Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/30/2018 in all areas

 1. 111 points

  Version 7.0.0

  11,379 downloads

  Το κείμενο του Ν.4495/2017 με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα αλλαγές και επικεφαλίδες κατ' άρθρο. Αλλαγές με τον Ν.4610/19 (ΦΕΚ 70Α/7.5.2019) Με τις αλλαγές του ν.4602/2019 Με τις αλλαγές του ν.4585/2018 Με τις αλλαγές του ν.4546/2018 Με τις αλλαγές του ν.4513/2018 και * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670–13.11.2018 "Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος "Ηλεκτρονική Πολεοδομία" * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461–16.10.2018 "Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΕΔΜΚ" * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983-31.7.2018 "Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής αδειών ... (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ)" * Με την ΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507–11.5.2018 " Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν.4495/2017 ..." * Με την ΚΥΑ Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631–14.11.2017 "Διαδικασίες ηλεκτρ. υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου …" Εναλλακτικά σε ξεχωριστά αρχεία για το νόμο (Α) και τις σχετικές με αυτόν αποφάσεις (Β) ... Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
 2. 68 points

  Version 17

  33,618 downloads

  Το κείμενο του Ν.4067 (ΝΟΚ) με ενσωματωμένες τις Τεχνικές Οδηγίες εφαρμογής του και επικεφαλίδες κατ' άρθρο. Με όλες τις αλλαγές μέχρι και τη δημοσίευση του Ν.4178/13 Με τις αλλαγές του ν.4258/2014 Με τις αλλαγές του ν.4280/2014 Με τις αλλαγές του ν.4315/2014 Με τις αλλαγές του ν.4342/2015 Με τις αλλαγές του ν.4447/2016 Με τις αλλαγές του ν.4467/2017 Με τις αλλαγές του ν.4495/2017 * Με τις αλλαγές του ν.4513/2018 * Με τις αλλαγές του ν.4546/2018 * Με τις αλλαγές του ν.4602/2019 Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
 3. 24 points
  Σχετικά με την παράταση για το ανέβασμα αρχείων και "κλείσιμο" των δηλώσεων του 4178. Επειδή αυτό είναι ένα ζητημα που: επηρεάζει αποκλειστικά τον τεχνικό κόσμο, δεν έχει καμία επίπτωση στην εισροή χρήματος στα ταμεία (τα πρόστιμα τους είτε έχουν ήδη πληρωθεί, είτε πληρώνονται ακόμη) επειδή του 4495 οι τροποποιήσεις (στατικές, ισόγειες αποθηκες κλπ) άργησαν ώστε να έχουμε και εμεις σαφή εικόνα να απαντήσουμε σε πελάτες για το αν θα κάνουν μεταφορά ή όχι είναι απαραίτητη η παράταση και μάλιστα μεγάλη. Θα είναι χρήσιμο να στέλνουμε αιτήματα προς ΤΕΕ / Υπεκα ώστε να δοθεί αυτή η παράταση, η οποία στο κάτω κάτω της γραφής επηρεάζει μόνο εμάς και κανέναν άλλον.
 4. 23 points

  3,846 downloads

  Πρόκειται για τη μετατροπή του αρχείου oikismoi2000.kmz της πλατφόρμας geodata.gov.gr σε αρχείο dwg σε ΕΓΣΑ 87 ***ΠΡΟΣΟΧΗ***: Χρησιμοποιείστε το αρχείο με δική σας ευθύνη
 5. 22 points

  Version 1.0.0

  1,641 downloads

  Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού περί στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
 6. 22 points
  Μάλιστα… Ήλπιζα να αλλάξει κάτι αλλά μάταια.. Μπορώ να υπογράψω στατικά!! Ούτε jenga δεν μπορώ να παίξω πάνω από δύο γύρους. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Ο ένας στα πόδια του άλλου και οι αμοιβές 50 ευρώ, αυτό μας αξίζει. Έλα μωρέ, τι είναι ένα τοπογραφικό? πέντε σημεία τσίκι τσίκι με το gps. Τι είναι μωρέ μία αρχιτεκτονική μελέτη? copy paste ένα κυκλαδόσπιτο από λίγο πιο πάνω. Ένα τριμπ***λο είμαστε. Επειδή δεν μου αρέσει να κατηγορούμε όμως άλλους για τα χάλια μας, θεωρώ ότι φταίμε εμείς οι μηχανικοί για αυτό. Πότε βγήκε ο σύλλογος τοπογράφων να ζητήσει την παραίτησή του από το δικαίωμα στατικών? Πότε βγήκαν οι υπόλοιποι σύλλογοι να παραδεχθούν ότι δεν γνωρίζουν ούτε τα βασικά για ένα κάρο μελέτες που μπορούν να υπογράψουν? Σε πόσες κατ' ιδίαν συζητήσεις μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων μηχανικών υπάρχουν τέτοιου είδους παραδοχές? Ο κλάδος μας έχει κακό όνομα στην κοινωνία. Λένε για εμάς ότι είμαστε ένα γυφταριό και ότι κάνει ο καθένας τα πάντα, τσακπίνικα, ότι με τους μισούς μηχανικούς δεν μπορείς να συνεννοηθείς, ότι σε στήνουν, ότι έχουν βασικές ελλείψεις γνώσεων και εμπειρίας. Ε βέβαια, τι εμπειρία έχει κάποιος μηχανικός όταν εδώ και πέντε χρόνια, κάνει κάθε χρόνο ένα τοπογραφικό, ένα αυθαίρετο, μία αλλαγή χρήσης, μία δήλωση ενός παππού στο κτηματολόγιο και μία αντίρρηση για ένα δασικό αγροτεμάχιο? Μια χαρά τα πάμε!!!
 7. 19 points
  Και ειδικά τώρα που το draft έγινε full version ...
 8. 17 points

  Version 1.0.0

  3,338 downloads

  Επικαιροποιημένο έντυπο Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας με βάση τον ν.4546/18 Παραθέτω και τα άρθρα των τροποποιήσεων με *** (* Σ.Σ. Οι περιπτ.κδ και περιπτ.κε αντικαθίστανται και τίθενται ως αντικατεστάθησαν με την παρ.19.γ Αρθ-34 του Ν-4546/18 ΦΕΚ-101/Α/12-6-18. ** Σ.Σ. Η περιπτ.κθ αντικαθίσταται και τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.19.δ Αρθ-34 του Ν-4546/18 ΦΕΚ-101/Α/12-6-18. *** Σ.Σ. Η εντός "..." φράση προσετέθη στην περιπτ.λα με την παρ.19.ε Αρθ-34 του Ν-4546/18 ΦΕΚ-101/Α/12-6-18. **** Σ.Σ. Οι εντός "..." περιπτ.λγ, περιπτ.λδ και περιπτ.λε προσετέθησαν με την παρ.19.στ Αρθ-34 του Ν-4546/18 ΦΕΚ-101/Α/12-6-18. ***** Σ.Σ. Τα εντός "...." εδάφια προσετέθησαν με την παρ.19.ζ Αρθ-34 του Ν-4546/18 Δομική Πληροφορική http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dom_body.php?dprms=bWFpbF9r... 3 di 6 26/06/2018, 19:33 ΦΕΚ-101/Α/12-6-18. Σ.Σ. Όπως διευκρινίζεται το ζήτημα της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας με την Εγκ-1/17 η ανωτέρω παρ.2, αφορά μόνο στο ουσιαστικό περιεχόμενο αυτών. Η διαδικασία της ΕΕΜΚ, μέχρι τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος (παρ.1 του Αρθ-33) θα γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην Αποφ-55174/13. Σ.Σ. Προς επίρρωση της ερμηνείας της Εγκ-1/17 και για να εναρμονιστεί αυτή νομοθετικά, αντικατεστάθη, με την παρ.1 Αρθ-30 του Ν-4513/18 ΦΕΚ-9/Α/23-1-18, η μεταβατική διάταξη της παρ.1 Αρθ-50 του παρόντος και πλέον ορίζεται ότι οι διοικητικές πράξεις του παρόντος άρθρου, μέχρι την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Αρθ-33, θα εκδίδονται με βάση τις διαδικασίες που ίσχυαν προ της δημοσίευσης του παρόντος, εξαιρουμένης της έκδοσης Ο.Α. όπου θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του Αρθ-40. Επίσης, με το Αρθ-51 του παρόντος, όπως τροποποιήθηκε παρ.26 Αρθ-34 του Ν-4546/18 ΦΕΚ-101/Α/12-6-18, ορίζεται ότι η παρ.2 Αρθ-4 του Ν-4067/12 για την ΕΕΜΚ, θα καταργηθεί μετά την έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Αρθ-33 του Ν-4495/18)__ Πηγή: τροποποιήσεων *** : domiki.gr
 9. 16 points
  Ένα draft για να μην παιδεύονται και οι έχοντες κάποια ωριμότητα όρασης ... το τελικό θα αναρτηθεί με το ΦΕΚ. *** Σημειώνω ότι το έγγραφο έχει παράθυρο περιήγησης για γρήγορη μετακίνηση ανάμεσα στα άρθρα ... (διαβάζεται καλύτερα σε μεγάλη οθόνη) _new_ν4495.rtf
 10. 15 points

  17,089 downloads

  Υπ. Δήλωση Ιδιοκτητών και Εξουσιοδότηση Μηχανικού για τον Ν.4495/2017
 11. 15 points

  Version 1.0.0

  1,328 downloads

  Πίνακας κατηγοριών οικοδομικών αδειών
 12. 14 points

  Version 1.0.0

  2,835 downloads

  Μια πρώτη απόπειρα γιατί αρκετοί συνάδελφοι, και κυρίως νέοι, ψάχνουν κάτι αντίστοιχο. Όσοι μπορούν ας το αναπτύξουν έτσι ώστε να έχουμε κάτι αξιοπρεπές όλοι.
 13. 14 points

  Version 2.0.0

  1,518 downloads

  Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (80Α_2018) ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΔ 41) που αντικαθιστά σχεδόν ολόκληρο το ΠΔ 71.
 14. 14 points
  Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 101Α/2018 που περιέχει το ν.4546/2018 : Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις και Στα άρθρα 34 και 45 τροποποιήσεις του ν.4495/2017. ν4546_2018.pdf
 15. 14 points
  Οπως ανέφερε και συνάδελφος νωρίτερα υπάρχει ένα θετικό: το ότι συγκεντρώνονται σε ένα κείμενο κωδικοποιημένα τα δικαιώματα αντί να είναι διεσπαρμένα σε πολλαπλούς νόμους παλιούς και νέους. Ωστόσο έχει πολλά αρνητικά όπως το ότι παραμένουν οι αλληλοεπικαλύψεις των δικαιωμάτων ανάμεσα στις ειδικότητες και ειδικά για βασικές εργασίες. Επίσης θεωρώ αρνητικό το ότι δεν λογίστηκε καθόλου η διάρκεια και το βάρος του κάθε γνωστικού αντικειμένου ανά ειδικότητητα. ετσι πχ, επειδή ως αρχιτέκτονας έχω κάνει 1 εξάμηνο οπλισμένο σκυρόδεμα είμαι σε θέση συντάξω μια ολοκληρωμένη μελέτη ΟΣ. Κατ'' αναλογία επειδή οι ΠΜ έχουν κάνει 1 εξάμηνο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μπορούν να συντάξουν μια ολοκληρωμένη μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Οταν το γνωστικό αντικείμενο για 5 έτη αφορά κατά κύριο λόγo αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό είναι λογικό - θα πει κανείς - πως είσαι αρμόδιος για αυτό το κομμάτι αποκλειστικά, και όχι μόνο σε ειδικές περιπτώσεις οι οποίες αφορούν μόνο παραδοσιακά και ιστορικά. Δεν σπούδασα συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων, αρχιτεκτονική σπούδασα. Διαβάζοντας κανείς το γράμμα του νόμου σε αυτό το ΠΔ δεν μπορεί να διακρίνει τις θεμελιώδεις διαφορές ανΆμεσα στις ειδικότητες με βάση τα δικαιώματα. Οι ΑΤΜ απαίτησαν με κινητοποίηση του συλλόγου τους να έχουν αποκλειστικότητα μαζί με τους ΠΜ για τα τοπογραφικά διαγράμματα και το κέρδισαν. Και καλά έκαναν. Αναντίστοιχα τέτοια κινητοποίηση από τον σύλλογο αρχιτεκτόνων δεν έγινε, ή έγινε και το ΤΕΕ την έγραψε κανονικά και καταλήξαμε σε αυτό το κείμενο Δεν θελω να συντάσσω ούτε στατικές μελέτες, ούτε τοπογραφικά, ούτε μηχανολογικά γιατί ως επιστήμονας κρίνω πως αυτά θα πρέπει να συντάσσονται από εκείνες τις ειδικότητες που έχουν εμβαθύνει πάνω στο στοιχείο αυτό. θέλω να πιστεύω ΠΩς και οι λοποί επιστήμονες θεωρούν πως το σωστό θα πρέπει αν είναι αυτό. Στα λίγα χρόνια που δραστηριοποιούμαι στην Ελλάδα φρόντισα με αγώνα να δημιουργήσω μια ομάδα από συναδέλφους ώστε να εκπονούνται οι ειδικές εργασίες από την αντίστοιχη ειδικότητα. Αλλά καθώς ο καιρός περνά βλέπω τα δικαιώματα μου να περιορίζονται και να απαξιώνονται. (Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες σε παραδοσιακούς οικισμούς και σε ιστορικά μνημεία... δηλαδή ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μιας πολυκατοικίας θα πρέπει να συντάσσεται από οποιονδήποτε δηλαδή ? ή μιας κατοικίας ?). Θέλω να γίνει σεβαστή η ειδική γνώση που κατέχω και να μην ευτελίζεται σε κάτι το οποίο είναι απλώς γραμμές πάνω σε ένα χαρτί. Στην κοινωνία που ζω οι περισσότεροι πολίτες δεν γνωρίζουν τι είναι ο αρχιτέκτονας. έχουν την εντύπωση πως είναι ένας τύπος που ζωγραφίζει ωραία. Διαπιστώνω πως και το κράτος τώρα έρχεται να πιστοποιήσει αυτή την πεποίθηση. Είμαι απογοητευμένος και από το ΤΕΕ αλλά και από τον ΣΑΔΑΣ.
 16. 14 points
  Εδώ ταιριάζει το ανέκδοτο με την κυρια που έψαχνε γυναικολόγο λόγω πονων στην ευαίσθητη περιοχή και πάει στο νοσοκομείο όπου ένας ωρλας της λεει, δεν είμαι της ειδικότητας αλλα μια ματια μπορώ να τη ρίξω....προτείνω οι πολ μηχ και μόνο αυτοί πλέον να αναλαμβανουν ότι κτίζεται και οι υπόλοιπες ειδικότητες να τους κάνουν αέρα για να μην ιδρώνουν.
 17. 13 points

  55,269 downloads

  Το αρχείο περιλαμβάνει τα εξής: 1. ΙΚΑ - Αίτηση - Δήλωση απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου 2. ΙΚΑ Πίνακας 1 - Μη εστεγασμένων επαγγελμάτων 3. ΙΚΑ Πίνακας 1α - Υπολογισμός ημερομησθίων 4. ΙΚΑ Πίνακας 1β - Κατανομής ημερομησθίων 5. ΙΚΑ Πίνακας 2 - Εστεγασμένων επαγγελμάτων 6. Έντυπο ΙΚΑ για έκδοση οικοδομικής άδειας 7. Πίνακας 3 ΙΚΑ - Αριθμός ημερομισθίων εργατοτεχνιτών 8. Πίνακας 3 ΙΚΑ
 18. 12 points

  Version 2.10

  10,630 downloads

  Μια πρώτη προσπάθεια ενημέρωσης των υπεύθυνων δηλώσεων, που απαιτούνται για την υπαγωγή στον Νόμο 4495/2017. Περιλαμβάνει τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη, της εξουσιοδότησης του μηχανικού και της συναίνεσης των συνιδιοκτητών. Στηρίχθηκε στο έργο του Thodoris4, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Οποιαδήποτε πρόταση / διόρθωση είναι ευπρόσδεκτη..
 19. 12 points
 20. 11 points
  Εμείς οι πτωχοί αρχιτέκτονες θα μείνουμε να φυλάμε την πολιτιστική κληρονομιά ...
 21. 10 points

  Version 1.0.0

  1,691 downloads

  Προϋπολογισμός σε excel του παραρτήματος Β του Ν. 4495/2017
 22. 10 points
  Δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ νέο ΠΔ με τίτλο "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής" με άμεση εφαρμογή του (με τη δημοσίευση). Χρήσεις_Γης_2018.pdf
 23. 10 points

  Version 1.0.0

  3,541 downloads

  Περιλαμβάνει τα παρακάτω αρχεία: Ιδιωτικό συμφωνητικό - ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Ιδιωτικό συμφωνητικό - επιχρίσματα Ιδιωτικό συμφωνητικό - σκυροδέματα, τοιχοποιίες Ιδιωτικό συμφωνητικό - υδραυλικός Ιδιωτικό Συμφωνητικό (εργοδότης-εργολάβος) Ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεση εκπόνησης πλήρους μελέτης για την ανέγερση κτηρίου Ιδιωτικό συμφωνητικό κατασκευής οικοδομής Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου σε εργολάβο (1) Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου σε εργολάβο (2) Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης υπεργολαβίας Συμφωνητικό για ανάληψη μελέτης-επίβλεψης Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr
 24. 10 points
  Μιλώντας για engineering για να πάρεις ποσά που τελειώνουν σε -ήντα και πάνω στην Βόρεια Ευρώπη, πρέπει να είσαι chartered και με κάποια έως αρκετά χρονάκια εμπειρία.... Αυτό λέει η δική μου εμπειρία. Ποσά τριψήφια (σε ευρώ πάντα) παίζουν στην Μέση Ανατολή, στην Αυστραλία και πέρα από τον Ατλαντικό όπου οι απαιτήσεις βέβαια είναι τρελές! (visa, PEng, εμπειρία κλπ). Και φυσικά δεν έχω ακούσει ποτέ φρέσκο απόφοιτο (έστω ΑΕΙ) να χτυπάει τέτοιους μισθούς οπουδήποτε στον κόσμο! Φυσικά πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, οι διάνοιες, τα βύσματα κλπ... πχ ξέρω πολιτικό μηχανικό με ελάχιστη εμπειρία που έχει βρει δουλειά ως Πρωθυπουργός σε μικρή χώρα της Νότιας Ευρώπης με απολαβές >100κ€ ....
 25. 10 points
  Συνάδελφοι εγώ δεν θα δυσανασχετήσω με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα αδειών ..... και γιατί το λέω 1. Σκέφτομαι ότι θα απαλλαγώ επιτέλους από κάθε ''δύστροπο΄΄ υπάλληλο ΥΔΟΜ που ζητάει ..ΟΤΙ.. θέλει..... 2. Και ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ. θα υπάρχει ισότιμος ανταγωνισμός μεταξύ μας γιατί το σύστημα πιστεύω ότι καταργεί τα .. ....ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ... Ίδωμεν....
 26. 10 points

  Version 1.0.0

  529 downloads

  Επειδή αρκετοί την ζητάτε!!!!!
 27. 10 points

  Version 1.0.0

  336 downloads

  Σε στατική μελέτη φέρουσας τοιχοποιίας σύμφωνα με Ευρωκώδικες, στην Πολεοδομία μού ζητήθηκε να τεκμηριώσω το συντελεστή φέρουσας ικανότητας του εδάφους που χρησιμοποίησα για τον υπολογισμό της θεμελίωσης. Βάσει το EC 7 EK 1557 – 1 – 1:2004, Παράρτημα D, και ανάλογα με τις συνθήκες (αστράγγιστες ή πλήρους στράγγισης), έφτιαξα ένα αρχείο Excel με το οποίο βάζοντας τις παραδοχές / τιμές του εδάφους και της θεμελίωσης, προκύπτει η θλιπτική αντοχή του εδάφους. Ερασιτεχνικό τελείως το αρχείο, αλλά μπορεί να βοηθήσει κάποιους...
 28. 9 points
  Από Δευτέρα 15/10/2018 ξεκινά (άνευ απροόπτου) η πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας έκδοσης Οικοδομικών Αδειών διαδικτυακά διαμέσου της πλατφόρμας του Τ.Ε.Ε. Αίτημα πολλών ετών των Μηχανικών. Αίτημα απεμπλοκής και μείωσης της γραφειοκρατίας. Σίγουρα κάθε αρχή και δύσκολη, ειδικά αυτή η αρχή ενδεχόμενα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη διότι από την μία θα είναι οι μελετητές Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων κι από την άλλη οι ελεγκτές των ΥΔΟΜ. Ο Νομοθέτης θα πρέπει να επιλύσει χιλιάδες μικρές ή και μεγάλες επικαλύψεις απαιτήσεων, διατάξεων ίσως και νόμων ώστε να μπορεί να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες στην πλατφόρμα ώστε να τα προβλέπει. Διότι κακά τα ψέματα όσα και να έχει προβλέψει έως τώρα στην αρχή της στην πορεία είμαι σίγουρος ότι θα ανακαλύψει εκατοντάδες ελλείψεις κενά συμπληρώσεις αναβαθμίσεις κ.λπ. που θα πρέπει να γίνουν. Ας συμβάλουμε με τις απορίες μας τα ερωτηματικά αλλά και τις πιθανές λύσεις ή συμπληρώσεις ή ερμηνείες που θα πρέπει να δοθούν σ αυτά και σε δεκάδες άλλα που θα προκύψουν. . Καλό ξεκίνημα σε κάθε περίπτωση και καλό κουράγιο…. Το χειρότερο το ζήσαμε… Επιδιώκουμε το καλύτερο. Εγχειρίδιο χρήσης Μηχανικών Εγχειρίδιο χρήσης Υπηρεσιών Δόμησης
 29. 9 points

  Version V6 και v5

  5,191 downloads

  Ένα excelaki για τις δοκιμές εκτός πλατφόρμας αυθαιρέτων του ΤΕΕ ... v2. Με διορθώσεις και ενσωμάτωση προτάσεων συναδέλφων. Και σε μορφή αρχείου *.xls. v3. Με ενσωμάτωση προτάσεων συναδέλφων. v3.1 Διόρθωση σε κατά λάθος προστατευτικό κλείδωμα της ΤΖ. v4. Διόρθωση της λανθασμένης συμβολής παραβάσεων ύψους χωρίς ΥΔ στον υπολογισμό του παραβόλου. v5. Διόρθωση συντελεστών πισίνας. V6. ΝΕΑ έκδοση με διαφορετική μορφή ...
 30. 9 points

  4,848 downloads

  ΣΑΥ ΦΑΥ και τεχνική έκθεση κατεδάφισης
 31. 9 points
  Συμφωνώ με τον @BAS Στη Βρετανία έχουμε πολλούς μηχανικούς απόφοιτους ΤΕΙ με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού. Ένας από αυτούς είναι και ο υποφαινόμενος. Ας μιλήσω για εμένα (ένεκα κουβέντας στο παρόν νήμα): Λόγω των σπουδών μου στην Ελλάδα ως ΠΜ ΤΕ + του μεταπτυχιακού + της εργασιακής εμπειρίας (10 χρόνια κλείσαμε) έγινα Chartered Engineer στο Engineering Council (ΤΕΕ) και Τακτικό Μέλος του ICE (92000+ μέλη σε μία χώρα 66.000.000, και φέτος συμπληρώσαμε 200 χρόνια παρουσίας). Εδώ, έχω ας πούμε ό,τι ΕΔ έχει ένας ΠΜ ΠΕ στην Ελλάδα. Ας πούμε, διότι πρακτικά, δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να μου λέει τι υπογράφω. Όμως, Chartered γίνεσαι με την προϋπόθεση ότι το ICE είναι σίγουρο πως πληροίς τις προϋποθέσεις να αναλάβεις ευθύνη μόνο από τη στιγμή που γνωρίζεις το αντικείμενο και άρα ξέρεις τι να υπογράψεις. Ακόμα, ο πελάτης διαλέγει τους μηχανικούς του μιας και καταθέτουμε βιογραφικό για να μπούμε στην ομάδα έργου, επομένως φέρει και αυτός ευθύνη (CDM2015 - νομοθεσία). Υπάρχουν αρκετοί ακόμα σαν και εμένα στο εξωτερικό. Σε διάφορες χώρες. Πέρα από τις στατικές μελέτες γεφυρών που εκπονώ και υπογράφω, γράφω τα βρετανικά πρότυπα των στατικών μελετών, εκπαιδεύω επίσημα και άλλους μηχανικούς να γίνουν Τακτικά Μέλη στο ICE, και διάφορα άλλα που με στρεσάρουν κάθε μέρα. Έχω και Διπλωματούχο που στοχεύει για το CEng. Σκέψεις: Για ποιο λόγο κάποιοι σαν και εμάς να επιστρέψουμε στην Ελλάδα και να εργαστούμε ως ΠΜ (Braindrain) ; Για ποιο λόγο να επιστρέψουμε και να φέρουμε τεχνογνωσία ; Για ποιο λόγο να επιστρέψουμε και να επενδύσουμε κάνοντας πχ μία εταιρεία με πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο σε ένα νομοθετικό / γραφειοκρατικό χάος (Οικονομική ανάπτυξη) ; Πως είναι δυνατών τα ΕΔ στην Ελλάδα να έχουν να κάνουν με τα χρόνια σπουδών χωρίς να μετράει η πραγματική εργασιακή εμπειρία; Πως είναι δυνατών ένας ΠΜ στην Ελλάδα να είναι ΠΜ+ΑΜ+ΤΜ ή ένας ΑΜ ή ΤΜ να έχει δικαιώματα επί στατικών; Πως γίνεται 5-10 μπαγλαμάδες να σταματούν την εργασία χιλιάδων επαγγελματιών; Πως γίνεται κάποιοι που δεν με ξέρουν, δεν τους ξέρω, (προφανώς δεν τους ξέρει κανείς πέρα από τα κομματόσκυλά τους) να καθορίζουν το μέλλον ανθρώπων; Πόσο μάλλον να κάποιοι σαν αυτούς να μας πούνε πως το επιστημονικό μας υπόβαθρο περιορίζεται σε 2 ορόφους. Το 2019. Πως γίνεται για τους μεν κατόχους μεταπτυχιακού να είναι δίκαιο να αποκτήσουν περισσότερα ΕΔ βάση του κυρίου Γιαβρόγλου, αλλά όμως να μην είναι δυνατόν γιατί.. δεν προβλέπεται; Γιατί δεν το προβλέπεις τότε; Πως γίνεται να αναδημοσιεύσαν τον νόμο του 1930 το 2018 για τους ΠΕ και να θέλουν να βγάλουν τα ΒΔ για τους ΤΕ το 2019; Πως γίνεται να έχουμε ΠΕ και ΤΕ; Είναι δυνατών να υπάρχει η λογική "καλύτερο πρόγραμμα σπουδών - καλύτερα ΕΔ'' ; Δηλαδή ένας μηχανικός (ας πούμε ΤΕ) δεν είναι σε θέση να βρει τη λύση, ή ακόμα να καταλάβει που φτάνει η επιστημονική του γνώση και να ζητήσει βοήθεια; Πως γίνεται να δίδασκα κάποτε σε «ιδιωτικά κολέγια (γελάει ο κόσμος) » και αύριο μεθαύριο οι απόφοιτοί τους να έχουν περισσότερα ΕΔ από εμάς; Τι νόημα έχουν οι βαθμοί του σχολείου (αν είναι δυνατών), μπροστά στην επαγγελματική εμπειρία. Υπάρχουν άλλες χώρες -της ΕΕ τουλάχιστον- που τόσο ευαγγελίζεται η Ελλάδα ότι είναι περήφανο μέλος που να έχουν τέτοιο σύστημα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που να καθορίζει τι θα σπουδάζει ο καθένας (δημόσια και "δωρεάν" παιδεία). Αύριο μπορώ να αγοράσω ένα MEng εδώ και να γραφτώ στο ΤΕΕ με αναγνώριση ακαδημαϊκών προσόντων. Τότε θα είμαι "ικανός" για την Ελλάδα. Πως γίναμε έτσι ως χώρα (και να ήταν μόνο αυτό) ; Γιατί να επιστρέψουμε εφόσον ερχόμαστε τακτικά για διακοπές; Το να προτείνω κάτι έχει σημασία; Θα με ακούσει κανείς; Παρ’ όλα αυτά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ΕΔ δεν θα πρέπει να έχει κανείς χωρίς εργασιακή εμπειρία + κάποιου είδους σοβαρές εξετάσεις + ετήσια αποδεδειγμένη εκπαίδευση για πάντα. Δεν είναι χαζοί εδώ. Απλά, δεν υπάρχουν συντεχνίες. Τώρα, για τα της Ελλάδας; Λυπάμαι για πολλά, κυρίως που από το 2010 – 2100 (τουλάχιστον) άνθρωποι με γνώσεις, όνειρα, και όρεξη για δουλειά, ΠΕΑ και αυθαίρετα θα κάνουνε, είτε ΠΕ είτε ΤΕ και θα μαλώνουνε στα φόρα για το MIT λες και θα το δουν από κοντά ποτέ τους.. ΥΓ: Μέχρι σήμερα, οι πλειοψηφία των ΠΜ ΠΕ που προσωπικά γνωρίζω θεωρεί το δίκαιο μας αυτονόητο. Τώρα, κάποιοι που μιλάνε για βαθμούς του σχολείου στο λατρευτό μας φόρουμ, είναι ασφαλώς <25 ετών που το σιδέρωμα το έχουν δει μόνο στο youtube (σε καλή ανάλυση, διότι κάποιοι από εμάς το youtube αρχικά το βλέπαμε σε ανάλυση < <144p !! ). Καλό Σαββατόβραδο από εμένα.
 32. 9 points
  Να προσθέσω ακόμα πως τους προσφέρουν διαμέρισμα στον πύργο του Λονδίνου (με αέριο - πληρωμένα όλα), κάθε μέρα Bentley διαφορετικού χρώματος να τους πηγαινοφέρνει, privet συρμό στο μετρό, και μία γαλαζοαίματη ξαδέρφη. Μόλις πάρουν εμπειρία και μάθουν τη δουλειά, ο μισθός τους πάει στα £850000 (επειδή είναι ΗΜΜΥ ΕΜΠ και μόνο). Να κάνουμε και λίγο χιούμορ πρωινιάτικα - χρειάζεται!
 33. 8 points
  η ιστοσελίδα αναζήτησης ηλεκτρονικών αδειών είναι αυτή https://eadeies.ypen.gr/adeiapublic/faces/main?_afrLoop=5638142980613478&amp;_afrWindowMode=0&amp;_adf.ctrl-state=13fwmxqffk_4 Παύλο καλό είναι την παραπάνω ιστοσελίδα να την προσθέσεις σε εμφανές σημείο του θέματος "e-άδειες"
 34. 8 points
  Δεν θεωρω οτι ειναι θεμα "καρφωματος" ή "αντιστασης"... ούτε "αντισυναδελφικης " συμπεριφοράς. Αφορα αυτους τους "καμικαζι" που σου επαιρναν τον δικο σου πελατη, ταζοντας του την μειωση των προστιμων... γιατι αλλαζαν τις παραμετρους επι το "ψευδες"..βαζοντας ετος κατασκευης το 1970, γραφοντας λιγωτερα τμ., βάζοντας μικροτερη ΤΖ κλπκλπ. Ούτε και το πνευμα της προτεινομενης διαταξης αφορα στην θεσπιση "δρακόντειων" διαταξεων σε βαρος των μηχανικων. Οπως φαινεται, Θα μπουν καποιες -λογικες και ανεκτες- παράμετροι, για λαθη οφειλομενα οχι σε εκ προθέσεως "διαστρεβλωση" των διαταξεων, αλλά που αφορουν θέματα ερμηνειας/εξηγησης/εφαρμογης των "στριφνων" διαταξεων, οι οποιες - όπως όλοι ξέρουμε-...δεν ειναι και λιγες. Αυτο δειχνει το παρακατω αποσπασμα. "Για παράδειγμα, περιπτώσεις νομιμοποιήσεων, που είναι κόντρα στο πνεύμα των νόμων (π.χ. χτίσματα σε αιγιαλό, που αποτελούν κόκκινο πανί για τις νομιμοποιήσεις), αλλά και παραβατικές συμπεριφορές μηχανικών οι οποίοι, σημειωτέον, έχουν µπει από καιρό στο στόχαστρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Εάν διαπιστωθεί ότι δηλώθηκαν λανθασμένα στοιχεία, η πράξη αναστολής κατεδάφισης ανακαλείται, εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και θα επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ΥΠΕΝ συζητείται κατά τις διαδικασίες ελέγχου των δηλώσεων αυθαιρέτων να εξετάζονται συγκεκριμένες παράμετροι, όπως αυτές της πληρότητας εγκυρότητας της παλαιότητας του κτιρίου και παράλληλα να τεθούν καθορισμένα όρια αποκλίσεων, ώστε η διαδικασία να είναι αποτελεσματική και να µη γίνονται υπερβολές και καταστρατηγήσεις. " Καλυτερο/σαφεστερο περι των προθεσεων του νομοθετη, δεν γινεται
 35. 8 points
  Το ΤΕΕ αλλά και το ΥΠΕΝ ( ΥΠΕΚΑ , ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ ... ) γνωρίζουν πολύ καλά την στελέχωση των κάθε ΥΔΟΜ . Δεν απαιτείται διαπιστωτική πράξη , απλά το σύστημα θα κάνει την διαδικασία μεταφοράς του ελέγχου της οικοδομικής αδείας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καθορισθούν οι προδιαγραφές στελέχωσης ΥΔΟΜ ( ψηφισθέν από Κλεισθένη το καλοκαίρι) και θα δείτε εκπλήξεις !! π.χ. θα κλείσει η ΥΔΟΜ της Σαντορίνης , που έχει ένα Μηχανικό (και δέκα στην Τεχνική Υπηρεσία) και θα μεταφέρεται η αρμοδιότητα στην Συρο , όπου θα επαναστατήσουν οι υπάλληλοι της ΥΔΟΜ Σύρου . Αναφορικά με την Κάρυστο , είναι δικαιολογία ότι δεν μπορεί να ελέγξει την άδεια , λόγω παλαιού υπολογιστή . αφού δουλεύει το σύστημα του e-poleodomia , τότε μπορεί να ανοίξει pdf και dxf . Τέλος οι υποκρισίες και οι διαπλοκές σε όλα τα επίπεδα.
 36. 8 points
  Ένα άρθρο που στερείται κάθε σοβαρότητας . Πότε τους βρήκε τους ποταμούς η Αθήνα . Ρέματα και χείμαρροι είναι όλα . Ακόμα και στην φωτογραφία του 1905 μεγάλα ρυάκια είναι . Και μας βάζει για σύγκριση φωτό από τον Τάμεση και άλλα μεγάλα ΠΛΩΤΑ ποτάμια... Κάτι κορμοράνοι μάλλον τα γράφουν , που έχουν ξεμείνει από την προεξουσιαστική περίοδο του 3 %...
 37. 8 points
  Συνάδελφε καταρχάς καλωσήρθες στο φόρουμ. Θα σε συμβούλευα γενικότερα να δωσεις μεγάλη βαση στο διάβασμα και στη κατανόηση της νομοθεσίας αφού καλώς ή κακώς είναι το νούμερο 1 εργαλείο της δουλειάς μας σήμερα. Επίσης, αν έχεις τη δυνατότητα θα ήταν καλό να συνεργαστείς με κάποιον παλαιότερο συνάδελφο στις πρώτες σου δουλειές. Και φυσικά υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι εδώ στο φόρουμ με διάθεση να βοηθήσουν όπου μπορούν. Σχετικά με το θέμα της αλλαγής χρήσης να σου πω καταρχάς κάποια βασικά γιατί βλέπω ότι μάλλον τα έχεις λίγο μπερδεμένα. Υπάρχουν 3 βασικές περιπτώσεις αλλαγής χρήσης. α)Αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια εφόσον δεν δημιουργείται υπέρβαση του συντελεστή δόμησης. π.χ. σε εντός σχεδίου περιοχή έχουμε μια κατοικία που έγινε κατάστημα. Η περίπτωση αυτή υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό. Δηλαδή καταγράφεις τις εργασίες που έγιναν για την αλλαγή της χρήσης στον πίνακα του παραρτήματος και ανάλογα με τον προϋπολογισμό που προκύπτει καταχωρείς 1 λοιπή παράβαση/15.000. Αν δεν έχουν γίνει εργασίες ή δεν είναι εύκολα υπολογίσιμες μπορείς να βάλεις 1 λοιπή παράβαση κατ' αποκοπη. β)Αλλαγή χρήσης από βοηθητική σε κύρια με υπέρβαση δόμησης. Στην περίπτωση αυτή καταχωρείς τα τετραγωνικά που λόγω της αλλαγής χρήσης δημιουργούν υπέρβαση της δόμησης και δεν τσεκάρεις το κουτάκι της αλλαγής χρήσης (1,4). π.χ. ισόγεια θέση στάθμευσης που κατά τη έκδοση της άδειας δεν υπολογίστηκε στη δόμηση και μετατράπηκε σε κατοικία. Καταχωρείς όλα τα τετραγωνικά με ΥΔ. γ)Αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια η οποία δημιουργεί όμως υπέρβαση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης. Η περίπτωση αυτή συναντάται κατά βάση σε εκτός σχεδίου περιοχές επειδή εκεί έχουμε διαφορετικούς συντελεστές δόμησης ανάλογα με τη χρήση. π.χ. αν έχει βγεί άδεια για ένα κατάστημα 600τμ (που είναι η επιτρεπόμενη δόμηση εκτός σχεδίου για καταστήματα) και μετατράπηκε όλο σε κατοικία. Για την χρήση της κατοικίας η επιτρεπόμενη δόμηση είναι 200τμ. Επομένως υπολογίζεις με αναλυτικό προϋπολογισμό τα πρώτα 200τμ (περίπτωση α) και τα υπόλοιπα 400τμ τα καταχωρείς επιλέγοντας και το συντελεστή της αλλαγής χρήσης 1,4. Συμπληρωματικά: - Όπως διευκρινίστηκε και με την εγκύκλιο 3 του 4178 "∆εν προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής αυθαίρετης αλλαγής χρήσης χώρων από κύρια χρήση (κατοικία, κατάστηµα) σε κύρια χρήση (κατοικία, κατάστηµα) προ 1.1.1983, δεδοµένου ότι η έννοια της αλλαγής χρήσης καθιερώθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 1577/85. Εξαιρείται η εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης κύριων χώρων σε χρήση ειδικών κτιρίων υπολογιζοµένου του προστίµου σύµφωνα µε την παρ. 5β του άρθρου 18 του ν. 4178/13. Οι περιπτώσεις αυθαίρετης αλλαγής χρήσης βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης προ 1.1.1983 υπάγονται στις διατάξεις της κατηγορίας αυτής και υποβάλλονται δηµόσια έγγραφα αποδεικτικά του χρόνου της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης." -Σε περίπτωση που έχουμε αλλαγή χρήσης βοηθητικού χώρου ο οποίος όμως μέτρησε στη δόμηση τότε δεν προκύπτει υπέρβαση δόμησης για να υπολογιστεί με την περίπτωση β, οπότε υπολογίζεται όπως στην περίπτωση α με αναλυτικό (με την επιφύλαξη του γ). Ελπίζω να σε βοήθησα να τα ξεδιαλύνεις κάπως. Αν κατάλαβα καλά από την περιγραφή σου εσύ έχεις αλλαγή χρήσης από βοηθητικό σε κύριο ο οποίος όμως είχε μετρήσει στη δόμηση και άρα πας με αναλυτικό. Ο αναλυτικός συμφέρει από άποψη προστίμου σε κάθε περίπτωση.
 38. 8 points
  δηλαδή αυτό τώρα είναι επιστημονική ανάλυση με βίντεο επενδεδυμένο με μουσική υπόκρουση κατά τα πρότυπα των δελτίων ειδήσεων και έχουμε κι άλλο κρούσμα καθηγητής ΕΜΠ (αριστερών υποτίθεται πεποιθήσεων) να ζητάει, σε συνέντευξη στο left.gr, από το στρατό να ρίξει τις μάντρες ζητώ ακρόαση θεού και αλλαγή πλανήτη!
 39. 8 points
  Κώστα, Δυστυχώς, δεν υπαρχει καμμια "τεθλασμενη"...ούτε σπουδασαμε 20 χρονια με -πολλους απο μας - με μεταπτυχιακα, για να ασχολουμαστε με το παρανομο WC ή καλυβακι ή μαντρί ή κοτέτσι του καθενος, που εχτιζε όπως ηθελε και όπως τον βόλευε, ανεξελεγκτα. Προκειται για εναν "λαβυρινθο" με πολλους Μινωταυρους, όπου εκει μεσα εριξαν τους μηχανικους για να "διορθωσουν" -μεσα απο μια πολυπλοκη, ακαταλαβιστικη, περίπλοκη, έως και "επικινδυνη" για τους μηχανικους νομοθεσια- όλα τα λαθη, ολες τις παραλειψεις και όλες τις διατρητες νομοθετησεις που εχει κανει η Πολιτεία και όλοι οι "ανωνυμοι" υπεύθυνοι τα τελευταια 60 χρόνια.
 40. 8 points
  Καλά κάνουν και αναδεικνύουν κάποιοι την δυσώδη οσμή της πολεοδομικής παραβατικότητας, όπως και της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου καυσίμων - καπνών κ.λ.π απ΄όπου και αν αυτή αναδύεται και όσο κι αν τα επιχειρηματικο-πολιτικά συμφέροντα διαιωνίζουν την ύπαρξη της..... Όποιος διαβάζει και δεν ξεχνά, θυμάται π.χ το όργιο παραβατικότητας μέσα στην χαρακτηρισμένη περιοχή "NATURA 2000" στον Σχοινιά Αττικής δίπλα στον συνεταιρισμό δικαστικών όπου εκκρεμούν από το 1999 οι κατεδαφίσεις (και με τελεσίδικες αποφάσεις) οκτώ ταβερνών δίπλα στο κύμα. Ακόμη κάποιες λειτουργούν και μία έκανε πέρισυ το καλοκαίρι και «full moon party» με... φωτιές στην παραλία, δίπλα στο προστατευόμενο δάσος.!!!! Ο συνεταιρισμός δικαστικών όμως παίρνει 50.000 - 60.000 € ετησίως από τις παράνομες ταβέρνες για τα ενοίκια. Ο Δήμος Μαραθώνα παρανόμως παρατείνει άδειες λειτουργίας, ενώ ο Δ/χος Ψινάκης ονειρεύεται αύξηση των εσόδων του Δήμου προτείνοντας να εγκαταστήσει μέσα στην περίμετρο του Δήμου εκατό μπουρδέλα !!! Όσο για την πολιτεία για άλλη μία φορά τραβά το χαλί από κάτω με το αρ. 63του ν.4280 παρατείνοντας την λειτουργία των τελεσίδικα κατεδαφιστέων ταβερνών αρχικά για ένα χρόνο.... Μήπως να θυμηθούμε και τα περί του αυθαίρετου οικισμού "τα αστυνομικά" που ευνόητη βεβαίως είναι η προέλευση του...... ή τις 7000 βίλες επωνύμων που ξεφύτρωσαν με τον μανδύα "αναψυκτήρια" και "πολιτιστικά κέντρα" στον προστατευόμενο Υμηττό ...!!!! Λοιπόν το τσουβάλι με τα σάπια έχει πολλά κι είναι βαρύ, όσο για την Μύκονο, αν εκεί για ένα μόνο καλοκαίρι λειτουργούσαν κανονικά όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί (Δίωξη ναρκωτικών, ΣΔΟΕ, ΙΚΑ, Ακτοφυλακή, Πολεοδομία, κ.λ.π) θα είχε αποπληρωθεί από τα πρόστιμα και τις κατασχέσεις το δημόσιο χρέος. Κι ας μην βαυκαλίζεται κανείς ότι αφού μπαίνει το χρήμα καλό μας κάνει. Εκτός αν αρκείται στα μεγάλα μεροκάματα και τα φιλοδωρήματα που ανοίγονται στους ξαπλωστριέρηδες, τα γκαρσόνια και τους διάφορους εποχικούς barmen ή κατά το στιλάτο baristas...... Τα χοντρά λεφτά, που μπαίνουν εκεί, πολλοί αφελείς τα γιορτάζουν στην απ΄έξω, αλλά λίγοι τα χαίρονται στην τσέπη τους και φυσικά όχι το κράτος! ....... Όσο δε ακόμη για το ποιοί ονειρεύονται μία selfie σε ξαπλώστρα των 350+€ εκεί θα βρούμε ανεγκέφαλες νεόπλουτες βλαχίτσες και βλαχοκάγκουρες, αεριντζήδες και λαμόγια του easycoming-easygoing money, τα lifestyle victims, τηλεπερσόνες που προβάλουν τα στρογγυλά τους για κανένα ξεβράκωτο tv-πρωινάδικο της νέας σαιζόν και βεβαίως αυτούς με τ άσπρα λινά και την άσπρη σκόνη στη μύτη.....!!! Εμένα τον Αθηναίο (τρεις γεννιές ) δεν με "χαλάει" ν΄απλώσω μακρυά απ΄το κοπάδι την καθαρή μου πετσέτα, έστω και αν δεν έχει τα σκοτσέζικα τετραγωνάκια της "μπουρμπουρού" και να φάω το κεφτεδάκι μου έστω κι αν δεν είναι πλαστικό μέσα σε χαρτονάκι που να λέει "goodys" ή "Mc Donald's"......
 41. 7 points
  Καλή χρονιά συνάδερφοι. Έχοντας περάσει 21 χρόνια στο κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και 5 χρόνια στην Νέα Υόρκη, και μετά από πολλές διενέξεις με τα συνεργεία για κακοτεχνίες, μη παροχή προσφοράς για τα έξτρα, εκβιασμούς σε σχέση με το ΙΚΑ κι έλλειψη παροχής εγγύησης, τιμολογίων, η μειωμένη ικανότητα συνεργασίας με τις διαφορετικές ειδικότητες, αναρωτιέμαι μήπως πρέπει να θεσπιστεί επιτέλους στην Ελλάδα μητρώο για όλες τις ειδικότητες του κατασκευαστικού τομέα. Δεν είναι δυνατόν οι μηχανικοί να βαρύνονται με ευθύνες για τις οποίες δεν αμείβονται αναλόγως και τα συνεργεία να αποζημιώνονται για οποία παράδοξη απαίτηση τους, πατώντας σε εκβιασμούς. Βέβαια θα πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία του πελάτη που βρίσκει πάντα τον πιο φτηνό.
 42. 7 points

  Version 3

  10,378 downloads

  Πίνακας Συντεταγμένων για Διαγράμματα Δόμησης, Τοπογραφικά, Διανομές, κλπ. Πρόβλημα με τα Ελληνικά; Κοίταξε το https://www.michanikos.gr/files/file/644-toposyntlsp-πίνακας-συντεταγμένων-για-διαγράμματα-δόμησης-τοπογραφικά-διανομές-κλπ/?do=findComment&amp;comment=11485&amp;tab=comments Συνάδελφοι, Βλέποντας την μεγάλη αποδοχή που έχει αυτό το πραγματικά πολύ χρήσιμο προγραμματάκι (900 εμφανίσεις, 200 downloads και 18 σχόλια σε 3 μέρες), αφιέρωσα ένα Σαββατοκύριακο για να το βελτιώσω όσο μπορούσα, ενσωματώνοντας όσο ήταν δυνατόν και τις επιθυμίες που εκφράσατε στα αρχικά σας σχόλια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χρήστη agior που μοιράστηκε μαζί μας το αρχικό korkth.lsp που είναι και ο πυρήνας αυτού του προγράμματος Εύχομαι να σας φανεί χρήσιμο και Καλές Δουλειές Κάλυμνος 3/12/2012 Νικόλας Ρεΐσης Πολιτικός Μηχανικός Σύντομη Περιγραφή Σε κλειστή polyline AutoCAD : εκτελεί αυτόματη αύξουσα ονομασία κορυφών (κατ'επιλογή είτε με Γράμματα (Ελληνικό αλφάβητο true type) είτε με Αριθμούς - με η χωρίς Πρόθεμα/Επίθεμα). Η ονοματοδοσία δηλαδή μπορεί να είναι του τύπου Α,Β,Γ,Δ,... ή του τύπου 1,2,3,4 με επιλογή του πρώτο αριθμού που θα χρησιμοποιηθεί Με πρόθεμα η επίθεμα μπορεί να είναι του τύπου κΑ,κΒ,κΓ,... ή κ1,κ2,κ3 η του τύπου Ακ,Βκ,Γκ,... η 1κ,2κ,3κ όπου κ οποιοσδήποτε χαρακτήρας ή ακολουθία χαρακτήρων αναγράφει την ονομασία στις κορυφές, προσθέτει σημεία (προαιρετικά), υπολογίζει και αναγράφει τις αποστάσεις μεταξύ κορυφών πάνω στις πλευρές συντάσσει Πίνακα Συντεταγμένων των κορυφών και αναγράφει τις Αποστάσεις μεταξύ τους, το εμβαδόν και την περίμετρο της polyline Πως το ενεργοποιείτε: Μεταφορτώνετε (Κατεβάζετε, download) το επισυναπτόμενο αρχείο και το σώζετε κατά προτίμηση στο \Program Files\AutoCAD χχχ\Support (η όπου αλλού θέλετε αν ξέρετε τι πρέπει να κάνετε μετά). Φορτώνετε το πρόγραμμα στο Autocad γράφοντας στην γραμμή εντολών (load "Toposynt "). Προσοχή: γράφουμε ακριβώς αυτό που βλέπουμε - δηλαδή μέσα σε παρενθέσεις και εισαγωγικά Εναλλακτικά το φορτώνουμε με την εντολή APPLOAD Αφού φορτωθεί το τρέχουμε όπως τρέχουμε οποιαδήποτε εντολή του Autocad γράφοντας στην γραμμή εντολών toposynt και enter η tps και enter
 43. 7 points

  Version 01-77

  851 downloads

  Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΤΕΕ για τους νόμους των αυθαιρέτων. Ομάδες 1 - 77 σε ένα αρχείο pdf για να μπορεί να γίνει εύκολα αναζήτηση.
 44. 7 points
  Στις ενημερώσεις ρίξτε μια ματιά να δείτε τι γίνεται... Το πανηγύρι του κάθε πικραμένου... Διαμερισματώσεις μπαίνουν σαν ενημερώσεις... Αλλαγές χρήσης χώρων σαν ενημερώσεις... Υπερυψώσεις κτηρίων... Κατασκευές σε ακάλυπτους Νομίζω ότι κάποιοι χωρίς έλεγχο πλέον, άρχισαν να κάνουν αυτά που δεν μπορούσαν να κάνουν πριν... Όχι μόνο δεν θα καταπολεμηθεί η διαφθορά.... αλλά θα υπάρχει μόνο διαφθορά.... Προβλέπω εξελίξεις.. Έχετε καταλάβει αν μπορούμε να δούμε και τα έγγραφα που ακολουθούν την κάθε πράξη; Η μπορούμε να δούμε μόνο το έντυπο;
 45. 7 points
  "μδ. Εκπόνηση μελετών πλωτών τμημάτων των τεχνικών έργων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πλωτές αποβάθρες θαλάσσης, πλωτές ημιβυθιζόμενες ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής, πλατφόρμες ανύψωσης, κινητές εξέδρες, σημαδούρες, πλωτές αποβάθρες, εξέδρες αποβίβασης." Άμα η σημαδούρα είναι σε παραλία παραδοσιακού οικισμού ποιος την υπογράφει;;
 46. 7 points
  απόσπασμα "Επειδή, μεγάλος αριθμός ιδιοκτησιών στην Ελλάδα βρίσκεται υπό το καθεστώς ομηρίας εξ αιτίας της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας..." Και επρεπε να προσθέσει οτι: "και θα έπρεπε, για τα εξ αδιαιρέτου, να επαναφερετε το καθεστως του προηγουμενου νομου, όπως τον ειχατε προτεινει βελτιωμενο στην διαβουλευση... κι οχι που πήραν καποιες επιτροπες και πετσοκοψαν ακομα και τις σωστες διαταξεις, για να φτιαξουν αυτο ακατανοητο κατασκευσμα. [και με την ευκαιρια, βγαλτε, επι τέλους και μια εγκυκλιο, μην φτασουμε καποια μερα, να βρεθουν στο εδωλιο οι μισοι μηχανικοι]
 47. 7 points
  1. Δεν κριτικάρουμε ανώνυμα. 10+ χρόνια εδω μέσα μας ξέρουν και οι πέτρες, -2. Γράφεις, οτι ηταν αρχικό πόρισμα. Δεκτόν. Απο ποιούς? Ποιος το ζήτησε? Πως μπορεί να βγει πόρισμα σε 4 μερες μετά απο την τραγωδια? 3. Για δες λιγο τι κανουν αλλες χωρες. Οι Αγγλοι μετα το Greenfelt ανεθεσαν στους κορυφαιους του engineering να διερευνησουν και να αναφέρουν. Καλά καταλαβες, ΟΧΙ σε τίποτα ερευνητές του Πανεπιστημιου, αλλά στις ίδιες τις εταιρίες που κάνουν τις μελέτες. Και αυτοί ανταποκρίθηκαν παρέχοντας τους κορυφαίους στον τομέα τους (π.χ για δες Dr Barbara Lane report - section 1 - 4. iink https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/evidence/dr-barbara-lanes-expert-report 4. Τί εννοεις οταν λες ότι ' καθε ασχετος εχει αποψη για ολα τα θεματα?΄. Ποιους αποκαλείς έτσι και με ποιο δικαίωμα? Ξαναγραφω λοιπον, ΝΤΡΟΠΗ τους που 4 μερες μετα την τραγωδια, η σπουδη τους ηταν να βγαλουν λαδι τους γελοιους διαχειριστες της τραγωδιας (Κυβερνηση, περιφερεια, δημο).
 48. 7 points
  Από ΠΣΔΑΤΜ. «Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, μηχανικούς και συμβολαιογράφους, για την υποχρεωτική εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων, παραθέτουμε τα ακόλουθα: Η υποχρέωση των μηχανικών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ξεκινά στις 16.7.2018και αφορά κάθε τοπογραφικό που συντάσσεται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής για ακίνητα σε όλη τη χώρα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για περιοχή που έχει υπαχθεί στο σύστημα του Κτηματολογίου ή περιοχή όπου εξακολουθεί να λειτουργεί το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών. Όταν σε εγγραπτέα πράξη (στα κτηματολογικά βιβλία ή στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών)γίνεται χρήση τοπογραφικού διαγράμματος που έχει ημερομηνία σύνταξης 16.7.2018 και μεταγενέστερη αυτής, τότε ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ζητήσει το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του τοπογραφικού, διαγράμματος, για να το προσαρτήσει, με ποινή ακυρότητας, στο συμβόλαιο και ακολούθως θα τηρήσει κάθε άλλη προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 διατύπωση για τη μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία σύνταξης προγενέστερη της 16.7.2018, δεν συντρέχει υποχρέωση του μηχανικού για ηλεκτρονική υποβολή.» Η 15/7/2018 Θα ανακυρηχθεί σαν η μέρα που συντάχθηκαν τα πιο πολλά τοπογραφικά της χώρας. θα καθιερωθεί και ο εορτασμός της.
 49. 7 points
  Επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό τακτοποιήσεων γίνεται με σκοπό την πώληση (τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα), και εσύ με μία μελέτη που αποτιμά κάτι ανεπαρκές στην καλύτερη απλά θα μειώνεις τραγικά την τιμή του, στην χειρότερη θα φέρεις έναν ιδιοκτήτη αντιμέτωπο με αγωγές από άλλους ιδιοκτήτες, στην αντίθετη περίπτωση (αποτίμησης επάρκειας) ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να θεωρήσει ότι παραπλανήθηκε, δεν υπάρχει χώρος για προφανή αλλά μόνο για τα ρητώς γραφόμενα. Άλλωτσε το θέμα έχει ξεφύγει του επιστημονικού, το οποίο δεν τους ενδιαφέρει από ότι φαίνεται. Εάν το θέμα ήταν στη σωστή του βάση, δεν θα υπήρχε χώρος για δικηγόρους και ερμηνίες σε μία κουβέντα για στατικά. Επειδή όμως δεν είναι, και επειδή κατά ΚΑΝΕΠΕ κάθε μελέτη αποτίμησης είναι ξέπλυμα των παλιών και ανάληψη ευθύνης από νέους (κατά την άποψή μου για να τις αποφύγει η πολιτεία, και οι τράπεζες), δυστυχώς μετράει ότι γράφει.
 50. 7 points
  Κυκλοφόρησε σήμερα η νέα έκδοση 10.6. Διατίθεται για download στη σελίδα www.insoft.gr/downloads.htm Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την 6μηνη παράταση της έκπτωσης 20% στα αυθαίρετα, την κατάργηση του ΕΜΠ, προσαρμοσμένα έντυπα αδείας και αίτησης στον Ν.4495/17 κλπ
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • Συγκέντρωσα τις Υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτήτων που χρειάζονται
    
   α) για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού
   Αδόμητο
   Δομημένο με υπαγωγή στο Ν4495
   Δομημένο χωρις υπαγωγη στο Ν4495

   β) για την υπαγωγή στον νόμο 4495 .
   Δήλωση ιδιοκτήτη

   Αλλάζετε κατά κύριο λόγο μόνο τα κόκκινα γράμματα.
    • Thanks
   • 34 replies
  • Οι δοκιμές φόρτισης για την παράδοση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας Εκκάρας ΣΓ26
   Η Σιδηροδρομική Γέφυρα ΣΓ26 βρίσκεται στην περιοχή της Εκκάρας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων του τμήματος Τιθορέα – Δομοκός στη Χ.Θ. 40+631.

   Πρόκειται για χαλύβδινη τοξωτή γέφυρα τριών ανοιγμάτων που κατασκευάζεται με τη μέθοδο της τμηματικής προώθησης. Η οριστική μελέτη του τεχνικού έγινε από την Κ/Ξ “ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. και INTECSA-INARSA S.A.” το 2009.

   Η μελέτη εφαρμογής και η μελετητική υποστήριξη κατά την κατασκευή αποτέλεσαν το αντικείμενο της “Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.”.

   Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου, η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει πληθώρα αναλύσεων, ελέγχων, σχεδίων κοπής και κατασκευαστικών λύσεων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της κατασκευής.

   Ενδεικτικά αναφέρονται η μελέτη προώθησης του καταστρώματος σε επίπεδο εφαρμογής, ο σχεδιασμός των προσωρινών δικτυωτών μεσοβάθρων, η διαδικασία ανέγερσης των τόξων, η μεθοδολογία τάνυσης των αναρτήρων, η μελέτη σεισμικής μόνωσης και τα σχέδια κοπής όλων των μεταλλικών στοιχείων της γέφυρας.

   Κατασκευάστηκε πάνω από το ενεργό ρήγμα της Εκκάρας. Αποτελείται από τρία αμφιέρειστα τόξα πάνω σε βάθρα οπλισμένου σκυροδέματος και το βάθος της μισγάγγειας που γεφυρώνει ξεπερνά τα 70m. Οι κύριες διαμήκεις δοκοί (ελκυστήρες), τα τόξα και οι αναρτήρες είναι χαλύβινοι, ενώ οι εγκάρσιες διαδοκίδες σύμμικτες με την πλάκα κυκλοφορίας των συρμών.

    
   • 0 replies
  • Ηλεκτρονική πολεοδομία (e-πολεοδομία) Υποχρεωτική λειτουργία από 01-01-2019
   Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) υπό τον τίτλο Ηλεκτρονική Πολεοδομία, το οποίο αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας.

   Από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2019:

   α) Δικαιώματα πιστοποιημένου χρήστη του Συστήματος, της περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της απόφασης, εκχωρούνται αποκλειστικά στους προϊστάμενους των αρμόδιων υπηρεσιών.
   β) Η ενημέρωση του Συστήματος, του άρθρου 5 της απόφασης, διεκπεραιώνεται με ευθύνη του προϊστάμενου της αρμόδιας για την έγκριση της πράξης υπηρεσίας.
   γ) Οι πράξεις που εκδίδονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην βάση δεδομένων του Συστήματος, καταχωρούνται με ευθύνη του προϊστάμενου της αρμόδιας για την έγκριση της πράξης υπηρεσίας.

   Από την 1η Ιανουαρίου 2019, πράξεις που δε συνοδεύονται από τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης δε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της απόφασης, τα στοιχεία των μελετών του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού που περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

   Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της απόφασης, η διεκπεραίωση των διαδικασιών του άρθρου 6 της απόφασης εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

   Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας των εφαρμογών των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της απόφασης, το στάδιο προόδου των διαδικασιών του άρθρου 6 της απόφασης και ο αρμόδιος χειριστής (φυσικό πρόσωπο) είναι ανά πάσα χρονική στιγμή διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος προς κάθε ενδιαφερόμενο.

   Το Σύστημα τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία από 1 Ιανουαρίου 2019.

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5045/13.11.2018
   Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονική Πολεοδομία

   ΥΠΕΝ ΔΕΣΕΔΠ 73705 670 ΦΕΚ 5045-Β-13-11-2018.pdf
    • Like
   • 0 replies
  • Παράταση 6 μηνών προθεσμίας για περαίωση υπαγωγής αυθαιρέτων Ν.4178/13
   Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ:

   Προς διευκόλυνση των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου, θα δοθεί παράταση κατά έξι μήνες της προθεσμίας, που εκπνέει στις 3 Νοεμβρίου 2018, για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την περαίωση της υπαγωγής των αυθαιρέτων του ν.4178/2013.       Η παράταση θα δοθεί με τροπολογία του άρθρου 99 του ν.4495/2017. Μέχρι την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.       από το Γραφείο Τύπου   http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=5934&language=el-GR    
    • Upvote
    • Like
   • 25 replies
  • Εξοικονόμηση ΙΙ: Διευκρινίσεις για θέματα έκδοσης πολεοδομικών αδειών και εγκρίσεων (ασυμβίβαστο επιθεωρητή και μελετητή)
   Ο Οδηγός Εφαρμογής του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ", δεν εισάγει κάποια πρόσθετη απαίτηση ή εξαίρεση στην ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία (ενδεικτικά ν. 4495/2017, ν. 4067/2012).

   Ο Οδηγός Εφαρμογής αναφέρει:

   1. "Για την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου, ο Ωφελούμενος οφείλει να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις." (παράγραφος 7.1)

   2. Ο ωφελούμενος του προγράμματος υποχρεούται "Να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή." (παράγραφος 8.1)

   3. Παράρτημα Χ Δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου, Λίστα δικαιολογητικών (επισυνάπτονται στο Πληροφοριακό Σύστημα):

   -  "Οικοδομική Άδεια παρεμβάσεων ή Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις εργασίες που εκτελέστηκαν (όπου απαιτείται)".

   Επομένως, εάν για την εκτέλεση κάποιας εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ", απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας / έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ), αυτή θα πρέπει να εκδοθεί και να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

   Ο Δικαιούχος του προγράμματος, κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και πριν την τελική εκταμίευση, θα ελέγξει για το εάν έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα οι σχετικές άδειες / εγκρίσεις.

   Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που για την έκδοση οικοδομικής άδειας / έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ), απαιτείται η εκπόνηση μελέτης ή επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών, ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιοτήτων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και του μηχανικού που συμμετείχε στην εκπόνηση μελέτης ή την επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών (σχετική ανακοίνωση 11/9/2018).
   • 12 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.