Jump to content

Engineer

Administrators
 • Content Count

  8,354
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

Files posted by Engineer

 1. Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ"

  Χρήσιμα αρχεία για το Π ρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».
  Περιλαμβάνει τα αρχεία:
  1. Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
  2. Παρουσίαση του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
  3. Προδημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

  470 downloads

  0 comments

  Submitted

 2. Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 - ΦΕΚ 4380-Β-05.10.2020 - Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.

  39 downloads

  0 comments

  Submitted

 3. MyData» (Ηλεκτρονικά Βιβλία) - Η κατανόησή τους, σε 20 Παραγράφους και 31 Επεξηγηματικούς Πίνακες

  «MyData» (Ηλεκτρονικά Βιβλία) - Η κατανόησή τους, σε 20 Παραγράφους και 31 Επεξηγηματικούς Πίνακες.
  BDO «Tax Report» (τεύχος 6)
  Νιφορόπουλος I. Κωνσταντίνος
  Ορκωτός Ελεγκτής –Λογιστής
  Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
  Περιεχόμενα
  1. Η Πλατφόρμα «MyData» - Τι είναι και Ποιες οι Απαιτήσεις της «MyDATA»
  2. Βασικές Εννοείς στην «MyData».
  3. Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Πλατφόρμας «MyData»
  4. Σύγκριση μεταξύ: α) «Πλατφόρμας MyData» και β) Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών
  5. Υπόχρεες Επιχειρήσεις σε Ηλεκτρονική Διαβίβαση Δεδομένων στην «Πλατφόρμα MyData»
  6. Ποια δεδομένα πρέπει να διαβιβάζουν οι υπόχρεοι
  7. Ρόλοι της Επιχείρησης κατά την Ηλεκτρονική Διαβίβαση
  8. Τρόπος Επικοινωνίας και Μέσα Διαβίβασης των Δεδομένων
  9. Χρόνος (Προθεσμία) Διαβίβασης των Συναλλαγών
  10. Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας της Πλατφόρμας - Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής
  11. «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (E-Invoicing) και «MyData»
  12. « Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (Φ.Η.Μ)»
  13. Ε.Λ.Π - Έντυπο Ε3 - Έντυπο Φ.Π.Α και «Mydata»
  14. «Σχήματα» για την Κατανόηση της Λειτουργίας της Πλατφόρμας «MyData»
  15. Χρονολόγιο Περιοδικών Εργασιών
  16. Τυποποιήσεις / Κατηγορίες «Παραστατικών» ΑΑΔΕ
  17. Στήλες Δεδομένων Παραστατικών ( Σύνοψη Παραστατικού)
  18. Τα «Βιβλία» της «Mydata»
  19. Οι Στήλες του Αναλυτικού Βιβλίου
  20. «Συμφωνίες» Λογιστικών Βιβλίων και Φορολογικών Δηλώσεων με τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία».
  Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/50788/mydata-hlektronika-biblia-h-katanohsh-toys-se-20-paragrafoys-kai-31-epexhghmatikoys-pinakes

  70 downloads

  0 comments

  Submitted

 4. Οδηγία για τις πλημμύρες: πρόοδος ως προς την αξιολόγηση των κινδύνων, ανάγκη βελτίωσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης

  Οδηγία για τις πλημμύρες: πρόοδος ως προς την αξιολόγηση των κινδύνων, ανάγκη βελτίωσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης.
  Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτό διενεργεί επί των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ ή επί διαχειριστικών θεμάτων που
  αφορούν συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού. Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά έργα κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος.

  35 downloads

  0 comments

  Submitted

 5. Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στον Παιδικό Σταθμό

  Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στον Παιδικό Σταθμό.
  Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη και την έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο.
  Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμών μπορεί να επιτευχθεί όταν οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό.
  Σε ότι αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς, το βοηθητικό προσωπικό και τα παιδιά με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους. Η διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε έναν Παιδικό Σταθμό περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά ενεργειών:
  α. Ενέργειες Πριν τον Σεισμό – Αντισεισμικός Σχεδιασμός
  β. Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού – Αυτοπροστασία
  γ. Ενέργειες Μετά το Τέλος του Σεισμού – Εφαρμογή του Σχεδιασμού.

  22 downloads

  0 comments

  Submitted

 6. Πίνακας σιδηρού οπλισμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

  Πίνακας σιδηρού οπλισμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  731 downloads

  1 comment

  Updated

 7. Ν.4710/20 Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις

  Ν.4710/20 Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις - ΦΕΚ 142/Α'/23.07.2020.
  Σκοπός του παρόντος είναι:
  α) η επέκταση της χρήσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών,
  β) η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης, ιδίως δημοσίως προσβάσιμων,
  γ) η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά ηλεκτροκίνησης

  77 downloads

  0 comments

  Submitted

 8. Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

  Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 που αφορά: Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Η απόφαση στην Διαύγεια εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/693Η4653Π8-ΜΝΙ

  224 downloads

  2 comments

  Submitted

 9. Τεχνικές Οδηγίες για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225 ΦΕΚ 2448/Β'/19.06.2020 - Έγκριση των Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.

  102 downloads

  2 comments

  Submitted

 10. Χρήσιμος οδηγός ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Κ.Δ.Α.Π.

  Χρήσιμος οδηγός ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Κ.Δ.Α.Π. από την ΕΕΤΑΑ

  96 downloads

  2 comments

  Submitted

 11. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού

  Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

  124 downloads

  0 comments

  Submitted

 12. Ν.4688/20 Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

  Ν.4688/20 ΦΕΚ 101/Α'/24.05.2020 - Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

  114 downloads

  0 comments

  Submitted

 13. Εργασίες καθαρισμού της βλάστησης σε ιδιοκτησίες (οικόπεδα ιδιωτών, κ.λ.π.) για λόγους προστασίας των κτισμάτων από επερχόμενες δασικές πυρκαγιές

  ΑΠ 3497/13-05-2020 έγγραφό της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ με θέμα «Εργασίες καθαρισμού της βλάστησης σε ιδιοκτησίες (οικόπεδα ιδιωτών, κ.λ.π.) για λόγους προστασίας των κτισμάτων από επερχόμενες δασικές πυρκαγιές».

  111 downloads

  0 comments

  Submitted

 14. Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Απρίλιος 2020)

  Η ΑΑΔΕ κοινοποίησε την πρώτη έκδοση για το 2020 του εγχειρίδιου ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα.

  132 downloads

  0 comments

  Submitted

 15. Οδηγός εφαρμογής αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

  Net Metering - Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό  για ιδιώτες, επιχειρήσεις και ενεργειακές κοινότητες με ή χωρίς αποθήκευση.

  103 downloads

  0 comments

  Submitted

 16. Έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου και Μετακίνησης Πολίτη

  Έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου και Μετακίνησης Πολίτη (covid-19)
  Αναλυτικά οδηγίες και άλλοι τρόποι εδώ: https://forma.gov.gr/
   

  199 downloads

  0 comments

  Submitted

 17. Εγκύκλιος 1 - Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων

  Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εγκ.1/Δ24/οικ / 598/16.01.2020: Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν. 4635/2019.
   

  119 downloads

  2 comments

  Submitted

 18. Μορφή και περιεχόμενο τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 ΦΕΚ 4765/Β'/24.12.2019
   
   Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του Ν. 2664/1998 (Α' 275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα - Δήλωση συντάκτη Μηχανικού

  361 downloads

  1 comment

  Submitted

 19. ΕΦΚΑ Εγκύκλιος Ασφάλισης Πολιτών Τρίτων Χωρών

  ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 54 - Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών
  Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας τις κάτωθι άδειες διαμονής και Δελτία Διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και την πρόσβαση ή μη στην αγορά εργασίας που παρέχουν και παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή, κατά περίπτωση, κατά τη διαχείριση υπαγωγής στην ασφάλιση ΕΦΚΑ.
  ► ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
  Οι άδειες διαμονής εκδίδονται πλέον υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου, το οποίο έχει τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας και περιλαμβάνουν, τόσο στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη τρίτης χώρας, όσο και στοιχεία σχετικά με τη διάταξη νόμου, βάσει της οποίας χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια διαμονής, καθώς και τη δυνατότητα ή μη πρόσβασης του κατόχου της στην αγορά εργασίας.
  (Συνημμένα στο τέλος της εγκυκλίου σας παραθέτουμε ενδεικτικά Δείγμα Δελτίου Διαμονής Μέλους Οικογένειας Έλληνα Πολίτη, στο οποίο αναγράφεται το δικαίωμα πλήρους πρόσβασης στην αγορά εργασίας).
  ► ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
  Στο συνημμένο πίνακα Α. της εγκυκλίου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι τύποι των αδειών διαμονής των διατάξεων του ν.4251/14, όπως ισχύουν, για τους πολίτες τρίτων χωρών, καθώς και η δυνατότητα που παρέχουν για άσκηση συγκεκριμένου είδους δραστηριότητας ή όχι.

  10 downloads

  0 comments

  Submitted

 20. Το μέλλον της κατασκευαστικής βιομηχανίας

  Παρουσίαση τάσεων και στοιχείων που θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις που θα επέλθουν στον Κατασκευαστικό Τομέα λίαν προσεχώς.
  Περισσότερα εδώ: https://e-archimedes.gr/component/k2/item/7380-

  59 downloads

  0 comments

  Submitted

 21. Ανάλυση γραμμών παραγωγής αδρανών και παρουσίαση των συγχρόνων τεχνολογικών εξελίξεων

  Ανάλυση γραμμών παραγωγής αδρανών και παρουσίαση των συγχρόνων τεχνολογικών εξελίξεων
  Πηγή: https://www.e-archimedes.gr/component/k2/item/3242-?fbclid=IwAR0NdUtEjcR_oYuLT96fxpF2hqCXepSpDvCY1rraprw2d-2ImuGZFP978k4

  72 downloads

  0 comments

  Submitted

 22. Το εμφανές σκυρόδεμα στην πράξη

  Το εμφανές σκυρόδεμα στην πράξη - Fair Faced Concrete, Visual Concrete, Sichtbeton)
  Επί σειρά ετών έμφαση δινόταν, κατά κύριο λόγο, στην φέρουσα ικανότητα (αντοχή) και στον ασύγκριτο λόγο τιμής / απόδοσης του σκυροδέματος έναντι των λοιπών δομικών υλικών σε ευρύ φάσμα κατασκευών. Αργότερα ήρθε στο προσκήνιο και η ποικιλομορφία των επιφανειακών τελειωμάτων που μπορούν να επιτευχθούν με το σκυρόδεμα.
  Πηγή: https://www.e-archimedes.gr/component/k2/item/6604-?fbclid=IwAR3wglk04BwkSB2Vpu1Epxw8xTvN0VTSFDGndnzwrseCiWrcQumn2IDHjJI

  180 downloads

  0 comments

  Submitted

 23. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ"

  Περιλαμβάνει τα αρχεία:
  Α' Κύκλος
  1. Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ"
  2. Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II»
  3. Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ
  4. Έγκριση συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»
  Β' Κύκλος
  5. Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ" Β' Κύκλος
  6. Έγκριση συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του Οδηγού Εφαρμογής του Β΄Κύκλου του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ

  2,495 downloads

  1 comment

  Updated

 24. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων. Προϋποθέσεις, διαδικασία, δικαιολογητικά ΚΥΑ 43650 – ΦΕΚ 2213-B’-08.06.2019

  Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων - ΚΥΑ Αριθμ. 43650 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2213/08.06.2019

  204 downloads

  0 comments

  Submitted

 25. Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων Αρ. οικ. 44662-454 ΦΕΚ 2192/Β/7-6-2019

  Αριθμ. οικ. 44662/454 ΦΕΚ 2192/Β/7-6-2019
  Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

  112 downloads

  0 comments

  Submitted

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.