Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/11/2019 in Posts

 1. 3 points
  Επειδή η συνένωση και κυρίως η δημιουργία εσωτερικής σκάλας με επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου που είναι κοινόκτητος , θεωρώ ότι θα χρειαστείτε την συναίνεση του 100 % των συνιδιοκτητών . Ακόμη θα χρειαστεί η έκδοση και της σχετικής άδειας δόμησης και διάφορα άλλα θέματα που σημαίνει ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό και δικηγόρο που θα μελετήσουν τα συμβόλαια σας , τον κανονισμό της πολυκατοικίας και τις υπάρχουσες μελέτες της οικοδομής , όπως και την γενικότερη κατάσταση του ακινήτου καθώς και τα τυχόν θέματα αυθαιρεσιών που μπορεί να υπάρχουν στο κτίριο . Δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι περισσότερο εδώ .
 2. 2 points
  Προτείνω γραπτή αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για απομάκρυνση του καλωδίου και πίεσε να απαντήσουν γραπτά και γρήγορα, όπως είναι υποχρεωμένοι ... κάτσε να δεις πόσο διαφορετική είναι η γραπτή απάντηση από την προφορική !!!! *** Ανυπομονώ να δω τη φωτογραφία, αλλά και την απάντηση.....
 3. 2 points
  Σύμφωνα με τον ορισμό της ριζικής (άρθρο 2, παρ.12) ακόμη και μετά την τροποποίηση της με το ν.4585/18 δεν υπάρχει ουδεμία εξαίρεση, συνεπώς τα υφιστάμενα κτίρια κάτω των 50τμ ελέγχονται αν εμπίπτουν στη περίπτωση της ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας. Εφόσον εμπίπτουν, είναι απαραίτητη η εκπόνηση ΜΕΑ σύμφωνα με την παρ. του άρθρου 21 του ν.4122, αλλά εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων σύμφωνα με τις εξαιρέσεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.4122/13 και συγκεκριμένα της περίπτωσης στ) παρά μόνο για την θερμομονωτική επάρκεια. Κατά τα λοιπά η ΜΕΑ θα γίνει κανονικά. Για την βιομηχανία που λες δεν ισχύει διότι δεν είναι κτίριο με την έννοια του ν.4122/13, οπότε δεν ελέγχεται για ριζική.
 4. 2 points
  Μπορείς να εξαιρέσεις όσες εργασίες είναι ήδη αποπερατωμένες και τακτοποιημένες και κατά 99.9% το ΙΚΑ θα σε πάει με πίνακα 1. Ωστόσο ο συνολικός υπολογισμός των ενσήμων στο έντυπο θα γίνει σε κάθε περίπτωση με επιφάνειες (λόγω πίνακα 1) και ο υπάλληλος θα πρέπει χειρόγραφα να εξαιρέσει τα ανάλογα ένσημα στη καρτέλα του έργου ως προς τα μεγέθη και τις εργασίες που είναι ήδη αποπερατωμένες και τακτοποιημένες. Εάν δηλαδή όλα τα μπετά είναι αποπερατωμένα και τακτοποιημένα, απλά θα διαγράψει χειρόγραφα στη καρτέλα του έργου τα ένσημα που προκύπτουν από την αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1. Τις εξαιρέσεις τις αναφέρεις αναλυτικά στη τεχνική έκθεση υπολογισμού ενσήμων που προσκομίζεις μαζί με τον πίνακα υπολογισμού (είτε πίνακα 1 είτε πίνακα 3), αλλά να γνωρίζεις ότι το ΙΚΑ έχει δικαίωμα να κάνει αυτοψία για να διαπιστώσει ότι η περιγραφή και οι επιφάνειες που αναφέρεις είναι οι πραγματικές. Σε δική μου περίπτωση ήρθαν για αυτοψία εντός 2 ημερών και έφυγαν άπραγοι αφού διαπίστωσαν ότι δεν απέκρυπτα κάτι.
 5. 1 point
  Δεν την βλέπω κακή ιδέα να τακτοποιήσει όλες τις ΟΙ σαν πριν του 1975. Πρέπει όμως για την κάθε μία ΟΙ χωριστά. ......Το κόλλημα που 'εχω φάει είναι ότι αν πχ έχουμε μια διαφ.διαμ., που είναι αυθαιρεσία εντός νομίμου περιγράμματος, αν έχουμε την κάτοψη της Ο.Α. το θεωρούμε αυθαίρετο, ενώ αν η κάτοψη δεν ανευρεθεί, το θεωρούμε νόμιμο? Δεν το θεωρούμε νόμιμο ούτε στην δεύτερη περίπτωση. Πάμε για ανασύσταση. Αλλά δεν καταλαβαίνω πως το συνδέεις αυτό που γράφεις με την δικιά σου περίπτωση.
 6. 1 point
  Είναι εσωτερικός κανονισμός του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΗ που προφανώς δεν μπορώ να έχω στα χέρια μου. Μπορείς να τον αναζητήσεις στο τμήμα μελετών του γραφείου του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σου. Επίσης, μπορείς να ζητήσεις να γίνει άλλη όδευση, αλλά βάση του κανονισμού πληρώνεις εσύ τις απαιτούμενες εργασίες... Τέλος, μπορεί να μπει θερμοπρόσοψη με την απαραίτητη προσοχή ώστε να μην τραυματιστεί το καλώδιο. Γι' αυτό προτιμότερο, από άποψη ασφαλείας, είναι να γίνει προσωρινή απομάκρυνση.
 7. 1 point
  Kan Δεν μπορείς να κάνεις ΜΕΑ χωρίς περιγραφή ΗΜ συστημάτων. Είναι μελέτη, δεν είναι αποτύπωση. Δεν μπορείς να ξέρεις τι θα εγκατασταθεί αν δεν μελετηθεί. Και δεν υπάρχουν ελάχιστα σ' αυτή την περίπτωση. Ούτε με <<θεωρητικά>> συστήματα μπορείς να δουλέψεις. Δεν είναι ανύπαρκτα. Είναι άγνωστα. Δεν είναι όπως η θερμομόνωση που λες <<Εδώ για χ λόγους δεν μπορώ να βάλω 8 εκ. μόνωση αλλά βάζω 5 εκ. γιατί αυτό είναι εφικτό>>. Αρα πλήρης ΜΕΑ έστω και χωρίς <<ελάχιστα>>, που να σου βγαίνει το κτίριο σε κάποια κατηγορία, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το ξαναδιαβάζω και δεν καταλαβαίνω κάτι διαφορετικό. Καταλαβαίνω όμως και γιατί έχεις κι εσύ αυτή τη θεώρηση. Αυτά όλα ισχύουν για κτίρια που δεν εξαιρούνται. Τα κτίρια του στ) εξαιρούνται όπως και αυτά των α΄, γ΄, δ΄, ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 4. Αυτό είναι γραμμένο. Η εντός του των προδιαγραφών κατασκευή της θερμομόνωσης πιστοποιείται όπως πιστοποιούνται και οι άλλες μελέτες. Τα νέα κτίρια <50 τμ μια χαρά παίρνουν ρεύμα και χωρίς ΠΕΑ.
 8. 1 point
  Ο Ν.4178/2013 αναφέρει χαρακτηριστικά: "...... Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή, εξαιρουμένων των κατοικιών, καθώς και για αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας. Η ως άνω τεχνική έκθεση δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου". Δηλαδή, εφόσον η δήλωση αναφέρεται σε ακίνητο με είδος χρήσης "υπηρεσίες", ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ κι ανεξαρτήτως από το είδος των δηλούμενων αυθαιρεσιών, υποβάλλεται και Τεχνική Έκθεση Ηλεκτρομηχανολόγου. Τους χαιρετισμούς μου ΒΑS.. P.S. "Bλακώδης" νομοθετική αντιμετώπιση, αλλά νομίμως δεν γίνεται να πράξουμε διαφορετικά....Ας βγάλει και κανένα extra ευρώ ο συνάδελφός μας ο ηλεκτρομηχανολόγος...
 9. 1 point
  διεγραψα το προφανες λαθος που εγραφα, οτι μετα την συνενωση θα ειναι ενα... "αρτιο και οικοδομησιμο" Κατα τα λοιπα, σαν ενα, συνενωμενο, το δηλωσες πριν 40 χρονια. Σωστα δηλωσες δυο ΚΑΕΚ, αφου υπηρχαν δυο συμβολαια... Αυτο θα διορθωσεις σημερα
 10. 1 point
  Συμφωνώ με το Δημήτρη (με τις καλησπέρες μου) στο παραπάνω Post του. Εύκολη περίπτωση από τη στιγμή που έχεις ίδιο ιδιοκτήτη. Εν τοις πράγμασι συνενωμένα, αποτελούν ένα ακίνητο και η πραγματική κατάσταση έχει δηλωθεί από την εποχή του ν. 720/77. Υποθέτω ότι θα έχεις και αυθαίρετες κατασκευές που πατάνε και στα δυο γήπεδα.
 11. 1 point
  Δε μπορείς δυστυχώς. Υπάρχουν 2 εναλλακτικές: Α) Εφόσον δεν εχεις δώσει βεβαίωση: Να ζητήσεις να γυρίσει η δήλωση Β)Εφόσον εχεις δώσει βεβαίωση. Να μη γυρισεις πίσω τη δήλωση και μπερδευτούν τα πράγματα. Να ανεβάσει στο πεδίο της τ.ε μηχανικού την τ.ε του μηχανολογου με κατάλληλη επεξήγηση καθώς και το απυ της αμοιβής του μηχανολόγου. Δε νομίζω οτι θα έχεις κάποιο θέμα κι ας φαίνεται ώς εναππομείνανα αρχείο 1 για πληρότητα. Υ.Γ Εχω κάνει και τα 2.
 12. 1 point
  Ναι αναγκαστικά θα ανοίξεις την δήλωση και θα προσθέσεις Μηχανολόγο για να μπορέσεις να ανεβάσεις την τ.ε. Δεν γίνεται αλλιώς.
 13. 1 point
  Καλησπέρα, ναι 600 δεν έχει αλλάξει κάτι...
 14. 1 point
  Σε παρομοια περιπτωση, τοποθετήθηκε χαλκοσωλήνας (μπορει να σιδηροσωλήνας αλλα έχει μεγαλύτερη αντίσταση) με ισοδυναμική σύνδεση , τοποθετημένος με στηρίγματα σε απόσταση από το τοίχο ώστε να σοβατιστεί η πίσω πλευρά, και εντός αυτού πέρασε ο σωλήνας. Με την περιγραφή που έκανες, λογικά θα περνάει υγρασία στην ασυνέχεια του επιχρίσματος λόγω του καλωδίου. Πάντως πριν το επίχρισμα θα έπρεπε να κάνετε αίτηση στην ΔΕΗ για προσωρινή εστω απομάκρυνση του καλωδίου ώστε να εκτελεστούν σωστά οι εργασίες.
 15. 1 point
  Βγάλε φώτο και που καταλήγει το καλώδιο.
 16. 1 point
  Από την κολώνα οδεύει στο στο διπλανό σπίτι και μπαίνει μες το σοβά σου;
 17. 1 point
  Διαθέσιμα εργαλεία κατά την σχεδίαση με το CADsdtopo: Κατά διάρκεια σχεδίασης γραμμών, polyline, τόξων, κύκλων και εισαγωγή συμβόλων έχετε την δυνατότητα να δίνετε σημεία που δεν υπάρχουν στο σχέδιο με τις παρακάτω επιλογές. ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙ ΕΥΘΕΙΑΣ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία και την απόσταση D από το πρώτο. ΜΕΣΟ ΕΥΘΕΙΑΣ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία. Το μέσο υπολογίζεται αυτόματα. ΤΟΜΗ ΕΥΘΕΙΩΝ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την πρώτη ευθεία και 2 σημεία που ορίζουν την δεύτερη ευθεία. Με βάση αυτές θα υπολογιστεί το σημείο τομής. ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΥΘΕΙΑ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία, την απόσταση καθέτου από το πρώτο και το μήκος καθέτου. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία και το 3ο σημείο που θα προβληθεί. ΤΟΜΗ ΚΥΚΛΩΝ: Δίνετε κέντρο και ακτίνα του 1ου και του 2ου κύκλου. ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΥ: Δίνετε κέντρο και ακτίνα κύκλου και επιλέγετε την εφαπτομένη στην οθόνη. ΤΟΜΗ ΕΥΘΕΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΥ: Δίνετε τα 2 σημεία της ευθείας και για τον κύκλο σημείο κέντρου και ακτίνα. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ: Δίνετε τα 2 σημεία της ευθείας (για διεύθυνση) και απόσταση από το 3ο σημείο. Για λεπτομέρειες δείτε εδώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 19, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ.
 18. 1 point
  εννοώ ότι πχ στον τοίχο πρέπει να πιάσεις το R / U του προγράμματος (που το έχεις), τα κουφώματα να είναι καλύτερα από U=3,2 κλπ. Γενικά όλα αυτά τα έχουμε, γιατί ότι κυκλοφορεί γενικά τείνει να είναι καλύτερο από τα παραπάνω.
 19. 1 point
  Από την στιγμή που επιτρέπονται αποκλίσεις από τις αρχικές παρεμβάσεις και το σενάριο του ΠΕΑ 1 ταυτίζεται με τις αρχικά προτινόμενες παρεμβάσεις, υποθέτω πας με τις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος, στις επεμβάσεις (40% ΚΑ και ΚΕΝΑΚ για κάθε στοιχείο (τοίχο, μόνωση, κλιματιστικό κλπ)).
 20. 1 point
  Αναφορικά στην φορολόγηση έχεις δίκιο, εγώ κατάλαβα είτε ότι δεν θα έχεις παράλληλα δύο δραστηριότητες, κατάλαβα είτε ότι θα έχεις μόνο την δραστηριότητα του ελ. επαγγελματία είτε ως μισθωτό ασφαλιστικό μπλοκάκι ειτε διαδοχικά. Οπότε ναι. Για τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και παράλληλη αμοιβή από «μπλοκάκι» θα φορολογηθούν με συντελεστές από 22% έως και 45%, αλλά το αφορολόγητο εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα που αφορά μισθωτές υπηρεσίες ενώ η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο συνολικό εισόδημα που υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ με συντελεστές 2,2% έως 10%. Επίσης το τέλος επιτηδεύματος θα είναι 650€ και όχι 500€ (που αφορά στην περίπτωση στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013). Τα ποσοστά του ασφαλισμένου (δηλαδή τα δικά σου) θα τα βρεις στην ΕΦΚΑ/Εγκ.17/28-03-2017. Εξακολουθείς και είσαι ελ. επαγγελματίας, οπότε ο κανόνας που σύμφωνα με τον ν.4172/2013, είναι ότι όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 και συγχρόνως δεν εμπίπτει στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Δεν εκπίπτεις δηλαδή μόνο τις εισφορές (του εργαζόμενου/ασφαλισμένου) που ισχύει για την εύρεση του φορολογητέου στην περίπτωση στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013) αλλά και κάθε άλλη δαπάνη σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα. Αυτό, κατά την γνώμη μου πάντα, διότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1072/2018 έγιναν γνωστά τα εξής: «Τέλος, το ποσό του κωδικού 453 «Καθαρό εισόδημα περ. στ' παραγρ. 2 άρθρου 12 ν.4172/2013», μεταφέρεται στους κωδικούς 307 - 308 του υποπίνακα 4Α του Ε1 για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Για τα πρόσωπα αυτά η μοναδική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι οι ασφαλιστικές εισφορές..." Αλλά εσύ έχοντας παράλληλη δραστηριότητα (όχι διαδοχική) μισθωτού και ελ. επαγγελματία δεν εμπίπτεις στα πρόσωπα αυτά της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013).
 21. 1 point
  Απότμησης συνάδερφε, όχι καταπάτησης
 22. 1 point
  Εδω ναι , μιλας σωστα, απο εδω ξεκιναν ολα...αν ο αλλος θελει αλμπανια , αλπανιοδουλεια θα παρει , κ εσυ ο επιβλεπων , ο υπευθυνος , θα εισαι ο κακος......ασχετα το εαν εσυ εχεις χασει τον υπνο σου η τσακωνεσε χωρις λογο με τον συντροφο σου , παιδια σου ,γονεις σου κλπ .... γνωμη μου ? βρες τεχνιτες να συνεργαστεις κ ολλα θα κυλανε ομορφα , ετσι ομως θα χασεις δουλειες ....τι ειναι ομως ποιο ψυχθοφορο?
 23. 1 point
  miltos, 1. Δεν είναι κάποια draft έκδοση του νόμου ... είναι ο ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85Α), σελ.1770 όπως επισυνάπτω, που μεταγενέστερα αντικατέστησε το αρχικό άρθρο 5 που επισυνάπτεις : 2. Η σαφήνεια προκύπτει από το γεγονός ότι η αναφορά των εξαιρέσεων υπάρχει μόνο στο άρθρο 6 και όχι στο 7.
 24. 1 point
  1) Ήταν το μοναδικό εξάμηνο που εκδόθηκε για όλους με τις ορθά υπολογισμένες εισφορές (σύμφωνα με τον τότε ν.3986/11). Επιχείρησαν τότε να εφαρμόσουν τον ν.3986/11 ... υπήρξαν αντιδράσεις ... το εφάρμοσαν για αυτό το εξάμηνο και από το επόμενο εξάμηνο γύρισαν στα παλιά .... Για αυτό ήταν και το μοναδικό εξάμηνο όπου δεν υπάρχουν αναδρομικές οφειλές. 2) Οι διοικητικές πράξεις αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας στις οποίες προέβη το ΕΤΑΑ για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία οι οποίες και έγιναν αποδεκτές σε εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν 4331/16, δεν ανακαλούνται σύμφωνα με την με αριθμό 122/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ λόγω της ψήφισης του Ν. 4337/16 που καταργούσε το άρθρο αυτό. Επομένως οι εν λόγω ασφαλισμένοι διατηρούνται για τα έτη 2015-2016 στις ασφαλιστικές κατηγορίες που είχαν τοποθετηθεί με τις εν λόγω διοικητικές πράξεις και μετά την ψήφιση του 4337/2016. Και αυτές οι εισφορές υπολογίσθηκαν ορθά σύμφωνα με τον ν.3986/11 στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, οπότε δεν υπάρχουν αναδρομικά για αυτούς που αιτήθηκαν κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία οι οποίες αιτήσεις και έγιναν αποδεκτές και καταβλήθηκαν τα τότε ποσά.
 25. 1 point
  miltos, αν θέλεις στείλε μου κάτι και με pm ... Επανέρχομαι και με άλλα 3 σχετικά στοιχεία : 1 - Η αρχική μορφή του άρθρου 7 του ν.4122/2013 για τα υφιστάμενα κτήρια, τότε ως άρθρο 5 του ν.3661/2008, ήταν : «Άρθρο 5 - Υφιστάμενα κτίρια Στα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό. Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο είτε μόνο για τις ανακαινιζόμενες εγκαταστάσεις ή τα δομικά στοιχεία αυτού, εφόσον αποτελούν μέρος ανακαίνισης που πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.» 2 - Αν ισχυριστούμε ότι οι εξαιρέσεις της παρ.7 του άρθρου 4 του ν.4122/2013, οι οποίες αναφέρεται σαφώς ότι εφαρμόζονται στα νέα κτήρια του άρθρου 6, εννοείται ότι εφαρμόζονται και στο άρθρο 7 της ριζικής ανακαίνισης, τότε γιατί απαιτείται οπωσδήποτε ΜΕΑ στα προστατευόμενα κτήρια της περίπτωσης β) που -σχεδόν πάντα- είναι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 (οι περισσότερες είναι ακριβές ανακαινίσεις σε υφιστάμενο, δηλ. ριζικές) ; Υπόψη ότι στα διατηρητέα η ΜΕΑ απαιτείται ακόμη και μόνο για την τεκμηρίωση της μη κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ ... 3 - Οι διαδοχικοί νόμοι και ΚΕΝΑΚ για την ενεργειακή εξοικονόμηση (ουσιαστικά ακολουθώντας ασθμαίνοντες τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες) επικεντρώνονται σε χρήσεις κατοικίας και τριτογενούς τομέα γιατί εκεί επιθυμούν τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Το κατώφλι μετρήσιμου αποτελέσματος προφανώς προϋποθέτει και ένα κατώφλι κάτω από το οποίο οι επεμβάσεις δεν έχει κανένα νόημα να εξεταστούν. Εδώ υπάρχει το εθνικό δικαίωμα της διάκρισης στην αντιμετώπιση μεταξύ νέων ή υφιστάμενων κτηρίων. Επομένως υποτίθεται ένα κατώφλι για τα νέα κτήρια και ένα για τα υφιστάμενα. Αυτά επειδή τελικά θα είναι οικονομικά, δεν μπορεί να είναι μεταξύ τους μακρυά εφόσον εκφράζουν την ίδια απαίτηση. Με τον τρόπο αυτό ένας καθορισμός ορίου, ότι δεν μας ενδιαφέρει νέο κτήριο κάτω από τα 50 τμ., σημαίνει ότι το κατώφλι είναι περίπου όσο το άθροισμα του κόστους κατασκευής του (πάντα χωρίς την αξία του οικοπέδου) με όλα τα τεχνικά του συστήματα και όλων των δαπανών λειτουργίας - συντήρησης κατά τη διάρκεια του εκτιμώμενου χρόνου ζωής της συνολικής επένδυσης. Είναι εύλογο λοιπόν να πούμε περίπου 50.000+50.000 =100.000 ευρώ ; Όμως ένα νέο κτήριο των 50 τμ δεν είναι ίδιο με ένα όμοιο που χρήζει ουσιαστικής ανακαίνισης. Να πούμε ότι λόγω παλαιότητας έχει χάσει το μισό της αρχικής του αξίας ; Δηλαδή ότι έχουν μείνει 25.000 από τις 50.000 ; Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης όμως δεν αλλάζουν, οπότε πάλι 50.000 θα είναι. Επομένως ποιό είναι το πρόσθετο ποσό επένδυσης πάνω στο οικόπεδο ώστε να έχουμε το ίδιο με το αρχικό και αντίστοιχο κρίσιμο κατώφλι αξίας των 100.000 ; Θα είναι : 100.000-25.000-50.000 = 25.000 ! Συμπτωματικά (;) tο σημερινό κάτωφλι της ριζικής ανακαίνισης είναι : Άρθρο 5 του ν.4685/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.4122/2013 (Α42) Η παρ.12 του άρθρου 2 του ν.4122/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 49 του ν.4409/2016 (Α136), αντικαθίσταται ως εξής : «12. Ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας) : η ανακαίνιση κατά την οποία, η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή τα τεχνικά συστήματά τους υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». Εξ' άλλου, δεν είναι τυχαίος και ο ξεκάρφωτος ορισμός που υπάρχει στο προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 του ν.4342/2015 (143Α) : «Ουσιαστική ανακαίνιση» : ανακαίνιση της οποίας το κόστος υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους επένδυσης νέας συγκρίσιμης μονάδας.
 26. 1 point
  6η Δόση οι διαφορές του Α' εξαμήνου του 2014 (βεβαίωση και πληρωμή εντός του 1ου εξαμήνου του 2019) 7η Δόση οι διαφορές του Α' εξαμήνου του 2015 (βεβαίωση και πληρωμή εντός του 2ου εξαμήνου του 2019) 8η Δόση οι διαφορές του Β' εξαμήνου του 2015 (βεβαίωση και πληρωμή εντός του 1ου εξαμήνου του 2020)
 27. 1 point
  miltos, - Το ΠΕΑ αναφέρθηκε πριν σαν παλαιότερο αντίστοιχο de jure απαλλαγής στην Πιστοποίηση και όχι στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης. - Η παράθεσή σου στο άρθρο 4 αφορά στην περίπτωση στ) από το σύνολο των απαλλαγών που όντως αφορούν σε όλα τα κτήρια (νέα και υπάρχοντα) αλλά, και αυτή η περίπτωση, δεν είναι de jure απαλλαγή ΜΕΑ για όλα τα κάτω των 50 τμ. Ακόμη και αυτή η περίπτωση υπόκειται στις ελάχιστες απαιτήσεις κελύφους (τμήμα πλέον της ΜΕΑ κατά ν.4122 και ΚΕΝΑΚ) που είναι υποχρεωτικές για νέα ή δυνητικές για υπάρχοντα κτήρια. - Στη ριζική ανακαίνιση λοιπόν που αφορά σε συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τμ, γίνεται εκείνο το τμήμα της ΜΕΑ που περιλαμβάνει τον έλεγχο κελύφους καθώς και η μελέτη σκοπιμότητας της παρ.2 του άρθρου 6 του ν.4122/13 για την αναβάθμιση, στο βαθμό που αυτά είναι εφικτά (με αιτιολόγηση). - Στην περίπτωσή μας η διάκριση γίνεται και με βάση τις παρ.1.3.3. και 1.3.4. του άρθρου 11 του ΚΕΝΑΚ. Με βάση αυτές τις δύο παραγράφους στην εξαρτημένη λειτουργική συνένωση ισχύουν οι διατάξεις της ριζικής ανακαίνισης και στην συνένωση ανεξάρτητης προσθήκης αυτές των νέων κτηρίων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, πάντα κατά την προσωπική μου άποψη και αναδιαμορφώνοντας μερικώς εκφράσεις του προηγούμενου σχολίου μου : A. Αν η ανακαίνιση που γίνεται κατά τη λειτουργική συνένωση δεν περιλαμβάνει μέγεθος εργασιών που οδηγούν σε έκδοση αδείας, τότε η συνένωση γίνεται απλά με την έκδοση ΕΕΔΜΚ και χωρίς απαίτηση ΜΕΑ. Β. Αν η ανακαίνιση της συνένωσης περιλαμβάνει μέγεθος εργασιών που οδηγεί στην έκδοση άδειας (άλλος ένας ορισμός ριζικής ανακαίνισης ;), τότε κατά την έκδοση αδείας (κατά την παρ.1 του άρθρου 21 του ν.4122/13) απαιτείται η εκπόνηση του υποχρεωτικού τμήματος της ΜΕΑ (κέλυφος) και της συνοδευτικής αυτής μελέτης σκοπιμότητας στα οποία γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης της κτηριακής μονάδας στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : - Παρόμοια αντιμετώπιση (και λογική ελέγχου) υπάρχει και στους χώρους συνάθροισης κοινού κάτω των 50 τμ που αντιμετωπίζονται σαν καταστήματα. Και σε αυτά απαιτείται η μελέτη πυροπροστασίας που περιλαμβάνει όμως μόνο την παθητική. - Το επιχείρημα για τις βιοτεχνίες που ειπώθηκε προηγουμένως, σαν αντίθετο με την παραπάνω άποψη, δεν ισχύει γιατί κατά τη φιλοσοφία των εξαιρέσεων της παρ.7 του άρθρου 4, πρώτα εξετάζεται η χρήση και μετά το μέγεθος. Απόδειξη αυτού το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4. - Ακόμη δεν μπορώ να αντιληφθώ τη σχέση διώροφης οικοδομής με δόμηση 70 τμ και συνένωσης δύο κτηριακών μονάδων σε μία με συνολικό εμβαδόν κάτω των 40 τμ. Ίσως ένα σκίτσο να βοηθούσε ...
 28. 1 point
  Απ' τη στιγμή που οι νόμιμες καταργήθηκαν και ισχύουν οι συμφωνηθείσες βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού (και αυτές ακόμη υπό το φόβο να μην εισπράξει ποτέ!) το οποίο συντάσσει και κάθε επαγγελματίας οποιοδήποτε κλάδου για να εξασφαλίσει όχι τη νόμιμη-που για αυτόν ποτέ δεν υπήρχε-όπως δεν υπάρχει και για σας του μηχανικούς τώρα- αλλά τα λεφτά του) για μένα όχι μόνο κακώς το ΤΕΕ συνεχίζει να απαιτεί όλη αυτή τη γραφούρα αλλά και εσείς κακώς ως μέλη του δεν απαιτείται να σταματήσει να σας ταλαιπωρεί χωρίς λόγο
 29. 1 point
  άρθρο 87 2. Στην ψηφιακή πλατφόρμα ορθοφωτοχαρτών του άρθρου 85, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγονται για όλη την επικράτεια οι αεροφωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση αναφοράς και ελέγχου για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού της αυθαίρετης κατασκευής μέχρι τις 28.7.2011. άρθρο 99 στστ) η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού ή της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 97,
 30. 1 point
  Δεν υπαρχει καμια κομπινα. Οποτε ειχαμε θεμα με τον χρονο αποδειξης των αυθαιρεσιων, οι πελατες μου προσκομιζαν προσφατο Ε9 με τα ακριβη τετραγωνικα και το χρονο κατασκευης. Δικη τους ευθυνη.
 31. -1 points
  κατά 99,9% τα καλώδια των εγκαταστάσεων κτιρίων είναι "εντός των σοφάδων" ας σου εξηγήσει ο μηχανικός σου γιατί "δεν επιτρέπεται"
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικές δυσκολίες στα κτίρια
   Ενα σημαντικό ζήτημα στον σχεδιασμό των κτιρίων και των δημόσιων χώρων αποτελεί και η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας ή/και φυσικής κατάστασης. Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και τις Οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, απαιτείται ο σχεδιασμός των κτιρίων καθώς και των κοινοχρήστων χώρων να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προσπέλαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Γι αυτό το λόγο μέχρι το 2020 θα πρέπει όλα τα κτίρια στη χώρα μας, να έχουν προβεί στις κατάλληλες παρεμβάσεις δεδομένου ότι πέρα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, τα άτομα με παροδικές αναπηρίες και τα λοιπά εμποδιζόμενα άτομα (έγκυες, νήπια, μικρά παιδιά, υπερήλικες κ.ά.) αποτελούν το 50% περίπου του πληθυσμού της χώρας (δηλ. ένας στους δύο πολίτες) με αυξητικές ανάγκες.
   • 0 replies
  • ΕΣΠΑ 2021-2027: Η κατανομή των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου
   Επενδύσεις στους τομείς της έξυπνης τεχνολογίας, των καθαρών μορφών ενέργειας, των δικτύων (οδικών και ψηφιακών) και πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της κοινωνικής εμβάθυνσης και καταπολέμησης της φτώχειας, χρηματοδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

   Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δισ. ευρώ (σε τιμές 2018) για το 2021-2027, έναντι 17,8 δισ. ευρώ (τιμές 2018) για το 2014-2020, δηλαδή αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ. ευρώ (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες.
   • 0 replies
  • Effispray: Διαδραστικός χάρτης υπολογισμού καιρικών συνθηκών για ψεκασμούς
   Το EffiSpray είναι ένα εργαλείο το οποίο υπολογίζει, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κτλ), την ιδανική ημέρα και ώρα για τον ψεκασμό, για τις επόμενες πέντε ημέρες. Με την βοήθεια του EffiSpray, μειώνεται το ρίσκο αποτυχίας του ψεκασμού, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των αριθμών ψεκασμών ανά καλλιεργητική περίοδο.

   Με την χρήση του διαδραστικού χάρτη του EffiSpray, μπορείτε να βρείτε εύκολα τη περιοχή που σας ενδιαφέρει, και κάνοντας κλικ στη περιοχή αυτή να δείτε το ημερολόγιο με τις ημερομηνίες που οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για ψεκασμό.

   Δείτε αναλυτικά εδώ: https://www.effispray.gr/
   • 5 replies
  • Έρχεται η β' φάση του «Εξοικονομώ κατ' Οίκον ΙΙ»
   Πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να προκηρύξει μέσα στην εβδομάδα τη δεύτερη φάση του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από την περασμένη άνοιξη. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η δεύτερη φάση θα έχει προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους και αποτυπώματος σε τουλάχιστον 22.500 κατοικίες.

   Η νέα φάση που θα προκηρυχθεί θα έχει πολύ ελάχιστες διαφοροποιήσεις από το πρόγραμμα που «τρέχει» ήδη. Μία από τις σημαντικότερες θα είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής δικαιούχων με ακόμη μεγαλύτερα ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα από τις υφιστάμενες οικονομικές κατηγορίες, στην περίπτωση που σχεδιάζουν να καλύψουν ένα μέρος του κόστους με τραπεζικό δανεισμό. Οι δικαιούχοι αυτοί δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν επιχορήγηση για τις εργασίες στις οποίες θα προχωρήσουν, θα έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση επιτοκίου για το δάνειο που θα συνάψουν.

   Επίσης, βελτιωμένη θα είναι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ώστε να μην ανακύψουν τα προβλήματα διακοπών λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, που είχαν παρουσιαστεί στην πρώτη φάση του προγράμματος. Ωστόσο, ακόμη δεν είναι σαφές αν η πλατφόρμα θα «ανοίγει» σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ανά ομάδες γεωγραφικών Περιφερειών, όπως τελικά έγινε στο προηγούμενο πρόγραμμα.

   Από την άλλη πλευρά, οι όροι του νέου κύκλου θα είναι πανομοιότυποι με αυτούς του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», κάτι που σημαίνει πως θα ισχύουν τα ίδια κριτήρια για τις επιλέξιμες κατοικίες, ενώ ανάμεσα στις παρεμβάσεις που θα μπορούν να γίνουν θα είναι και πάλι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, αλλά και η αναβάθμιση του συστήματος ζεστού νερού χρήσης.
   • 3 replies
  • Συγκέντρωσα τις Υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτήτων που χρειάζονται
    
   α) για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού
   Αδόμητο
   Δομημένο με υπαγωγή στο Ν4495
   Δομημένο χωρις υπαγωγη στο Ν4495

   β) για την υπαγωγή στον νόμο 4495 .
   Δήλωση ιδιοκτήτη

   Αλλάζετε κατά κύριο λόγο μόνο τα κόκκινα γράμματα.
    • Thanks
    • Like
   • 34 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.