Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/26/2018 in all areas

 1. 4 points
  Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ: Προς διευκόλυνση των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου, θα δοθεί παράταση κατά έξι μήνες της προθεσμίας, που εκπνέει στις 3 Νοεμβρίου 2018, για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την περαίωση της υπαγωγής των αυθαιρέτων του ν.4178/2013. Η παράταση θα δοθεί με τροπολογία του άρθρου 99 του ν.4495/2017. Μέχρι την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. από το Γραφείο Τύπου http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=5934&language=el-GR
 2. 3 points
  Ο Νόμος : «Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων στα χαρακτηριζόμενα ως διατηρητέα κτίρια. Επιτρέπονται μόνο οι περιορισμένων διαστάσεων επιγραφές που πληροφορούν για τυχόν χρήση των χώρων των κτιρίων. β. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στο ισόγειο καταστημάτων που αναφέρονται αποκλειστικά στο όνομα και στο αντικείμενο των εργασιών τους. Οι φωτεινές επιγραφές στα ισόγεια των καταστημάτων έστω και αν τοποθετούνται μέσα στις προθήκες έχουν χρώμα λευκό ή κίτρινο, σταθερό και συνεχές και αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία, γράμματα, αριθμούς.» Το παρακάτω έχει κηρυχθεί διατηρητέο με την απόφαση ΥΑ 7863/1383/30-1-1997, ΦΕΚ 267/Δ/7-4-1997 Τα γεγονότα Τελευταία χρειάστηκε να κάνω μία έρευνα σχετικά με τα διατηρητέα κτίρια και έμεινα! Δεν υπάρχει μία γενική βάση δεδομένων που να περιέχει πληροφορίες για τα χαρακτηρισμένα διατηρητέα. Η ανοργανωσιά και η προχειρότητα που επικρατεί είναι πρωτοφανής. Υπάρχουν τρεις κατάλογοι δημοσίων φορέων. 1. Κατάλογος Υπ. Πολιτισμού http://listedmonuts.culture.gr/ 2. Κατάλογος ΥΠΕΧΩΔΕ http://estia.minenv.gr 3. Κατάλογος ΥΜΑΘ http://www.mathra.gr/?page_id=18431 Κανένας από τους τρεις δεν είναι εύχρηστος και παρόλο που υπάρχει υπηρεσία που ασχολείται με καθέναν από αυτούς, και το σημαντικότερο, κανένας δεν επικαιροποιείται. Υπάρχουν βέβαια και μερικοί μικρότεροι κατάλογοι όπως του Ε.Ι.Ε. (περιέχει περίπου 250 κτίρια της Αθήνας), της Monumenta και φιλότιμες προσπάθειες ιδωτών. Τα εμπόδια που συνάντησα : · Λάθη στις ονομασίες των δρόμων · Λάθη στην αρίθμηση · Αλλαγές στις ονομασίες των δρόμων · Αλλαγές στην αρίθμηση · Λανθασμένη αναγραφή του αριθμού της απόφασης ή του ΦΕΚ · Γενικότητα στον γεωγραφικό προσδιορισμό του ακινήτου. Π.χ. «Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, το κτίριο ιδιοκτησίας κληρ. Ι. Παπουτσάνη στο δημοτικό διαμέρισμα Πλωμαρίου, δήμου Πλωμαρίου, νομού Λέσβου» · Κτίρια που έχουν κατεδαφιστεί δεν έχουν αφαιρεθεί Το ίδιο κτίριο να χαρακτηρίζεται από δύο ή τρεις διαφορετικές υπηρεσίες με διαφορετικά διατάγματα ή το ίδιο κτίριο να χαρακτηρίζεται από την ίδια υπηρεσία με διαφορετικά διατάγματα) Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει μία πανελλαδική βάση δεδομένων εύχρηστη προσβάσιμη σε όλους και κατά το δυνατόν πλήρης, που να καταγράφει την Αρχιτεκτονική μας κληρονομιά. Ξεκίνησα λοιπόν την συλλογή στοιχείων και την κωδικοποίησή τους με σκοπό στο άμεσο μέλλον να ανεβάσω έναν ιστότοπο με όλες τις πληροφορίες που θα έχουν συλλεχθεί για τα διατηρητέα της χώρας μας. Ξέρω ότι το έργο είναι δύσκολο, επίπονο και τεράστιο για ένα μόνο άτομο. Μέχρι τώρα έχω συλλέξει πληροφορίες για περίπου 12.000 διατηρητέα και έχω κωδικοποιήσει τα μισά. Σε επόμενη ανάρτηση θα πούμε περισσότερα. Όποιος συνάδελφος θέλει να βοηθήσει ας δημοσιεύσει σ’ αυτή την ανάρτηση φωτογραφίες, πληροφορίες και οτιδήποτε σχετικό με διατηρητέα της περιοχής του. Η όποια συνεισφορά θα είναι πολύτιμη και θα γίνεται αναφορά σε όποιον παρέξει πληροφορίες (που ήδη δεν έχουμε). Αν κάποιος να συμμετέχει στην προσπάθεια μπορεί να μου στείλει ΠΜ. (Εάν το ανήρτησα σε λάθος κατηγορία, παρακαλώ οι διαχειριστές να το διορθώσουν)
 3. 2 points
  Η άδεια ΔΕΝ υφίσταται, συνεπώς δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία εργασία βάσει αυτής, διότι θα προκύψει αυθαίρετο και μάλιστα μη τακτοποιούμενο. Το να προσπαθεί ο ιδιοκτήτης να την πουλήσει μαζί με το οικόπεδο, συνιστά απάτη. Κι επειδή το όλο πράγμα "μυρίζει", καλό θα είναι ο κάθε υποψήφιος αγοραστής να ελέγξει σε βάθος την αρτιότητα-οικοδομησιμότητα του οικοπέδου με δικό του μηχανικό.
 4. 1 point

  Version 5.0.0

  8,455 downloads

  Το κείμενο του Ν.4495/2017 με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα αλλαγές και επικεφαλίδες κατ' άρθρο. Αλλαγές με τον Ν.4602/19 (ΦΕΚ 45Α/9.3.2019) Με τις αλλαγές του ν.4585/2018 Με τις αλλαγές του ν.4546/2018 Με τις αλλαγές του ν.4513/2018 και * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983-31.7.2018 "Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής αδειών ..." * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461–16.10.2018 " Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΕΔΜΚ" * Με την ΚΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631–14.11.2017 "Διαδικασίες ηλεκτρ. υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου …" * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507–11.5.2018 " Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν.4495/2017 ..." Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
 5. 1 point

  Version 17

  33,211 downloads

  Το κείμενο του Ν.4067 (ΝΟΚ) με ενσωματωμένες τις Τεχνικές Οδηγίες εφαρμογής του και επικεφαλίδες κατ' άρθρο. Με όλες τις αλλαγές μέχρι και τη δημοσίευση του Ν.4178/13 Με τις αλλαγές του ν.4258/2014 Με τις αλλαγές του ν.4280/2014 Με τις αλλαγές του ν.4315/2014 Με τις αλλαγές του ν.4342/2015 Με τις αλλαγές του ν.4447/2016 Με τις αλλαγές του ν.4467/2017 Με τις αλλαγές του ν.4495/2017 * Με τις αλλαγές του ν.4513/2018 * Με τις αλλαγές του ν.4546/2018 * Με τις αλλαγές του ν.4602/2019 Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
 6. 1 point

  Version 1.0.0

  797 downloads

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017. Η απόφαση Ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών ενημερωμένη με τις τροποποιήσεις μέχρι την 23-10-18
 7. 1 point
  Ας ελπίσουμε ότι θα κολλήσει πάλι το πληροφοριακό σύστημα ...
 8. 1 point
  Τα πιο πολλά από αυτά δυστυχώς είναι σε κτήρια και χρειάζονται μεταφορά σε διπλανό σημείο με χωροβάτη(για μέτρηση με gnss). Το μόνο που μπορείς είναι αυτό στα δικαστήρια, στην Λ.Nίκης και στις ομπρέλες. Από την άλλη μεριά μπορείς κοντά στη γέφυρα Καλοχωρίου, γέφυρα γαλλικού (ΠΑΘΕ) και τα πιο πολλά προς Αθήνα καθώς βρίσκονται πάνω σε γεφυράκια συνήθως
 9. 1 point
  Αν η εταιρεία που αγοράσατε το μηχάνημα έχει αναλάβει και την εγκατάσταση, έχει υποχρέωση για τη σωστή εγκατάσταση και ρύθμιση. Ο ενεργειακός επιθεωρητής, ακόμα και αν είναι μηχανολόγος, δεν είναι σίγουρο ότι έχει ασχοληθεί και γνωρίζει τα της θέρμανσης. Π.χ. εγώ σαν μηχανολόγος, γνωρίζω πολύ λιγότερα για ασανσέρ, από οποιονδήποτε θυρωρό πολυκατοικίας.
 10. 1 point
  Ο πελάτης σου με το 51% μόνο ρυθμίζει -και δεν αποκτά κυριότητα (όπως πιθανά νομίζει) Για να αποκτήσει κυριότητα πρέπει να τροπ/θεί η αρχική Σ.Ο.Ι -η οποία όμως απαιτεί ρύθμιση όλων των αυθαιρέτων με κοινή δήλωση όλων των Ι των Ο.Ι Εκ κατασκευής της οικοδομής δεν μπορείς να επικαλεσθείς για για ρυθμίσεις άλλο ανεξάρτητο κτίσμα Δεν υπάρχει πρόβλημα με το συμβόλαιο της μιας Ο.Ι
 11. 1 point
  Αν ψάχνεις την απολυτότητα σε αυτό που έχουν φτιάξει για απόφαση περί ΜΣΕ τζάμπα παιδεύεσαι. Βρες κάτι που να είναι αληθοφανές και απάλλαξε το. Θες να το βαφτίσεις υπόστεγο, θες να βρεις κάτι άλλο, πάντως κάτι πρέπει να γράψεις για να το απαλλάξεις. Θα χαθεί το μέτρο αν αρχίζουν και γίνονται ΜΣΕ για τέτοιες κατασκευές.
 12. 1 point
  Δεν υπάρχει περίπτωση να κάναμε ΜΣΕ για τέτοιες κατασκευές. Η πρώτη σίγουρα απαλλάσσεται λόγω μικρών κατακόρυφων φορτίων κάτω του 20% της νόμιμης κατασκευής. Η δεύτερη (ακάλυπτος) απαλλάσσεται λόγω μικρής σημασίας σπουδαιότητας (Σ1).
 13. 1 point
  επομενως... ολα αυτα τα συζητας με τον μηχανικο σου
 14. 1 point
  Βασίλη, καλησπέρα. Ξέχασες προσωρινά ότι το άρθρο 4 του ΝΟΚ μας τέλειωσε. Τώρα έχουμε αυτό του άρθρου 29 ν.4495/17 : 4. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες, ύστερα από υποβολή τεχνικής έκθεσης και δήλωσης, αρμόδιου μηχανικού ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει το Τμήμα Ελέγχου Δόμησης - Τοπικό Παρατηρητήριο : α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα, σύμφωνα με τις διατάξεις για επικίνδυνες οικοδομές, β) εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες, γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 106 του παρόντος ή στην παρ.1α του άρθρου 23 του ν.4178/2013, όπως ισχύει. Γνώμη μου είναι ότι με μιά αυτοψία της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μπορεί να κινηθεί η διαδικασία του β). Μετά στην ΥΔΟΜ θα καθορίσουν τι άλλο χρειάζεται.
 15. 1 point
  κάνε μια προσπάθεια με αυτό του άρθ 4 παρ 4 του ΝΟΚ (που αναφέρεται σε κτίρια ή κατασκευές αλλά δες μήπως προσάπτοντας τη βεβαίωση επικινδύνου του γεωπόνου τα καταφέρεις !!! ???) 4 (καταργούνται μετά την έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του άρθρου 33) Για τις ακόλουθες περιπτώσεις οι εργασίες εκτελούνται χωρίς άδεια δόμησης σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα : α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, β) εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις. Το εδάφιο αφορά σε κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής ή αποκατάσταση της νομιμότητας σε οικοδομή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Δόμησης. Πέραν των περιπτώσεων α, β & γ της παρ. 4, αναφέρεται συμπληρωματικά ότι για την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων του άρθρου 2 παρ. 1α του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52Α) δεν απαιτείται αδειοδότηση από τις Υπηρεσίες Δόμησης. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου τηρούνται όσα ειδικότερα αναφέρονται σε αυτό. Η ενημέρωση του Αστυνομικού Τμήματος για τις εργασίες που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή γίνεται από τον ιδιοκτήτη με υποβολή αίτησης – γνωστοποίησης η οποία συνοδεύεται από την σχετική εντολή της Υπηρεσίας Δόμησης και τη δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό. Η ίδια διαδικασία γνωστοποίησης γίνεται και προς την Υπηρεσία Δόμησης, για διαπίστωση της εμπρόθεσμης υλοποίησης των εντολών της υπηρεσίας.
 16. 1 point
  Με αυτα που σας εστειλα μεσω ΠΜ ολα τα ρεπερ φαινονται και απο το street view (αρκει να τα ξερεις) Για την προσβαση στα ζητουμενα βαθρα (απο τη στιγμη που τα υπολοιπα ειναι μακρυα) ας γινει ερευνα μηπως και υπαρχει δυνατοτητα προσβασης. Εγω προσωπικα θα εκανα μια προσπαθεια να παρω στατικες αλλα το θεωρω πολυ δυσκολο να μπορεσεις να μπεις στα κτηρια αυτα και αναγκαστικα θα καθομουν περισσοτερη ωρα στα πιο απομακρυσμενα
 17. 1 point
  Αρχικά ξεκινάτε με λάθος σκεπτικό. Για να κατασκευάσετε μια οικία θα χρειαστείτε τουλάχιστον 4 μηχανικούς , 1)Τοπογράφο μηχανικό 2)Αρχιτέκτονα μηχανικό 3)Πολιτικό μηχανικό 4)Μηχανολόγο μηχανικό μετά θα επιλέξετε εργολάβο που σε συνεργασία με τους παραπάνω θα πραγματοποιήσει την κατασκευή. Κάποιοι πολιτικοί μηχανικοί αναλαμβάνουν όλο το πακέτο (εκτός απο κάποια μηχανολογικά για τα οποία δεν έχουν δυνατότητα υπογραφής) και θεωρώ οτι είναι λάθος . Δυστυχώς η επιλογή είναι δύσκολη και στην επαρχία οι επιλογές ακόμα πιο περιορισμένες. Πέραν του κατασκευαστικού κομματιού δώστε και λίγο προσοχή και στο αισθητικό, η επαρχία έχει γεμίσει οπτικά άθλιες κατοικίες γιατί κάποιοι μηχανικοί κάνουν απλή διεκπεραίωση σχεδίων και τίποτα παραπάνω (βέβαια ότι πληρώνεις παίρνεις). Απαραίτητα για την επιλογή μηχανικού/ων θα αναζητήσετε προηγούμενες δουλειές τους και εφόσον σας ικανοποιούν αισθητικα και κατασκευαστικά (ζητήστε παλιά έργα για να δείτε τις φθορές) προχωράτε σε διαπραγματεύσεις όπου και μιλώντας μαζί τους θα κρίνετε το ήθος και τη συνέπεια τους. Έχετε στο μυαλό σας οτι ολη η κατασκευή θα κοστίσει αρκετά χρήματα οπότε αφιερώστε τον κατάλληλο χρόνο πριν ξεκινήσετε το έργο.
 18. 1 point
  Συνάδελφε @kardis αυτό ακριβώς λέω, ότι ΔΕΝ υπάρχουν ακόμη επ. δικαιώματα για τους Μηχανικούς Τ.Ε. Και η ερώτηση που θέτω είναι γιατί οι σχολές και τα τμήματα δέχονται ακόμη υποψηφιους ? Συμβουλεύω τους νέους να ΜΗΝ δηλώσουν/δηλώνουν στο μηχανογραφικό τα παραπάνω τμήματα/σχολές, διότι ΔΕΝ υπάρχουν επ. δικαιώματα. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνω εγώ αλλά η πολιτεία. Μην χάσετε άδικα 4-5 χρόνια σπουδών που ΔΕΝ οδηγούν σε επ. δικαιώματα. Προσοχή λοιπόν στους νέους που θέλουν να δηλώσουνς τις παραπάνω σχολές. Απλά δέχονται ακόμη υποψηφίους για να μπορέσει οικονομικά να κερδοφορήσει ο νομός που έχει τα παραπάνω τμήματα/σχολές. Ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει να κερδίσει τίποτα παρά μόνο να χάσει χρήματα και 5 χρόνια από την ζωή του.
 19. 1 point
  Αν πρόκειται για απλή βεβαίωση ζητάς από το ΤΕΕ επαναφορά σε υπαγωγή και μετά γράφεις στον τίτλο "Άκυρη βεβαίωση - δεν έχει δοθεί προς χρήση" και εκδίδεις νέα από την αρχή. Το έχω κάνει πολλές φορές σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΤΕΕ
 20. 1 point
  Αν δεν κάνω λάθος το ΤΕΕ αναφέρει ότι πρέπει να γράφουμε " σε αντικατάσταση της τάδε .... εκδοθείσας που δεν χρησιμοποιήθηκε"
 21. 1 point
  Αν είναι απλή βεβαίωση και δεν έχει χρησιμοποιηθεί την αφήνεις ως έχει και κάνεις άλλη ,αυτή δεν θα ισχύει μετά από 2 μήνες. Αυτό μου απάντησαν από το ΤΕΕ.
 22. 1 point

  Version 1.0.0

  320 downloads

  Σε στατική μελέτη φέρουσας τοιχοποιίας σύμφωνα με Ευρωκώδικες, στην Πολεοδομία μού ζητήθηκε να τεκμηριώσω το συντελεστή φέρουσας ικανότητας του εδάφους που χρησιμοποίησα για τον υπολογισμό της θεμελίωσης. Βάσει το EC 7 EK 1557 – 1 – 1:2004, Παράρτημα D, και ανάλογα με τις συνθήκες (αστράγγιστες ή πλήρους στράγγισης), έφτιαξα ένα αρχείο Excel με το οποίο βάζοντας τις παραδοχές / τιμές του εδάφους και της θεμελίωσης, προκύπτει η θλιπτική αντοχή του εδάφους. Ερασιτεχνικό τελείως το αρχείο, αλλά μπορεί να βοηθήσει κάποιους...
 23. 1 point

  Version v.1.15

  558 downloads

  Μια απλή εφαρμογή η οποία για όλες τις κατηγορίες σκυροδέματος υπολογίζει βασικά χαρακτηριστικά(θλιπτική,εφελκυστική αντοχή,μέτρο ελαστικότητας κτλ).Επίσης υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού βασικών εντατικών μεγεθών σε συνήθεις φορείς. Στην νέα έκδοση 1.15 μπορεί να γίνει προμέτρηση βάρους οπλισμού πλακών,υπολογισμός As,υπολογισμός όγκου σκυροδέματος και αναλογίας οπλισμού. Σε επόμενες εκδόσεις θα υπάρξει ενσωμάτωση υπολογισμού προμετρήσεων και άλλων δομικών στοιχείων και υπολογισμού εντατικών μεγεθών και άλλων φορέων για πλήθος φορτίσεων.
 24. 1 point

  Version

  1,226 downloads

  Ίσως το πληρέστερο λογισμικό που έχω βρει για την ανάλυση τυχουσών διατομών. Υπολογίζει διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων, βρίσκει διαγράμματα τάσεων και παραμορφώσεων σε διαξονική φόρτιση και σχεδιάζει οπλισμούς για ΟΚΑ και ΟΚΛ. Επίσης κάνει και ανάλυση διατομών οπουδήποτε υλικού επιλέγοντας από τη βιβλιοθήκη ή ορίζοντάς το μέσω διαγραμμάτων σ-ε. Στην pushover με έχει βοηθήσει πολύ ώστε να βρίσκω τα διαγράμματα πλαστικών αρθρώσεων και να τα δίνω στο etabs που χρησιμοποιώ. Επίσης η διαστασιολόγηση διατομών οποιουδήποτε σχήματος/υλικού έλειπε από το "οπλοστάσιό" μου, οπότε με αυτό το τουλάκι έγινα πιο πλήρης.
 25. 1 point
  προφανώς δεν υπάρχει κάτι πρότυπο ουσιαστικά αυτό που θέλουν είναι να μάθουν τι έκανες στην πρακτική σου .... οπότε σκέψου και γράψε σε ποιο γραφείο δουλεψες ποιο ήταν το αντικείμενο του γραφείου ιδιωτικά, δημόσια εργα σε ποια εργα συμμετείχες τι έκανες εσύ σε κάθε έργο (σχεδια, μελέτη , επίβλεψη, επιμετρήσεις, γραματειακή υποστήρηξη, διοι΄κιση εργου, προυπλογισμούς, διεκρπεραίωση σε δημόσια υπηρεσία ... ) μια λίστα με εργα μερικές φωτογραφίες ή σχέδια ή σκίτσα τι κερδισες από την πρακτική σου (ειδες στην πράξη κάποια πράγματα που τα γνώριζες μόνο θεωρητικά, ήρθες σε επαφή με άλλες ειδικότητες, έμαθες να συνεργάζεσαι, αντιμετώσπισες πραγματικά προβλήματα, έμαθες να επικοινωνείς με τους πελάτες ... ) σκέψου μερικά οραγματα και ξεκίνα να γράφιες, δεν είναι ανάγκη να φτάσεις τις 50 σελίδες για να σας ψαρώσουν τις ζήτησαν
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • Οι δοκιμές φόρτισης για την παράδοση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας Εκκάρας ΣΓ26
   Η Σιδηροδρομική Γέφυρα ΣΓ26 βρίσκεται στην περιοχή της Εκκάρας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων του τμήματος Τιθορέα – Δομοκός στη Χ.Θ. 40+631.

   Πρόκειται για χαλύβδινη τοξωτή γέφυρα τριών ανοιγμάτων που κατασκευάζεται με τη μέθοδο της τμηματικής προώθησης. Η οριστική μελέτη του τεχνικού έγινε από την Κ/Ξ “ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. και INTECSA-INARSA S.A.” το 2009.

   Η μελέτη εφαρμογής και η μελετητική υποστήριξη κατά την κατασκευή αποτέλεσαν το αντικείμενο της “Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.”.

   Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου, η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει πληθώρα αναλύσεων, ελέγχων, σχεδίων κοπής και κατασκευαστικών λύσεων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της κατασκευής.

   Ενδεικτικά αναφέρονται η μελέτη προώθησης του καταστρώματος σε επίπεδο εφαρμογής, ο σχεδιασμός των προσωρινών δικτυωτών μεσοβάθρων, η διαδικασία ανέγερσης των τόξων, η μεθοδολογία τάνυσης των αναρτήρων, η μελέτη σεισμικής μόνωσης και τα σχέδια κοπής όλων των μεταλλικών στοιχείων της γέφυρας.

   Κατασκευάστηκε πάνω από το ενεργό ρήγμα της Εκκάρας. Αποτελείται από τρία αμφιέρειστα τόξα πάνω σε βάθρα οπλισμένου σκυροδέματος και το βάθος της μισγάγγειας που γεφυρώνει ξεπερνά τα 70m. Οι κύριες διαμήκεις δοκοί (ελκυστήρες), τα τόξα και οι αναρτήρες είναι χαλύβινοι, ενώ οι εγκάρσιες διαδοκίδες σύμμικτες με την πλάκα κυκλοφορίας των συρμών.

    
   • 0 replies
  • Ηλεκτρονική πολεοδομία (e-πολεοδομία) Υποχρεωτική λειτουργία από 01-01-2019
   Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) υπό τον τίτλο Ηλεκτρονική Πολεοδομία, το οποίο αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας.

   Από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2019:

   α) Δικαιώματα πιστοποιημένου χρήστη του Συστήματος, της περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της απόφασης, εκχωρούνται αποκλειστικά στους προϊστάμενους των αρμόδιων υπηρεσιών.
   β) Η ενημέρωση του Συστήματος, του άρθρου 5 της απόφασης, διεκπεραιώνεται με ευθύνη του προϊστάμενου της αρμόδιας για την έγκριση της πράξης υπηρεσίας.
   γ) Οι πράξεις που εκδίδονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην βάση δεδομένων του Συστήματος, καταχωρούνται με ευθύνη του προϊστάμενου της αρμόδιας για την έγκριση της πράξης υπηρεσίας.

   Από την 1η Ιανουαρίου 2019, πράξεις που δε συνοδεύονται από τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης δε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της απόφασης, τα στοιχεία των μελετών του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού που περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

   Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της απόφασης, η διεκπεραίωση των διαδικασιών του άρθρου 6 της απόφασης εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

   Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας των εφαρμογών των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της απόφασης, το στάδιο προόδου των διαδικασιών του άρθρου 6 της απόφασης και ο αρμόδιος χειριστής (φυσικό πρόσωπο) είναι ανά πάσα χρονική στιγμή διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος προς κάθε ενδιαφερόμενο.

   Το Σύστημα τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία από 1 Ιανουαρίου 2019.

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5045/13.11.2018
   Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονική Πολεοδομία

   ΥΠΕΝ ΔΕΣΕΔΠ 73705 670 ΦΕΚ 5045-Β-13-11-2018.pdf
    • Like
   • 0 replies
  • Παράταση 6 μηνών προθεσμίας για περαίωση υπαγωγής αυθαιρέτων Ν.4178/13
   Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ:

   Προς διευκόλυνση των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου, θα δοθεί παράταση κατά έξι μήνες της προθεσμίας, που εκπνέει στις 3 Νοεμβρίου 2018, για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την περαίωση της υπαγωγής των αυθαιρέτων του ν.4178/2013.       Η παράταση θα δοθεί με τροπολογία του άρθρου 99 του ν.4495/2017. Μέχρι την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.       από το Γραφείο Τύπου   http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=5934&language=el-GR    
    • Upvote
    • Like
   • 21 replies
  • Εξοικονόμηση ΙΙ: Διευκρινίσεις για θέματα έκδοσης πολεοδομικών αδειών και εγκρίσεων (ασυμβίβαστο επιθεωρητή και μελετητή)
   Ο Οδηγός Εφαρμογής του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ", δεν εισάγει κάποια πρόσθετη απαίτηση ή εξαίρεση στην ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία (ενδεικτικά ν. 4495/2017, ν. 4067/2012).

   Ο Οδηγός Εφαρμογής αναφέρει:

   1. "Για την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου, ο Ωφελούμενος οφείλει να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις." (παράγραφος 7.1)

   2. Ο ωφελούμενος του προγράμματος υποχρεούται "Να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή." (παράγραφος 8.1)

   3. Παράρτημα Χ Δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου, Λίστα δικαιολογητικών (επισυνάπτονται στο Πληροφοριακό Σύστημα):

   -  "Οικοδομική Άδεια παρεμβάσεων ή Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις εργασίες που εκτελέστηκαν (όπου απαιτείται)".

   Επομένως, εάν για την εκτέλεση κάποιας εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ", απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας / έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ), αυτή θα πρέπει να εκδοθεί και να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

   Ο Δικαιούχος του προγράμματος, κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και πριν την τελική εκταμίευση, θα ελέγξει για το εάν έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα οι σχετικές άδειες / εγκρίσεις.

   Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που για την έκδοση οικοδομικής άδειας / έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ), απαιτείται η εκπόνηση μελέτης ή επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιοτήτων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και του μηχανικού που συμμετείχε στην εκπόνηση μελέτης ή την επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών (σχετική ανακοίνωση 11/9/2018).
   • 12 replies
  • e-ΑΔΕΙΕΣ Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
   Από Δευτέρα 15/10/2018 ξεκινά (άνευ απροόπτου) η πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας έκδοσης Οικοδομικών Αδειών διαδικτυακά διαμέσου της πλατφόρμας του Τ.Ε.Ε.

   Αίτημα πολλών ετών των Μηχανικών. Αίτημα απεμπλοκής και μείωσης της γραφειοκρατίας.

   Σίγουρα κάθε αρχή και δύσκολη, ειδικά αυτή η αρχή ενδεχόμενα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη διότι από την μία θα είναι οι μελετητές Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων κι από την  άλλη οι ελεγκτές των ΥΔΟΜ.

   Ο Νομοθέτης θα πρέπει να επιλύσει χιλιάδες μικρές ή και μεγάλες επικαλύψεις απαιτήσεων, διατάξεων ίσως και νόμων ώστε να μπορεί να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες στην πλατφόρμα ώστε να τα προβλέπει. Διότι κακά τα ψέματα όσα και να έχει προβλέψει έως τώρα στην αρχή της στην πορεία είμαι σίγουρος ότι θα ανακαλύψει εκατοντάδες ελλείψεις κενά συμπληρώσεις αναβαθμίσεις κ.λπ. που θα πρέπει να γίνουν.

    

   Ας συμβάλουμε με τις απορίες μας τα ερωτηματικά αλλά και τις πιθανές λύσεις ή συμπληρώσεις ή ερμηνείες που θα πρέπει να δοθούν σ αυτά και σε δεκάδες άλλα που θα προκύψουν. .

   Καλό ξεκίνημα σε κάθε περίπτωση και καλό κουράγιο….

   Το χειρότερο το ζήσαμε…

   Επιδιώκουμε το καλύτερο.

    

   Εγχειρίδιο χρήσης Μηχανικών


   Εγχειρίδιο χρήσης Υπηρεσιών Δόμησης
    • Upvote
    • Like
   • 528 replies
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.