας, όρια δρόμων, περιφράξεις, πηγάδια, οικίσκοι, τεχνικά, άλλες κατασκευές κ.λ.π.) και να είναι ξεκάθαρο με τι συνορεύει το κάθε τεμάχιο. Να παραγγελθεί και να εισαχθεί στο σχέδιο ο χάρτης 1:5000 της Γ.Υ.Σ. και ο ορθοφωτοχάρτης του Κτηματολογίου. Να βρεθούν ΑΦ της περιόδου της διανομής και να εισαχθούν στο σχέδιο. Να προσκομισθούν και να μελετηθούνοι τίτλοι με τα τοπογραφικά τους. Με δεδομένο ότι χρησικτισία επί δημοσίου δεν νοείται, να μελετηθούν όλα τα παραπάνω και να εφαμορστεί ολόκληρη η διανομή στην υφιστάμενη κατάσταση.
  4 points
 24. Έχεις μία διανομή αρκετά καινούρια (δεκαετία 50) όπου στην μέση περίπου της "πλάκας" έχεις & μία αξονική γραμμή μεταξύ 33 &34 με διαστάσεις πάνω - κάτω. Ότι καλύτερο. Γιατί αυτές τις αποστάσεις της διανομής δεν τις βλέπουμε στο χρωματιστό σχέδιο? Πως αποτύπωσες την υπάρχουσα κατάσταση? πως τοποθέτησες την θεωρητική κατάσταση της διανομής στο σχέδιό σου. Είναι το σχέδιο σου στο σύστημα της μελέτης της διανομής? (κάναβο πάντως δεν βλέπω). Ταυτίζονται οι αναγραφόμενες διαστάσεις όπως αυτές που φαίνονται στα πρωτότυπα? μόνο με μία ΚΑΛΗ -πιστή αποτύπωση του αγροτεμαχίου σου μπορείς να πείσεις την υπηρεσία.
  4 points
 25. Επειδή έχεις ένα δίκιο, στο μπέρδεμα που είπες, το ξεκαθαρίζω παρακάτω και αριθμητικά... Αρχική υπόθεση : υπάρχει άδεια, δεν έχουμε κατ.1-2-3, δεν θέλουμε να κατεδαφίσουμε τίποτε και έχουμε στην ιδιοκτησία αυθαίρετα Χτμ (αλλάζω το 50 για να φύγουμε από το πεδίο εφαρμογής της παρ.δ.δγ του 92). - Αν δεν υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα νομιμοποίησης έστω και (Χ-α%*επιτρεπόμενη_δόμηση) τμ των αυθαιρέτων, δεν είναι δυνατή πλέον η υπαγωγή στον νόμο ως Κατ.5 (εξυπακούεται ότι δεν ανήκει η περιοχή στις εξαιρέσεις που έχουν ακόμη δυνατότητα υπαγωγής). - Αν υπάρχει η πρόθεση νομιμοποίησης εξετάζεται και η δυνατότητα αυτής, δηλαδή εξετάζεται η πολεοδομική δυνατότητα (όροι δόμησης κλπ) και ταυτόχρονα η δυνατότητα της μελλοντικής στατικής επάρκειας του υπάρχοντος και του προβλεπόμενου να κατεδαφιστεί τμήματος μετά τη λήξη της αναστολής του νόμου (σύμφωνα πάντοτε με το άρθρο 106).
  4 points
 26. Κι εγώ από την μεγάλη μου εμπειρία ως ελεγχόμενος έχω συναντήσει: 1) Ύφος ξερόλα 2) Συμπεριφορά χωροφύλακα της εφταετίας 3) Θλίψη που πήγε χαμένος τόσος κόπος χωρίς να βρεθεί παράβαση 4) Ρουφιάνεμα στον ιδιοκτήτη ότι η οικοδομή έχει πρόβλημα επειδή όπως την κόβει με το μάτι, το Κ.Β. δεν συμπίπτει με το Κ.Ε.Σ. 5) Γκρίνια επειδή σε αρχικό έλεγχο δεν είχε υλοποιηθεί η ρυμοτομούμενη λωρίδα. 6) Κόψιμο επειδή το παράθυρο την κουζίνας μίκρυνε κατά 10 εκ στο ύψος. Για να μη βάλω και την μουρμούρα επειδή ο συνάδελφος έχει «πολλές» δουλειές κι εμείς γινόμαστε χαμάληδες για 200 € Φυσικά όλα αυτά, όπως και αυτά που έγραψες, είναι ελάχιστες εξαιρέσεις και σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν την πλειονότητα ελεγχόμενων και ελεγχόντων.
  4 points
 27. Ναι, "συν"υπολογίζονται, δηλ. μαζί με τα "νόμιμα" και τα αυθαίρετα όλων των άλλων νόμων από Σουφλιά και μετά. Πως αλλιώς θα διαπιστωθεί η υπέρβαση αν δεν υπολογίσεις μαζί όλα τα συστατικά που συμβάλλουν στο πολεοδομικό μέγεθος ;
  4 points
 28. ναι μεν το Β 334, παραπεμπει στα δικαιολογητικα του αρθρου 54, αλλα αυτα, ειναι διαφορετικα στο αρθρο 54 και διαφορετικα στην ΥΑ Προφανως η ΥΑ εχει εκδοθει καθ'υπερβαση/ελλειψη νομοθετικης εξουσιοδοτησης και, επι διαφορας, ισχυει το αρθρο 54 και οχι η ΥΑ. Άρθρο 54 Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας Έκδοση πιστοποιητικών Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 121 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 Δες την εξέλιξη του άρθρου 1. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της, β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται, γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού, δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί, ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α΄ , β΄ και ε΄, ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή τον παρόντα ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99, η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν. θ) (καταργείται) Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 121 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 Δες την εξέλιξη της παραγράφου 1α. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου ευρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της, β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εφόσον απαιτείται, γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας, δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί, ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση,όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α΄, β΄ και ε΄, πλην των κοινοχρήστων χώρων, ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή τον παρόντα ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99, η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν, θ) (καταργείται) Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι’ αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Οι διατάξεις των άρθρων 54-63 του παρόντος νόμου ισχύουν και για την ηλεκτρονική ταυτότητα αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας. ιασονα τις καλησπερες μου
  4 points
 29. Τα ξαναγράφω : Η αυθαίρετη κατασκευή/αλλαγή χρήσης ορίζεται στο άρθρο 81 και τιμολογείται, για την υπαγωγή της στο νόμο, με το άρθρο 100. Είτε είναι 1 είτε είναι 1000 θα περάσει από την ίδια διαδικασία τιμολόγησης με την υπαγωγή της ώστε να ενταχθεί στον νόμο και στις ευεργετικές του διατάξεις. ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Κάποιες από τις παραπάνω κατασκευές, που εκπληρώνουν την απαίτηση του άρθρου 92 περί Κατηγορίας 4, θα αποκτήσουν ένα ακόμη ευεργέτημα με την υπαγωγή τους, θα ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ από την υποχρεωτική κατεδάφιση. Το κριτήριο για να γίνει αυτό είναι : ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ στο ακίνητο, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΝΩ ΥΠΗΡΧΕ Η ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ, να μην υπερβαίνουν (να μην παραβιάζεται το αγαθό κατά ένα ποσοστό λέει ο νόμος) ένα ποσοστό των βασικών πολεοδομικών μεγεθών (δόμηση, κάλυψη, ύψος). Έτσι λοιπόν, αφού πρώτα έχουμε τιμωρήσει την ίδια την ύπαρξη της αυθαιρεσίας με πρόστιμο και έχουμε αποφύγει τις ποινικές ή άλλες οικονομικές-φορολογικές κυρώσεις, μαζεύουμε όλα τα αυθαίρετα, εκτός των κατηγοριών 1, 2 και 3, και προσπαθούμε να τα βάλουμε στον κουβά κατηγορίας 4. Αν δεν χωράνε πάμε στην 5 (ένα πράγμα σαν κόσκινο αδρανών, για τους Πολιτικούς Μηχανικούς). Τώρα τελευταία, έρχεται ο νομοθέτης, αφού πρώτα του έβαλε χέρι το ΣτΕ, και λέει εγώ δεν μπορώ να διατηρώ πλέον στη χώρα αυθαίρετα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν. Δεν μου δίνει άλλη προθεσμία το Σύνταγμα να μην προστατεύω το περιβάλλον και την πολεοδομική τάξη. Οπότε δεν δέχομαι άλλο την Κατηγορία 5 και αυτοί που μπήκαν ήδη κάποια στιγμή στο παρελθόν, οσονούπω θα τελειώσει ο χρόνος τους. Ναι βρε νομοθέτα αλλά εγώ μπορεί να είμαι σε μια κατάσταση όπου, αν κάνω 1, 2 πραγματάκια, μπορεί να χωρέσω στον κουβά της Κατηγορίας 4 (να σπάσω τα αδρανή σε μικρότερα). Γιατί μου το απαγορεύεις εκ των προτέρων εφόσον : α) η εξαίρεση δίνεται με την περαίωση της υπαγωγής και όχι με την έναρξη της με το παράβολο και β) μπορώ στο ενδιάμεσο, σύμφωνα και με τον νόμο, να βγάλω κάποια άδεια (νομιμοποίησης ή κατεδάφισης) που θα με οδηγήσει στο αδυνάτισμα ώστε να χωρέσω και εγώ στην Κατηγορία 4 ; Δεν είναι συνταγματικά ανεκτό να αντιμετωπίζονται οι ίδιες καταστάσεις με διαφορετικό τρόπο από τον νομοθέτη. Δεν έχεις ορίσει ακόμη το πολεοδομικό αγαθό ανά περιοχή; Κάν' το άμεσα και επίσης άμεσα υποχρέωσε όλους να περάσουν κάτω από αυτό το ανεκτό όριο. Η λογική της μπάλας στην εξέδρα για να βγάλει κάποιος άλλος τα κάστανα από τη φωτιά δεν οδηγεί πουθενά αλλού παρά μόνον στο να καούν τα κάστανα με τα κάρβουνα μαζί... Αυτή είναι η ερμηνεία μου και η πρόταση που έχω καταθέσει σε διαβουλεύσεις για τη λύση του προβλήματος της "πλασματικής" κατηγορίας 5.
  4 points
 30. Επειδή φαντάζομαι ότι το ερώτημά σου έχει να κάνει περισσότερο με τις δυνατότητες ελιγμών εισόδου-εξόδου και όχι με τις θέσεις στάθμευσης, θα μελετήσεις το άρθρο 4 των προδιαγραφών χώρων στάθμευσης (ΠΔ 93) και το άρθρο 22 του ΚΟΚ και θα βγάλεις εύκολα το συμπέρασμα μόνος σου.
  4 points
 31. Ω ναι, 4495 - Άρθρο 54 Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας - Έκδοση πιστοποιητικών ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν.4178/2013 (Α174) ή τον παρόντα ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99, Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 (φεκ 334β2021) Άρθρο 2 (σελ 3128 δεξιά στη μέση) ζζ) Οικοδομικές άδειες,...................... ...............Για τις δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017 περιγράφεται η κατάσταση της δήλω- σης και γίνεται ειδική μνεία για την εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) ή του συνόλου του προστίμου. -> Άρα μας κάνει κ η οριστική υπαγωγή (κ μην πει κανείς δεν λέει οριστική πουθενά, πως θα γίνει συμβόλαιο;) .............. ιι) Τύπο στατικού ελέγχου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α., Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, Μελέτη στατικής επάρκειας), εφόσον προβλέπεται, το αποτέλεσμα αυτού και την κατάσταση τυχόν εργασιών (ολοκληρωμένες, εκκρεμείς), -> πρακτικά το ίδιο με άνω, με τη διαφορά αν δεν προβλέπεται (πχ προ 1983), δεν ανεβάζουμε τίποτα. -> ω ναι λοιπόν! Υγ υπάρχει κ αυτο: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 Άρθρο 2 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την οριστικοποίηση και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής 6. Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. ή του άρ- θρου 99 του ν. 4495/2017 σχετικά με την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, γίνεται ειδική μνεία σε κάθε βεβαίωση οριστικής υπαγωγής κα- θώς και σε κάθε βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, καθώς και στη βεβαίωση της παρ. 2 (περ. γ) του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 για μεταβίβαση. Η αναφορά επί της βεβαιώσεως για την υποβολή ή μη μελέτης στατικής επάρκειας καταχωρείται από τον εξουσιοδοτούμενο Μηχανικό στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την έκδοση της βεβαίωσης της παρ. 2 (περ. γ) του άρθρου 83 του ν. 4495/2017. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν υποβάλλεται μελέτη στατικής επάρκειας, αναφέρεται ρητά ότι η μελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις κείμενες διατάξεις.
  4 points
 32. @emnikol @dib Η υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών–προμηθευτών δεν υφίσταται για το έτος 2021 (και τα επόμενα). Οι σχετικές πληροφορίες θα διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA. Ειδικά για το 2021 αρκεί να διαβιβαστούν τα έσοδα τιμολόγησης (συν έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης). @Engineer88 Ναι.
  3 points
 33. Ως αρχιτέκτων σύμφωνα με την απόφαση του ΤΕΕ μπορείς να συντάξεις ΗΤΚ και να εκδόσεις το πιστοποιητικό πληρότητας. Ακόμη δεν έχουμε αποσαφηνίσει αν αρκεί να υπάρχει κάποιος μηχανικός ειδικότητας ΠΜ, ΑΜ, ΑΤΜ, ΔΕ τ.ε ως συμμετέχων και το πιστοποιητικό πληρότητας να εκδοθεί από άλλη ειδικότητα που δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Προσωπικά, αντιλαμβάνομαι, ότι το πιστοποιητικό πληρότητας θα εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή μηχανικό των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην απόφαση και όχι από άλλες ειδικότητες που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, δεν θα αρκεί η συμμετοχή στην ομάδα του έργου. Προς το παρόν (εκτός και αν το έχουν ενεργοποιήσει), δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση ότι δεν θα μπορεί κάποιος από τις άλλες ειδικότητες να συντάσσει ΗΤΚ (σίγουρα μπορεί ως συμμετέχων μηχανικός, πχ επιβλέπων σε Η/Μ εγκαταστάσεις ειδικού κτιρίου). Αυτό που θα πρέπει να μείνει για την όλη διαδικασία, είναι ότι η ΗΤΚ δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή στοιχείων, αλλά ο εκδότης της, θα πρέπει να ελέγξει τη νομιμότητα του ακινήτου, διότι αυτός είναι υπεύθυνος. Δεν αρκεί απλώς να ανεβάσει την Ο.Α και την δήλωση υπαγωγής κάποιου άλλου. Όσοι παρακολουθούν στο φόρουμ θα θυμούνται συζητήσεις που είχαμε κάνει 1,5 χρόνο πριν για το όλο θέμα. Από κει και πέρα, επειδή και στους νόμους αυθαιρέτων είχε γίνει η ίδια συζήτηση, πόσο μάλλον για τις βεβαιώσεις, θυμίζω ότι δεν ειχαμε καταλήξει κάπου, από την στιγμή, που το σύστημα "άφηνε" ελεύθερη την έκδοση βεβαίωσης σε μηχανικούς και άλλων ειδικοτήτων. Προσωπικά, και το έχω πει και σε προηγούμενα ποστ, συνεχίζω να απορώ γιατί ειδικότητες που δεν έχουν καμία σχέση με πολεοδομική νομοθεσία, έκδοση Ο.α και έλεγχο ακινήτων, θέλουν να εκδώσουν ΠΗΤ, αγνοώντας τις τεράστιες ευθύνες που αναλαμβάνουν, επιφορτιζόμενοι το όλο μπάχαλο του ελληνικού κράτους. Θυμίζω από προηγούμενες συζητήσεις μας πριν ένα χρόνο, ότι ακόμη και εμείς που έχουμε το δικαίωμα έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών πληρότητας, ζητούσαμε (και ζητάμε) την πλήρη αναστολή της ΗΤΚ μέχρι να ξεκαθαρίσουν πολλά θέματα και μέχρι πλήρους ψηφιοποίησης αρχείων και διασυνδεδεμένων συστημάτων (πχ κτηματολόγιο με πλατφόρμα ΗΤΚ). Οι συμβολαιογράφοι καλά έκαναν και το ανέδειξαν το θέμα διότι δεν έχουν καμία όρεξη να κάνουν τους χωροφύλακες δικαιωμάτων μηχανικών. Αφού το ΤΕΕ έβγαλε μια απόφαση, καλείται αφενός να την θεσμοθετήσει και να εισαχθεί σε τροποποίηση νόμου ή κάποια απόφαση εφαρμογής, αφετέρου να εφαρμοστεί και στην πλατφόρμα, ώστε να μην προκαλείται αυτή η τεράστια σύγχυση.
  3 points
 34. Καλημέρα Παύλο,το κείμενο της 82.2.γ. αντιστοιχεί στην επιλογή "Τύπος 2" .
  3 points
 35. Όταν ο εργολάβος χαίρει της εμπιστοσύνης του εργοδότη και ο μηχανικός είναι για τη λάντζα, η κατάληξη είναι να απευθύνονται ερωτήματα για πολύ απλά πράγματα σε φόρουμ μηχανικών. Και όταν κάποιος αντιμετωπίζει το μηχανικό ως μέρος ενός "πακέτου" και όχι ως το απόλυτο αφεντικό (τεχνικά) του έργου, η καλύτερη αντιμετώπιση που μπορείς να έχει από ένα φόρουμ σοβαρών (θέλω να πιστεύω) μηχανικών, είναι η απαξίωση.
  3 points
 36. Χωρίς μελέτη κι επίβλεψη μηχανικού, ΔΕΝ (πρέπει να) γίνεται καμία οικοδομική εργασία. Ιδιαίτερα δε στο φέροντα οργανισμό. Οι "συνάδελφοι" που προτείνουν το αντίθετο, είναι (στην καλύτερη περίπτωση) ασυνείδητοι. Κι επειδή οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θέλουν να κάνουν του κεφαλιού τους, μόνη λύση είναι η νομική οδός.
  3 points
 37. Πρώτος τρόπος Εξ' αρχής δηλαδή κατά την εγγραφή οικοπέδου δηλώνεις "κτίριο 1" -"ιδιοκτησίες 6" -"κοινόχρηστα ΝΑΙ" απαιτούμενες Η.Τ.Κ 2 για τα διαμερίσματα 2 για τις αποθήκες (εφόσον αποτελούν Ο.Ι και όχι παρακολουθήματα) 2 για τα μελλοντικά και 1 για τα κοινόχρηστα Κατά την καταχώρηση των κοιν/στων βάζεις τα τ.μ των κοιν/στων ανά όροφο -χωρίς επιμερισμούς στις Ο.Ι Αν συνάμα στον ακάλυπτο έχεις και ένα άλλο κτίσμα (π.χ. αυθαίρετο ρυθμισμένο) το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στη υπάρχουσα Σ.Ο.Ι. τότε κατά την αρχική εγγραφή οικοπέδου δηλώνεις 2 κτίρια και στα μπλα -μπλα των "κοινοχρήστων" αναφέρεις ότι αποτελεί κοινόχρηστο και καταχωρείς το εμβαδό του μαζί με τα λοιπά τ.μ των κοινοχρήστων του ισογείου Δεν αντιμετώπισα τέτοια περίπτωση, αλλά αυτή πιστεύω ότι είναι η ορθή αντιμετώπισή της, σε αντιστοιχία με τα όσα ίσχυαν και κάναμε με τις απλές βεβαιώσεις μεταβίβασης. Με αυτή την αντιμετώπιση μπορεί να γίνει και ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ των 6 Ο.Ι και ΑΛΛΑΓΗ σύστασης (εντός 2/μήνου) Τώρα αν δεν ακολουθήσει ΑΛΛΑΓΗ σύστασης αλλά μόνο μεταβίβαση (είτε σε ένα αγοραστή είτε σε 6) μπορείς να αποφύγεις την έκδοση της Η.Τ.Κ για τα κοινόχρηστα Δεύτερος τρόπος πατάς σ' αυτό του άρθρου 54 Ν 4495/17 "Εάν προηγηθεί η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κτίριο που περιλαμβάνει αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες, δεν εκδίδεται Ηλεκτρονική Ταυτότητα για τις επιμέρους διηρημένες ιδιοκτησίες. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου χρησιμοποιείται εφ' εξής στη θέση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας για όλες τις διηρημένες ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο κτίριο. Εάν έχει ήδη εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα για μία ή περισσότερες επιμέρους διηρημένες ιδιοκτησίες, αυτή ενσωματώνεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου" και σε αυτό του άρθ 56 Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Αν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία. και συμπληρώνεις μία ταυτότητα για όλο το κτίριο Ας ακούσουμε όμως και τη γνώμη άλλων συναδέλφων!
  3 points
 38. Πληροφοριακά να ενημερώσω ότι για μεταβολές εντός δύο μηνών απο την έκδοση του πιστοποιητικού, επανεκδίδεται ατελώς.
  3 points
 39. Και σε αυτό που παραθέτεις, τα ίδια γράφω... Βρισκόμαστε στη "νομοθετική στιγμή" που κάτι πρέπει να γίνει με την Κατ.5 γιατί έχουμε μέσα της πολλές περιπτώσεις που ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ να εξαιρεθούν της κατεδάφισης ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ. Δηλαδή τις περιπτώσεις που με άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης θα μπορούσαν να είναι κατηγορία 4. Αυτό ανέλυα στο σχόλιό μου. Απλά υπάρχει απροθυμία από τους συντάκτες της νομοθεσίας (γιατί φοβούνται το ΣτΕ) και από τους μηχανικούς (γιατί η τακτοποίηση είναι ο πιο εύκολος χειρισμός). Οι ιδιοκτήτες, έτσι και αλλιώς, μόνο το χρήμα ζυγίζουν ... με τη νομιμότητα έχουν πάψει εδώ και καιρό να ασχολούνται.
  3 points
 40. Η απάντηση στο αρχικό ερώτημα του tettris είναι με βεβαιότητα το β. Η αιτιολόγηση βρίσκεται στην παρ.1α του άρθρου 16 του ν.1337/83 : α) δεν παραβλάπτουν υπέρμετρα την πόλη ή τον οικισμό ή στοιχείο αυτών που έχει ιδιάζουσα σημασία, με σημαντική υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και των ακάλυπτων χώρων ή με αύξηση του ύψους. Δηλαδή, αυτό που εξεταζόταν και τότε ως ΑΝΕΚΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΟ είναι η μη υπέρβαση των τριών πολεοδομικών μεγεθών του χώρου πάνω από ένα ποσοστό τους. Το ίδιο εξετάζεται και σήμερα μεταξύ κατηγοριών 4 και 5. Περνάς τα ποσοστά, πηγαίνεις 5 και δεν εξαιρείσαι. Τη σημαντική υπέρβαση ο ν.4495/17 την ποσοτικοποιεί με τα ποσοστά υπέρβασης. Τα αγαθά της πόλης που εξετάζεται αν παραβιάζονται είναι : δόμηση, κάλυψη και ύψος (της περιοχής βεβαίως). Μέχρι εδώ, έχουν ήδη εξαιρεθεί του ελέγχου : εντελώς οι προ 1975 και με μικροφοβέρες οι "ξεχασιάρηδες του Τρίτση". Οι πρώτοι γιατί δεν υπήρχε το Σύνταγμα του 1975 που όρισε το αυθαίρετο και οι δεύτεροι γιατί όταν παρανομούσαν δεν ήξεραν ότι θα ερχόταν ο ν.1337/83 που θα όριζε ως οριστική ποινή την κατεδάφιση. Οι υπόλοιποι θα μπαίνουν στο κρεβάτι του Προκρούστη, γιατί γνώριζαν τον νόμο και αυθαιρέτησαν, οπότε εκεί θα μετρηθούν και θα μείνουν για πάντα μαζί μας οι λιπόσαρκοι. Οι υπέρβαροι θα μπουν σε άλλη διαδικασία ...
  3 points
 41. Το θέμα @ΙΑΣΟΝΑΣείναι ότι κάτι "συνεργάτες" συμβολαιογράφοι (ευτυχώς ειναι ελάχιστοι αυτοί που μου έχουν τύχει) θεωρούν την μεγαλειότητα τους ανωτέρα των Φαραώ και διαποτισμένοι με την δύναμη που αντλούν από την θεότητα τους, απαιτούν πλήρη συμμόρφωση των εμπλεκομένων στις εντολές τους. Για παράδειγμα, αυτό που ακολουθεί ήθελε να αναγραφεί κατά γράμμα στο πεδίο της πράξης!!! 🤣🤣🤣 Αριθμός πράξης 4...../30-3-2022 της Συμβολαιογράφου Αθηνών με έδρα την Α......., Ε.......... Κ...........-Μ........... (της υπ' αρ. 1..... /12-12-2016 πράξης δηλωσης αποδοχής κληρονομίας -Αποδοχής συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας συσταθείσης δια διατάξεως τελευταίας βουλήσεως) Παρουσία του πελάτη τον ...ξέχασα.
  3 points
 42. Πράγματι, έτσι την είχε...δεν είναι όμως 1400 ειναι 1550
  3 points
 43. λίγο το κακό, έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ποτέ ... ο διαιτητής αρνείται να σφυρίξει
  3 points
 44. Καλημέρα, είναι εκτός αντικειμενικού...750 για εντός, 500 για εκτός.
  3 points
 45. Γειά σου, έχεις συντ/νες ΕΓΣΑ; Που κοντά είναι στο Ντεπώ γιατί δεν την βρίσκω...
  3 points
 46. Μόνο εάν ο νόμος την απαιτούσε κατά τον χρόνο τοποθέτησης τους.Σήμερα-και μέχρι 100kW-είναι εργασία του άρθρου 30 που δεν απαιτεί άδεια (με την επιφύλαξη ύπαρξης ειδικών διατάξεων για την περιοχή,όπως πάντα).
  3 points
 47. Καλησπέρα, πέραν του ποιος έχει δικαίωμα έκδοσης ΗΤΚ για κτίσματα-κτήρια, με τα αδόμητα τι γίνεται; Εκεί δεν γίνεται έλεγχος στοιχείων νομιμότητας, δε γίνεται έλεγχος όρων δόμησης κάλυψης ή στοιχείων κάτοψης, δεν ελέγχεται υφιστάμενο κτίριο ή κατασκευή και δεν υπάρχει απαίτηση ανάρτησης μελετών ή σύνταξη τους από συγκεκριμένη ειδικότητα μηχανικό, και απαιτείται μόνο στην ουσία η βεβαίωση σχετικά με την απουσία οποιασδήποτε κατασκευής. Οπότε λογικά θα μπορεί άνευ αμφισβήτησης και συζήτησης να εκδίδει ΗΤΚ μηχανικός οποιασδήποτε ειδικότητας. Βλέπω κάτι λάθος;
  3 points
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • Ξεκίνησε το Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ: Τα έντυπα, οι επιδοτούμενες εργασίες για 6.000 ως 7.000€ για κάθε πολυκατοικία ή μονοκατοικία στην Αθήνα
   Με συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη ανακοινώνει σήμερα, εκτός απροόπτου, ο Δήμος της Αθήνας την έναρξη του νέου προγράμματος ανακαίνισης κτιρίων ΠΡΟΣΟΨΗ.

   Πρόκειται για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα που έτρεξε στο παρελθόν ο Δήμος Αθηναίων και η σημερινή δημοτική Αρχή επαναλαμβάνει, με καλύτερες και ταχύτερες διαιδκασίες, ώστε να βελτιωθεί η αισθητική των άσχημαων και παρατημένων, κυρίως παλιών, πολυκατοικιών και μονοκατοικιών του κέντρου της πρωτεύουσας.

   Το Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ υλοποιείται από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. σε συνεργασία με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) και παρέχει κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δήμου Αθηναίων για την αποκατάσταση, συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των κτιρίων. Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν επιδότηση όλα τα ιδιωτικά κτίρια: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διατηρητέα ακίνητα.
   • 7 replies
  • Ευκολότερη η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων
   Πιο εύκολη και πιο γρήγορη γίνεται η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών στον ΕΦΚΑ, με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».

   Πιο συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, για την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής -που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας- ειδικά για τον σκοπό της μεταβίβασης ακινήτων θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βεβαιωμένες από το ΚΕΑΟ οφειλές.

   Ανοίγει έτσι ο δρόμος προς την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης Βεβαίωσης Οφειλής. Το αμέσως επόμενο διάστημα η ηλεκτρονική υποβολή της χορήγησης βεβαίωσης οφειλών και η ηλεκτρονική έκδοση Πιστοποιητικού με την ταυτότητα της οφειλής. Έτσι δεν θα απαιτούνται επισκέψεις στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και στο ΚΕΑΟ για την καταγραφή των οφειλών, την υποβολή αίτησης χορήγησης οφειλών και την έκδοση του πιστοποιητικού παρακράτησης οφειλής όπως συμβαίνει μέχρι τώρα.

   Η δυνατότητα για μεταβιβάσεις ακινήτων με έκδοση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού (μη ύπαρξης οφειλής ή πιστοποιητικού οφειλών με την ταυτότητα της οφειλής) θα επιταχύνει και θα διευκολύνει δραστικά την όλη διαδικασία, προς όφελος των συναλλασσόμενων πολιτών.

   Μεταξύ άλλων, με την ίδια τροπολογία:

   · Αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση -σε πιλοτική βάση- του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ», σχετικά με τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης (που κρίνουν τη ανάγκη παροχής της υπηρεσίας στους δικαιούχους), αλλά και την επιστημονική υποστήριξη των εν λόγω επιτροπών μέσω της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, ενός νέου οργάνου που θα υπάγεται στον ΟΠΕΚΑ. Προβλέπεται επίσης η σύσταση Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος.

   · Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα σχετικά με την διαχείριση από τον ΟΠΕΚΑ των έργων και δράσεων που εντάσσονται στα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους».
   • 0 replies
  • Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ’ Τριμήνου 2021
   Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 166653/2022 – ΦΕΚ 2735/Β/2-6-2022 με θέμα: Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ’ Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

   Η απόφαση αναφέρει ότι αφού λήφθηκε υπόψη:

   1.Την παρ. 6 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016: «Η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση τον τύπο: ΔΤν = Τ x (Αν/ Αο – 1) x (1-s), όπου είναι Τ: η υπόψη τιμή της σύμβασης, ΔΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιμής στην υπόψη αναθεωρητική περίοδο ν, Αο: τιμή που προκύπτει, αφού συμπληρωθεί με βασικές τιμές του χρόνου εκκίνησης το οριζόμενο για την τιμή Τ άρθρο ανάλυσης τιμών ή συνδυασμός άρθρων με τα βάρη τους, όπως προσδιορίζονται από τη σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 8, Αν: τιμή που προκύπτει, όπως παραπάνω με τις βασικές τιμές της αναθεωρητικής περιόδου ν, s ή σ: σταθερός συντελεστής, που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρούμενο μέρος της τιμής και που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή μέγεθος έργων και ανάλογα με τον αριθμό των αναθεωρητικών περιόδων, που μεσολαβούν μεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριμένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου.».
   • 0 replies
  • Εκπομπές CO2: Η εξέλιξη των εκπομπών στην Ε.Ε. από το 1990 ανά κατηγορία
   Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο CO2 εκπέμπουν τα αυτοκίνητα ή εάν τα ηλεκτρικά οχήματα συνιστούν όντως καλύτερη εναλλακτική λύση; Δείτε το παρακάτω γράφημα για να μάθετε περισσότερα.

   Το 2019, οι μεταφορές ευθύνονταν για το ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, από τις οποίες το 71,7% προερχόταν από τις οδικές μεταφορές, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

   Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την μείωση των εκπομπών CO2 και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 απαιτείται η κατά 90% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

      

   • 0 replies
  • Καθορισμός λεπτομερειών εκπόνησης των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων
   Απόφαση μέσω της οποίας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στις μελέτες οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, υπέγραψε ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας και ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς.

   Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ και κατεύθυνση ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο της Χώρας, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην απόφαση ορισμού αναθέτουσας αρχής και καθορισμού κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
   • 0 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.