Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/22/2009 in File Comments

 1. 9 points
  Είναι τα όρια των οικισμών, κλειστές Polyline σε ΕΓΣΑ 87. Το εφαρμόζεις στο τοπογραφικό σου ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις θέλει διόρθωμα ως προς τα εγκεκριμένα όρια των οικισμών όπως προκύπτουν απο τα αντίστοιχα ΦΕΚ, τις περιγραφές των χαρακτηριστικών σημείων των ορίων και φυσικά την αποτύπωσή τους στο πεδίο.
 2. 7 points
  Να πούμε βέβαια ότι ο Πίνακας αυτός έχει γίνει από τον κ. Στρογγυλό Γιάννη, υπάλληλο της ΥΔΟΜ Χανίων.
 3. 7 points
  Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια αλλά αυτό το πήγαινε έλα στα διάφορα pdf με είχε σπάσει τα νεύρα. Οπότε αναγκάστηκα και το έκανα....
 4. 6 points
  Ευχαριστούμε είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε
 5. 6 points
  Καλό.... αλλά υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που δουλεύουν με τζίρο 500€ το μήνα.... καλύτερα να μην το κατεβάσουν....
 6. 6 points
  Όποιος (όποια) συνάδελφος κάνει ΠΕΑ για 50€ είναι, καταρχήν, δικαίωμά του (της) ωστόσο έτσι, όχι απλά ξεφτιλίζουμε τη δουλειά μας αλλά σπρώχνουμε ολοταχώς τον κλάδο και τη δουλειά μας στην "πορνεία". Αν δεν είναι πορνεία η αμοιβή του πενηντάρικου σε ΠΕΑ για κλασσικό δυάρι διαμέρισμα τότε δεν ξέρω τι είναι..... Όσο για το μέγεθος (4 σελίδες), ΟΚ είναι πολλές, ναι αλλά καλύτερα να είμαστε όσο γίνεται προφυλαγμένοι. Το αρχείο ουσιαστικά εμπεριέχει εκτός από τη δική μου συμμετοχή τμήματα είτε αυτούσια είτε τροποποιημένα από άλλους χρήστες τόσο από το michanikos.gr όσο και από άλλα forum.
 7. 5 points
  Αντιλαμβάνομαι, ότι ίσως δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να το συζητήσουμε, αλλά η ύπαρξη εντύπου ΤΣΜΕΔΕ για εισπραξη ΕΜΠ, για κρατήσεις που έχουν δηλαδη οφθαλμοφανώς καταργηθεί, δεν θαπρεπε να ναι χρήσιμο για κανένα - το αντίθετο. Θα έπρεπε όλοι να απαιτήσουμε την απόσυρσή του. Υπενθυμίζω ότι : Με την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του Ν. 4393/06 (ΦΕΚ 106A/6.6.2016) «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424...» καταργήθηκε από την 6η Ιουνίου 2016 η κράτηση του 2% επί των αμοιβών των μελετών και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Συγκεκριμένα, στο 2ο άρθρο του Ν. 4393/16 ορίζεται ότι: "6.α. Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85)[1] προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής: «14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β' του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε' του ν. 2326/1940[2], των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ' του ν. 2326/1940[3], του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη' του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008.»". Συνακολουθως, η υπέρ ΕΜΠ κράτηση καταργείται αυτομάτως, δεδομένου ότι καθορίζεται ως το ήμισυ των ως άνω καταργηθεισών κρατήσεων και επιβάλλεται συναρτήσει αυτών (και όχι απ' ευθείας επί των αμοιβών), όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του ν. 546/1943 (ΦΕΚ Α 284) ορίζονται τα εξής: «1. Oι πόροι της περιουσίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ενισχύονται: α) Δια επιπροσθέτων κρατήσεων και καταβολών ως αύται καθορίζονται δια του άρθρου 7§1 υπό στοιχεία... του Α.Ν. 2326/1940, οριζομένων όμως εις το ήμισυ των υπό των διατάξεων τούτων προβλεπομένων. Oι πρόσθετοι ούτοι πόροι συνεισπράττονται ομού μετά των αρχικών υπό του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών συνωδά ταις διατάξεσι του Α.Ν. 2326/1940 και αποδίδονται εις το ΕΜΠ... Oμοίως ισχύουσιν άπασαι αι διατάξεις αι τροποποιήσασαι μεταγενεστέρως τας διατάξεις του άρθρου 7§1 του Α.Ν. 2326/1940 από της δημοσιεύσεώς του και εφεξής». Συναφώς προς ταύτα, με το άρθρο 4§1 του α.ν. 440/1945 (ΦΕΚ Α 170) ορίσθηκε ότι «Η υπέρ του Μετσοβίου Πολυτεχνείου βάσει του Ν. 546 του έτους 1943 πρόσθετος κράτησις εξ ημίσεος επί των εν αυτώ αναφερόμενων πόρων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων επιβάλλεται επί των πόρων τούτων ως καθορίζονται ούτοι εκάστοτε βάσει των κειμένων διατάξεων» Κατά συνέπεια δεν απαιτείται ειδική διάταξη για την κατάργηση του πόρου υπέρ ΕΜΠ και οι διατάξεις των Ν.546/43 και 440/45 ισχύουν, απλώς το καθοριζόμενο από αυτές μέγεθος κράτησης ισούται με 0.
 8. 5 points
  κατεβαζουμε την νέα έκδοση NATURA 2000.ZIP
 9. 5 points
  Το αρχείο αυτό είναι η απόδειξη πως μας διοικούν ανίκανοι και κοπρόσκυλα και πως οι ικανοί που μπορούν να προσφέρουν βρίσκονται εκτός . Εύγε !!!!
 10. 5 points
  Καλό , αλλά και τα τρίγωνα Πανοράματος εξαιρετικά ! ! !
 11. 5 points
  Συνάδελφε @ssouanis, Ευχαριστούμε αρχικά ... Όμως η συγκεκριμένη ΤΕ (πηγή) περιέχει ιδιαιτερότητες απαιτήσεων, καθότι έχει γραφεί από συντηρητή αρχαιοτήτων και για συγκεκριμένο ειδικού σκοπού ικρίωμα, οι οποίες παραμένουν ακόμη στο κείμενό σου (15 εκ. απόσταση, σκαλωσιά τετραετίας, κενά που χάσκουν κλπ.). Τα συγκεκριμένα, δύσκολα μπορούν να καλύψουν γενικού σκοπού ικριώματα κατηγορίας Γ, για τα οποία θα ενδιαφέροντο οι περισσότεροι συνάδελφοι. Προτιμότερο θα ήταν οι συνάδελφοι να καλύψουν τις ανάγκες τους με πιό σφικτά κείμενα προδιαγραφών π.χ. βασιζόμενοι στο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009.
 12. 5 points
  Διορθώστε με εάν κάνω λάθος αλλά έχω την εντύπωση ότι τα φύλλα χάρτη που έχουν ανέβει είναι τα 1:5.000 ορθοφωτοχαρτών του υπουργείου γεωργίας και όχι της ΓΥΣ.
 13. 5 points
 14. 4 points
  Ε, όχι και 17 ! ... 16/12 έγινε το update !
 15. 4 points
  ωραιο εργαλειο αλλα τωρα με τους νεους χαρτες 2015-2016 δεν τους φορτωνει..
 16. 4 points
  Εάν μπορείτε δώστε μας οδηγίες για τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας
 17. 4 points
  Δεν πρέπει να πληρώνουμε τίποτα πουθενά. Ρωταω το εξής: αν αντί για 0% είχε γίνει το τσμεδε 4%. Θα ζητούσαν οι υδομ 1% εμπ ή 2%;;;;
 18. 4 points
  Μην τους κακομαθαίνετε! Στην επαρχία δεν πληρώνουμε καθόλου στον συμβολαιογράφο για αντίγραφα που θα πάρουμε από τα συνημμένα του συμβολαίου. Αν τύχουμε σε ιδιότροπο, τότε στέλνουμε τον ιδιοκτήτη να μας τα φέρει. Χωρίς φυσικά να πληρώσει. Εννοείται πως το κόστος της φωτοτυπίας το επιβαρυνόμαστε εμείς. Απλώς στα πλαίσια της συναδερφικής - επαγγελματικής αλληλεγγύης, βοηθά ο ένας τον άλλον. Αν για παράδειγμα, γνωρίζουμε πως συνάδερφος προχώρησε σε τακτοποίηση Ν.4178 σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, που μας ενδιαφέρει για άλλη τακτοποίηση, τότε παίρνουμε τα αντίγραφα σχεδίων από αυτόν. Ας λειτουργούμε συναδερφικά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας.
 19. 4 points
  Να σημειώσω ότι σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν είχα σκοπό να προβώ σε παραπλάνηση κανενός συναδέλφου. Εξάλλου οι θέσεις μου και η συμμετοχή μου στο forum πιστεύω ότι δείχνουν το αντίθετο. Κάθε παρατήρηση δεκτή και έγινε η ανάλογη σημείωση-παρατήρηση που κάνατε στο αρχείο. Ευχαριστώ.
 20. 4 points
  Αυτό που κάνεις συνάδελφε, προφανώς αρχικά για την δική σου εξυπηρέτηση, θα έπρεπε να το κάνουν αυτόματα οι φορείς μας.... Είναι κωδικοποίηση !!! Θερμά σε ευχαριστώ (κι εγώ) καί για τον χρόνο σου, μα καί για την διάθεση σε όλους μας αυτής της δουλειάς σου!!! Είσαι πολύ καλός συνάδελφος.
 21. 4 points
  Νομίζω ότι για τα αδόμητα οικόπεδα δεν είναι σωστή... Σύμφωνα με την βεβαίωση που εκδίδουμε από το σύστημα θα πρέπει να αναφέρει: "Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο "περιγραφη του ακινήτου" δεν υπάρχει κτίσμα, δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του μεταβιβαζομένου ακινήτου."
 22. 4 points
 23. 4 points
 24. 3 points
  Ναι πράγματι ο kan62 έκανε μόνος του, ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν τότε (κατά την σύνταξη του Ν 4495/17) οι αντίστοιχες τάχα αρμόδιες επιτροπές, αλλά ούτε και σήμερα θα μπορούσαν να κάνουν όλοι μαζί οι υπάλληλοι του ΥΠΕΝ Μάλιστα οι τελευταίοι αν τυχόν τον ανακάλυψαν από εδώ, τότε ίσως να τον έχουν ως τον μεγαλύτερο ευεργέτη τους και το ποίημά του ως ευαγγέλιο, όπως εξάλλου τον θεωρούμε και το έχουμε όλοι εμείς οι του φόρουμ. Ως απλόχερος και ευγενέστατος, σου εύχομαι να είσαι και πάντα καλά φίλε kan62 .-
 25. 3 points
  Ανέβασα νέο αρχείο word γιατί είχε ξεχαστεί κλείδωμα. Τώρα επιδέχεται τροποποίηση ...
 26. 3 points
  Δεν πάω κόντρα με το φίλο μου τον kan62 τον οποίο ήδη συγχάρηκα για το αρχείο του απλά προσθέτω και έναν άλλο εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης του Νόμου με άμεση ορατότητα της θεματικής ενότητας κάθε άρθρου και άμεση ενημέρωση
 27. 3 points
  Σελ: 10405, κγ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de). Σελ: 10407, κ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de) ανεξαρτήτως τάσεως λειτουργίας. Σελ: 10413, κγ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de). de το έβγαζε ο "κορέκτορας" τι να κάνουμε... Να το ρισκάρουν με το dc ενώ δεν το έχει το λεξικό.. δεν γίνονται αυτά, ΦΕΚ είναι..
 28. 3 points
  να συμπληρώσω ότι οι ΥΔΟΜ που λειτουργούν συμφώνως προς τον νόμο (ξέρω ήδη τις: Βέροια, Εορδαία, Λιβαδειά) ΔΕΝ ζητούν κρατήσεις αυτοτελώς υπέρ ΕΜΠ οι παράνομες (Αγ. Παρασκευή κ.α.) ζητούν η ΔΑΟΚΑ πάντως το σκέφτεται (αναρωτιέμαι για πόσο) !!! αν δεν διεκδικήσουμε την εφαρμογή του νόμου απλώς θα χάσουμε 1% των εσόδων μας υπέρ αγνώστων
 29. 3 points
  το θεμα με αυτη την εγκυκλιο των συμβ/φων ειναι το εξης Νταξ' δινεται η συναινεση, τακτοποιειται μια επεκταση εξωπορτας στον διαδρομο, εμβαδου 1,80 τμ. και μετα θελει ο "παρανομος" να πουλησει. - ΟΧΙ του λενε...αλλο η συναινεση, αλλο το ιδιοκτησιακο. - Σωστα λεει αυτος, εγω θα πουλησω αυτο που νομιμα κατεχω...το αλλο το τακτοποιησα μονον για 30 χρονια, όπως λεει μηχανικος μου οτι λεει ο νομος. -οχι, δεν μπορεις να πουλησεις αν δεν αλλαξει η συσταση ΟΙ. -Και γιατι ναρθει ο αλλος να τροποποιησει την συσταση??? Συνηνεσε, τακτοποιησα, τελειωσα. Την συσταση τι την ανακατευετε. - διοτι... - ναι, αλλα εγω δεν θα μπορεσω να πουλησω ποτε.. -διοτι... -και ο μηχανικος γιατι μου τα τακτοποιησε και με εβαλε να πληρωσω -διοτι... -μα ο απο κατω εκανε το ιδιο και προχτες πουλησε... - ο απο κατω εκανε τα ιδια, αλλα εχει περασει την καταληψη στο συμβολαιο -μα αυτο το εκανε παρανομα και δεν επιτρεπονταν -ναι αλλα το εκαναν.. -δλδ μακαριοι οι παρανομησαντες. -γκουχ...γκουχ...
 30. 3 points
  Σε δυόμιση σειρές, δεκατρία συντακτικά και ορθογραφικά λάθη. Θεωρώ πως η γλώσσα μας "απαιτεί" καλύτερη μεταχείριση...
 31. 3 points
  Και σε doc http://www.psdmh-chania.gr/attachments/067_%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%202010.doc
 32. 3 points
  Ευχαριστούμε πολύ . Κατ'αρχάς υπάρχουν ένα δύο θεματάκια. Λείπει το κουτί του αριθμού της εργασίας, αλλά κυριότερα η αναφορά της τελευταίας περίπτωσης που πολλές υπηρεσίες δόμησης την συνέδεεαν με όλες τις εργασίες και όχι με την ι. που αφορά αποκλειστικά. Έχω προετοιμάσει ένα παρόμοιο έντυπο, το ανεβάζω συνημμένα αν θέλεις να κάνεις κάποια διόρθωση για να μην υπάρχουν 2-3 έντυπα στο φορουμ για το ίδιο θέμα. με εκτίμηση. https://dl.dropboxusercontent.com/u/10839104/%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F.doc
 33. 3 points
  Συνάδελφε μιας και μπήκες στον κόπο, κάντο λίγο πιο κατανοητό! Με ονόματα σε στήλες και γραμμές! Χωρίς παρεξήγηση, απλά έκανες το δύσκολο κομμάτι και άφησες παραπονεμένο το εύκολο! Φιλικά!
 34. 3 points
  Συνάδελφε και μόνο το έργο της συγκέντρωσης και αποδελτίωσης είναι τεράστιο, όπως μαρτυρείται πότο πλήθος των εγγράφων, εγκυκλίων κλπ. Μπράβο σου και χαρά στο κουράγιο σου. Από την άλλη μεριά γεννάται αβίαστα η σκέψη: Πόσο άχρηστη δημόσια διοίκηση έχουμε όταν χρειάζεται να διαβάσει ο μηχανικός περισσότερο και από τους νομικούς για να βγάλει άκρη στον δαίδαλο των διατάξεων. Άραγε είναι τόσο δύσκολο να βγεί ένα έρμο τευχάκι των 100 σελίδων σε pdf με τακτική επικαιροποίηση του, (αναθεώρηση 1, 2, 3, ...), με συγκεντρωμένη όλη την πολεοδομική - κτιριοδομική πληροφορία και να τελειώνουμε. Υπάρχει κάποιος από την ΔΟΚΚ εδώ?
 35. 3 points
  Ερώτημα : Ποιά η χρησιμότητα του παραπάνω χάρτη ??? Ποια η αξία ενός τόσο παλιού χάρτη και η γνωστοποίηση της υπαρξή του σε ένα forum μηχανικών ?? Τί πληροφορία σας προσφέρει (εκτος του οτι ξέρω να κάνω γεωαναφορα ) ????
 36. 3 points
 37. 3 points
  Η επόμενη έκδοση θα συνδυάζει το GoogleEarth (υπόβαθρο) και κατι που έκανα παλιότερα. Ελπίζω να το ξεκινήσω σύντομα και να το ανεβάσω και αυτό.
 38. 3 points
  Το αρχείο θα ενημερώνεται μετά από κάθε αλλαγή. Η μορφοποίηση συνεχίζεται.
 39. 3 points
  Το αρχείο είναι από τα χρησιμότερα που υπάρχουν αν όχι το χρησιμότερο . Ντροπή στην πολιτεία και τους θεσμοθετημένους επιστημονικούς συμβούλους της που δεν έχουν κάνει καμία προσπάθεια ψηφιοποίησης του αρχείου των οικισμών , που μας έδωσε απλόχερα το παλικάρι .
 40. 3 points
  Φαίνεται πολύ καλή η δουλειά σου! Μου εξηγείς σε παρακαλώ τι σημαίνουν τα χρώματα?
 41. 3 points
  ευχαριστω πολυ, να σαι καλα συναδελφε.
 42. 3 points
  Ρε παιδιά ψήνεστε να βρεθούμε κάπου να τον διαβάσουμε όλοι μαζί, να ψήσουμε, να κάνουμε και κανένα μπάνιο;
 43. 3 points
 44. 3 points
  Τα κελιά του που μπορούμε ή πρέπει να εισάγουμε τιμές είναι μόνο τα κίτρινα κελιά! (ξεκλείδωτα). Τα υπόλοιπα (κλειδωμένα) κελία (προς αποφυγή λανθασμένης πληκτρολόγησης) περιέχουν υπολογισμούς που είναι απαραίτητοι, για την λειτουργία φύλλου εργασίας.
 45. 3 points
  από ένα τεστ που έκανα στην περιοχή μου ο κάνναβος που ανέβασες είναι 240μ offset από το πραγματικό.Χρήσιμο μόνο ως προς την κλίμακα που είναι σωστή.
 46. 3 points
  OK! Ευχαριστούμε! Αλλά εξήγησε μας. Είναι το ίδιο με αυτό?
 47. 3 points
  να προσθέσω λίγα ακόμη χρήσιμα regex: xc = Replace(xc, "π", "pi()") xc = Replace(xc, "[", "(") xc = Replace(xc, "]", ")") xc = Replace(xc, "{", "(") xc = Replace(xc, "}", ")") Επίσης το μείον της VBA είναι ότι αναγνωρίζει μόνο την τελεία ως δεκαδική υποδιαστολή Μπράβο Γιώργο που το ανέβασες. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο ιδίως σε αυτούς που κάνουν προμετρήσεις σε word και μετά τα "χτυπάνε" σε κομπιουτεράκι...
 48. 3 points
  Βγάλε και ένα λυσάρι για το πώς θα βρείς δουλειά να εφαρμόσεις το ΝΟΚ.Τα είδα και έιναι πολύ χρήσιμα, ευχαριστώ
 49. 3 points
 50. 3 points
  Πολύ καλή δουλειά. Προσοχή στην θέρμανση!!! Σε όλα τα κτίρια με κεντρική θέρμανση και με οικοδομική άδεια από 22/12/1985 και μετά είναι υποχρεωτική η μελέτη κατανομής δαπανών θέρμανσης σύμφωνα με το Π.Δ. 27-9/7-11-85 (ΦΕΚ-631 Δ') : Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μία ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με αυτό το ΦΕΚ υπάρχουν δύο συντελεστές για την κατανομή δαπανών και όχι ένα σταθερό ποσοστό. Ουσιαστικά η κατανομή σε κάθε διαμέρισμα γίνεται με μια εξίσωση της μορφής Y=αX+β όπου β είναι το πάγιο, Χ η ένδειξη του μετρητή δια το άθροισμα όλων των μετρητών της πολυκατοικίας και το α σταθερά που εξαρτάται από τις θερμικές απώλειες.
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • e-Άδειες: 129.390 χιλιάδες οικοδομικές άδειες έχουν διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά – Στατιστικά στοιχεία από την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών
   Η απολύτως επιτυχημένη λειτουργία και τα οφέλη που προκύπτουν  για την οικονομία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις επισφραγίζονται από τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία για τον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέσω του συστήματος e-adeies, που δίνει το ΤΕΕ στη δημοσιότητα.

   Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει υποστηρίξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έχει βοηθήσει ήδη σημαντικά, στον ενάμιση χρόνο εφαρμογής του, να συντομευθούν οι χρόνοι για την έκδοση αδειών και να μειωθεί το κόστος.

   Το σύστημα e-adeies, που διαρκώς αναπτύσσεται και διευρύνεται, εντάσσοντας νέες υπηρεσίες και διαδικασίες στη λειτουργία του, ως  εμβληματική  ψηφιακή μεταρρύθμιση,   που υλοποίησε και λειτουργεί το ΤΕΕ, με την ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών, συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του ίδιου του έργου των μηχανικών, στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια της αδειοδότησης τεχνικών έργων και επενδύσεων αλλά και στην  ψηφιακή μετάβαση του κράτους. Ταυτοχρόνως ανοίγει το δρόμο για την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση,  τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Προέδρου του Γιώργου Στασινού, η οποία έχει υιοθετηθεί και θεσμοθετηθεί ήδη από την κυβέρνηση, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του και να τεθεί σε λειτουργία σε σύντομο, σχετικά, χρόνο.
   • 1 reply
  • ΝΟΚ_v13_1 + Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών
   Το κείμενο του Ν.4067 (ΝΟΚ) με ενσωματωμένες τις Τεχνικές Οδηγίες εφαρμογής του και επικεφαλίδες κατ' άρθρο.

   Αλλαγές με τον ν.4664/20 (ΦΕΚ 32Α/14.2.2020)

   Αλλαγές με τον ν.4663/20 (ΦΕΚ 30Α/12.2.2020)

   Αλλαγές με τον ν.4643/19 (ΦΕΚ 193Α/3.12.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4635/19 (ΦΕΚ 167Α/30.10.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α/1.4.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4602/19 (ΦΕΚ 45Α/9.3.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4546/18 (ΦΕΚ 101Α/12.6.2018)

   Αλλαγές με τον ν.4513/18 (ΦΕΚ 9Α/23.1.2018)

   Αλλαγές με τον ν.4495/17 (ΦΕΚ 167Α/3.11.2017)

   Αλλαγές με τον ν.4467/17 (ΦΕΚ 56Α/13.4.2017)

   Αλλαγές με τον ν.4414/16 (ΦΕΚ 149Α/9.8.2016)

   Αλλαγές με τον ν.4342/15 (ΦΕΚ 143Α/9.11.2015)

   Αλλαγές με τον ν.4315/14 (ΦΕΚ 269Α/24.12.2014)

   Αλλαγές με τον ν.4280/14 (ΦΕΚ 159Α/8.8.2014)

   Αλλαγές με τον ν.4258/14 (ΦΕΚ 94Α/14.4.2014)

   Αλλαγές μέχρι και τη δημοσίευση του ν.4178/13 (ΦΕΚ 174Α/8.8.2013)

   Σχετικά αποσπάσματα από τις Τεχνικές Οδηγίες ΝΟΚ (απόφαση 63234/19.12.2012)

    

   Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
   • 370 replies
  • Αυτά είναι τα μεγάλα έργα του πακέτου των 13δισ. ευρώ του Υπουργείου Υποδομών
   Όχι μία, αλλά δύο φορές έχει μιλήσει το τελευταίο διάστημα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής για το σχεδιασμό έργων υποδομής, αξίας 13δισ. ευρώ που σχεδιάζει το υπουργείο του για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας την επόμενη μέρα από κρίση που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού.

   Η νέα περίοδος που σχεδιάζεται από την κυβέρνηση θα φέρει το υπουργείο ΥΠΟΜΕ, μετά από πολλά χρόνια, στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και θα αποτελέσει ένα από τα καίρια εργαλεία για να πέσει ζεστό χρήμα στην πραγματική οικονομία.

   Επιπλέον, μεγάλος στόχος είναι να βγει ο κλάδος από την περιδήνηση στην εσωστρέφεια που έχει πέσει τα τελευταία χρόνια και να δοθεί το σήμα πως ήρθε η ώρα των έργων. Σύμφωνα με κυβερνητικό στέλεχος, στόχος είναι να ξεκινήσει μέσα στο 2020, σειρά δημοπρατήσεων μεγάλων έργων με τα αντιπλημμυρικά και τα σιδηροδρομικά σε πρώτο πλάνο.

   ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΩΝ 13ΔΙΣ.ΕΥΡΩ

   Ο σχεδιασμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνει πολλά έργα και έχει ορίζοντα μέχρι το 2023, αλλά με μία εμπροσθοβαρή πολιτική. Τα έργα καλύπτουν όλη τη βεντάλια αντικειμένων του υπουργείου, δηλαδή οδικά, Μετρό, σιδηροδρομμικά, περιβαλλοντικά κ.α.

   Τα βασικά έργα του σχεδιασμού αυτού σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com είναι:

   -Η γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας με κόστος 1,8δισ.ευρώ
   –Σιδηροδρομικά έργα νέας γενιάς με κόστος περίπου 3,5δισ.ευρώ
   –Επεκτάσεις της Αττικής Οδού με περίπου 1,5δισ.ευρώ
   -Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης με περίπου 2δισ.ευρώ
   –Αντιπλημμυρικά έργα (περιλαμβάνονται και εκείνα στις παραχωρήσεις) περίπου 800εκατ.ευρώ
   –Έργα Οδικής Ασφάλειας περίπου 450εκατ.ευρώ
   -Ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Ε65 με 700εκατ.ευρώ
   –Πάτρα-Πύργος & Άκτιο-Αμβρακία με 450εκατ.ευρώ
   -H αναβάθμιση της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με 300εκατ.ευρώ
   -Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στα δυτικά με περίπου 500εκατ.ευρώ
   -Ο Οδικός Άξονας Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη με 300εκατ.ευρώ.
   • 0 replies
  • Σε λειτουργία το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του ΤΕΕ για την καταγραφή προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από την κρίση του κορωνοϊού
   Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του ΤΕΕ για την καταγραφή προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από την κρίση του κορωνοϊού.

   Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποφάσισε το ΤΕΕ να δημιουργήσει ηλεκτρονικό παρατηρητήριο καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, ανοιχτό στα μέλη του ΤΕΕ, όπου οι μηχανικοί μέλη του – αλλά και οι εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι και τεχνικές εταιρείες –  θα μπορούν να καταγράφουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις προτάσεις τους σε ειδικά ζητήματα, ώστε το ΤΕΕ να έχει κατά τον δυνατόν «ζωντανή» καταγραφή και μετά από επεξεργασία να προωθεί προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές.
   • 0 replies
  • Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων (αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες)
   Με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις."

   στο άρθρο 54, δίνονται περαιτέρω παρατάσεις για τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης των υπαγωγών των Ν 40114 & 4178 των αυθαιρέτων. 

   "ΜΕΡΟΣ Θ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο

   Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων

   1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής: «Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 795), έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)».

   2. Η περ. (α) της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής: «α) 8 Αυγούστου 2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν.  4014/2011 (Α΄  209) στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013».

   3. Το τρίτο εδάφιο της περ. (ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών».

   4. Το διάστημα ισχύος των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, των οικοδομικών αδειών της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. (δ) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου που λήγουν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

   5. Οι προθεσμίες αναθεώρησης οικοδομικής άδειας της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 που λήγουν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Τεύχος A’ 75/30.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1285

   6. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέπεται στην περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 και η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του ιδίου άρθρου αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020."
   • 19 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.